Inlägg i kategori 'Gjensidig Garanti Bevegelse'

Ikke overse venner

Spørsmål: Hvorfor er det slik at jo mer du gir en person, det han skal gi videre til andre, beholder han for seg selv og ønsker ikke å gi det videre? Anta at en person spurte meg om hjelp. For meg er det ikke en stor ting, og jeg får ikke noe vesentlig nytte av det. Jeg gir ham en hånd fordi jeg føler at jeg stiger åndelig. Men jeg vil at personen skal bli bedre.

Svar: Jeg forstår ikke hvorfor du vil kreve dette? Vi gjør ikke det. Vi må tenke at når vi hjelper en person, nærmer vi oss den øvre kraft. Vi ligner mer på den, som betyr at når jeg sjenker til noen andre får jeg sjansen til å være lik Skaperen, opp til det punktet hvor jeg når en tilstand der jeg vil begynne å føle at jeg har nådd den første graden av likhet med Ham.

For å oppnå dette må jeg utøve en viss innsats og utføre visse handlinger. De akkumuleres, da dette er en kumulativ prosess. Mens jeg utøver, begynner jeg å føle kontraster: Jeg ønsker, jeg ønsker ikke, på samme tid vokser all slags tvil, kritikk osv.. Men hvis jeg beveger meg fremover riktig, og forstår at alt dette blir gjort for å forbedre kvaliteten på min innsats til å hjelpe, mot giverønsket, vil jeg ikke kreve noe.

For hva? For meg er dette allerede realisering av mitt ønske. Belønningen er åpenbaringen av skaperen, å avdekke meg selv på et høyere trinn. I så fall bør jeg takke den personen som gir meg en mulighet til å handle på denne måten.

Vi dyrker dette i gruppen, fordi vi fra det kan motta kraft til å handle og få riktig respons. Selv om jeg senere begynner å hate denne personen, eller har kritiske tanker om ham, er det også bra. I dag føler jeg på denne måten mot han, i morgen føler han på denne måten mot meg osv… Det vil si at vi blir ”stuet” i de samme følelsene: gi- mottak, mottak- gi.

Men vi bør ikke være krevende. Hvorfor? Han gjorde deg en tjeneste ved å være et objekt som takket være det fikk deg til å bli mer lik Skaperen, din neste grad.  Det eneste kravet av vennene i gruppen, er for dem å følge gruppens kode: å studere, rengjøre konsernet, samt utføre formidling. Dette er en annen sak.

Når det gjelder resten av tiden, behandler vi ham ikke som en person som er ment til å utføre det vi alle besluttet for å støtte vår organisasjon, men som en sjel jeg kobler meg til for å avdekke de gjensidige kvalitetene, giverønsket og mottak, for å kunne oppdage min øvre verden. Jeg kan ikke overse venner. Vi må forstå at alt Skaperen viser oss i venner, er hva vi ser av Ham.

Fra Novosibirsk Convention 12/7/12, Leksjon 1

 

En løsning som har bevist seg gjennom historien

Hvis vi ønsker å oppnå sann og varig fred, må vi la alle vite at vårt folk må forenes. Kun dette vil løse våre problemer. Det har blitt bevist i historien at vi tross alt pleide å eksistere takket være forbindelsen mellom oss og muligheten til å nå en felles garanti, og takket være dette ble vi til en nasjon.

Israel er ikke en ordinær nasjon som eksisterer fordi den ble opprettet og utviklet seg i et bestemt goegrafisk område. Det er en gruppe med mennesker som forlot Babylon og bestemte seg for å leve etter prinsippet ”Elsk din venn som deg selv.” Det er bare takket være dette de ble til en nasjon, dette er vårt fundament. Hvis det ikke finnes et slik fundament er vi heller ikke en nasjon og føler ikke at vi tilhører hverandre. Det er bare hatet rundt oss som bringer oss sammen og stenger oss inne som i en pose med nøtter. Men hvis alt var bra med oss, ville vi alle faktisk ha spredt oss i forskjellige retninger.

Så vi må forstå at var det ikke for vårt fundament, den generelle tilkoblingen og gjensidig hjelp, ville vi ikke vært en nasjon med sin egen stat. Hele verden behandler oss som om det er noe midlertidig i vårt land, men dette er fordi vi ikke bygger oss selv som en nasjon her, og vi er heller ikke en nasjon av natur.

Det er feks umulig å si at en franskmann ikke tilhører sin nasjon. Uansett hvor han drar vil han føle en tilhørlighet til sitt land. Men en jøde som drar utenlands vil slutte å føle at han tilhører Israel til en slik grad at han ønsker å forsvinne blandt fremmede og bli som dem, en franskmann eller en amerikaner.

Vi mistet forbindelsen og den gjensidige garantien mellom oss for to tusen år siden. Nå etter å ha returnert til dette landet, må vi oppføre oss som vi gjorde den gang, og først da vil vi være en nasjon!

Takket være dette vil vi oppnå mye. Nå befinner hele verden seg i en kritisk tilstand påvirket av den generelle krisen i ulike aspekter i livet. Verden er heller ikke koblet sammen så de kan ikke overvinne den globale krisen. Det er allerede klart for alle at vi må forenes. Alle snakker om dette, fra statsministeren til media.

Vi er så globalt tilkoblet at vi ikke kan eksistere med mindre vi har gode relasjoner. Hele verden befinner seg i en konstant nedgang og alle leter etter en metode som vil gjøre oss i stand til å koble til.

Bare vår najon har denne metoden, som har blitt brukt før og førte til kobling, og som vil hjelpe her. Hvis vi oppfyller dette nå blandt vår nasjon og returnerer til gjensidig garanti, vil vi stå som et eksempel for hele verden.

Dette betyr ikke at alle nasjoner må koble på den måten, de er alleredet sammenkoblet naturlig. Men ved dette vil vi sette et eksempel for dem om hvordan verden burde forenes. Det finnes ingen andre løsninger. For å kunne overkommen den generelle globale krisen må vi alle forenes til en helhet, og det Israelske folket bør være et eksempel for hele verden og presentere metoden for tilkobling for alle.

Det er en metode for integrert tilkobling som vi jobber med. Dette betyr at det finnes en løsning og alt vi trenger å gjøre er å bringe dette til folket og forklare at denne metoden er vår frelse. Frelsen er ikke bare for nasjonen Israel, men for hele verden. Dermed forener vi nasjonen ikke bare innen Israels grenser, men vi er også et eksempel for hele verden, som kalles ”Å være et lys for nasjonene.”

Med dette vil vi se hvordan verden overkommer krisene. Vi vil redusere spenninger, problemer og løse konflikten med våre naboer som også var forårsaket av mangel på riktig tilkobling mellom alle sammen. Hatet mot oss, kreftene og spenningene er alle resultater av ubalanse.

Fra samtaler 1 “The Solution is in Unity” 11/18/12