Inlägg i kategori 'Verdens nasjoner'

Å flykte fra Europa

thumbs_laitman_430I nyhetene (The Star): “Jøder fra Marseille blir spurt om de kan gå uten Kippa til det blir bedre tider, midt i en økende anti semittisk voldsbølge – en anbefaling som møtes med sinne….”

“Religiøse jøder i Marseille blir stilt overfor et vanskelig valg: Om de skal ha på seg hodeplagget som uttrykker sin religion eller legge den vekk i håp om å forbli trygg…”

“Et angrep denne uken var det siste dråpen for Marseilles jødiske samfunn religiøse ledelse: En machete viftende 15 åring kuttet opp en jødisk lærer på gaten. Under politiavhør påberopte gutten seg tilhørighet til IS.”

“Zvi Ammar, sjef for Det Israelske konsistoriet i Marseille, spurte jødene om det kunne gå uten kippa, “til det blir bedre tider”. Kippa er det Hebraiske ordet for hodeplagg, mens det er kjent som yarmulke på Jiddisk.”

“Ammar sa at det var den vanskeligste avgjørelsen han noen gang har tatt. Hans ord ble spredt og inndelte franske jøder og ikke jøder likt, og vekket en frykt fra Nazi-æraen.”

“Og dette var et slag for de franske myndigheter, desperat etter å  forsikre det jødiske samfunnet – verdens tredje største – og en nasjon rystet av et voldelig år.”

“Presidenten kalte forslaget for uholdbart. To jødiske lovgivere bar kippa i det franske parlamentet i protest.”

“Det vil si at vi gir deler av ansvaret til offeret” sier Frankrikes sjefsrabbi, Haim Korsia,  til The Associated Press”

Svar: For ca 70-80 år siden ble det sagt at jødene bør forbli jøder og fortsette å bære kippaene sammen med andre typiske jødiske særegenheter, som førte til utryddelsen av hele folket. Det var tross alt de som prøvde å overbevise jødene at de ikke skulle rømme fra Øst Europa før andre verdenskrig og forbli jødisk. Og 6 millioner ble drept.

Hvem var det som holdt dem der helt til slutt og sa at de må bli? Nasjonens ledere. Hvis lederene hadde reist seg og sagt “vi må dra umiddelbart,” kunne alle ha blitt reddet. Tross alt, Hitler ønsket å overføre jødene til Palestina og de fikk lov til å komme til USA til å begynne med, men de nektet. Hvorfor? Fordi de religiøse lederene holdt dem igjen.

Jeg tror at alle Europeiske jøder først bør ta av seg sine kippaer. Torahen sier at hvis du blir truet må du gjøre alt i din makt til å fjerne den trusselsen. Dette kalles å beskytte sjelen. For det andre tror jeg at ingen vil beskytte dem hvis de begynner å drepe jøder og det vil ikke en gang rapporteres om i media.

Spørsmål: Så hva skal de gjøre?

Svar: Dra i tide. Hvis ikke har lært av fortiden er det ikke noe jeg kan si. Jødene blir kalt vrange mennesker.

Spørsmål: Hvor bør de reise?

Svar: Det tryggeseste stedet for dem er Israel, eller i det minste et land de kan leve i, som Amerika for eksempel. Europa er ikke et sted for jøder etter annen verdenskrig. Folk tolererte dem for en stund, som en måte å betale for sine synder, men jødene har ingen framtid der.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 13/1/16

Europas hysteri

thumbs_Laitman_727Spørsmål: Etter hendelsene i Paris startert et ekte hysteri i Europa. To Air France flyvninger fra USA på vei til Paris, ble omdirigert på grunn av bombetrusler, frykt for terrorbombing forårsaket kanselleringen av en fotballkamp mellom Tyskland og Holland, som finansministeren av Tyskland skulle delta på.

I Paris oppsto nye skyte episoder. Russland bombet Syria, Brussel ble lammet av frykt for terrorangrep i sentrum av byen. Vil det fortsette på denne måten?

Svar: Ingenting vil endre seg! Verden fortsetter fremover i henhold til systemet for å øke konvergens. Hvis konvergensen er organisert på riktig måte, med godt gjensidig samarbeid mellom mennesker, vil det være bra.

Det må være ledsaget av positiv deltakelse med systemet for samhold og tilknytning og ikke gjennom vår egoisme, som forårsaker sammenstøt mellom oss.

