Inlägg i kategori 'Uncathegorized'

Kjære kvinner, dere må kreve fra skaperen !

Spørsmål: Vi må tilskrive alle våre tilstander til skaperen. Men hva gjør vi med sinnet og utålmodigheten som dukker opp? Forstår du at det kommer fra kjærlighet, og for din korrigering?

På innsiden raser misnøye , som om min mor kjefter på meg, og jeg ville svart, “hvorfor kjefter du på meg? Jeg er fortsatt ikke i stand til å gjøre det du krever.”

Svar:  Betyr det at du behandler negative følelser negativt og ønsker dem positive, så istedenfor klager og hat mot skaperen, vil det være takknemlighet og kjærlighet?

Så be om det. Han sender deg alt dette nettopp så du vil spørre etter kjærlighet, at han vil elske deg og du vil elske han.

I tillegg spør du om å forstå at du kun mottar positiv påvirkning fra han, men siden det må gjennom egoet ditt, føles det som noe omvendt og negativt for deg. 

Kreve alt! Ikke gjem unna noe, heller det motsatte, avslør hele tiden. Hvis du sier at kvinner har seriøse følelser og mye klager, så må du handle på denne måten. Kabbalistiske bøker snakker kun om dette. Se hvor heldig du er med din feminine natur, du kan mye enklere, oftere og mer konsekvent vende deg til skaperen, enn menn.  

Menn har ikke dette i sin natur. De gjemmer mange ting, sletter dem og tror at det er galt, svakt og at de må handle på en annen måte. Kvinner er annerledes. Det er veldig bra at de uttrykker sine følelser. I prinsipp er dette feminin natur, kvaliteten til Malchut. Hva venter du på?!

Fra KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 2/13/19

Forstyrrelser er velsignelser ovenfra.

Spørsmål: Finnes det fysisk avvisning i gruppen som er en forstyrrelse fra skaperen for å realisere mitt spirituelle potensial?

Svar: Jeg vil si det er en velsignelse ovenfra. Dette er supert! Du blir gitt et eksempel på din egoisme, på hvor mye du ikke tåler andre. 

Det vil si du har en helt klar oppfattelse på hvor og hvordan du bør korrigere deg selv, og på samme tid, hvordan måle din fremgang i forhold til dine venner, kvalitativ og kvantitativ. Dette vil bli helt klart for deg. 

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/23/19

Det finnes ingen syndere i vår verden, bare late folk

Spørsmål: Åpenbaring av ondt og mangler i kjærlighet, er de samtidige eller påfølgende handlinger og tilstander?

Svar: Jeg ser ingen defekter i det hele tatt. Prøv å forstå at det ikke finnes noen defekter, ingen brytninger, ingen kollisjoner eller trafikkulykker i det hele tatt.  

Hva som originalt eksisterte blir nå avdekket, noe nytt vil ikke vises. Derfor finnes det ingen inndelinger eller atskillelse mellom oss. Hver gang blir en større grad av korrupsjon i vårt Kli (beholder) avslørt. Det ble ødelagt helt i begynnelsen av en handling, som kalles Adams synd. Nå blir alt dette åpenbart for oss. 

Derfor må vi hilse på alle de forferdelig hendelser som en velsignelse. Her får du arbeide, vær så snill, korrigere det, og kom ett steg nærmere spiritualitet, og deretter ett steg til. Etter et par steg vil du begynne å føle hvordan verden åpnes opp for deg mer og mer, og at skaperens kraft finnes der. 

Du må ikke se på verden som om du ødelegger den. Vi gjør ikke noe dårlig i det hele tatt. Det finnes ingen syndere i vår verden, det finnes bare late folk. Vi bryter eller ødelegger ikke verden på noen måte. 

Menneskets oppgave er å være en kanal for lyset

Dr. Michael Laitman   «Så skal du kalle din bror Aron ut av Israels mengde, og la ham trede fram for deg, både han og hans sønner, og sette dem til prester for meg – Aron og Nadav og Avihu, Elieser og Itamar, Arons sønner.» (2. Mosebok, 28,1) 

«Aron, din bror, og hans sønner» er en del av de høyere ønskene til en person som han må heve og forme i seg selv i en slik form at han med deres hjelp fornyer kontakten med resten av sine egenskaper og skaperen.

