Inlägg i kategori 'Spiritualitet'

Mikrodoser av lys som opprettholder livet

Spørsmål: I følge loven om første restriksjon kan ikke lyset komme inn i ønsket om det ikke er klar for å ta riktig imot det. Slik var det ment fra først av. Det betyr at første restriksjon er at man ikke kan motta glede for seg selv.

Er det mulig å se hvor dette skjer i vår verden? Mennesker tar tross alt imot glede for sin egen skyld.

Svar: Ja, men de mottar glede fra mikrodoser av lyset ovenfra.

Vi beholdt disse mikro dosene for å kunne eksistere ved å strekke oss mot noe, løpe etter noe, gjøre noe og bringe det til hverandre. Loven om at man ikke kan ta imot glede for sin egen skyld, loven om fullt ut å gi handler ikke om disse mikro dosene. Derfor må vi forstå hvor denne loven virker og hvor den ikke gjør det.

Spørsmål: I prinsipp er Skaperen skjult for oss, og vi blir gitt små gleder for i det hele tatt å kunne gjøre noe. Hva betyr det at noe er skjult? Hva vil det si å ikke kunne ta imot glede? Handler dette om kontakten med Skaperen selv?

Svar: Det er ikke mulig å ta imot glede fra Skaperen selv, fra lyset, for sin egen skyld. Derfor kan Han ikke åpenbares tydelig i oss.

Fra KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 7/30/23

 

 

Gå fremover med glede

Spørsmål: I tier-gruppen vår mener noen at vi kan gå fremover bare gjennom lidelse og smerte, men der er andre meninger også. Hvilken er mest riktig?

Svar: Ikke tro at man går fremover bare gjennom lidelse og smerte. Om du sier det, sier du at Skaperen har skapt denne veien for oss. Det er ikke slik. Han vil at vi skal gå fremover med glede.

Spørsmål: Men på den måten virker det ikke alltid. Hva er feilen og hva bør vi legge merke til?

Svar: Feilen er at dere ikke legger stor nok vekt på å komme nærmere Skaperen. Derfor er dere i dårlig humør, fulle av anger og så videre, når dere gjør spirituelt arbeid.

Spørsmål: Blir disse følelsene også gitt oss av Skaperen?

Svar: Nei, ikke forvirr dere selv. Ikke tenk på om dette er gitt dere av Ham eller ikke. Det viktigste er hva dere føler. 

Fra the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

 

 

Spirituell energi

pastedGraphic.pngSpørsmål: I følge kabbala er spiritualitet motsetningen til materialisme. Vi er bærere av spirituell energi- Hvordan har det seg at denne energien, som er motsatt, ikke skader mennesket?

Svar: Fordi hele vår verden eksisterer bare på positiv spirituell energi. Bare! Den kan ikke på noen måte få noen til å føle seg dårlig, ikke en gang den ivrigste motstander.

Kommentar: Man har svært ubehagelige reaksjoner på disse motsatte indre følelsene, man forstår ikke hva som skjer, det er ikke mulig å få noe grep på det.

Svar: Ja, men det får ham ikke til å føle seg dårlig. Man kan bli flau over seg selv, en ytre reaksjon kan til å med være at han virker irritert, sett utenfra, men det skader ham ikke.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Spiritual Energy” 4/21/1

Når våre ønsker blir virkelige

pastedGraphic.pngKommentar: I artikkelen «Fordord til Visdommen om Kabbalah» skriver Baal HaSulam at hele viljen til å få blir materialisert, og dette stedet kalles «Vår verden.»

Selve viljen til å få heter «menneskets kropp» (Guf på hebraisk) og «overfloden» (Shefa) som den får kalles hvor mye det er av «vitalitet i den kroppen.»

Mitt svar: Ja, alt består av et større eller mindre ønske, avhengig av hvordan det blir oppfylt, og hvordan det til enhver tid føles. Dette er livet.

Spørsmål: Hva betyr det at et ønske blir virkelighet?

