Inlägg i kategori 'Mann & Kvinne'

“Den Svenske ensomhet”

thumbs_laitman_564Meninger (Micael Widell): “Sverige er anerkjent for sitt sosiale sikkerhetsnett som gir sikkerhet i verdensklasse og fysisk komfort. Den svenske velferdsmodellen er kjent over hele verden.

“Institusjoner er bygget for å sikre at enkeltindividet alltid er uavhengig. Du trenger ikke være avhengig av en ektefelle, foreldre eller barn for din materielle trivsel. Så vi har bygget et samfunn der du ikke trenger noen andre til å støtte deg.

“Vårt unike materielle sikkerhetsnett tar vare på oss, så vi ikke trenger å ta vare på hverandre. Og når vi ikke trenger hverandre, slipper vi våre bånd og fellesskapsfølelsen.

“Sverige har den mest ensomme befolkningen på jorden. Halvparten av alle svensker bor alene. En fjerdedel dør alene. Dokumentarer viser folk i regjeringen som besøker hjem der noen døde for mange måneder eller år siden, uten at noen merker det. . .

“Hvis vi har råd til å være uavhengige av andre mennesker, ser det ut som om vi griper muligheten.  Vi initierer ikke kontakt med andre mennesker med mindre vi har en god grunn. Jo fattigere nabolaget, dess mer avhengig er folk av hverandre, og mer sosiale bånd finnes mellom naboer. . .

“Du kan ha materiell trygghet og velstand i et samfunn, eller du kan ha folk som er nær hverandre med rike sosiale liv og lykke som en konsekvens, men det virker ikke som om du kan ha begge på samme tid.”

Min kommentar: Det er slik det går når folk drømmer om å bygge kapitalistisk individualisme og deretter sosialistisk individualisme. Da når de slik en individualisme der ingen andre betyr noe for dem. Alle lever i isolasjon og har alt, og til slutt har de ingenting.

Egoet viser oss en blindvei i all dens herlighet og i alle varianter. Egoet spiser seg selv som en kreftcelle som fortærer på kroppen, og deretter selv dør fordi den ikke lenger har noe å spise på. Det samme gjelder for menneskeheten på jorden, menneskeheten ødelegger jorden og vil deretter dø.

Spørsmål: Hva sier Kabbala om ensomhet? Hvordan kan man takle og arbeide med det?

Svar: Det finnes ingen måte å gjøre det på. Vi kan kun godta metoden for korreksjon fra læren om kabbala, og realisere det onde i vår egoistiske natur som vi underlegge oss og adlyder blindt. Kun da vil folk bli i stand til å høre, å flytte over til en annen type eksistens og begynne å trives. Men det er bare i tilfellet at de ønsker å høre

En person må føle store lidelser om hva han har oppnådd og hvordan dette livet, til tross for sin mykhet og komfort, mangler formål og er meningsløst og tomt. I seg selv er livet døden. Det er ikke det at det leder til døden, men i sin nåværende form, er livet selve døden!

En person må føle at han ikke kan bli værende i dette livet, og at han må forlate det nå! Ikke om 10 til 20 år, men nettopp nå burde det være klart at han allerede er døende, til tross for sin tilsynelatende velvære.

Kun da vil folk akseptere metoden for integrert samhold i stedet for absolutt separasjon, å stige over individualisme og forlate dens fordeler. For dette må en person jobbe med seg selv internt i stedet for å lage stål og produsere biler. Det er ikke snakk om industri, men spesielt om å jobbe med seg selv og den muligheten en person har til å legge press på seg selv, å begynne med å forbinde seg i samhold med andre. Dette er ikke enkelt!

Fra KabTV’s “Samtaler med Michael Laitman” 10/31/16

Kvinner som bestemmer

thumbs_laitman_627_2I nyhetene (Financial Policy): “For første gang i historien, kan de indre kretser i det globale lederskapet bekles av både kvinner og menn. Innvielsen av Theresa May som Storbritannias neste statsminister, den endeløse regjeringstiden til Angela Merkel i Tyskland, de lysende utsiktene for Hillary Clinton i det amerikanske presidentvalget og tilstedeværelsen av kvinner på favorittlisten til FN. Generalsekretær Ban Ki-moon: (Selv om siste ukes uoffisielle meningsmåling som ble avviklet, hadde menn på topplasseringene) kan det bety at vi tidlig neste år, vil kunne se like mange buksedresser og skjerf som dresser og slips,

“Tatt i betraktning den fremgangen kvinnelige leder har i Storbritannia, USA og FN, er det vanskelig å ikke tenke på hvordan forretningsverden har blitt kalt “glass stupet”: forestillingen om at kvinner blir gitt makt i krisetider som er så avskrekkende at menn er redde for å misslykkes, slik at de blir bedt om å ta ansvar i en situasjon som ikke kan overvinnes…”

“Blant disse utfordringene, er det et lite håp – og det er beviser som indikerer – at dette kullet med kvinnelige ledere vil støtte seg til hverandre som en kilde til solidaritet, smi effektive partnerskap som overføres til politiske resultater. Besy Polk og Maggie Ellis Chotas har skrevet en bok som argumenterer med: når kvinner slår seg sammen på en profesjonell måte kan de oppnå større selvsikkerhet, fleksibilitet og pålitelighet enn det som er oppnåelig i andre arbeidsrelasjoner. På tvers av flere akademiske disipliner, bekrefter forskning at kvinner har en tendens til å være mer åpen for lagarbeid enn menn.”

Svar: Kvinner er mer åpene, mer kollektive og mindre egoistiske i lagarbeid. De behøver støtte; de konsoliderer et kollektiv, en sirkel rundt dem, mens en mann vil organisere en pyramide (dominerende).