Skaperen snakker bare med Moses som blir kanalen mellom ham og Aron og hans sønner, og dette brukes i sin tur som kanaler fra Moses til alle andre. Alt er gjort hierarkisk fra ovenfor til nedenfor.

Spørsmål:  Når blir en person en kanal for lyset?

Svar: Man blir en kanal når ens personlige punkt som har å gjøre med hva som er over og hva som er under er avdekket. Det vil si, hvis en person har en sjel, er den delt i to halvdeler, og midt mellom de to halvdelene har han valgfrihet.

En persons frie valg er at alt som ovenfor dette punktet må han gi oppover, og alt som er under det, gir han nedenfor. Og han er bare opptatt med dette, uten å ønske noe for seg selv. Og dette er strukturen som kalles Adam (menneske).

Tross alt, vår fysiske kropp er ikke et menneske i spirituell forstand, men i ordene til Friedrich Engels, en protein-form for eksistens.

Til syvende og sist er rollen til hvert menneske i denne verden å bli en kanal for lyset. Det er fordi man bare på denne måten samler hele verden inn i en hel enhet der ingenting er tilbake av enhver, bortsett fra en beslutning om å tilhøre fortiden og fremtiden. Gjennom denne samhørigheten former alle menneskene seg inn i neste naturtilstand som kalles sjelen. Og det som fyller den kalles det øvre lyset eller skaperen.
[125789]
Fra KabTV’s Secrets of the Eternal Book 19/8/13

 

Den kommende verden, her og nå

 Dr. Michael Laitman   Spørsmål: På hvilken måte er den verden som jeg ser nå i mitt liv forskjellig fra den verden som  kommer, om hvilket det er sagt: «Du vil se din verden i ditt liv» (Berachot 17a)?

Nå er jeg i live og ser det alle ser, en verden full av hat. Hva slags nytte har jeg fra denne «enorme» datamaskinen som du snakker om, som bringer hele systemet til en tilstand av separasjon, hat og mistro i våre relasjoner med hverandre?

Svar: Jeg ser hele denne gigantiske, høyere mekanismen og hvordan han leker med oss ​​for å få oss til å utvikle oss slik at vi vil bli som ham ved å stige til hans nivå. Det sies: «Og barna kommer tilbake til sin far i himmelen (skaperen),» (Vayikra Rabba 1: 3). Så jeg begynner å rettferdiggjøre ham, forstå ham, og se på hvilken måte jeg nå må oppføre meg for å leve på det nivået hele tiden og ikke trenger å vente!

Fra det øyeblikket jeg begynner å studere kabbala, har jeg mulighet til å stige til dette nivået av kraften som styrer det.
[158743]
Fra det israelske radioprogrammet på 103FM, 12/4/15

 

Morgengry over mørke fjorder

laitman_942   Spørsmål: Hvis jeg ser for meg hele verden i form av ønsker, hvordan forholder  jeg meg  til folk vi møter når vi sprer læren om kabbala?

Svar: Alle disse menneskene er dine ønsker. Hvis du forholder deg til en person på den måten, vil han begynne å føle at dere er i slekt, at du er koblet til ham. Dette fører til en forbindelse mellom dere som knytter ham til systemet på en måte han ikke forstår. Prøv å behandle mennesker på den måten, og du vil se hvordan du nøytraliserer alle handlinger, tanker og planer som de kan ha mot deg.

Spørsmål:  Hva betyr det å forholde seg til andre som til mine egne lyster?

Svar: Det er akkurat som du forholder deg til dine egne ønsker, som kan være svært ubehagelig, føre til at du lider, og du ikke liker dem, men du er tvunget til å leve med dem. Dette er nøyaktig hvordan du bør forholde deg til andre mennesker. Du oppfatter dem som fremmede for å overvinne denne oppfatningen, og for å få kontakt med dem som ett menneske med ett hjerte, slik at den fysiske kroppen ikke vil være en barriere mellom dere.

Det betyr at din tilnærming bør være at du ønsker å føle andre som en del av deg selv. Dette er nøyaktig hvordan vi skal se på verden. Jo mer du lengter etter tilkobling, desto mer begynner du å føle hjelpen innenfra deg som om noe forandrer seg. Dette er lysets handling. Du føler ikke selve lysstrålen, men du føler endringene. Som det står skrevet: «Ved dine handlinger kjenner vi deg.» Du må be og kreve at dine ønsker knytter seg sammen til ett ønske, selv om dine ønsker i utgangspunktet er forskjellige.

