Er spirituell nytelse lik for alle?

Spørsmål: Hva er forskjellen på nytelsen en mann og en kvinne får i tilstanden av ett felles integrert sinn, eller er det samme nytelsen?

Svar: Hver person har sin egen nytelse, siden alle har sin egen rot og sine forbindelser med andre. De er strengt subjektive. Derfor er det umulig å si hvordan menn skiller seg fra kvinner i tilstanden av nytelse og oppfyllelse.

Ulikheten kan forklares billedlig i det som eksisterer i vår verden. Der er tross alt forskjell på hvordan en mann oppfatter verdenen og hvordan en kvinne gjør det. En mann er, på et vis, istand til å føle noe en annen mann går gjennom. Han er, derimot ikke istand til å føle hva kvinnen går gjennom. Han forstår henne ikke, fordi hun har en totalt annerledes verdensoppfatning.

En mann og en kvinne er to verdener. Det samme gjelder i det spirituelle. En maskulin del av den spirituelle virkeligheten finner det umulig å forestille seg den feminine delens erfaringer. Du kan tiltrekke og inkludere ønsket hennes i deg selv, for å oppfylle dem – men du gjør det ikke istedet for henne; du gjør det for henne.

Spørsmål: Men smeltes ikke alt sammen til slutt?

Svar: Til slutt smelter de sammen og utfyller hverandre i gjensidig forbindelse. Men det er fortsatt en forbindelse av motsetninger.

Fra KabTVs «Samtaler med Michael Laitman», 11/3/12

Kommentarer / Spørsmål