Inlägg i kategori 'Uncathegorized'

Studiet av ditt «jeg»

Spørsmål: Jeg føler noe, meg selv inkludert. Hva er dette «jeg» som jeg føler meg selv i?

Svar: «Jeg» er det jeg føler likt med omgivelsene som omgir meg. Alle føler dette: Den minste partikkel, et atom, en katt, et menneske, ellers ville de ikke være i stand til å erkjenne inntrykket av omgivelsene og hengi seg til dem.

Spørsmål: Men kan jeg bare studere det som er utenfor mitt «jeg»? Selv om det er en del av meg, må jeg fremdeles behandle dette objektet som noe utenfor meg og deretter kan jeg oppdage det?

Svar: Ja. Det er en forutsetning. Du må nødvendigvis separere fra deg selv. For virkelig å studere et objekt, må du nødvendigvis først heve deg til neste stadium for å kunne bryte med ditt tidligere jeg. Da kan du tilegne deg det. Faktisk er vitenskapen om Kabbalah ikke annet enn studiet av jeget.

Spørsmål: Forandrer jeg meg hele tiden mens jeg fokuserer, og på den måten utvider det jeg studerer seg stadig?

Svar: Ja, og i siste stadium kommer alt sammen og blir til en eneste helhet.

Utenfor fra våre små interesser

Spørsmål: Hvorfor blir Toraen ikke presentert direkte til oss, men gjennom lignelser? Hva er systemet bak dette?

Svar: Man kan ikke legge Toraen direkte frem for egoismen. Hvordan kan jeg si til deg «Slå deg selv i hjel, drep deg selv, slutt å eksistere» om du er en absolutt egoist? Eller skal jeg si «Jeg tilbyr deg en måte å komme ut av din egoisme på.»

Hva betyr det å gå ut av egoismen? -Å tenke bare på andre og i ingen tilfeller på deg selv, å utslette dine behov, det vil si å heve seg over dem og tenke bare på hva ditt medmenneske trenger. Hvordan er det mulig? -Å tenke på hvem eller på hva? Så klart kan du ikke tenke deg en framtid på denne måten.

Hvorfor trenger du en overordnet kraft som bare har til hensikt å løfte deg opp over dine ønsker og begjær, over din verden? Å løfte over vil si å la være å bruke det egoistiske ønsket til å bli en altruist. Har du behov for det? Når en person går gjennom en bestemt forberedelsesperiode, begynner han å se at dette er faktisk den største kvalitet som han virkelig trenger.

Før det føler han derimot ikke noe behov for det. Han tror at han kan eie verden og skaffe seg alt ved hjelp av egoismen. Han tenker ikke på det uendelige, det han nettopp får ved hjelp av å gi når han løfter seg over egoet. Her trenger vi hjelp av et høyere lys. I grunnen virker dette lyset på meg, gjennom kraften man har i Kabbalah, og når man leser Zohar. Det bygger helt nye følelser og nye tanker som jeg ikke hadde før.

Det er da jeg begynner å forstå de ulike nivåene i universet som jeg tidligere ikke hadde noen følelse for. Jeg hadde en helt annen tilnærming, helt andre verdier. Jeg begynner å forholde meg til verden på et helt annet plan, å analysere, å føle, å sette pris på den etter helt andre standarder sammenlignet med dem jeg hadde før. Fra utsiden ser de veldig merkelige ut.

Lyset gir meg helt nye tanker og følelser fra et sted over vår verden. Sånn kan man se fremmed ut for andre. Man foretrekker kjærlighet, gavmildhet, og det ser ut som om man vier sitt liv til verdiløse tilstander. Man begynner å evaluere sine handlinger annerledes enn andre.

Folk utenfra kan spørre: «Hvorfor trenger du dette? Hva skal du bruke det til? Hva er nytteverdien?» Man kan ikke tenke seg hvordan man fremdeles kan være i sine små egeninteresser i livet, og bare i dem.      

«Hva gir livet virkelig verdi»

For kort tid siden har et antall analyser kommet opp som viser til et overskudd av dødelighet forårsaket av Covid-19. Selv om det finnes vaksiner, sprer viruset seg fremdeles i mange land, det krever hundrevis og tusenvis av liv hver dag. Denne grusomme realiteten har fått mange studenter til å spørre meg om meningen med livet og døden.

Om vi vil gi vårt liv mening, skulle vi bruket det på å samvær med andre mennesker, ikke for å bruke dem, men for å bry oss om dem. Dette er det som gir livet verdi.

