Inlägg i kategori 'Sex'

Den største nytelsen

Spørsmål: Iløpet av senere år har vi i enkelte europeiske land sett et veldig interessant fenomen:  60% av kvinnene sa at fysiologisk orgasme for dem var målet med seksuelt samleie. Det betyr at de bryr seg mindre om hvem de er sammen med, så fremt de får oppleve tilfredsstillelse. Dette fører oss til det fakta at menn ikke tør å oppføre seg naturlig. De er redde for å samarbeide med kvinner og skilsmissestatistikken har økt drastisk. Kan helhetlig, integrerende undervisning løse dette problemet?

Svar: Behov for sex er et av de grunnleggende menneskelige kravene. Folk føler seg konstant tiltrukket av det i hverdagen. Lysten oppstår, den driver dem, folk setter pris på ting og det legger grunnlaget for denne trangen.

Behovet for sex er i prinsippet grunnleggende, ikke fordi det er «dyrisk» og gjør oss istand til å føde og sikre eksistensgrunnlaget for vår art, men fordi det lar oss komme i kontakt med hverandre, noe som tar oss til en særegen tilstand – siden denne tilstanden både er vårt startpunkt og vårt endepunkt; vi ser dens endelige form, vi ser den som det største nytelsesøyeblikket. Jeg kaller det seksuell tilfredsstillelse, men faktisk er det sammensmeltningen av alle mennesker til ett enestående ønske og dets oppfyllelse.

Ifølge kabbalistisk lære kalles det øverste paring, samleie. Det omtales også i ulike religioner og danner grunnlag for mange ting. Det refererer til den maksimale forbindelsen mellom alle skapelsens komponenter som utfyller hverandre, til alle delene som gir og tar imot – som kalles maskuline og feminine.

Perioden der våre tidligere, relativt små mekaniske og dyriske forbindelser og seksualdrifter har sørget for å gi oss visse holdninger til kommunikasjon, forbindelser, famile og der folk har lekt med hverandre eller brukt hverandre – er nå kommet til veis ende. Den eksisterer ikke lengre, fordi vi beveger oss mot et totalt forskjellig behovsnivå.

På den ene siden mister folk det naturlige behovet for sex slik det pleide å være. På den andre siden avdekkes ønskene av det neste nivået – og det har ingen betydning om det er seksuelle behov eller andre behov, for mat og dagligdagse behov osv. Nye behov fra det nye nivået dukker opp og folk skjønner dem ikke og klarer ikke å oppfylle dem. De tror de kan tilfredsstille seg selv ved å anvende de gamle metodene.

Dette vil fortsette å vokse. Disse ønskene vil hele tiden manifestere seg i en mer og mer overdreven form.

Vi må forklare for folk at det er kontakten med andre som vil hjelpe dem til å forstå at de kan tilfredsstilles av alt, inkludert begjæret vi kaller «seksuelt». Det kan godt hende det ikke lengre kommer til å ta form av en seksuell akt og ikke kommer til å ha noe med det å gjøre. Den største nytelsen for et menneske vil være dets integrerte og helhetlige forbindelse med andre – og det har ikke noe å si at det ikke er en seksuell akt. Hovedsaken vil være hengivenhet, mens våre seksuelle forbindelser gradvis vil gå tilbake til sitt ordinære dyriske nivå, siden vi faktisk ikke fortjener mer. Men nytelsen, tilfredsstillelsen kommer til å fornemmes klart i forbindelsen mellom oss – og det vil kalles paring av motsetninger.

Spørsmål: Så det betyr at ulike avvik, ikke nødvendigvis seksuelle avvik, men over-spising og overforbruk av annen luksus, er resultatet av menneskenes manglende evne til å bevege seg videre til neste nivå av tilfredsstillelse?

Svar: Ja, de prøver å oppfylle nye ønsker ved å anvende de samme gamle metodene. Det er faktisk umulig å oppfylle disse ønskene med gamle metoder. Man trenger nye, runde hjelpemidler. Dette er krisen.

Fra en samtale om helhetlig undervisning, 23/5/12

På tide å ta et valg

Før stimulerte egoismen oss bakfra og fra siden, men holdt alltid stien foran oss åpen.  I dag reises det ikke barrierer på sidene lenger, men foran oss. Det er som om en vegg reiser seg opp foran oss uten at vi har mulighet til å komme unna, og det er ingenting vi kan gjøre.

Denne tilstanden blir mer og mer tydelig : Jeg ønsker egentlig ingenting lenger, det føles ikke som om jeg kan fortsette å vokse på en egoistisk måte. Egoismen er ikke i stand til å gi meg svar på spørsmålene som dukker opp i meg i dag. Jeg har vokst fra de forrige fasene og har nådd det neste spørsmålsnivået, et voksent nivå med nye nødvendigheter.

Mat, sex, familie – alt dette begynner å falle sammen, og er gjort om til merkelige, «muterte» former. Velstand, berømmelse og kunnskap ser ikke ut til å oppfylle mine ønsker heller.

Vitenskapen befinner seg i en krise og klarer ikke å gi svar på mine spørsmål, selv om det for kun 50-60 år siden fortsatt så ut til at den ville gi oss svar på alt.