Hver del i Malchut er forskjellig fra de andre delene, og knusingen understreker dette. Derfor, når de knuste delene som er løsrevet fra hverandre kobler seg til, når de en intensitet som er 620 ganger sterkere. Skillet de tidligere følte skjerper nå lysten, og vi vender tilbake til en tilstand av ett menneske i ett hjerte, og intensiteten av hat mellom oss styrker forbindelsen mellom oss.

Tenk deg at du bor i New York og jeg bor i Israel. Alt ville være fint, og vi ville være gode venner før vi kom nærmere og begynte å bo sammen på ett rom. Hvor vanskelig vil det være å forbli gode venner nå når vi bor sammen og føler konstant friksjon mellom oss?

Avstanden som tidligere skjulte forskjellene mellom oss må nå bli kontakten mellom oss. Dette er vårt arbeid. Hat – Sinai-berget – Farao – står mellom oss, og vi forvandler dem til en forbindelse som er 620 ganger sterkere enn den vi følte før.

Det handler ikke om selve tilkoblingen, men om å kjenne skaperen. Lyset som penetrerte ønskene, som sjøvann som fylte dalene mellom fjellene og dannet fjorder, forårsaket løsrivelse og hat. Lyset er kommet, men vi tok imot det for å få, så det forstørret våre mottakere 620 ganger og brakte hat og atskillelse med seg, fylte alle hull mellom ønskene som før ikke føltes.

Lyset gir oss følelsen av atskillelse i alle våre ønsker. Jeg er ikke enig med deg på noen måte, min mening er motsatt fra din angående en ting, og slik er det med alt annet også. Nå kan vi rette opp dette hatet. Hat er lysets bakside; Det er ikke en mottaker.  Hvis jeg jobber med dette hatet og forvandler det til kjærlighet, oppdager jeg hva lyset er, dets egenskap, og hva det betyr. Slik oppdager jeg skaperen.

Ønsket om å motta ble laget på en måte som ikke kan endres. Alt vårt arbeid er med følgene av lyset, med knusingen som det medførte. Når jeg oppdager min egoisme, hatet,  avvisningene, som har spirituell tilhørighet; oppdager jeg lysets bakside, dets motsatthet. I stedet for lyset, oppdager jeg Orta (mørke, natt).

Slik oppnår jeg selv lysets egenskaper og blir et lysets menneske. Lyset trengte inn i mottakerønsket da det knustes. Det er det samme lyset, men vi føler det som mørket, atskillelse og hat.

[131417]
Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen 31/3/14, The Zohar

 

Alle vil oppdage den øvre verdenen

laitman_214  Læren om kabbala er åpenbaringen av det øvre systemet som styrer oss.  Hvis vi avdekker dette systemet, kan vi få alle svarene gjennom det.  Det er bare gjennom den øvre verdenen vi kan lære om den nedre.

Vi forstår ikke alt som skjer med oss ​​i denne verden. Vi kan lese hva som står skrevet i mange bøker, men vi vet ikke hvorfor de sier det og hvor det kommer fra.

Derfor, i henhold til læren om kabbala, må en person først gjøre alt i sin makt for å oppnå det øvre systeet, den øvre verdenen, og fra den, vil han lære om den nedre. Deretter vil han forstå hva strukturen i vår verden er, den uorganiske, vegetative, animale, og menneskets natur, og hvordan de alle henger sammen, hva menneskets oppgave  i denne verden er, og spesielt oppgaven til  nasjonen Israel, osv.

Åpenbaringen av det øvre systemet foregår på to dimensjoner, i to retninger, som kalles den generelle og den individuelle. Den generelle dimensjonen, som Baal HaSulam sier, betyr at, til slutt, kommer alle mennesker i verden, uten unntak, til å oppnå det øvre systemet, stige til nivået av anerkjennelse, følelse, realisering og være sammensluttet med det, gå inn i det, og leve i det i helhet. Dette betyr at de vil oppnå den øvre spirituelle verdenen og oppnå en fullstendig, evig eksistens.