I realiteten behandler vi livet som noe veldig viktig, og det av en god grunn, men bare når vi handler i samsvar med denne grunnen. Om vi går gjennom livet og bare lar tiden gå, da er alt vi får ut av det den lille mengden smerte som vi har samlet opp. Om vi derimot gjør det meste ut av muligheten vi har fått til å nærme oss, eller også oppnå spirituelt liv, nemlig å forene oss med andre mennesker i den grad at vi føler dem i våre hjerter, da er livet verdifullt.

Av natur føler vi at vi ikke skylder noen noe og vi burde bare glede oss. Likevel realiserer vi oss ikke at dette bare er begynnelsen på livet. Om vi ender livet der vi startet det, da har vi gått glipp av vår mulighet til fremgang. Fra utelukkende å tenke på oss selv, burde vi bruke våre liv på å nå ut til andre, å utvikle omsorg for andre. Ved å gjøre det, blir vi mer lik den sammenhengen som gjennomtrenger hele naturen, og vår bevissthet utvider seg proporsjonelt.

Et nyfødt barn vet ingenting om sine omgivelser, utenom sin egen mors eksistens, og selv den bevisstheten angår bare sider av henne som er relatert til barnet. Når det vokser begynner barnet å forstå at det er andre ting og mennesker til stede, og det begynner å kommunisere med dem.

Samme prosess burde skje i vårt indre. Vi skulle utvikle oss fra å kjenne og føle bare oss selv til å kjenne og føle hele vårt miljø, -mennesker, dyr og ting. Dette kan bare skje om vi bryr oss om dem. Om vi bare er ute etter å glede oss selv, vil vi bare vite så mye om dem som et nyfødt barn vet om sin mor. Det er synd om vi dør uten at vi har lært mer om realiteten vi lever i. Om vi vil gi vårt liv mening, skulle vi bruket det på å samvær med andre mennesker, ikke for å bruke dem, men for å bry oss om dem. Dette er det som gir livet verdi.

Hva vil det si å være miljøvennlig?

Betyr det å beskytte ozonlaget, ikke forurense, og/eller erstatte fossilt brandstoff med fornybar energi, eller er det noe vi bommer på når vi gjør slike ting?

Vi må ta vare på naturen på alle stadier, fra det faste til det vegetative, det animalske og selvsagt også den menneskelige natur. Man kan ikke skade noen av disse stadiene, og særlig ikke mennesket.

Hvordan har vår måte å forholde oss til hverandre innflytelse på naturen? Om vi ville prioritere menneskelig samhold positivt, ville vi også relatere positivt til resten av naturens stadier. Vi ville også se hvordan naturen på samme måte reagerer positivt overfor oss.

Ifølge visdommen om Kabbalah har hat mellom mennesker negative ringvirkninger på hele naturen. Det er grunnen til negative naturfenomener i forhold til oss. Naturen kommuniserer konstant med oss. Og jo før vi våkner opp i forhold til naturens beskjed, jo fortere vil vi se hvordan den først og fremst krever av oss at vi relaterer positivt til hverandre. Selv den minste bevegelse i den retningen vil ha en positiv virkning på naturen, og vi vil være vitne til en harmonisk bumerangeffekt fra naturens side tilbake til oss.

Kjære kvinner, dere må kreve fra skaperen !

Spørsmål: Vi må tilskrive alle våre tilstander til skaperen. Men hva gjør vi med sinnet og utålmodigheten som dukker opp? Forstår du at det kommer fra kjærlighet, og for din korrigering?

På innsiden raser misnøye , som om min mor kjefter på meg, og jeg ville svart, “hvorfor kjefter du på meg? Jeg er fortsatt ikke i stand til å gjøre det du krever.”

Svar:  Betyr det at du behandler negative følelser negativt og ønsker dem positive, så istedenfor klager og hat mot skaperen, vil det være takknemlighet og kjærlighet?

Så be om det. Han sender deg alt dette nettopp så du vil spørre etter kjærlighet, at han vil elske deg og du vil elske han.

I tillegg spør du om å forstå at du kun mottar positiv påvirkning fra han, men siden det må gjennom egoet ditt, føles det som noe omvendt og negativt for deg. 

Kreve alt! Ikke gjem unna noe, heller det motsatte, avslør hele tiden. Hvis du sier at kvinner har seriøse følelser og mye klager, så må du handle på denne måten. Kabbalistiske bøker snakker kun om dette. Se hvor heldig du er med din feminine natur, du kan mye enklere, oftere og mer konsekvent vende deg til skaperen, enn menn.  

Menn har ikke dette i sin natur. De gjemmer mange ting, sletter dem og tror at det er galt, svakt og at de må handle på en annen måte. Kvinner er annerledes. Det er veldig bra at de uttrykker sine følelser. I prinsipp er dette feminin natur, kvaliteten til Malchut. Hva venter du på?!

Fra KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 2/13/19

Forstyrrelser er velsignelser ovenfra.

