Inlägg i kategori 'Zohar'

Palasser og skatter

Spørsmål: I artikkelen «Lås og nøkkel» fra introduksjonen til Zohar er det skrevet om utallige skatter som er gjemt i palassene. Hva er palassene i oss og hva er skattene?

Svar: Skaperens palasser er kar, det vil si store ønsker som kan bli virkelighet og fylt med lys ovenfra, med skattene ovenfra avslørt i dem, i disse palassene. De blir som utallige skatter.

Vi snakker ikke om skatter som dem vi har i vår verden, vi tenker da umiddelbart på edelstener, gull, sølv og så videre. Her er det ment tilegnelser av åndelige sannheter, forståelse og mestring av naturens hemmeligheter.

From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 5/21/23

 

 

Hvordan boken Zohar ble skrevet

Spørsmål: Du sa at Rabbi Shimon ledet rent lys og at Rabbi Aba kledde det i bokstaver. Hvilken funksjon hadde de andre ni elevene til Rabbi Shimon i denne sammenhengen?

Svar: De representerte hele systemet. Hadde de ikke vært der, hadde ikke Rabbi Shimon kunnet åpne for lyset ovenfra og kle det i bokstaver. Disse ti personene representerer egentlig ti Sefirot, en fullstendig Parzuf. Ingenting kunne skje uten dem.

Spørsmål: Når Rabbi Aba kledde lyset i bokstaver, nøyaktig hva transformerte han?

Svar: Han kledde lyset i et slags skall man trenger for å kunne vise lyset ovenfra.

De andre av Rabbi Shimons disipler virket sammen i dette systemet, i harmoni, for å gjøre det øvre lyset synlig som utgikk fra deres lærer.

Kommentar: Det er interessant at Baal HaSulam arbeidet uavhengig og beskrev alt dette like godt som dem.

Mitt svar: For det første hadde også BaalHa Sulam sine egne elever.

For det andre er det slik at når et menneske går inn i den åndelige verden har han allerede andre studenter og omgivelser: De egenskaper, ønsker, rette og ukorrigerte elementer fra det generelle systemet som vi helt enkelt ikke oppdager med våre fem sanser.

Der, på nivået der våre ønsker og tanker virker tar kontakten plass, og ikke på nivå med fysisk materie som vi ser for oss.

Fra KabTV’s “I Got a Call. How The Book of Zohar Was Written” 6/2/12

Bokstavene i boken Zohar uttrykker samhold

Spørsmål: Uttrykker bokstavene som Zohar behandler typene av samhold oss imellom?

Svar: Selvsagt! Bare samholdet mellom oss! Uten samholdet mellom sjeler ville ikke forfatterne av Zohar være i stand til å tilegne seg noe som helst. Alt blir til i nettverket av samhold mellom oss.

Hva tilegner vi oss? Krefter til å gi. Disse kreftene samlet kalles Skaperen (Bo-Re, kom og se), det avslører vi i samholdet mellom oss, det er egenskapen av å gi og av kjærlighet.

Om vi tilegner oss dette i form av krefter, da er det vårt ønske, et kar der man kan oppdage lyset. Om vi tilegner oss et inntrykk av det, lyset, da er det Skaperen, lyset som blir funnet i et kar, i et ønske. Utenom det finnes ingen ting.

Alt vi leser i Zohar eller i Kabbalistens bøker er bare et menneskes inntrykk av kraften å gi innenfor hans ønsker, i den utstrekning hans egenskaper er ekvivalente med denne kraften. Han forteller oss om sine ønsker, om kraften han har mottatt, om inntrykket han fikk av dette og uttrykket i en slik ytre form.

Det kan uttrykkes i musikk, sanger, vakre ord, eller i Kabbalas språkdrakt, Talmud, eller legender. Egentlig forklarer Kabbalistene for oss det de har tilegnet seg.