Spørsmål: Men folk flest er ikke så smarte.

Svar: Du trenger ikke å være smart for å oppnå det. Kabbala krever ingen spesielle evner fra mennesket, bare et ønske som man får når man begynner å studere denne læren. Det trekker en nærmere og nærmere ettersom en  ser i hvilken grad alt som skjer med en er knyttet til systemet av den øvre ledelsen.

Man ser hvordan det fungerer og hvor alt stammer fra. Dette vekker nysgjerrigheten. Det er som om jeg skulle sette på meg spesielle briller nå og kan se hvordan denne verden styres og hvordan trådene trekkes, hvordan folk flytter fra en side til en annen ettersom de tvinges til å utføre visse handlinger og hva utfallet av disse handlingene er. Jeg oppdager alt, meg selv nkludert.

Dette er grunnen til at folk finner kabbala så attraktiv, den er koblet til roten av ens sjel. Dette er grunnen til at hele menneskeheten blir nødt til å oppdage det øvre systemet og leve i det, som det står skrevet: «… for de skal alle kjenne meg, fra den minste av dem til den største av dem,» og «… for Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. »

Slik vil alt som er relatert til den generelle utviklingen være ved slutten av utviklingen. I løpet av 6000 år med menneskelig evolusjon, vil alle mennesker på denne planeten oppnå åpenbaringen av det øvre systemet. Nå lever vi i år 5775, noe som betyr at i løpet av de neste 225 årene, må vi nå en tilstand der hvert menneske vil oppnå, kjenne, og oppdage hele det øvre systemet og gå inn i den med hele sin kropp og sjel, med alle sine sanser.

Det er imidlertid også individuell utvikling. Av dette henviser vi til det faktum at, før hele menneskeheten oppnår dette, er det spesielle mennesker som plutselig oppdager at de må avdekke det øvre systemet. Disse menneskene kommer til å studere kabbala og avdekke  hele den skjulte virkeligheten, og deretter leve i to verdener.
[157651]
Fra det israelske radioprogrammet 103FM, 15/2/15

 

Bestigning av vanskelighetsgrader

Laitman_041_01 Spørsmål: Jeg har gjort store anstrengelser for å overvinne problemene med tilkobling i gruppen, og trodde jeg hadde lyktes. Men så oppdaget jeg at alle problemene bare hadde blitt mer raffinerte og vanskeligere å oppdage. Burde jeg ikke bli vant til denne typen arbeid med tiden?

Svar: Et menneske er nytt på hvert bestemt øyeblikk, og derfor oppdager man at ens grunnlag (våre forfedre) drev med avgudsdyrkelse. Det er her man starter det nye nivået. Man oppdager at man befinner seg i egoisme, i ønsket om å motta. Man hater alle og klarer ikke å få seg til virkelig å gi. Man er allerede på en måte i stand til å gi for å motta, men kan ikke gi for å gi.

Det er fra dette ukorrigerte stadiet man begynner å jobbe. Man må sørge for riktig støtte for å komme nærmere en ekte form for giveregenskap som kalles tro, over sine personlige regnskap. Man må finne ut om dette lar seg gjøre.

Vi kan utføre ulike handlinger i gruppen og vekke det omsluttende lyset som utfører handlingen. Det finnes handlinger som ikke tiltrekker det omsluttende lyset til oss, de har, tvert imot, ingen belysning ovenfra. Å utføre dem i en stor gruppe vil derfor ikke føre til noen resultater.

Det finnes handlinger som vi utfører i gruppen og på den måten tiltrekker det omsluttende lyset, som er lyset som må bli avdekket i den korrigerte mottakeren. Mottakeren er ikke korrigert ennå, men den er fokusert på korreksjon, noe som betyr at den prøver, gjør et forsøk, sliter, og er i ferd med, prøver seg selv. Som reaksjon på denne innsatsen, opererer lyset, og det er dette alt er basert på.

En vane er en spesiell engel, en spesiell kraft som bevisst ble innført i vårt system. For en vane eksisterer egentlig ikke. Det er som et elektrisk system som ikke får energi, og derfor umiddelbart slutter å fungere. Du kan ikke være opprørt over at strømmen tidligere fløt gjennom det, og ikke gjør det lenger. Vi må begynne på nytt hver gang, og derfor kan det ikke være noen vane, siden hver tilstand har sin kraft, sin egen engel.