Alt vi trenger å lære er å bringe folk nærmere, slik at de vil heve seg over sin egoisme uten å kjempe seg i mellom, for da det ikke vil hjelpe! Den forrige generasjonen kjempet, den nåværende generasjonen kjemper, og den neste generasjonen vil kjempe!

Spørsmål: Hvilken løsning foreslår du for å løse denne konflikten?

Svar: I mine vakreste drømmer ønsker jeg å se FN, G8, G20 og andre organisasjoner og forum presse Israel til enhet, og på denne måten tiltekke hele verden etter Israel, til en komplett samling!

Ingenting annet er nødvendig. Det finnes ingen grunn til å klandre Jødene for å være årsaken til det som er ille i verden, men det er behov for å tvinge dem til å forenes, slike at de vil bli årsaken til at hele verden forenes.

Om Israel kun vil begynne å høre litt på oss, ville hele verden umiddelbart føle lettelse, og terroristene vil slutte å drepe! Det er svaret på spørsmålet ditt. Jeg ser det generelle systemet, og slik er det strukturert.

Du ønsker at alt skal endre seg til det bedre, og deretter sette kraften av godhet i det. Dette vil kun komme gjennom forbindelse og samhold mellom Jødene!

Fra KabTV’s “Samtaler med Michael Laitman” 11/18/15

Hvordan vil den neste generasjonen se ut?

thumbs_Laitman_049_02Spørsmål: Fra Kabbalas synspunkt, hva vil skje med dagens unge generasjon som vokser opp i en atmosfære av vold og terrorisme?

Svar: Jeg håper at gjennom vår innsats og dette sier jeg med et helhetlig ansvar og sterkt håp, vil denne generasjonen være klokere enn sine foreldre.

De vil forstå at det finnes ingen annen vei ut av dagens situasjon enn å forene og skape en mektig kraft mellom oss som vil påvirke hele verden. Dette er hva vi kan gjøre.

Se for deg andre mennesker, som f.eks i Finland eller Sveits, der alt synes å være i orden. Jeg var der for ikke så lenge siden og kjenner godt livene deres. De befinner seg i en indre tilstand av underbevisst venting.

Rett etter andre verdenskrig var en tid da verdens folk i hemmelighet håpet at vi ville bringe godt til verden. Men fra 70 tallet, begynte deres holdninger til oss å endre seg.

De forsto at vi ønsker å være som alle andre folk, og at vi ikke utøver en positiv innflytelse på dem, og dermed nektet dem et stille og rolig liv. Antisemittisme er i vekst og har begynt å presse Israel, og i dag lurer du på det.

Hvis vi ser fem år tilbake, fantes det enda ikke en boikott fra FN og andre internasjonale organisasjoner. I Israel ble vi matet med “godteri” dysset av det som ikke eksisterer. Faktisk har verden reist seg opp mot oss.

Alt dette kommer fra den øvre ledelsen! Vi må forstå at denne kraften befinner seg bak alt i naturen, slik at ubalanse mellom mennesker er forårsaket av oss, og rettet mot oss. Det er et system av krefter, og ikke noen form for en enkelt enhet som kalles G-d som bestemte seg for noe. Jeg sier dette som en etterforsker av naturen.

Fra KabTV’s “Confrontation. How It Works in Reality” 10/28/15

Hva er det som måler en nasjons styrke?

thumbs_Laitman_200_01Spørsmål: Hva er det som hjelper et land å forbli sterkt og stabilt i denne kaotiske verden med tanke på å opprettholde sin økonomi og sikkerhet?

Svar:  Det er ingen ting som hjelper – ikke forsvar, velstand, industriell styrke, vitenskaplig potensial, ei heller en utviklet legemiddelindustri eller religion.

Disse tingene kan støtte eller i liten grad bidra til en forandring i å styrke et lands industri, handel og teknologiske tilstand, men å oppnå virkelig stabilitet i denne moderne verden er umulig. Det virker på oss at noen land er stabile. Men faktisk kan vi ikke teste dets stabilitet siden det kan blåses overende på et øyeblikk. Så langt har ingen angrepet disse landene og prøvd å ødelegge dem.

