Inlägg i kategori 'Samfunn'

Barn må leke sammen

Kommentar: Stadig flere unge mennesker lider i disse dager av depresjon, hyperaktivitet og søvnproblemer. Det betyr at stadig flere barn er mindre lykkelige.

I følge psykologer er dette fordi barn ikke lenger har anledning til å leke. Det handler ikke om dataspill, men om leker som vi pleide å leke før i tiden som gjemsel og sisten, leker som hjelper barn å utvikle viktige ferdigheter.

Mitt svar: Disse lekene utvikler kommunikasjon barn imellom i en avgjørende fase i deres utvikling og vekst.

Det skjer gjennom leker, fordi hele verden er en lek. Vi leker hele tiden, men forskjellige leker. Når en person er hjemme og ikke kommuniserer med andre, vokser han opp til å bli en person som andre ikke liker. Han vil ikke være i stand til å kommunisere med mennesker.

Barn vil vokse opp og bli ulykkelige fordi de ikke har en naturlig normal kommunikasjon med sine medmennesker. Vi vil ikke være i stand til å gjøre noe med dette fordi det simpelt hen er umulig å erstatte kommunikasjon med noe annet.


Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 11/18/21

Flyktninger: Hva vil skje med Europa? Del 4

laitman_430Tsunamien vil fortsette

Vi skal ikke sitte og vente på en «lys fremtid.» Vi må hjelpe Europa akkurat nå, som allerede overstrømmes av flyktninger. Dette er ikke bare en tilfeldig tsunami, det er naturen som sier i fra, og det med en rekke ulike former for katastrofer og kriser som er en konsekvens av vårt voksende ego, og de er ment å utløse endringer i menneskeheten som helhet.

Det er på tide å endre vår natur fra egoisme til å elske vår neste som oss selv. Det involverer alle, men Israels folk, må være de første i rekken i denne prosessen.

Hvis vi utsetter tingene på dette stadiet, unnlater å hjelpe Europeere med dette, og lar vær å forklare hva som skjer, hvis vi ikke forklarer essensen av problemet, og deler metoden med løsningen på denne katastrofen, vil den Europeiske tsunamien spre seg til oss også. Det ble uttalt av profetene Esekiel og Jesaja.

På den ene eller den andre måten, befinner Europeerne seg i en blindgate, og deres problemer vil bare fortsette. Før de forstår hva den egentlige løsningen er, vil de stå overfor en lang prosess, full av trusler og fortvilelse, helt til de endelig skjønner at det er kun gjennom endring av sin egen individualistiske natur, man kan overleve og løse situasjonen.
Fra KabTV’s “Et nytt liv” 8/27/15

 

 

 

Flyktninger: Hva vil skje med Europa? Del 3

laitman_426

Samtykke til endringer

På dette tidspunktet, er vi vitner til begynnelsen av en prosess: Europeerne har innsett at de ikke kan la flyktninger klare seg selv, men på samme tid, vet de ikke hvordan de skal ta de inn.

De samme europeere, som i tusenvis av år, om ikke mer, myrdet hverandre, og der henrettelser var et hverdagslig «teater» for vanlige folk, kan ikke lenger leve i fortiden ; de klarer ikke å stå i mot flyktnings-invasjonen.

Spørsmålet er: «Hvorfor?» Her er handlings-lammelsen forbundet med stor fare.

Vi ser at naturen forplikter oss til å endre vår indre struktur. Vi vil etter hvert forstå og erkjenne at vi virkelig trenger denne endringen. Vi vil samtykke til denne situasjonen, og vil ønske disse modifikasjoner i vår natur. Først da vil vi gradvis begynne å endres.

Vil situasjonen nå en tilstand der vil vi plutselig føleler av at vi er villige til å gå tilbake til vår egoisme. Tvert imot, vil vi fortsette vår vei mot korreksjon, og til slutt vil vi bryte grenser som skiller oss. Dette er en global prosess og det vil vare til vi alle er flettet sammen til en familie, og blir til en udelelig helhet.

Det vil skje under finansielle og økonomiske slag, mange trusler, og en rekke naturkatastrofer. Naturen er i ubalanse på grunn av oss, så dette vil dytte oss i gang.

