En vitenskap du studerer på deg selv

thumbs_laitman_245_07Spørsmål: Hvordan kan man under leksjonen fornye intensjonen mellom de motsetninger som drar oss i forskjellige retninger?

Svar: Det er en god ting å ha forstyrrelser. Så fort en fornyer sin intensjon, glir den unna nok en gang, og en ny beregning begynner å dra han ned.

Og nok en gang blir han påminnet fra oven at hans tanker ikke relaterer til spirituell utvikling. Og nok en gang finner han styrke til å analysere sin situasjon og be om å komme raskt ut av hengemyra mot enhet.

Han kommer tilbake til leksjonens emne med dette punktet av enhet, for å kunne klamre seg til Zohar så mye som mulig.

Dette er “studiet av Toraen” – ikke “bare lese bøkene” men å studere seg selv. Til slutt, vil vi avdekke oss selv. Det står skrevet: “Jeg vil se skaperen fra mitt eget kjød. “ På denne måten nærmer man seg sannheten.

De som tror de må kjenne materialet som studeres, tar feil. En må vite hvem han er og lære hvem han er gjennom teksten. “Hvem er jeg, som Toraen lærer å høre til lyset?” Jeg oppdager alle mine motsetninger, alle forstyrrelsene og typer av spirituelle koblinger. Alle fordelene og ulempene.”

Dette er hva jeg må lære. Toraen gir leksjoner til min onde tilbøyelighet, ved å sette den foran lyset. Det står skrevet: Jeg skapte den onde tilbøyelighet og Toraen til å følge den.” Når begge disse faktorene manifesteres foran mennesket, og han begynner å verifisere den ene gjennom den andre, er det dette vi kaller å studere Toraen.

Jeg studere ikke teksten, jeg studerer meg selv. Når jeg streber mot sannheten, bringer teksten meg følelsen av graden av min separasjon fra den. Mennesker er som maskiner: de studerer teksten, men det er Torah du studerer på deg selv. Det står skrevet: “Vi vil se lyset i ditt lys.”

Dette er en annen type studie der du jobber sammen med forstyrrelsene, motstår dem: dette er et praktisk selvstudie. “Hvem er jeg i forhold til Skaperen?” Det er essensen av dette studiet.

Alle forstyrrelser og problemer som hindrer meg fra å fordype meg inn i virkeligheten jeg leser om, er forskjellen mellom meg og skaperen. Når jeg reiser meg over alle fjesene til egoet mitt, demonstrerer jeg vilje til å bevege meg fremover, mot Ham.

[28042]

Fra leksjonen: 11/29/10, Introduction to The Book of Zohar

 

Kommentarer / Spørsmål