Det er derfor det er vanskelig å evaluere hvor sterke de virkelig er siden vi bare kan teste dets stabilitet ved at de motsetter seg noens fiendtlighet. Sør Afrika er et levende eksempel på hvor lett et sterkt og rikt land kan ødelegges.

Spørsmål: Er Israel etter din mening et sterkt land?

Svar: Israel er den svakeste nasjonen fordi det er for mange faktorer som hele tiden undergraver dets stabilitet. Israel kan ødelegges av en eksplosjon i en trafostasjon eller ved å forurense vannforsyningen i innsjøen Kinneret. Faktisk gjelder dette ethvert land, men Israel er mye mer utsatt for tap og er sårbar for en rekke faktorer som kan ødelegge dets stabilitet.

Israel kan bare være sterkt når det bruker sin unike kraft – Sammenkobling med det altomfattende globale systemet. Den Israelske nasjonen er en del av det øvre styresystemet som utelukkende Israels folk kan påvirke.

Bare forenlighet blant oss vil føre fram til styrke og bærekraft. Hvis jødene kobler seg sammen med hverandre på en rett måte, vil de påvirke hele verden på en positiv måte. Vår adskillelse gir ubevisst en negativ påvirkning på menneskeheten.

Spørsmål: Betyr dette at Israel kan bli den sterkeste nasjonen?

Svar: Ja, der er mulig, men bare under den forutsetning at jødene forenes som en mann med ett hjerte. Vår forenlighet er den delen der vi måler vart lands styrke. Verdens kraft blir definert av Israels styrke.

Israel er den eneste nasjonen som selv kan bestemme seg for å bli sterk eller svak. Ikke et enkelt land bortsett fra Israel er istand til det; alle andre land er avhengige av Israel, på dets avgjørelse.

Skulle vi velge å bli sterke, må vi forenes. Bare vår forenlighet vil gi sikkerhet. Når vi forenes, vil andre land følge vårt eksempel og velge å følge oss frivillig.

“Krev anti-jødisk terror”

thumbs_Laitman_182_02I nyhetene (9tv.co.il): “I Sverige øker antisemittismen og hatet mot Israel. Den svenske regjering var den første til å anerkjenne den palestinske staten, som til og med ikke eksisterer, men de har enda ikke kommet med en fordømmelse av den palestinske terrorbølgen som har rullet over Israel de siste tre ukene….”

“De svenske medier tok et åpent anti-israelsk standpunkt og brukte ikke ordet “terrorist” når de skrev om de arabiske angriperne. Nesten ingen tør å snakke støttende om Israel i pressen. I en reportasje om et terroristangrep den 3. oktober i gamlebyen, hvor to jøder ble drept, brukte det største svenske nyhetsbyrået TT, overskriften: “Palestiner skutt og drept i Jerusalem”, som refererer til det faktum at terroristen ble nøytralisert.”

“Til tross for den israelske ambassadørens protest, har enda ikke nyhetsbyrået gitt ham et svar. Angående angrepet, hvor paret Henkin ble drept foran sine fire små barn, valgte Sveriges media å forholde seg i total stillhet. Og i et radiointervju, spurte verten den israelske ambassadøren hvorvidt det er jødene som faktisk er ansvarlig for den økende antisemittismen…”

“Det svenske flyselskapet SAS har annonsert at de innstiller flyginger til Israel, fordi de er “ulønnsomme”.”

“Den svenske kirke tar også et oppriktig anti Israel standpunkt”

Min kommentar: Vi ser hvordan mennesker over hele verden konstant viser sin forståelse av hvem som er ansvarlig for freden i verden. Bør vi ikke finne årsaken til deres beskyldninger?

Etter alt, Toraen vår forteller oss det samme: vi, og vi alene, er ansvarlige for lidelsene og gleden i verden, med tanke på vår nærhet til Skaperen. Vi bør forstå og forandre denne trenden på den tiden vi har igjen, som renner ut, for å forhindre en gjentakelse av Holocaust!

På randen av en ny Intifada – Del 12 “Hvorfor er det ikke noe som stopper terrorisme?“

thumbs_Laitman_049_01Spørsmål: Hvorfor fungerer ingen tiltak fra ledelsen (I Israel) til å stoppe terrorisme, men bare forverrer situasjonen?