Fra del 1 av Daily Kabbalah Lesson 5/26/11The Book of Zohar, “Truma (Donation),” “A Persimmon and a Sedan Chair

Fødsel er hardt arbeid

Og når en person går bort fra denne verden, vil den sjelen aldri bevege seg bort fra graven ( Zohar “Lech Lecha”, 98)

And when a person passes away from this world, that Nefesh will never move from the grave, … (The Book of Zohar, “Lech Lecha,” Item 98)

Graven er kraften av den dømmende egenskap som en person døde fra. At “en person døde” betyr at han transformerte sin egoistiske tilbøyelighet. Hva betyr det at vi kom ut av mors liv? Vi vente oss opp ned, forlot alle tidligere egoistiske beregninger og begynte på nye, altruistiske og kom inn i en ny verden.

I den spirituelle verden, som i vår verden, passerer fosteret gjennom en trang passasje. “Trang er “Tsar” på hebraisk, “Tsarot” er lidelse. Dette er et resultat av fraværet av lyset fra Hassadim, når bare lyset fra Hochma, en kraft uten nåde, virker på en person for å føde ham.

Det finnes ellers ingen mulighet for at han kan komme gjennom denne trange passasjen og fødes inn i den høyere verden, fordi han selv ikke har kraften som skal til for å skape av seg selv en nådefull kvalitet.

Spørsmål: Altså må man nødvendigvis oppleve disse Tsarot, denne trange fødsel?

Svar: Det finnes ikke keisersnitt i den spirituelle verden. Der kan du bare bli født om du går gjennom en tilstand av Hochma som virker på deg. Dette lyset er svært skarpt, svært tungt og komplekst.

Denne tilstanden kalles å flykte fra Egypt. Man må gå gjennom den fordi nådens lys, også kalt lyset fra Hassadim, ikke kommer ovenfra, men må utvikles fra en selv. Samtidig er man ikke i stand til å utvikle denne kvaliteten, derfor virker bare lyset fra Hochma på en, og man blir født. Med et spirituelt språk kalles dette å krysse det siste hav (Yam Suf). Denne passasjen er svært dramatisk.

Fra KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #19

 

Hjulet som alltid snurrer

«Zohar for All» «Ki Tisa», punkt 54:

Dette er grunnen til at Toraens hemmeligheter ble avslørt i denne generasjonen. Rabbi Simon ville si: «Alle venner som ikke elsker hverandre forårsaker at de selv viker av fra den rette vei.»

Dette gjelder bare for mennesker som har en lengsel etter å bevege seg fremover mot å nå Den Skapende Krafts nivå. De utøver allerede spirituell metodikk, som går ut på å nå frem til en grad av kjærlighet, gjensidig støtte og gjensidig sammenfiltring i gruppen, og da går de gjennom de motsatte prosessene.

Da viser tilsvarende større egoisme seg, og de bearbeider dette til de igjen reiser seg opp til nivået å gi, til samhold og kjærlighet. Det er som mekanismen i en klokke, tikk-takk, tikk-takk.

Hjulet snur seg skritt for skritt: Fremover-bakover, fremover-bakover. Tilsynelatende stopper det, men faktum er at dette opphøret avslører enda større egoisme.

Spørsmål: Er det faktum at de kommer på villspor deres feil, fordi de ikke elsker hverandre?

Svar: Det er ikke deres feil. De må bare oppdage den enorme egoismen i seg selv som ble skapt av Den Skapende Kraft. Likevel avdekkes den gradvis, i følge de 125 stadier av vårt ego som eksisterer i hver og en av oss.

Fra KabTV’s: “The Power of The Book of Zohar” #21

Voks ut over deg selv som Adam

Kommentar: Budet:”Husk Sabbath-dagen, å holde den hellig” korresponderer til skapelsesakten—«La jorden skyte ut vegetasjon, frø gi urter og trær produsere frukt ifølge sin sort der frøet er å finne, på jorden.»

Mitt svar: Jorden (Hebraisk Adamah) kommer fra det hebraiske ordet “domem,” det er noe ubesjelet absolutt dødt, som støv. På den andre siden mener vi her Adam, han vokser ut av Jorden i likhet med Den Skapende Kraft.

Når du tenker på Sabbath-dagen, som du må nærme deg som målet for hele vår jords episke eksistens, begynner du å vokse. Da kommer et spirituelt frø fram i deg, det vokser gradvis og det blir til et tre.

