Inlägg i kategori 'Kvinner'

Mann og kvinne: Perfekt kombinasjon

Den mannlige og den kvinnelige side er to motsatte krefter som må handle i en bestemt harmoni og forbindelse. 

Når de har samme mål, kan de virkelig nå langt. Uten den kvinnelige stabiliserende kraften vil en mann storme fremover og bare rive alt i biter, som vi ser det skje i vår verden. Mannen kan bare bevege seg fremover på riktig måte og ta imot hjelp ovenfra når han har en spesielt utviklet stabiliserende part som holder ham tilbake og gir hans fremadstormende kraft riktig retning og riktig takt i sin utvikling. En mann må forstå at han ikke kan utvikle seg alene. Han trenger den feminine balanserende kraften for å kunne bevege seg fremover. Da kan han utvikle sin selvstendighet. Den kvinnelige parten må vite at hun gjør alt for å stabilisere en felles retning, ikke være til hinder for den mannlige driften fremover, men heller være klar for å støtte og beskytte ham som en mor gjør med sin lille sønn.

På den måten kan forholdet vare hele livet. Kvinnen må bruke sin moderlige kraft overfor den mannlige energien.

Spørsmål: Hva er den beste kvinnelige støtten for en mann som går Kabbalah-veien? 

Svar: Den ideelle kombinasjonen av kvinnelig støtte er når en ektefelle studerer sammen med sin mann, forstår det han er opptatt med, hans bevegelser, hans muligheter, hans oppblomstring, hans fall, svakhet og styrke og også hans aparte sider som setter ham i stand til å utvikle seg spirituelt. Hun bare støtter ham for å forhindre at han beveger seg utenfor grensene av den veien som fører til målet.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Women’s Friendship” 10/27/12

 

Suksess avhenger av kvinnen

Samhold mellom kvinner kan ha en meget sterk innvirkning på regjeringer, land og hele verden. I løpet av denne coronavirus epidemien har alt vært avhengig av våre intensjoner, og ikke handlinger.

Når menn går til krig og kvinner forblir hjemme, tror vi at mennene var styrken som sikret seier i krigen. Men dette stemmer faktisk ikke. Det er kvinnene og deres intensjon som avgjør krigens suksess.

Det er fra Malchut, det vil kvinnens dypeste ønske som bestemmer hva slags skjerm og reflektert lys som vil være på ham. Derfor avhenger all suksess med hensyn til hvor raskt vi kan avslutte coronavirus epidemien for å nå et samhold oss imellom, og dermed oppnå slutten av verdens korreksjon, på kvinners intensjon og spredning av informasjon.

Tross alt er denne epidemien en konsekvens av at vi befinner oss på det siste stadiet av menneskehetens utvikling, som kalles «den siste generasjonen.» Så la oss avslutte den egoistiske utvikling, og livet før corona, for å gå videre til et nivå av høyere eksistens, som vi kaller liv i den høyere verden.

 

Fra en leksjon for kvinner 4/4/20 “Questions and Answers”

 

Hvor finnes det like rettigheter?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Er der forskjell på menn og kvinner i kabbala?

Svar: I vår verden er det stor forskjell mellom kvinner og menn, i tankemåte, i hvordan man ser på livet, i virkelighetsoppfatning og i hvordan man tar avgjørelser. Vi er veldig ulike. Ulikheten er ikke bare av kjønnsmessig karakter. Vi snakker om to verdener; den mannlige og den kvinnelige halvparten av naturen. Både i uorganisk, organisk og dyrisk natur er der en oppdeling av maskuline og feminine deler og ulikheten hos mennesket er enda større.

Men når vi begynner å søke skaperen, på fysisk nivå, gjelder ulikhetene angående våre fysiske egenskaper i en gruppe og i forbindelsen innenfor gruppen, mens det i den spirituelle virkeligheten ikke er tilfelle. Kvinner som søker skaperen har akkurat de samme mulighetene, spesielt i vår tid.