Svar: Fordi det avhenger ikke av lederskap. Selv om alle Islamittiske ledere og alle ledere med mye makt plutselig ønsket å gjøre noe godt for folket i Israel, og selv om våre Arabiske naboer ønsket å leve i fred med oss, vil det ikke løse konflikten.

Til slutt avhenger det ikke av folket, men på den mislykkede innføringen av naturlovene. Israels folk må få alle deler av naturen til forenlighet, slik at gjennom dem vil de spre dette til alle nasjoner.

Spørsmål: Hvorfor finnes det et slikt paradoks, jo mer terrorisme som rettes mot Jødene i Israel, jo mer fordømmer media Israel?

Svar: Fordi begge er utspringer fra den samme kilden: Israels folk har ikke ervervet forenlighet til den grad de var nødt til fram til i dag. Vi skulle allerede ha forenet hele verden til et enkelt system.

Så lenge vi ikke gjør det, får vi en negativ reaksjon fra våre interne og eksterne krefter. Vi behøver bare å se hvilken fiendtlighet som viser seg i Israel blant Jødene selv, på samme måte som blant Jødene og Araberene, og holdningen til alle nasjoner mot Israel.

Spørsmål: Hvordan er det mulig å bekrefte at “kjærlighet til andre” vil hjelpe oss å løse alle problemer?

Svar: Kjærlighet til andre er den generelle loven som forener alle deler i naturen. Akkurat som de fysiske lovene, kan de ikke forandres. Alt kom ut fra “Big Bang”, og senere begynte alt å strekke seg ut fra dette ene punktet, fra en enkel energignist som fylte hele universet.

Det viser seg at enhver av oss er koblet sammen med hverandre, for vi er koblet til den lille energignisten som forsterker eksistensen til hele universet, alle stjerner og systemer rundt mineral-, plante-,dyreriket og menneskeheten på overflaten av vår lille planet i det store verdensrommet.

Alt dette er ett enkelt system. La oss åpne øyne våre litt, og vi vil forstå at vi eksisterer i et enormt naturlig system og kan påvirke det i en positiv retning.

Fra israelsk radio program 103FM, 11/10/15

 

Related Material:

On The Threshold Of A Third Intifada – Part 11 “Do We Only Need To Wait For Everything To Calm Down?“

On The Threshold Of A Third Intifada – Part 10 “How To Awaken The Stiff-Necked People?“

On The Threshold Of A Third Intifada – Part 9 “A Fortified Wall“

En kamp mot intern terrorisme

thumbs_laitman_253Spørsmål: Når situasjonen i Israel ble forverret og militære handlinger startet, ville folket alltid komme sammen. Men med denne økene bølge av terrorisme, føles det blant alle på gata at enhver er mer bekymret og redd for seg selv. Hvorfor forener ikke denne redselen oss?

Svar: Truselen om terror tar oss ikke nærmere hverandre fordi, vi føler at det ikke kommer utenfor Israels grenser, men virkelig er i hjertet av nasjonen. Så, det viser seg at det river oss fra hverandre fra innsiden. Det tvinger alle og enhver å gjemme seg i sitt hjørne.

Dette er ikke en krig hvor vi vet hvor fienden er, der vi kan nedkjempe den med alle middler. Militær styrke vil ikke hjelpe mot terrorisme – det er problemet.

Vi trenger å forstå hva som skjer. Vi begynner å motta mer interne og kvalitative slag som har en mer betydningsfull påvirkning på oss. Når rakettene faller, forstår vi at det er fare for å bli skadet, men det er noe endelig.

Terrorisme sår frykt i oss, og viktigst av alt, en følelse av hjelpeløshet. Vi vet at vi har Iron Dome anti missil forsvarsystem, fly, og militære. Hvis de skyter på oss, vil vi slå tilbake med en kraftigere respons.

Men med terrorisme kan du ikke gjøre noe fordi den gjemmer seg på innsiden. Men hvis vi, folket av Israel, befrir oss fra vår “interne terrorist”, fra hatet mellom oss, fra begjæret til å terrorisere andre, vil det ikke være igjen noen Arabiske terrorister på gatene heller.

Den eneste måten å ødelegge terrorisme – er en intern korreksjon av alle i forhold til hans nabo. Tross alt, hvis vi ikke forandrer oss, vil det neste slaget bli enda mer tydelig. Vi føler at et utviklet, effektivt, velorganisert terrorsystem operere mellom oss. Dette systemet begynner å bestemme over oss, innsette frykt i oss, den redselen, følelsen av at terrorister skjuler seg overalt, og bare ligger å venter på oss rundt hvert hjørne.