Så langt har vi ikke begynt å bygge likevekt og enhet, som vi allerede burde ha innsett ifølge den evolusjonære utviklingen. Det er derfor naturen vil tvinge oss, til å forstå situasjonen vi er i, og å ønske forandring.

Som et resultat av mange katastrofer, vil folk i verden til slutt innse og de vil føle at det er Israels folk som har  løsningen på dette problemet. Deretter vil de appellere til folket i Israel, og sette dette kravet. Dette er tiden da israelerne vil utlevere metodikken for korreksjon, kalt kabbala, læren for alle nasjoner. I hovedsak er læren om kabbala kunsten og vitenskapen om hvordan koble mennesker sammen.

Når dette skjer, vil Israel bli «Lyset for alle nasjoner.»

på [165953]

Fra KabTV er «Et nytt liv» 8/27/15

 

Et objektivt syn på verden

thumbs_laitman_763_3Det er visse handlinger en person må utføre for å endre hans eller hennes egoistiske natur. Når alt kommer til alt, tvinger naturkreftene oss til å elske bare oss selv, å tjene på bekosting av våre naboer, uavhengig av hvilken lidelser det skaper for de andre, og til og med glede seg over det.

På samme måte, tar vi ikke hensyn til skaperen. Hvis det ikke var for frykten for den øvre kraften, ville vi ikke tenke på det i det hele tatt. Derimot, er det en tildekking, av den grunn vet jeg ikke hva som vil skje med mitt liv, mine barn, de som er nær meg, eller meg selv. Vil jeg fortsatt være i live i det neste øyeblikket? Hva skjer neste dag? Derfor utfører jeg en vurdering og bestemmer meg for å være god.

Vi tror at skaperen har forpliktelser med hensyn til en person, hvis denne personen utfører sine plikter med tanke på skaperen. Med andre ord, hvis en person oppfører seg på rett måte, vil skaperen behandle ham bra.

Fortsatt er det et annet forhold som pålegger oss å ikke bare forholde oss godt til Skaperen, men også til hele verden og nivående av mineral-, plante- og dyreriket, og menneskeheten. Jeg må behandle verden som omgir meg, slik jeg behandler med selv. Derfor står det skrevet “Elsk din nabo som deg selv”. Min nabo er alt som befinner seg i mitt miljø.

Tenk deg at jeg behandler alt på utsiden av meg med den samme grad av følsomhet, omsorg og kjærlighet, som jeg behandler meg selv! Da slutter jeg å føle forskjellen mellom meg, og hva som er på utsiden av meg. Hele mineralriket, planter, dyr og mennesker, blir lik meg.

Jeg føler at jeg, hele verden, og hele universet er som en pai, hvor jeg eksisterer. Det er ingen forskjell på hva jeg har på innsiden og hva som er på utsiden. Hvis vi oppnår denne tilstanden, vil vi derfor slette alle grenser og erverve en ny sans, som lar oss føle hva som er på utsiden av oss. Jeg har alltid følt verden på utsiden gjennom å dømme hvor fordelaktig noe er for meg. Og nå sletter jeg min egoisme, min forutinntatte oppfattelse, og jeg føler bare den utvendige verden.

Plutselig oppdager jeg at den utvendige verden og jeg smelter til en, som blir kalt den øvre verden, eller Edens hage. Verden er full av lys, energi, liv og glede. Det er bare det Øvre Lyset, som eksisterer i absolutt hvile og stillhet. Det er ingen adskillelse, begrensninger eller tid.

Jeg går ut over grensene av denne egoistiske verden og vår egoistiske oppfattelse og jeg avslører en ny sann virkelighet, og er ikke bundet opp av grensene av min egen egoisme.

Hvis jeg kommer fram til en slik oppfattelse, når jeg føler hele verden som en helhet, hvor den øvre og nedre verden forenes, kan jeg føle hele Lyset som fyller den, den eneste skaperkraften, da avdekker jeg sannheten,  der jeg eksisterer i denne verden.