Spørsmål: Finnes det fysisk avvisning i gruppen som er en forstyrrelse fra skaperen for å realisere mitt spirituelle potensial?

Svar: Jeg vil si det er en velsignelse ovenfra. Dette er supert! Du blir gitt et eksempel på din egoisme, på hvor mye du ikke tåler andre. 

Det vil si du har en helt klar oppfattelse på hvor og hvordan du bør korrigere deg selv, og på samme tid, hvordan måle din fremgang i forhold til dine venner, kvalitativ og kvantitativ. Dette vil bli helt klart for deg. 

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/23/19

Det finnes ingen syndere i vår verden, bare late folk

Spørsmål: Åpenbaring av ondt og mangler i kjærlighet, er de samtidige eller påfølgende handlinger og tilstander?

Svar: Jeg ser ingen defekter i det hele tatt. Prøv å forstå at det ikke finnes noen defekter, ingen brytninger, ingen kollisjoner eller trafikkulykker i det hele tatt.  

Hva som originalt eksisterte blir nå avdekket, noe nytt vil ikke vises. Derfor finnes det ingen inndelinger eller atskillelse mellom oss. Hver gang blir en større grad av korrupsjon i vårt Kli (beholder) avslørt. Det ble ødelagt helt i begynnelsen av en handling, som kalles Adams synd. Nå blir alt dette åpenbart for oss. 

Derfor må vi hilse på alle de forferdelig hendelser som en velsignelse. Her får du arbeide, vær så snill, korrigere det, og kom ett steg nærmere spiritualitet, og deretter ett steg til. Etter et par steg vil du begynne å føle hvordan verden åpnes opp for deg mer og mer, og at skaperens kraft finnes der. 

Du må ikke se på verden som om du ødelegger den. Vi gjør ikke noe dårlig i det hele tatt. Det finnes ingen syndere i vår verden, det finnes bare late folk. Vi bryter eller ødelegger ikke verden på noen måte. 

Menneskets oppgave er å være en kanal for lyset

Dr. Michael Laitman   «Så skal du kalle din bror Aron ut av Israels mengde, og la ham trede fram for deg, både han og hans sønner, og sette dem til prester for meg – Aron og Nadav og Avihu, Elieser og Itamar, Arons sønner.» (2. Mosebok, 28,1) 

«Aron, din bror, og hans sønner» er en del av de høyere ønskene til en person som han må heve og forme i seg selv i en slik form at han med deres hjelp fornyer kontakten med resten av sine egenskaper og skaperen.

Skaperen snakker bare med Moses som blir kanalen mellom ham og Aron og hans sønner, og dette brukes i sin tur som kanaler fra Moses til alle andre. Alt er gjort hierarkisk fra ovenfor til nedenfor.

Spørsmål:  Når blir en person en kanal for lyset?

Svar: Man blir en kanal når ens personlige punkt som har å gjøre med hva som er over og hva som er under er avdekket. Det vil si, hvis en person har en sjel, er den delt i to halvdeler, og midt mellom de to halvdelene har han valgfrihet.

En persons frie valg er at alt som ovenfor dette punktet må han gi oppover, og alt som er under det, gir han nedenfor. Og han er bare opptatt med dette, uten å ønske noe for seg selv. Og dette er strukturen som kalles Adam (menneske).

Tross alt, vår fysiske kropp er ikke et menneske i spirituell forstand, men i ordene til Friedrich Engels, en protein-form for eksistens.

Til syvende og sist er rollen til hvert menneske i denne verden å bli en kanal for lyset. Det er fordi man bare på denne måten samler hele verden inn i en hel enhet der ingenting er tilbake av enhver, bortsett fra en beslutning om å tilhøre fortiden og fremtiden. Gjennom denne samhørigheten former alle menneskene seg inn i neste naturtilstand som kalles sjelen. Og det som fyller den kalles det øvre lyset eller skaperen.
[125789]
Fra KabTV’s Secrets of the Eternal Book 19/8/13

 

Den kommende verden, her og nå

 Dr. Michael Laitman   Spørsmål: På hvilken måte er den verden som jeg ser nå i mitt liv forskjellig fra den verden som  kommer, om hvilket det er sagt: «Du vil se din verden i ditt liv» (Berachot 17a)?

Nå er jeg i live og ser det alle ser, en verden full av hat. Hva slags nytte har jeg fra denne «enorme» datamaskinen som du snakker om, som bringer hele systemet til en tilstand av separasjon, hat og mistro i våre relasjoner med hverandre?

Svar: Jeg ser hele denne gigantiske, høyere mekanismen og hvordan han leker med oss ​​for å få oss til å utvikle oss slik at vi vil bli som ham ved å stige til hans nivå. Det sies: «Og barna kommer tilbake til sin far i himmelen (skaperen),» (Vayikra Rabba 1: 3). Så jeg begynner å rettferdiggjøre ham, forstå ham, og se på hvilken måte jeg nå må oppføre meg for å leve på det nivået hele tiden og ikke trenger å vente!