Minner denne beskrivelsen deg om det egoistiske relasjonsnettverk mellom oss? Dette er eksakt det samme systemet- det eksterne uttrykk. Så langt har vi ikke sett slik terror i gatene, men vi kan komme dit hvis vi ikke begynner å ta tak i den interne “terroristen”, med vår egoisme nå.

Den fysiske terroren kan nøyaktig reflektere en indre, spirituell terrorisme, så grusomme tider vil komme. Vi håper at Skaperen ikke vil la dette skje og at vi vil ta vare på oss selv.

 

 

Kapitalismen biter seg selv i halen

thumbs_laitman_235I nyhetene (inosmi.ru): “Verden kommer snart inn i en æra der det vil være mulig  å bli født til rikdom. Moderne kapitalisme fører i større grad til føydalisme…

“Ifølge kalkulasjonene til den britiske veldedighets organisasjonen Oxfam, vil man i løpet av det neste året oppnå at 1% av de rikeste menneskene på jorda ha mer penger en de gjenstående 99%..”

“Hvis den gjennomsnittlige vekst i verdens produksjonen er 1-1,5%, mens inntekter fra kapital investeringer komme opp i 4-5%. Ved å spekulere i markedet, kan du tjene mye mer enn å produsere noe brukelig for økonomien. Den største sjanse for berikelse er for de som har tilstrekkelig kapital og har råd til å hengi seg til finansielle spekulasjoner. Så de legger seg opp mer og mer penger og blir mer og mer fremmedgjorte fra resten av samfunnet og dets problemer….”

“Derfor, hvor du blir født er viktigere enn talent og innsats, – skriver den amerikanske økonomen og nobelprisvinner, Paul Krugman.”

“Det nye aristokratiet – er ikke så mye et aristokrati av industri, som det er en sirkel av mennesker som har penger. Mange økonomer har lenge pekt ut finansielle spekulasjoner som en kilde til voksende klasseskille…..”

“Mye av denne papirvelstanden kan forsvinne som et resultat av den finansielle uroen, bare i løpet av juni og juli 2015, har 2,8 milliarder (beløpet er nært det nominelle BMP i Frankrike), forsvunnet på den kinesiske børsen. Problemet er at de store finans spekulantene ikke ble fattige i kollapsen. De småsparere som mistet sine sparepenger i markedet, kan ikke regne med noen støtte. Banker i en slik situasjon kan faktisk regne med støtte fra staten…..”

“Økt klasseskille leder også til en nedgang i sosial mobilitet, begrenset adgang til utdanning. I det lange løp, vil den mindre “likestilte” økonomien også lide under den større likheten mellom  ledende stillinger som blir besatt av ikke så talentfulle mennesker, men av de som kompenserer for mangel på talent ved å være født i en rik familie eller har bekjentskaper i høye stillinger…”

“Framveksten av forskjellen i inntek vil i det lange løp også føre til forferdelige politiske konsekvenser. På den ene siden, fører det til en oligarkisk tilstand, på den andre siden, økende sympati for de radikale bevegelser som prøver å utslette den eksisterende sosial politiske orden.”

“Det er mulig å observere en tendens i land som ligger i utkanten av eurosonen. Det vokser fram en genrasjon som aldri har hatt muligheten til å ha en normal jobb. “Nivået på det finansielle klasseskille i Europa har truet den sosiale likevekt. Når arbeidsledighetenstallet stiger, som unge i Hellas og Spania, er  mer enn 50%  av den unge genrasjonen uten eiendom” – indikerer Janusz Shevchak….