Makt har blitt smålig i våre øyne: vi ser at dens eneste objektiv er penger. Er det virkelig verdt å kaste bort hele vårt liv for penger!? Mine spørsmål har for lenge siden vokst fra alle nuller en bankkonto noensinne vil kunne vise.

Når et menneske mister det nødvendige «drivstoffet», vil tomhet dukke opp og han stiller seg selv spørsmålet: ”Hva gjør livet verdt å leve? For meg selv? Men jeg mangler jo tilfredsstillelse. For mine barn? Men når de blir eldre, vil de jo bare flytte ut. Hvorfor skal man få barn i det hele tatt? Hvilken lys fremtid har de i vente? Familier som oppløses og et samfunn som råtner på rot?” Et menneske føler ikke nærhet til noenting og har heller ingen håp om framtiden lengre. Det er slike ufører som våre spørsmål har ført oss til.

Det finnes likevel også en helt annen grunn til at vi befinner oss i en tilstand som vi ikke kommer oss ut av: vi sliter ut de naturlige ressursene. Allerede i dag er det helt klart at menneskelig utvikling ikke vil vare evig, både når det gjelder våre krav og vår eksistens som en helhet. Hvis vi fortsetter å sløse bort de naturlige ressursene i like stor grad som i dag, vil vi innen kort tid oppleve at vi ikke har mer råmateriale igjen, selv til de mest livsviktige produktene.

90% av det vi produserer i dag inneholder olje, i form av energi, plastikk og så videre. Når oljereservene tar slutt, vil vi stå igjen uten noen ting. Likevel fortsetter vi å sløse dem bort.

På den ene siden setter naturen et hinder foran oss i form av økologi, klima og ressurser, og på den andre siden dytter ikke egoismen oss fremover mer. Den stiller spørsmål vi ikke klarer å finne svaret på her i vår verden, dette lille barnerommet hvor vi lekte oss og hadde så mye moro helt frem til i dag.

I dag ligner situasjonen på selvmord: vi bruker irrasjonelt opp de siste ressursene som finnes.

Vi må skjønne at vi på grunn av denne situasjonen nå befinner oss i en situasjon der det er på tide å ta et valg. Det er her muligheten for å utvise fri vilje dukker opp, vår frihet til å forstå programmet for vår utvikling: ”Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hva er meningen med alt dette?”, og sammen med oss finner vi også resten av verden. Akkurat nå er tiden inne for at vi løser denne utfordringen. Hvis ikke vil menneskeheten virkelig befinne seg i en håpløs situasjon innen kort tid.

I virkeligheten er det ikke den økonomiske krisen som er problemet, ei heller teknologikrisen og familiekrisen. Vi befinner oss nå i en krise med oss selv. Vi må forstå hvem vi er og hvorfor vi er her, både fra naturens synspunkt, som presser oss til dette, og fra vår eget synspunkt. Kun da vil vi være i stand til å sette ting i riktig rekkefølge inni oss og i vår verden.

Fra samtale om en ny bok 11/07/2011

Ingen flere jenter eller gutter

Fra nyhetene (fra Associated Press): “STOCKHOLM (AP) – Ved “Egalia”, en svensk barneskole, unngår de ansatte å bruke ord som ”han” og ”hun”, og tiltaler de 33 barna som ”venner” i stedet for jenter og gutter…

De ansatte prøver å unnlate å bruke maskuline og feminine referanser i språket sitt, og dette gjelder også pronomen som han eller hun – ”han eller ”hon” på svensk. I stedet har de tatt i bruk det kjønnsløse ”hen”, et ord som ikke finnes på svensk, men som brukes i enkelte feministiske eller homofile miljøer…”

Skolen er spesielt bevisst når det gjelder å velge ut bøker og leker for barn. Den streber etter å gi barn muligheten til å være seg selv, og forhindre at de utvikler grenser som skiller mellom maskuline og feminine aktiviteter.

”Det er en lang venteliste for å få plass hos Egalia… Den legger spesielt vekt på å legge til rette for et miljø som er åpent for homofile, lesbiske, biseksuelle og tvekjønnede mennesker… Nesten alle bøkene som barna leser tar for seg homoseksuelle par, aleneforeldre eller adopterte barn. Det er ingen historier om ”Snøhvit”, ”Askepott” eller andre klassiske eventyr som vurderes som fastsetting av stereotypier.”

Min kommentar: Vi er omringet av det som kalles ”naturen”. Vi vet stort sett ingenting om dens lover, årsaker eller målene når det gjelder naturens og vår eksistens. Likevel viser våre observasjoner og kunnskap at alt er i en prosess der det finnes bestemte betingelser for utvikling, og at ingenting er tilfeldig eller overflødig. Den som ikke er enig med dette, viser at de ikke kjenner lovene i naturen.

Alt vi må gjøre er derfor å studere lovene i naturen og fullføre dem. Dette vil være en garanti for en god framtid. Et brudd i det naturlige forholdet mellom menn og kvinner skaper ufattelige lidelser i barn, og når de vokser opp vil de få problemer med egen seksualitet og sin sosiale identitet.