Mennesket kalles et tre som er likt Den Skapende Kraft. Med denne planten menes noe som er i forandring.


From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #10

Hvilken del av Zohar bør vi lese?

thumbs_Laitman_151Spørsmål: Boken Zohar er en hoveddel i kabbala studiet, men på samme tid, er boken Zohar delt inn i mange deler og er veldig komplisert. Det er tre volumer som forklarer de fem Torah bøkene (Pentateuch)

Utover det, finnes det den nye Zohar og andre bøker som ikke er inkludert i andre volumer slik som Bokstavenes hemligheter (Sitei Otiyot), Raza de Razin, osv.

Nylig kom jeg over en bok kalt Parashat Pinchas (den ukentlige utdraget av Torah Pinchas) på russisk, oversatt av Ephraim Bauch, og jeg har ikke funnet denne boken blant de forfattere som dere har gitt ut.

Så, er alt dette boken Zohar? Tiltrekker alle disse bøkene Lyset, selv den ovenfornevnte Raza de Razin som snakker om forskjellige linjer i hånflaten? Vær så snill å si meg hva den komplette Zohar boken er?

Svar:  Det er mange versjoner, kommentarer og oversettelser av boken Zohar. For å unngå forvirring, vil jeg bare anbefale boken Zohar med Sulam kommentarer, av Baal HaSulam eller Zohar La`am på Hebraisk eller versjonen som er oversatt til forskjellige språk.

En vitenskap du studerer på deg selv

thumbs_laitman_245_07Spørsmål: Hvordan kan man under leksjonen fornye intensjonen mellom de motsetninger som drar oss i forskjellige retninger?

Svar: Det er en god ting å ha forstyrrelser. Så fort en fornyer sin intensjon, glir den unna nok en gang, og en ny beregning begynner å dra han ned.

Og nok en gang blir han påminnet fra oven at hans tanker ikke relaterer til spirituell utvikling. Og nok en gang finner han styrke til å analysere sin situasjon og be om å komme raskt ut av hengemyra mot enhet.

Han kommer tilbake til leksjonens emne med dette punktet av enhet, for å kunne klamre seg til Zohar så mye som mulig.

Dette er “studiet av Toraen” – ikke “bare lese bøkene” men å studere seg selv. Til slutt, vil vi avdekke oss selv. Det står skrevet: “Jeg vil se skaperen fra mitt eget kjød. “ På denne måten nærmer man seg sannheten.

De som tror de må kjenne materialet som studeres, tar feil. En må vite hvem han er og lære hvem han er gjennom teksten. “Hvem er jeg, som Toraen lærer å høre til lyset?” Jeg oppdager alle mine motsetninger, alle forstyrrelsene og typer av spirituelle koblinger. Alle fordelene og ulempene.”

Dette er hva jeg må lære. Toraen gir leksjoner til min onde tilbøyelighet, ved å sette den foran lyset. Det står skrevet: Jeg skapte den onde tilbøyelighet og Toraen til å følge den.” Når begge disse faktorene manifesteres foran mennesket, og han begynner å verifisere den ene gjennom den andre, er det dette vi kaller å studere Toraen.

Jeg studere ikke teksten, jeg studerer meg selv. Når jeg streber mot sannheten, bringer teksten meg følelsen av graden av min separasjon fra den. Mennesker er som maskiner: de studerer teksten, men det er Torah du studerer på deg selv. Det står skrevet: “Vi vil se lyset i ditt lys.”

Dette er en annen type studie der du jobber sammen med forstyrrelsene, motstår dem: dette er et praktisk selvstudie. “Hvem er jeg i forhold til Skaperen?” Det er essensen av dette studiet.

Alle forstyrrelser og problemer som hindrer meg fra å fordype meg inn i virkeligheten jeg leser om, er forskjellen mellom meg og skaperen. Når jeg reiser meg over alle fjesene til egoet mitt, demonstrerer jeg vilje til å bevege meg fremover, mot Ham.

[28042]

Fra leksjonen: 11/29/10, Introduction to The Book of Zohar

 

En bønn er arbeid i hjertet

thumbs_laitman_239Spørsmål: Er en bønn en forespørsel om hjelp fra skaperen i vanskelige tider? Kan jeg fremsi tradisjonelle bønner med mine egne ord?