Den kommende storm

thumbs_laitman_250_0Synspunkt (livejournal): “En rekke tiltak blir iverksatt i verden for å returnere dollar som “svever rundt” i verden, tilbake til USA. Kollapsen av den kinesiske aksjeindeksen er måten å løsrive seg fra overskuddet av dollar i seg selv, og dette gjelder også i Europa”

“Etter at de amerikanske indekser begynner å falle. I det øyeblikket forsvinner det spekulative pengemarkedet (dvs, at det har evnen til å bevege på seg), vil det være mulig å nærme seg slutten på gjeldsmarkedet i USA.”

“Og derfor har vi ordnet noen korte oppsummeringer:

1. Begynnelsen på fallet av det globale finanssystemet basert på dollar, har startet

2. Alle penger returnerer til sitt utgangspunkt.

3, Penger som returnerer til USA vil bli borte sammen med gjeldsmarkedet

4. Penger som returnerer til Japan vil dekke lånene.

5. Penger som returnerer til Europa vil forsvinne med bankene.

6. Gjeldsmarkedet i Europa vil kollapse.

Stormen starter når man følger aksjeindeksene og aksjemarkedet vil kollapse, da vil verdien på gull og sølv stige”

Min kommentar:  I prinsippet er det ikke viktig hvilket scenario som vil påse omorganisasjonen av verden. Vi må bringe klarhet i vår kunnskap slik at folk vil begynne å forstå naturens program (Skaperen), og på hvilken måte vi må følge den. Det er ikke som i fortiden hvor vi fokuserte på markeds og finansielle forhold, vi må heller spesielt gjøre oss klar for nye sosiale forhold og koblinger som i et forenet samfunn. Etterpå, og derfra må vi bygge nye koblinger på alle våre andre områder vi har aktiviteter. Som er: først må det være en endring i personen, og bare etter det, kan vi bygge et nytt samfunn. Og vi kan ikke gjenta de feilene bolsjevikene, som med tvang, kommanderte mennesker inn i kommunale leiligheter og kollektiver.

En global økonomisk krise “banker på døra”

thumbs_laitman_258I nyhetene (gazeta.ru): “Kolapsen på aksjeindeksen og fallet i råvarepriser har ført til hysteri og sjokk. Eksport og import faller, luften går ut av aksjebobla, det neste er eiendomsmarkedet.

Forbrukerøkonomiens æra er over i Europa og USA. Etterspørselen som har akselerert ved å gi ut lån har sluttet å vokse. I verdensøkonomien er det ikke lenger behov for metaller eller nåværende antall energiselskaper. Nasjonene i Midt Østen gir oljemarkedet unødvendig problemer ved å forårsake inflasjon, for å kunne ødelegge for de konkurrerende amerikanske skiferoljeprodusentene. I USA er det en nedgang i petroleums og gassindustrien, og trusselen for ikke å kunne nedbetale lån for skiferolje prosjektet øker.

Min kommentar: Det er ingen grunn til panikk. Dette er en gradvis overgang til en ny form for eksistens, fra en som er egoistisk, dyrisk, og privat, til en som er altruistisk, human og sosial. Alt avhenger av bevisthet, og vår form for deltakelse i overgangen, enhver person og alle oss sammen.

Et integrert globalt system forener og tvinger oss, både personen og samfunnet, til å være lik det.  Naturen avskyr, ikke bare et vakuum, men også mangelen på innhold der. Til den grad det er mangel på innhold, påvirkes den, og jobber med innkompatible gjenstander gjennom krefter som sender de til innkvartering, sammensetning, og i balanse med det generelle systemet i naturen. Vi kaller disse kreftene som korrigerer en person og et samfunn en krise.

I Hellas: “κρίσις” kommer fra verbet “κρίων” som betyr “å etablere, å definere, å velge.” Betydningen av ordet “krise” er en løsning, et vendepunkt, det vil si et punkt for korreksjoner, ikke ødeleggelser.

På kinesisk, betyr “Krise” (危机 wei ji)—“wei” fare, “ji” er et aktiviserings mekanisme, en intensiv, en kreativ kraft (fra naturen). På Hebraisk “Rashi” – Stedet hvor jordmoren befinner seg på fødsels steinen, som også kalles “Mashber” (krise) isteden for “steiner”.