Hvorfor er mennesker så opptatt av sex?

Spørsmål: Hvorfor er mennesker så opptatt av sex?

Svar: I den spirituelle verden er sjelen i tilstanden ”Zivug” (kobling, sammensmelting) i forhold til lyset. Dette er foreningen mellom de to partene av skapelsen, en mann og en kvinne, som gir oss den største gleden som finnes: å fylle sjelen med lys. En grunnform av den spirituelle fusjonen i vår materielle verden er fysisk paring, nemlig sex. Det er derfor tiltrekningen til det motsatte kjønn blir ansett som et fundament, roten til alle ønskene og nytelsene i vår verden, og dette er årsaken til at det opptar oss så mye.

Seksuell nytelse i vår verden demonstrerer på en vakker måte forskjellen mellom den spirituelle og den fysiske sammensmeltingen. Mennesket (en mann) tenker på sex hele tiden og han ser for seg den enorme gleden som han har i vente, men etter klimakset forsvinner tilfredsstillelsen umiddelbart. Jakten etter en annen type nytelse begynner på nytt igjen…

Hvorfor er det slik? Det er fordi lyset og ønsket utsletter hverandre. Ved å tilfredsstille ønsket, nøytraliserer med andre ord lyset følelsen av velbehag, akkurat som pluss og minus også utsletter hverandre. Det at både ønsket og lyset forsvinner, leder til dobbel tomhet. Det er derfor det står skrevet, ”Når mennesket er døende, har det ikke en gang mottatt halvparten av det man har ønsket”.

Spirituell nytelse virker på en annerledes måte i oss. Å befinne seg i den spirituelle virkeligheten betyr å ha en intensjon (filter, Masach) – en evne til å ta imot nytelse (lys) inn i et ønske (beholder, Kli) for å bringe glede til andre (en venn, skaperen). Dette krever at mennesket opparbeider seg skaperens egenskaper, egenskapene for kjærlighet og giverkraft. Da vil mennesket nå den spirituelle koblingen, uendelig sammensmelting, som vil fortsette og forsterkes hele tiden. Dette gir mennsket en følelse av evig liv.

Et sted dypt inni oss, inni sjelen, streber vi alle ubevisst mot denne bestemte sammensmeltingen, og vi er skapt for det.

Elsk din neste og intet mer

Spørsmål: De fleste psykologer og psykiatere holder fast på at seksuell legning ikke er noe et menneske velger eller kan endre. Alle forsøk på å forandre seksuell legning har mislyktes.

Må et menneske med homoseksuell legning redefinere sin seksuelle tilbøyelighet i henhold til kabbalas krav? Har man et valg?

Svar: Kabbala ber ikke mennesket om å endre noe på det materielle nivået. Om intensjonen til mennesket  er ”elsk din neste” for å korrigere sin egoisme, så vil alle hans verdslige handlinger også bli korrekte.

Menn, kvinner og … sjimpanser

Spørsmål: Hvorfor studerer menn og kvinner alltid kabbala hver for seg?

Svar: Nevrologers faglige oppfatning er at forskjellen mellom en hannsjimpanse og en mann er vesentlig mindre enn forskjellene mellom en voksen mann og en voksen kvinne. De genetiske kjønnsulikhetene er mye større menneskene imellom, enn mellom en mann og en Bonobo-sjimpanse.

Spørsmål: Grisen blir ansett som den beste donoren når det gjelder transplantasjoner til mennesket. Hvilket dyr har den hjernen som er mest lik menneskehjernen?

Svar: Hvis vi tar proteinsammensetningen og DNAene i betraktning, ser vi at menneskehjernen er veldig lik hjernen til en sjimpanse. Forskjellen når det gjelder de strukturelle proteinene til Bonobo-sjimpansen som lever i Vest-Afrika og mennesket er mindre enn 1 %.

Hele evolusjonsprosessen er faktisk en innføring av ønskene til egoistiske monstre som bare ønsker å spise, formere seg og dominere over hverandre. Det er slik en sjimpanseflokk er organisert, og dette er samtidig svært likt måten menneskenes samfunn er bygd opp på, selv i de mest demokratiske og siviliserte landene.

Altruistiske menn er mest sexy

Fra nyhetene: Tidsskriftet The British Journal of Psychology har trykket en artikkel som de har kalt “Å være altruistisk kan gjøre deg mer attraktiv.” Forskere fra University of Nottingham i England konkluderer med at alturisme, eller med andre ord – uselvisk oppførsel mot andre – gjør menn mer attraktive for kvinner. Det er faktisk slik at  kvinner verdsetter altruisme hos sin partner mer enn noen andre egenskaper.

Min Kommentar: Dette er et godt eksempel på kvinnens egoisme: Kvinner liker altruisme i menn, slik at menn skal ofre seg og være hengivne overfor dem, kvinnene! Det er likevel vanskelig å finne slike naive, uselviske ”riddere” i disse dager. De forsvant for hundrevis av år siden, og har alle utviklet seg til å bli smartere. De vokste fra den dyriske altruismen, og ble til praktiske egoister!