Vi har overvunnet det en gang og det registreres inni oss. Dette systemet eksisterer allerede og fungerer, men et enda mer korrupt system avdekker seg, og vi må ta oss av det. Det er faktisk det samme systemet, men med en høyere oppløsning som får oss å se ting mer i dybden.

Jeg kjemper ikke med meg selv lenger for å stå opp om morgenen og gå til leksjonen. Det gjorde jeg i årevis. Men nå dukker det opp nye hindringer, som er en større forherding av hjertet, og plutselig begynner jeg å sovne i timen, noe  jeg ikke gjorde før.

Vi stiger stadig i nivåer av kompleksitet. Men det finnes ingen vaner; i hvert øyeblikk er mitt forhold med skaperen helt nytt, forholdene endres. Vi må oppdage at «Det finnes ingen annen enn ham» i hver tilstand og gå på tilsvarende, noe som betyr at vi må henge oss fast ved: med svært korte og nøyaktige handlinger.

I den legemlige verden omfatter disse handlingene hele verden, som vi må koble til oss, men det er faktisk bare enkelte handlinger. Jo mer vi avanserer, jo klarere blir disse handlingene. I stedet for «Hellig og Velsignet» (Kadosh Baruch Hu), skaperen, de hellige navnene på ti (ADNI, HaVaYaH Elokim, osv.) er en kraft som gir, troens kraft, veldig enkle konsepter: GAR av Bina, ZAT av Bina. Vi må prøve å samle alt til de mest kortfattede definisjoner.
[133171]
Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen 20/4/13, «Writings of Rabash

 

Spørsmål om Pesach

 laitman_281_02  Spørsmål: Hva er Egypt?

Svar: Egypt (Mitzyarim – Mitz – ra) er konsentrasjonen av ondskapen vi befinner oss i, og hatet vi føler mot hverandre.

Spørsmål:  Hva betyr det at nasjonen Israel går ned til Egypt?

Svar: Jødene som dro ned til Egypt er ennå ikke en nasjon. De blir til en nasjon bare når de samles ved foten av Sinai berget og godtar betingelsen om å heve seg over egoismen.

Spørsmål: Hva er Moses?

Svar: Moses er kraften som trekker en person ut av egoet og leder ham mot målet for skaperket, mot skaperen, mot de riktige handlingene. Ifølge kabbala, kalles dette «punktet i hjertet.»

Spørsmål: Hva er meningen med setningen «Skaperen bringer Moses til Farao?»

Svar: Det er en indre konflikt i en person og avvisningen av egoet, Moses versus Farao.

Spørsmål: Hva er de ti plagene i Egypt?

Svar:  De ti plagene er en viktig forutsetning når jeg forstår at egoet ikke lenger kan være min tilflukt, må jeg løsrive meg fra det, for å heve meg over det. Det forårsaker så mye smerte og lidelse at jeg ikke orker det lenger og må bryte vekk fra det.

Spørsmål: Hvorfor bryter man vekk fra egoet om natten, i totalt mørke?

Svar: Faktum er at adskillelsens fra egoet må være absolutt; selv om jeg ikke ser noe som helst foran meg, så løper jeg allikevel vekk fra det. Selv om jeg kunne fortsette å være i det og nyte det fysiske livet livet egoistisk sett, foretrekker jeg å forlate det og gå ut i mørket.

Spørsmål: Hva er meningen med å krysse «Rødehavet»?

Svar: En person forstår at han må gi opp sin forrige egoistiske oppfatning fullstendig, og ønsker å gjøre seg kjent med verden på ny.

Spørsmål: Hva betyr det at vannet i «Rødehavet trakk seg tilbake og delte seg i to»?

Svar: Dette er selvfølgelig ikke et naturlig fenomen. Det eksisterer ikke i naturen uansett hvor hardt vi prøver å forklare naturfenomener som vi ikke forstår.

«Vannet trakk seg  tilbake og delte seg i to» betyr at en person har lov til å gå inn i egenskapen til Bina (giverkraft). Han går gjennom Malchut til Bina og får en følelse av oppstemthet. Dette betyr at det onde vannet nå blir til vann som hjelper oss videre mot målet.
[156974]
Fra KabTV’s «en samtale om påske» 18/3/15

 

Hva er Gud?

