Mikrodoser av lys som opprettholder livet

Spørsmål: I følge loven om første restriksjon kan ikke lyset komme inn i ønsket om det ikke er klar for å ta riktig imot det. Slik var det ment fra først av. Det betyr at første restriksjon er at man ikke kan motta glede for seg selv.

Er det mulig å se hvor dette skjer i vår verden? Mennesker tar tross alt imot glede for sin egen skyld.

Svar: Ja, men de mottar glede fra mikrodoser av lyset ovenfra.

Vi beholdt disse mikro dosene for å kunne eksistere ved å strekke oss mot noe, løpe etter noe, gjøre noe og bringe det til hverandre. Loven om at man ikke kan ta imot glede for sin egen skyld, loven om fullt ut å gi handler ikke om disse mikro dosene. Derfor må vi forstå hvor denne loven virker og hvor den ikke gjør det.

Spørsmål: I prinsipp er Skaperen skjult for oss, og vi blir gitt små gleder for i det hele tatt å kunne gjøre noe. Hva betyr det at noe er skjult? Hva vil det si å ikke kunne ta imot glede? Handler dette om kontakten med Skaperen selv?

Svar: Det er ikke mulig å ta imot glede fra Skaperen selv, fra lyset, for sin egen skyld. Derfor kan Han ikke åpenbares tydelig i oss.

Fra KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 7/30/23

 

 

Kommentarer / Spørsmål