Svar: Det føles som om det eksisterer og kan uttrykke seg selv gjennom andre ønsker og ta dem opp i seg. Det gir en følelse av at det er virkelig.

Fra KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

 

Når våre ønsker blir virkelige.

Kommentar: I artikkelen «Fordord til Visdommen om Kabbalah» skriver Baal HaSulam at hele viljen til å få blir materialisert, og dette stedet kalles «Vår verden.»

Selve viljen til å få heter «menneskets kropp» (Guf på hebraisk) og «overfloden» (Shefa) som den får kalles hvor mye det er av «vitalitet i den kroppen.»

Mitt svar: Ja, alt består av et større eller mindre ønske, avhengig av hvordan det blir oppfylt, og hvordan det til enhver tid føles. Dette er livet.

Spørsmål: Hva betyr det at et ønske blir virkelighet?

Svar: Det føles som om det eksisterer og kan uttrykke seg selv gjennom andre ønsker og ta dem opp i seg. Det gir en følelse av at det er virkelig.

Fra KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Sannhet

Spørsmål: Hva er egentlig sannhet?

Svar: Om vi begynner nedenfra, fra oss, da finnes den ikke fordi vi er i stadig forandring og ikke har grunnlaget som vi kan bygge sannheten på. Sannhet er virkelig, den stammer fra vår rot som vi alle kommer fra.

Alt som eksisterer i vår opprinnelse er sannhet. Man kan si: «Om alt allerede er i vår rot, hvorfor skal jeg da sette søkelys på det?» -Du har ingenting annet å rette deg etter. Du kommer derfra, du vet ikke om noe annet, du kan ikke finne på eller tenke deg noe annet.

Derfor er det som er ved roten absolutt enighet, symbiose, harmoni og komplimentering av hverandre på basis av sannhet. Bare det.

Det er ikke mulig å finne på noe annet. Dette er fordi det du kan komme på stammer fra din rot. Å forbinde seg med sin rot er å forbinde seg med sannheten.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Truth” 1/9/11

 

Hva blokkerer vår forening?

Kommentar: La oss si at en person forstår helt at han er kommet til venner og omfavner dem. Han nærmer seg dem, og så kommer en slags blokkering opp i ham. Han kan ikke engang røre disse menneskene, det er ikke i hans makt.

Mitt svar: Det er en veldig god tilstand! Nydelig! Jeg forstår dette veldig godt!

Spørsmål: Men hva er det som blokkerer ham, og hvordan kan han gjøre noe?

Svar: Han er blokkert fordi han ikke føler tilstrekkelig behov for det.

Han trenger et sjokk, forstå at han ikke kan overleve uten det. Han skulle være i en sånn tilstand at om han ikke gjør dette, da vil selve hans usynlige oppførsel stå tydelig for alle. Det vil ramme hans stolthet og han må føle sviende skam foran alle.

Han trenger å løfte nødvendigheten av denne bevegelsen i seg som en person som griper tak i strå. «Det er ingenting å ta fast i, for du holder på å drukne! Hvordan kan dette strået hjelpe deg?» Men han griper. Det er den følelsen han mangler. Han føler ikke at det er tilstrekkelig nødvendig! Dessuten er det bare død der denne nødvendigheten ikke er. Han må gang på gang overbevise seg selv om dette.

Kommentar: Men egoismen gjør at han finner en hel samling argumenter mot det.

Mitt svar: Det er det samme lyset som viser deg hvor mye du har imot å forene deg med det fremdeles.

Fra KabTV’s “I Got a Call. As Long as I’m Alive, They will Only Suffer…

Hvor kommer antisemittisme fra?

Spørsmål: Du skriver at konseptet offer ble tydelig etter at Abraham, Isaac og Jacob, etter hverandre dro inn i Egypt. «Egypt» er på hebraisk Mizraim, det blir Mitz Ra – konsentrasjonen av ondt når mennesket går inn i ondskapen.