Svar: En bønn kalles arbeid i hjertet og ikke ord man fremsier. Kanskje jeg ikke en gang kjenner ordene i bønnen, eller språket som snakkes. Barnegråt er jo også en bønn. Barnet kan ikke noe språk, det bare skriker. Hvorfor? Fordi det vil ha noe. Det kalles bønn.

En bønn er å løfte opp MAN, avdekkelse av et tomt ønske. Å løfte et ønske vil si at jeg vil ha noe høyere enn det jeg har nå. Hvis det er dette jeg ønsker, kalles det en bønn.

Og hvis jeg vil ha noe som ikke overskrider mitt nåværende nivå, anses det ikke som en bønn, og det stiger ikke opp til den øvre som ivaretar meg. Han er villig til å utføre èn eneste handling: å hjelpe meg å stige til ham. Det er akkurat dette det er ment for, i følge rangen av grader som kom ovenfra nedover. Derfor bør bønnen løfte opp MAN (Mei Nukvin – vann fra Nukva), når Malchut ønsker å bli lik Bina.

Det er nivået av Bina og nivået av Malchut. I løpet av andre begrensning (Tzimtzum Bet) stiger Malchut til Bina, og Malchut finnes allerede i Bina. Da, som resultat av knusingen, stiger Malchut ned fra Bina og tilbake til Malchut, men den gjør det sammen med den splittede Bina. Dette er faktisk den spirituelle gnisten (punktet i hjertet) som innpodes i oss.

Nå er det fra vårt kollektive Malchut, vårt ønske om nytelse og gnisten fra Bina som vekker oss, at vi ønsker å heve denne gnisten tilbake til Bina. Arbeidet mitt består av å evaluere den spirituelle gnisten sammenlignet med Malchut. Jeg sammenligner dem med hverandre. Hvis gnisten er høyere, betyr det at jeg ønsker å bli lik Bina, å smelte sammen med henne, siden gnisten er en del av Bina i meg, en del av skaperen ovenfra.

Da er det som om jeg løfter det tilbake til Binas nivå med min aspirasjon. Det kalles «vann fra Nukva» som jeg løfter oppover. Det er en del av Bina («vann») som er i Malchut («Nukva»). Dette kalles et skrik, en bønn. Og ingen bryr seg om hvilke ord du bruker på dette tidspunktet.

(25364)

Fra en leksjon, 18/10/10, The Book of Zohar

Hvordan forestiller du deg helvete?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva er Gehenna (helvete)?

Svar: Gehenna avhenger av hvordan man definerer det. Noen synes det er et helvete når alle eiendelene i dette livet forsvinner og de angrer på livet som gikk uten at de har noe igjen for det.

Det finnes de som tror at Gehenna ikke er noen form for følelsesmessig observasjon, god eller dårlig, i denne verden, men heller noe som venter oss i fremtiden, når kroppen dør. Da venter Gan Eden (edens hage) eller Gehenna på dem.

Det vi kaller Gehenna i kabbala, er det mest uønskede stadiet. Gjennom å studere og å arbeide i en gruppe, prøver vi å oppnå en tilstand der disse verdiene endres og himmel og helvete får en annen betydning enn det som konvensjonelt er akseptert. Vanlige mennesker tror ofte at når et menneske dør, vil en dør åpnes for dem til himmel eller helvete.

Men kan man beskylde et dyr for å dø, eller for å ha levd? Vi snakker om liv eller død av mottakerønsket i samme situasjon når vi har fri vilje. Illusjonen av å være i en fysisk kropp og oppfattelsen av denne verden ble gitt meg med hensikt, for at jeg skal kunne transendere over den og se at jeg bare lever og eksisterer innenfor en spirituell Kli (mottaker) i forhold til lyset.

Det er både bra og gunstig å hele tiden forestille seg helvete – Gehenna – i forskjellig form. Når mottakerønsket kontrollerer meg og ikke lar meg gi, kalles det for helvete. Da har du et helvete!

(136471)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 30/5/14, The Book Of Zohar