Fra det øyeblikket jeg begynner å studere kabbala, har jeg mulighet til å stige til dette nivået av kraften som styrer det.
[158743]
Fra det israelske radioprogrammet på 103FM, 12/4/15

 

Morgengry over mørke fjorder

laitman_942   Spørsmål: Hvis jeg ser for meg hele verden i form av ønsker, hvordan forholder  jeg meg  til folk vi møter når vi sprer læren om kabbala?

Svar: Alle disse menneskene er dine ønsker. Hvis du forholder deg til en person på den måten, vil han begynne å føle at dere er i slekt, at du er koblet til ham. Dette fører til en forbindelse mellom dere som knytter ham til systemet på en måte han ikke forstår. Prøv å behandle mennesker på den måten, og du vil se hvordan du nøytraliserer alle handlinger, tanker og planer som de kan ha mot deg.

Spørsmål:  Hva betyr det å forholde seg til andre som til mine egne lyster?

Svar: Det er akkurat som du forholder deg til dine egne ønsker, som kan være svært ubehagelig, føre til at du lider, og du ikke liker dem, men du er tvunget til å leve med dem. Dette er nøyaktig hvordan du bør forholde deg til andre mennesker. Du oppfatter dem som fremmede for å overvinne denne oppfatningen, og for å få kontakt med dem som ett menneske med ett hjerte, slik at den fysiske kroppen ikke vil være en barriere mellom dere.

Det betyr at din tilnærming bør være at du ønsker å føle andre som en del av deg selv. Dette er nøyaktig hvordan vi skal se på verden. Jo mer du lengter etter tilkobling, desto mer begynner du å føle hjelpen innenfra deg som om noe forandrer seg. Dette er lysets handling. Du føler ikke selve lysstrålen, men du føler endringene. Som det står skrevet: «Ved dine handlinger kjenner vi deg.» Du må be og kreve at dine ønsker knytter seg sammen til ett ønske, selv om dine ønsker i utgangspunktet er forskjellige.

Hver del i Malchut er forskjellig fra de andre delene, og knusingen understreker dette. Derfor, når de knuste delene som er løsrevet fra hverandre kobler seg til, når de en intensitet som er 620 ganger sterkere. Skillet de tidligere følte skjerper nå lysten, og vi vender tilbake til en tilstand av ett menneske i ett hjerte, og intensiteten av hat mellom oss styrker forbindelsen mellom oss.

Tenk deg at du bor i New York og jeg bor i Israel. Alt ville være fint, og vi ville være gode venner før vi kom nærmere og begynte å bo sammen på ett rom. Hvor vanskelig vil det være å forbli gode venner nå når vi bor sammen og føler konstant friksjon mellom oss?

Avstanden som tidligere skjulte forskjellene mellom oss må nå bli kontakten mellom oss. Dette er vårt arbeid. Hat – Sinai-berget – Farao – står mellom oss, og vi forvandler dem til en forbindelse som er 620 ganger sterkere enn den vi følte før.

Det handler ikke om selve tilkoblingen, men om å kjenne skaperen. Lyset som penetrerte ønskene, som sjøvann som fylte dalene mellom fjellene og dannet fjorder, forårsaket løsrivelse og hat. Lyset er kommet, men vi tok imot det for å få, så det forstørret våre mottakere 620 ganger og brakte hat og atskillelse med seg, fylte alle hull mellom ønskene som før ikke føltes.

Lyset gir oss følelsen av atskillelse i alle våre ønsker. Jeg er ikke enig med deg på noen måte, min mening er motsatt fra din angående en ting, og slik er det med alt annet også. Nå kan vi rette opp dette hatet. Hat er lysets bakside; Det er ikke en mottaker.  Hvis jeg jobber med dette hatet og forvandler det til kjærlighet, oppdager jeg hva lyset er, dets egenskap, og hva det betyr. Slik oppdager jeg skaperen.

Ønsket om å motta ble laget på en måte som ikke kan endres. Alt vårt arbeid er med følgene av lyset, med knusingen som det medførte. Når jeg oppdager min egoisme, hatet,  avvisningene, som har spirituell tilhørighet; oppdager jeg lysets bakside, dets motsatthet. I stedet for lyset, oppdager jeg Orta (mørke, natt).

Slik oppnår jeg selv lysets egenskaper og blir et lysets menneske. Lyset trengte inn i mottakerønsket da det knustes. Det er det samme lyset, men vi føler det som mørket, atskillelse og hat.

[131417]
Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen 31/3/14, The Zohar