Jeg tror at den kabbalistiske metoden er det eneste område for menneskelig aktivitet hvor kvinnen er likestilt med mannen. Det er et interessant paradoks. De er absolutt likestilte.

Det finnes ingen andre former for fysisk involvering hvor kvinner er likestilt med menn; i noen ting er menn bedre, i andre ting er kvinner bedre. Gi meg navnet til en berømt maler, musiker, dirigent eller mesterkokk. Nevn minst èn kvinne. Det finnes ingen!

I vår verden er der et klart skille mellom visse maskuline og feminine evner fordi vi er adskilt. Og i den spirituelle verden, hvor vi alle sammen går mot forbindelse og vårt spirituelle komponent er det som blir skapt som resultat av denne foreningen, da er der ingen forskjell, der er snarere en helhet. I den spirituelle virkeligheten finnes det derfor ikke en maskulin eller feminin sjel, eller mannlig og kvinnelig gruppe. Alt er blandet til èn helhetlig enhet.

Vi kommer gradvis til det punktet. Det er ingen enkel vei, for mye arbeid gjenstår. Men til sist, ved oppdagelsen av skaperen i vår felles enhet, vil vi se at der ikke er noen forskjell mellom mannlige og kvinnelige krefter; all vår innsats blir felles.

Vi befinner oss ennå på begynnerstadiet av vår sjels utvikling. Og det er èn for alle. Ingen av oss har sin egen sjel. Dette er det enestående organet, det enestående Kli, hvor skaperen blir avdekket, «Malchut i uendelighetens virkelighet, ett enestående ønske.

(120198)

Fra kongressen i Bulgaria, Dawn of the New World, dag 2, 2/11/13, Leksjon 3

Den mannlige hjernen forstår ikke kvinner

I nyhetene (fra DailyMail): “Dette er noe mange kvinner allerede vet – og mange menn har oppdaget dette på den harde måten”

«Menn finner det vanskelig å lese kvinners følelser.

«Forskere spurte mannlige frivillige til å se på bilder av folks øyner og gjette hva de føler.

«Kanskje ikke noen overraskelse at de fant det dobbelt så vanskelig å gjette kvinnens humør i forhold til en mann.

«Men dette kommer ikke bare av mangel på innsats, viser studier.

«Mennene undergikk hjerneskanning mens de så på bildene. Opplysningene antydet en uvanlig grunn for vanskeligheten til å lese en kvinnes følelser.

«Når de så på andre mannlige øyne, relaterte de hva de så til seg selv. De delene av hjernen knyttet til tidligere tanker og følelser lyste opp.

«De forsto hva andre menn følte ved å huske lignende øyeblikk fra sitt eget liv – å bruke dem til å vurdere bildene, sier forskerne.

«Men når de så på kvinnelige øyne, fant de det forvirrende.

«Deres hjerner søkte minner fra når de hadde sett en annen kvinne som lignet på bildet.

«Denne mindre personlige prosessen betyr at menn fant det vanskeligere å ha empati med kvinners følelser.

«Amygdala er den delen av hjernen som er forbundet med empati for andre.

«Forskerne fant ut at det vistes mer aktivitet der når en mann så en annen mann, enn når han så på kvinner.

«Det kan nok være en veldig viktig årsak til at menn forstår andre menn bedre.»

Min kommentar: Hvis det var den eneste forskjellen mellom oss! Det er fortsatt mange oppdagelser foran oss som vil vise hvor forskjellige vi er, fordi vi kommer fra forskjellige øvre røtter: ZeirAnpin and Malchut. Men istedenfor å utforske forskjeller, er det bedre å fokusere på mulighetene til å fullføre hverandre. Nemlig at denne kombinasjonen vil bringe verden til lykke!

 

Når en kvinne bestemmer seg for å få noe gjort, så gjør hun det

Spørsmål: Færre kvinner enn menn er involvert i dagens politisk-økonomiske rot i vår moderne verden. Hva kan de gjøre for samfunnets generelle helse?