Dr. Michael Laitman  Gud er en forbindelse av kjærlighet blant mennesker. Mer presist, er det en sammenheng, en handling og følelsen som følger handlingen. Egenskapen som vises som et resultat av det kalles Gud. Vi kan ikke forestille oss denne egenskapen utenfor oss.

Det er derfor det er forbudt å se for seg Gud som et bilde. I Kabbala, betyr forbudt at det er umulig.

Det er imidlertid mulig å skildre ham som en egenskap som kler seg i hver enkelt av oss som en kvalitet av kjærlighet, giverglede, og sammensmelting. Det er sagt: «Jeg skal kjenne Herren fra inni meg. Jeg kjenner deg fra dine handlinger. »

Gud kan bare oppnås gjennom vår innsats for å forenes, og vår oppfordring om forening er i hovedsak en oppfordring om å avdekke skaperen.

Så snart menneskeheten innrømmer at en samlet og kraftig egoisme bor i oss, og så snart vi lærer å betrakte egoisme som en krise som følger alle våre ukontrollerbare handlinger, vil det være et virkelig tegn på at vi har nådd et overgangspunkt til det neste , åndelige utviklingsnivået. Det er en tilstand der folk vil bli forent, ikke gjennom egoistiske relasjoner, men ved å bygge altruistiske kjærlighetsforhold mellom hverandre.

Innen denne overgangen finner sted,vil den motsatte (bakvendte) manifestasjonen av skaperen, egoisme (Farao, Aman, osv.) inni oss, legge press på oss til å fortsette utviklingen med å avdekke ham. Det er med andre ord, han som påvirker oss med sin motsatte side og får oss til å avdekke ham.

Det er sagt: «Det er ingen annen enn ham» fordi vi styres av en enkelt kraft, uansett om det skjer fra fronten, den direkte siden, eller fra den motsatte, skjulte siden, som det er sagt: «Du har hemmet meg inn bakfra og forfra. »

Det er dette som får oss til å vokse i den innledende fasen av vår avannsering, før vi erkjenner vår egoisme som den onde kraften. Egoets endelige utvikling, avslører gradvis den motsatte siden av skaperen (Farao, Aman, osv.) og dens utseende tilsvarer de fire stadiene av spredning av direkte lys. Det er ment å lede skapelsen (ønsket) til å danne en selvstendig reaksjon, de fire trinnene i eksil og nedsynking i egoisme og de fire nivåene av frigjøring fra Faraos herredømme. I dag, har vi (Abrahams gruppe, Israels folk)  nådd den fjerde fasen av vår frigjøringsprosess.

Bare etter at vi går gjennom alle fire stadier og erkjenner vår egoisme, dvs. skaperens motsatte side, bare etter at vi anerkjenner og innser at vårt ego er ondt, kan vi konfrontere det. Egoisme ble kunstig satt inn i oss av skaperen for å gjøre oss i stand til å avgjøre hvilken side av skaperen vi foretrekker å velge: den motsatte, negative siden eller forsiden, dvs. kjærlighet over egoisme, tro over fornuft.

Derfor bør vi innse at  ingenting kan skade oss; snarere, er alt vi står overfor ment  for å fremme vår videre vekst. Det er vi som definerer tilstanden vi er i ved å reagere på hendelser som involverer oss. Hvis vi forholder oss til omstendighetene riktig, og  forstår at alt som skjer med oss ​​er sendt av skaperen, vil våre lidelser bli erstattet av skaperens positive side. Det finnes ingen mellom-stadier. Det er enten skaperens  motsatte side eller forsiden hans.

For å oppsummere det ovennevnte, det er ikke skaperen som forandrer sin innvirkning på oss fra negativ til positiv; snarere er det vi som endrer holdning til handlingene hans, fra misforståelse og avvisning – til forståelse og samtykke.

Forskjellen på Gud og Skaperen er at Gud er en øvre isolert kvalitet, mens skaperen er en konstituert, styrende, nærliggende og fornuftig egenskap. Men alle disse definisjonene er sanne bare for mennesker som jobber med å avdekke ham (ønsker å oppfatte ham).
[156696]
Se del 1 og 2 av morgenleksjonen 20/3/15