Epoken med motsatt diskriminering

thumbs_laitman_555Synspunkt (Mark Zaltzberg – professor i fysiologi, Universitetet i  Houston, Texas): “Vi lever i en epoke med anstendig og ærlig diskriminering – de kvaliteter som er innarbeidet i  fundamentet til et engang så stort og rikt land”.

“Det moderne Amerika er snudd til et absurd teater: Foreldre er redd for sine barn, lærere er redd for sine studenter og deres foreldre, politiet blir varslet av kriminelle, kristene er skremt av ateister og muslimer, normale menn og kvinner er redd for homoseksuelle, hvite mennesker blir plaget av svarte mennesker, og soldater og politimenn er redd for å skyte fienden”.

“På samme tid er ikke svarte og muslimer redde for noe; ethvert avvik fra normen er beskyttet av loven. Det finnes utallige absurditeter; respektable folk er redd for å kalle absurditeter med navn. Videre, blir dustete lover trykt ned over hodene på oss og de krever at vi later som om dette er til fordel for vår situasjon”.

Min kommentar: Vi har virkelig gått inn i den motsatte diskrimineringens tidsalder, og ting som før var ansett som bra, er nå sett på som dårlig. Saker som var forbudte har nå blitt essensielle og lovlig. Toraen snakker om denne situasjonen i hardere ordlag: “Menneskehatere bor i deres hus”.

Toraen viser også en vei ut av situasjonen, gjennom innføringen av loven av forenlighet og kjærlighet blant mennesker. Den øvre verden er klar til å gjøre dens jobb hvis vi overgir oss til dens påvirkning. Vi må innføre de vilkår som ble gitt av Rabash, for å erverve forenlighet,

Menneskeheten blir ikke mer fornuftig over tid

thumbs_laitman_219_03 (2)I nyhetene (scitation.aip.or): Matematikere fra Cornell universitetet utviklet en modell som viser hvilken type tenkning, intuitiv eller rasjonell, som preget menneskeheten i ulike faser av sin utvikling.

“I følge studiet var det tider i menneskehetens historie der mennesker som hadde en treg og rasjonell tenkemåte hersket, og det var tider der herskere ble preget av rask og intuitiv tenkning. I følge denne matematiske modellen virker det ikke som om mennesker har blitt mer rasjonelle med tiden, men at rasjonell tenkning faktisk utvikles syklisk og kan sammenlignes med de fire fasene av økonomisk aktivitet (resesjon, depresjon, oppsving, velstand). Dominans av rasjonalitet er avhengig av hvor mye ressurser som er tilgjengelig for menneskeheten.”

Min kommentar: Alt utvikler seg i henhold til de fire fasene av direkte Lys, i henhold til de fire bokstavene i skaperens navn: “HaVaYaH,” det generelle og individuelle skjema av hele skaperverket, til hele verden og hver eneste del i den. Det øvre lyset må igjennom et ønske (fase null), de fire faser av sin spredning (fase en) for å forberede den og gjøre den tilgjengelig til å føle seg selv og ønske å være som lyset selv (fase to) og deretter for å oppfylle sitt ønske (fase tre & fire). Fase 1-4 utvikles under påvirkning av det øvre lyset.

Kjærlighet uten betingelser

thumbs_Laitman_633_1Ekte kjærlighet har ingenting å gjøre med sex eller kjønn, men for å komme dithen trenger vi seriøse forberedelser.

Vi trenger tross alt å lære oss og åpne våre hjerter, føle hjertet til en annen person å heve oss over våre egne interesser for å gå inn i ønsket til vår venn, hva nå det ønsket måtte være.

Her spiller det ingen rolle hvem den andre personen er, mann eller kvinne. Jeg må heve meg over min egoisme som lengter etter å nyte hele verden, og i stede for dette foretrekker jeg å gi hele verden glede.

Hvis dette er hva ekte kjærlighet er, oppstår det et spørsmål: eksisterer kjærlighet i våre verden? Nei, det gjør det ikke! Kjærlighet eksisterer kun i den øvre verden, som vi stiger over våre egoistiske beregninger og begynner å oppfylle en annen og nyte hverandres glede.