Svar: Kvinner kan forplikte menn til å assosiere, til å være i gjensidig samspill og til å kobles til èn enhet. Da vil livet i et land og i verden i sin helhet fungere. Tar kvinner kontakt, vil de være istand til å forårsake at menn oppnår samme status.

Det er mye mer vanskelig for en kvinne, men samtidig er det viktig å begynne. Når en kvinne bestemmer seg for «å sette igang», stuper hun ut i strømmen og fortsetter hardnakket i riktig retning.

Med menn gjelder det motsatte: Det er lett for dem å hoppe i vannet, men veldig vanskelig å svømme fordi de møter på endeløse hindringer på veien som må fikses. Så la oss be kvinnene om å sette et eksempel for oss og gi oss styrken vi trenger for å koble oss sammen.

Kun forbindelsen mellom alle er nøkkelen til vår suksess på alle områder. Det er ingen tilfeldighet når man sier at det bak hver vellykket mann står en kvinne. Kvinnene må presse mennene til å ta kontakt og forene seg. Det er den eneste løsningen. 

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 7/3/13, «Introduction to The Book of Zohar»

 

Hvem utjevner konflikter innenfor gruppen?

Spørsmål: Hva er det mest kritiske punktet når venners egoisme får utbrudd under gruppearbeidet?

Svar: Her tror jeg at kvinnene må gå i fronten. 

Når seriøse problemer oppstår mellom menn, bør kvinner diskrè forsøke å utjevne konflikten, å indikere som en mor til et barn, at dette er forbigående, at disse forholdene oppstår mellom dem med hensikt og at de ikke må la seg rive med, som barn og glemme årsaken mens de roter seg opp i virkningene.

Når mennene selv ikke er istand til å løse konflikten, må kvinnene hjelpe dem.

På samme tid må også mennene holde kvinnene tilbake hvis de begynner å kritisere hverandre, sladre og snakke ufint.

Fra den virtuelle leksjonen, 24/2/13

 

 

Er spirituell nytelse lik for alle?

Spørsmål: Hva er forskjellen på nytelsen en mann og en kvinne får i tilstanden av ett felles integrert sinn, eller er det samme nytelsen?

Svar: Hver person har sin egen nytelse, siden alle har sin egen rot og sine forbindelser med andre. De er strengt subjektive. Derfor er det umulig å si hvordan menn skiller seg fra kvinner i tilstanden av nytelse og oppfyllelse.

Ulikheten kan forklares billedlig i det som eksisterer i vår verden. Der er tross alt forskjell på hvordan en mann oppfatter verdenen og hvordan en kvinne gjør det. En mann er, på et vis, istand til å føle noe en annen mann går gjennom. Han er, derimot ikke istand til å føle hva kvinnen går gjennom. Han forstår henne ikke, fordi hun har en totalt annerledes verdensoppfatning.

En mann og en kvinne er to verdener. Det samme gjelder i det spirituelle. En maskulin del av den spirituelle virkeligheten finner det umulig å forestille seg den feminine delens erfaringer. Du kan tiltrekke og inkludere ønsket hennes i deg selv, for å oppfylle dem – men du gjør det ikke istedet for henne; du gjør det for henne.

Spørsmål: Men smeltes ikke alt sammen til slutt?

Svar: Til slutt smelter de sammen og utfyller hverandre i gjensidig forbindelse. Men det er fortsatt en forbindelse av motsetninger.

Fra KabTVs «Samtaler med Michael Laitman», 11/3/12

«Det er ikke godt for mennesket å være alene»

En kvinne kan forene seg med en annen kvinne til èn helhet (1), kun dersom de begge hever seg over seg selv, over punktene i hjertene ( • ). På det nåværende fysiske nivået er forening med en venn umulig. Det betyr at hvis en kvinne forener seg med en annen kvinne, er hun klar over at det er en tilstand som allerede er veldig nær en spirituell forbindelse. Målet forplikter,med andre ord, kvinnene.