“Piketty skriver i sin bok, hvis nivået på konstant tilbakevendende kapital vil øke den økonomiske veksten (som han forutsier i sitt arbeide), kan dette føre til ødeleggelsene av fundamentet som demokratisk kapitalisme bygger på, som er, idéen om at arbeid lar en bli rik, og dets materielle effekt avhenger av individuelle ferdigheter og innsats. Som et resultat, et fenomen som forverrer delegitimering av kapital og som følger, aktiviseringen av “sinte” bevegelser og framvekst av populistpartier (både venstre og høyerevridde), på en lur måte finne inngangen tli sosial missnøye,” – minner Sobochinsky om…”

“..i Europa støttet man former for radikale framvekster under en store depresjonen på 30 tallet. Kommunistpartiet, det tyske Nazipartiet, fascismen, radikal sosialisme og nasjonal radikale bevegelser. Historien viser at radikalisering av samfunnet kan fremskyndes hvis en økonomisk krise fremskynder en identitetskrise i nasjonen og en flyktningkrise…”

“Svaret på krisen på 30 tallet var å introdusere veldig høye skatter under rammeverket av den Nye Avtalen, slik at man i mellomkrigstiden klarte å etablere en relativ balanse mellom arbeid og kapital, som et resultat, datt inntektsforskjellene markant.”

Min kommentar: Kapitalister er ikke tøffe nok til å øke sine egne skatter. I dag er det ikke lenger et klart skille mellom hardt arbeid og utbytte av arbeide. Land er ikke lenger begrenset av sine grenser og handelen er global.

Derfor føler ikke folk de er avhengige av kapital i sitt eget land og internasjonale firmaer føler at de ikke avhenger av det. For å føle det, må de føle miljøet, holdningen til andre. Verden har kommet inn i en økonomisk bakgate og den eneste veien ut er gjennom nye sosiale forhold. Se “Den siste genrasjonen.”

Hvordan kan vi forandre situasjonen i Israel: Hvem har nøkkelen til verdens lykke?

thumbs_laitman_259_01Spørsmål: Hva er jødenes oppgave?

Svar: Kabbala, vitenskapen til den øvre styring, lærer oss at vi er under kontroll av det øvre systemet av krefter som opererer oss, og påvirker oss til å komme til en integrert tilstand, jo nærmere disse kreftene kommer, jo tettere blir vi knyttet sammen.

På tilsvande måte utvikler menneskeheten seg ikke bare utover og oppover, men også i koblingene mellom hverandre. Derfor, er det ikke bare vitenskap og kultur i vår verden, men også internett. Økonomisk handel og politiske systemer er utviklet i vår veden for å knytte oss sammen, men denne koblingen må være god og felles, og til alles fordel.

I loven om det integrerte system finnes det bare en mulighet som hele systemet bør søke – dets maksimale altomfattende helse, akkurat som en sunn kropp, der alle systemer operer i samarbeid med hverandre.

Selv om disse systemene er motsatt hverandre av natur, som for eksempel, lymfesystemet er forskjellig fra sirkulasjonssystemet eller nervesystemet, operer de i full koordinasjon, komplimenterer hverandre, og derfor avgjør kroppens helse. I vår verden kan vi ikke balansere disse to systemene. Mineralrike, planterike og dyreriket eksisterer automatisk i en sånn symbiose.

Men menneskes natur har hevet mennesket over dette systemet. Vi må forstå, for å oppfatte det, for å innbefatte i det, og bruke det korrekt. Naturens krefter tvinger oss til å lære og kontrollere dette systemet, men vi ønsker det ikke.

Fordi Israels folk ikke ønsker å forenes for det felles gode, er vi grunnen til alle problemer i verden. Menneskeheten føler dette instinktivt og derfor beskylder oss. Derfor, mens disse lidelsene øker, vil også presset veden legger på oss øke.

Spørsmål: Men hvorfor skjer det i dag?

Svar: Du må studere de systemene som styrer verden for å kunne forstå det. Det er som å gå til legen, som finner ut at jeg har en mengde problemer. I prinsippet eksisterer de.

Men for å forstå dem må du virkelig forstå systemet. Det er ikke sikkert du er i stand til å forklare, selv til en pasient, hva han lider av. Han blir ganske enkelt foreskrevet piller og sendt hjem. Her, derimot, kan pillen vi gir til verdens syke samfunn, ha en annen karakter, en ideologisk karakter.

Problemet er at vi bør bruke denne pillen konstant, fordi hver av oss må stige til det menneskelige nivå og ikke forbli på det dyriske nivå av eksistens, selv om vi virkelig ikke ønsker å forlate det. Men naturen presser oss mot en fornuftig oppfattelse av dets opphav, og derfor har vi ikke annet valg enn å oppdage det generelle systemet som styrer oss.