Israels folk (våre indre ønsker) utførte offer. Egypterne, de representerer egoisme, så hvordan Israelittene ofret og prøvde å forene seg og hatet dem for det. Generelt hater vårt ego å bli ofret.

Spørsmålet reiser seg da: Kan vi si at dette er der antisemittismen har sitt utspring?

Svar: Roten til antisemittisme er nettopp denne tilstanden, når folk ser at jøder ser alt utfra ordets indre.

For eksempel betyr offer å ofre vår egen egoisme. Be gjør man ikke til en eller annen gud eller noe lignende, men til den øvre kraft som kan belønne deg med anledningen til å være god og empatisk i forhold til andre mennesker, og så videre.  Denne misforståelsen av hva jødedom er, førte fra begynnelsen av til at antisemittisme.

Spørsmål: Betyr det at hatet av egenskapen å gi og å elske, som ble dyrket av folket som kalles «Israel» som bodde i Egypt på den tiden var grunnen til antisemittismen?

Svar: Ja, det er naturlig hat. Om jeg er i egenskapen å få, da vil jeg bare få glede og nytelse, og om jeg ser at noen nær meg prøver å komme nær hverandre og dyrke en annen kvalitet, egenskapen å gi og elske, da hater jeg naturligvis dette mennesket.

Mitt hat mot egenskapen å gi og å elske, vekker altså antisemittisme.


Fra KabTV’s “Spiritual States” 1/8/23

Drastiske forandringer

Spørsmål: Hvordan vet vi om vi får en porsjon lys eller ikke? Forandrer vi oss og føler det?

Svar: Vi forandrer oss. Vi forandrer oss dramatisk! Vi begynner å åpne øynene våre. Plutselig ser jeg hele bildet av verden, den indre sammenhengen av den, hvordan alt skjer og hvordan jeg er, både inne i og utenfor meg selv. Dette er en oppsiktsvekkende oppdagelse, som tidligere var fullstendig utenfor rekkevidde for meg. Det er umulig å tenke seg dette på forhånd. På denne måten begynner jeg å venne meg til det.

Spørsmål: Snakker du om å bevege seg til neste stadium av persepsjon?

Svar: Ja, så klart.

Og før det må jeg føle nødvendigheten av å motta denne innsikten fra et stadium som er høyere enn meg selv. Jeg kan ikke gjøre noe uten den, men jeg må ha et behov for dette.

Slik forberedelse er det som gir oss behovet for å motta hjelp. Vi får alt ovenfra, nettopp nå. Selv i vår egoisme får vi alt ovenfra, bare ubevisst, uten å vite om det og uten å føle det. Alt bare passerer gjennom oss. Vi tar ikke del i det. Hvor kan det komme fra? Er det jeg som genererer noe?

Spørsmål: Gjør vi forsøk hele tiden gjennom kongresser og andre felles hendelser, for å utvikle denne ytterste nødvendighet i oss?

Svar: Selvsagt.


Fra KabTV’s “I Got a Call. The Reason for Failures in the Group” 1/28/12

Kjærlighet finnes ikke uten frykt

Frykten for Skaperen er følelsen av at Han hersker inne i meg. Han kontrollerer alle mine tanker, alle mine ønsker og alt som skjer med meg.  Jeg føler stadig tydeligere hele tiden at Han bestemmer hele mitt liv.

Jeg bekymrer meg ikke for mitt liv, men for hvorvidt jeg er ett med Skaperen i dette livet. Jeg lengter mer og mer etter å være ett med Ham, og jeg føler at vi er koblet sammen, at Han omfavner meg fra alle sider og at jeg er helt av hans nåde.

Aller først må vi frykte Ham, deretter kan vi bygge kjærlighet på frykten. Uten frykt er det ikke mulig å komme til kjærlighet.


Fra 2. del av The Daily Kabbalah Lesson 1/23/23, Writings of Baal HaSulam “Introduction to The Book of Zohar