For menn er det enklere å skape kontakt, siden de ser belønningen i denne virkeligheten. De treffes på grunnlag av business, idrett, eller går på pub.

Men vi må huske at bak menn som forbinder seg, finnes kvinner som takket være denne forbindelsen også er rede for forbindelse.

Slik er sakens natur og den kan hverken fordømmes eller roses. Imidlertid kan vi bruke den, siden det for mange kvinner er lettere å organisere en spirituell beholder og hvis mennene støtter dem, blir det den riktige veien til spiritualitet for oss alle.

Det er meningen av uttrykket «hjelp som et motstykke til ham», som vi ennå behøver å forstå i hele sin dybde. Et menneske fikk hjelp og dersom han bruker den riktig, vil han nå målet. Derfor sa skaperen, «Det er ikke godt for mennesket å være alene» (2. Mosebok 2,18), eller med andre ord, det er ikke godt å leve uten skaperen. «Jeg vil lage en hjelper som et motstykke til ham», slik at han kan nå meg (skaperen).

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 13/1/12, Shamati #7

 

Kvinnekongressen: Det eneste ønsket

Spørsmål: Hva er foreningen av ønsket?

Svar: Ønsket refererer ikke til ønskene i denne virkeligheten: mat, sex, familie, penger, makt og  kunnskap – men til ønsket om samhold, å trè ut fra seg selv, å gi.

Vi må strebe etter ett enormt begjær som vi alle ønsker. Og når vi alle, ved at vi har hevet oss over oss selv, ønsker samhold mellom oss, vil vi motta det øvre lyset som vil forbinde oss og forme en felles sjel, et felles spirituelt system. Innenfor det, vil vi begynne å eksistere.

Fra den virtuelle leksjonen, 6/1/13

Kvinnekongressen: En bønn

Spørsmål: Hvilken bønn bør komme fra èn forent kvinne?

Svar: Èn samlet bønn, bør komme ut fra èn forent kvinne, til èn forent mann – med mål om videre samhold! Ingenting annet. Det samme gjelder mannen, fordi gjennom samholdet mellom oss vil vi oppnå det som kalles «Adam», der skaperen vil avdekkes, som det sies: «Mann, kvinne, Shechina mellom dem.» Vi blir nødt til å nå en tilstand der høyre og venstrelinjen går sammen til midtlinjen og skaperen avdekkes der.

Derfor forbereder nå både kvinner og menn seg: kvinnene på sin kongress og mennene på sin kongress, i slutten av samme uke. Etterpå vil vi se hva vi må gjøre.

Jeg tror vi vil klare å skape slike ønsker, når kvinnenes samhold gir oss et samlet bilde av kvinnen og mennenes samhold et samlet bilde av mannen – og at vi da vil bli istand til å begynne å forene oss spirituelt. Vi vil begynne å føle hvor mye vi savner hverandre spirituelt, å føle hvordan mottakeregenskapen og giveregenskapen gjensidig begynner å knytte seg sammen – og skaperen vil avdekkes mellom oss. Det er dette vi må oppnå.

Så kvinnens generelle mangel (Hissaron), viser seg når vi hever oss over oss selv for å forene oss med skaperen. På veien til skaperen føler vi at vi må finne partneren vår, den maskuline delen.

Dette er den ultimative forbindelsen! Dere vil føle hvordan det fyller dere med glede, med ekstase! Det er umulig å beskrive det med ord! Forestill dere forskjellige nytelser i denne verden. Plukk dem opp fra alle menneskene på jorden i en periode på en million år – og dere vil føle denne sterke nytelsen en milliard gang sterkere. Ingenting kan sammenlignes – og dette er bare lyset til Nefesh de Nefesh, det minste spirituelle lyset.

Fra den virtuelle leksjonen, 6/1/13