I motsetning til livets kilde

Dette er grunnen til at Klipot (skall) benevnes som døde, fordi motsetning i form til alle Livs Liv skiller dem fra Ham, og de har ikke noen del i Hans overflod (Baal HaSulam, The study og the ten Sefirot, «Inner Observation,» kapittel 4, del 17).

Det vil si at Skaperens ønske er å gi. Et menneskes ønske er å få. Det er grunnen til at alle mennesker er i absolutt motsetning til Skaperen. De føler Ham ikke og oppfatter ham ikke. Vi er spirituelt døde.

Derfor er også kroppen, som næres av Klipots substans, skilt fra livet og er full av urenhet. Alt dette er fordi ønsket om å bare få og ikke gi er den måten den fungerer på. Den lengter hele tiden etter å ta hele verden inn i sin mage.

Med «kropp» menes ikke selve kroppens substans, men mer vårt ønske, går alltid i retning av å fylle seg selv.

Spørsmål: Det er skrevet at de som gjør ondt i sitt liv kalles døde. Hva betyr det?

Svar: Selv om vår fysiske kropp lever kalles vi likevel døde fordi vi ikke gir, men tar, det vil si at vi har egenskaper som er skaperens motsetning.

 

 

Kommentarer / Spørsmål