Er jeg i stand til å nye det faktum at jeg oppfyller 8 milliarder mennesker? Det står skrevet: “elsk en annen som deg selv. ” Det vil si at jeg trenger å elske andre mer enn meg selv, på samme måte jeg nå elsker meg selv mer enn andre. Dette er grunnen til at vi krever en kraft som er høyere enn vår natur, som kan hjelpe oss til å oppnå ekte kjærlighet.

Naturen skapte meg og innprentet i meg et egoistisk ønske om å elske meg selv. Nå krever jeg min egen korrigering fra denne naturen, skaperen. Jeg ønsker å korrigere meg selv på en slik måte, slik som å elske en annen uten noen personlige interesser, uavhengig om jeg føler meg bra eller dårlig, og være hevet over.

Da jeg i dag er en komplett egoist vil jeg at andre skal behandle meg med denne type kjærlighet og å elske meg slik som jeg er, med alle mine feil og egoisme. Derfor burde jeg elske andre med en slik kjærlighet, uten noen betingelser.

Svar: Men jeg vil ikke!

Min kommentar: Dette er grunnen til at du trenger korrigering. Du vil oppdage i din venn de mest ubehagelige egenskaper og handlinger med hensyn til deg og din kjære, og du vil likevel elske han. Ekte kjærlighet krever fullstendig korreksjon og dekker alle forbrytelser.
Fra KabTV’s “A New Life” 7/30/15

Fra en annen verden til virkeligheten

thumbs_laitman_209 Spørsmål: Kan kabbalastudiet seriøst forstyrre et menneskes religiøse overbevisning?

Svar: Kabbala hindrer ingen i å utføre vaner eller overholde tradisjonelle og kulturelle skikker. Men man kan ikke lenger  tro blindt på en annen verden med himmel som belønning og helvete som straff, for kabbala lærer oss å avdekke skaperen i dette livet. Det ene motstrider det andre.

Man slutter gradvis å forvente belønning et eller annet sted, etter døden, i en annen verden. Det er vanskelig, men dette bildet forsvinner og alle forventningene bytter sted til nåtid og avdekkelse her og nå! Hele fokuset skifter, fra en annen verden til denne virkeligheten og dette livet.

Slik endres oppmerksomheten gradvis mot en «fremtidig verden» og skaperen som den virkeligheten man nærmer seg og planlegger å avdekke i dette livet. Dette blir målet i livet og grunnen til at vi lever og gjennomfører kabbalistenes råd.

Av den grunnen blir det vanskelig å fortsette innenfor det religiøse miljøet. Man føler man ikke lenger er knyttet til det åndsmessig. Disse menneskene tror på belønning etter døden og alle handlingene deres bærer preg av det. Til og med belønning i dette livet ser de annerledes på, derfor føler man at man ikke er som dem – og ulikhet skaper avstand.

Men dette fører ikke til avskrivning av religion, for til slutt vil hele menneskeheten bli ledet mot kabbala og tilegne seg skaperen og lyset. Kabbala respekterer alle trosretninger. Religion ble grunnlagt av Abraham og kommer til å eksistere så lenge folk trenger det og til de blir klar til å oppnå skaperen.

Ettersom de modnes, vil de bevege seg fra religion mot selve åpenbaringen og gradvis forandre målet. Vi har ikke lov til å påskynde denne utviklingsprosessen, men kan bare vise mulighetene som ligger foran dem.

Og naturligvis er det de ikke-religiøse som først nærmer seg kabbala, for de har et større behov for tilfredsstillelse. Den sekulære tror han har kontroll over livet sitt og plutselig viser det seg at han ikke har noen frihet. Det ydmyker ham og får ham enten til å glemme det eller å begynne med kabbala.

De religiøse tror i mellomtiden fortsatt at de har en skaper som passer på dem og vil derfor lukke øynene til det meste og bli enda mer fanatiske for å beskytte seg mot tvil og tomhetsfølelse.

De hater kabbala fordi det åpner opp øynene for det fakta at det bare finnes ett mål – avdekkelsen av skaperen. Men de er allikevel bedre beskyttet mot sjokk, til mangelen på tilfredsstillelse kommer til dem fra naturen, skaperen, og uttrykker seg inni dem. Da vil de komme til kabbala.

(28181)

Utdrag fra «Body and Soul«, 30/11/2010