Det forteller oss veldig enkle ting: Hvis du ønsker å erverve den rette forenlighet mellom dere ifølge prinsippet “elsk din venn som deg selv”, vil du balansere hele systemet

Så vil de høyre og venstre krefter i naturen, den positive og negative, komplimentere hverandre og bli balansert. Vi må nå dette. Du vil forandre det menneskelige samfunn og alle de andre deler av naturen vil roe seg ned, og vi vil nå et harmonert forhold mellom natur og menneske.

Men for å gjennomføre dette, må mennesket forandres. Han må utdannes og læres alt. Inntil vi gjør det, inntil vi etablerer et integrert utdanningssystem, slik at mennesker vil komplimentere og nærme seg hverandre, vil ingenting skje!

Du spør kanskje hvordan det er mulig å forandre åtte milliarder mennesker. Kabbalas visdom forklarer oss hvordan dette kan gjøres. Det sies at hele menneskeheten er bygd som en pyramide, hvor Israels folk er toppen.

Hvis du begynner å involvere deg i en integrert konvergens mellom dem, vil det nødvendigvis påvirke hele verden, som betyr at nasjonen Israel vil bli “et lys for nasjonene i verden”

Når alle føler seg bra; vil de antisemittiske angrep opphøre og hatet folk føler mot jøder vil forsvinne. De vil se hvordan hele verden, inkludert våre nærmeste naboer, plutselig vil begynne å behandle oss bra fordi de vil se at nasjonen Israel gir verden godhet istedenfor ondt.

Dette er det eneste verden forventer av oss! Dette er grunnen til at vi alltid blir beskyldt for noe. Hele verden engasjerer seg om en liten nasjon, en enkel liten stat, Israel.

Vi fortsetter å klage: “Hvordan er det mulig! Hva gjør FN?” Dette er det eneste FN gjør. Hva gjør UNESCO? UNESCO fortsetter å angripe oss. Alle aviser i verden er fylt med artikler mot Israel. Finnes det noen til vår fordel? Hvis vi spør, kan kanskje noen si noe fordelaktig. men han tenker virkelig ikke sånn.

Dette vil si at enhver nasjon og enhver person i verden, med tanke på hvor utviklet han er, begynner å føle at Israel har nøkkelen til verdens glede. Dette er det alle kabbalistiske kilder forklarer oss.

Fortsetter…

Fra KabTV’s “Den nåværende kritiske situasjonen i Israel” 10/14/15

Relatert materiale:
How Can We Change The Situation In Israel: A Universal Problem
How Can We Change The Situation In Israel: Clarifying And Understanding The Laws Of Nature
How Can We Change The Situation In Israel: Guerrilla Warfare

Livets program, del 6

thumbs_Laitman_001_02Framtidens mann oppfunnet i Israel

Spørsmål: Israel er et ledende land på ny teknologi. Hva er dets rolle i skapelsen av fremtidens menneske? Vil denne personen bli “oppfunnet” i Israel?

Svar: Det er ingen ting å finne opp, denne type mennesker har allerede vært blant oss i tusener av år. Israel er det eneste landet som har “patentert” denne type menneskeart. Alle vil lære av oss og ta opp vår metode for korreksjon. Vi vil dele den med verden helt gratis!

Spørsmål: Hvis en altruistisk person kommer til Israel, vil han umiddelbart bli “oppslukt” siden alle rundt ham er egoistiske?

Svar: Disse menneskene gjemmer seg, men er blant oss.

Spørsmål: Dagens Israel ser helt motsatt ut: det er mye isolasjon og felles hat blant sine innbyggere. Hva kommer det av at fremtidens menneske som har et åpent hjerte skal vokse fram akkurat her?

Svar: Israelere er de mest selvopptatte mennesker i verden. Det er derfor de først må forstå og anerkjenne for alle andre nasjoner hvor en forferdelig tilstand av selvopptatthet de er i, og innse at dette må endres .

Dette forklarer hvorfor resten av verden presser Israel. Presset fra Arabiske land, Europa, Amerika, Russland…vil tilta. Nye kraftige bøler av anti-semitisme er for fortsatt foran oss. Vi vil erfare mer problemer inntil vi bestemmer oss for at vi har lidd nok, da vil vi implementer et nytt “program” å sende det rundt til hele verden.

Fra KabTV’s “A New Life” 9/8/15

Related Material:
Program of Life, Part 5
Program of Life, Part 4
Program of Life, Part 3