Også under viktige begivenheter, vekkes et driv til å gjemme seg bak en kvinne. Han må føle henne ved siden av seg, som et barn som trenger sin mor.

Det utgjør ingen forskjell om han er voksen og sunn, uansett lever dette instinktet i ham. Vi ble født av kvinner, vi ble utdannet av kvinner, vi ble matet av henne og kvinner beskyttet oss, kledde på oss, vasket og tørket oss. Så når vi ikke er så sikre på oss selv, føler vi oss som barn som trenger kvinnelig, moderlig støtte. Det er ikke for ingen ting at det blir sagt at bak enhver suksessfull mann står en kvinne

På den andre siden, må vi forstå at det må være en ordentlig samhandling mellom en mann og en kvinne. Problemet i vår tid er at både menn og kvinner er egoister og de som blir gitt makt kan ikke gjøre noe godt. En mann vil ikke gjemme seg bak en kvinne og dessverre, selv om en kvinne delvis vil fungere kollektivt, vil dette bli resultatløst fordi verken den ene eller andre har metoden til det kollektive lederskap.

Vår verden blir så integrert at alt konkluderer med det fakta. Faktum er at i de ulike nasjonene som kvinner har fått makt og i nasjoner som Tyskland, England, USA og Frankrike, er det en indikasjon på at menn føler usikkerheten som sitter i vår underbevissthet. Så naturen viser at ved å gå fram på senen er en kvinne sterk, i kontroll, rolig og selvsikker, der menn forestiller seg en mor man kan “holde i skjørtet”.

Spørsmål: Hva kan vi forvente oss i nær framtid?

Svar: Vi kan vente oss et virkelig sjokk i framtiden, fordi en kvinne ved makten er et signal på at situasjonen i verden er virkelig dempet og uklar.

Vi må forstå at det er nøyaktig i denne situasjonen, til tross for alt, at menn er nødt til å gå fram på senen. Det er spesielt menn som må erverve og mestre metoden for å korrigere verden, se sin rolle og gjennomføre den. Mens en kvinne alltid må tilpasse seg mannen, det er ingen grunn til å kaste alt over på dem.

Man må ta hensyn til at de finner seg selv som ledere av nasjonen mot sin vilje, fordi vi vi har blitt kastet inn i en blindgate. Men korrigeringen må alltid utføres av menn.

En korporell inpakkning og en spirituell essens

thumbs_Laitman_201_01Spørsmål: Hvordan kan man bli en ekte mann eller kvinne? Hvordan er en mann og kvinne i den ideelle tilstand?

Svar: En ideell tilstand for en mann og kvinne er når de er helt kompatible med gruppen, enhver etter sin egen omstendighet, helt uavhengig av kjønn.

Når en person “smelter” inn i gruppen, og tar på seg alle dens problemer og bekymringer, blir han til den givende delen av gruppen, som betyr den mannlige delen.

Det har ingenting å gjøre med fysiologi, en persons utseende eller kjønn.

Spørsmål: Så hvorfor er alt i vår verden så komplisert?

Svar: Fordi på den ene siden ble vår verden opprettet i henhold til bildet av spirituell dømmekraft, og på den andre siden, er vårt fysiske bilde bestemt. En person i denne verden kan ikke endre seg til å bli kvinne neste dag, hvis han i dag er en mann. Men i spiritualitet er dette mulig, så vår jordiske innpakning har ingenting å gjøre med vårt spirituelle nivå.

Fra Kabbalah Leksjon på Russisk 12/6/15

Hjerneforskning

thumbs_laitman_543_01Kommentar: Universitetet i Tel Aviv gjennomførte et studie med konklusjon at det ikke finnes noen forskjell i hjernestrukturen til menn og kvinner.

Svar: Absolutt, fordi hjernen er en maskin, en datamaskin. Det finnes ingen forskjeller på strukturen i mannlige og kvinnelige hjerner. Alt avhenger av ønsket, eller som de sier, på hjertet. Men hjertet er bare en motor, en pumpe. En persons ønsker eksisterer ikke i noe fysisk volum.

Det finnes ingen initiativtaker til ønsker i kroppen vår, da de befinner seg utenfor oss, og kroppen er dens mottaker, som absorberer lysten, og deretter begynner å behandle denne lysten med å reagere på en bestemt måte. Menn får bestemte typer ønsker, og kvinner andre typer ønsker. og på denne måten blir hjernen aktivisert. Men i seg selv, finnes det ingen forskjeller på hjernen mellom menn og kvinner.

Ønskene kommer fra et nettverk som kobler oss sammen, men vi føler ikke dette nettverket. Alle våre handlinger havner der: de mentale, fysiske, moralske, etiske osv.. Alle våre reaksjoner på alle nivåer, kommer tilbake til nettverket.

Jeg mottar stimuli fra nettverket, reagere på dem og disse reaksjoner går tilbake inn i nettverket. Problemer er å lære hvordan og akseptere og forstå signalene som når oss følelsesmessig, og reagerer på dem på en skikkelig måte, for så å overføre dem tilbake på en riktig måte.

Hvis jeg gjør dette, føler jeg hele dette nettverket som en ny verden, den øvre verden blir da åpenbart for meg. Kabbala snakker nettopp om hvordan man kan reagere riktig på dette systemet, bruke det og styre det. Fremtidens kybernetikk er visdommen kabbala.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 12/10/15

Kjærlighet som aldri dør

thumbs_laitman_527_03 (1)Spørsmål: Sier du at kjærlighet mellom et ektepar ikke er nok, at de må nå kjærlighet mellom skaperen og skapningen.

Svar: Det finnes ikke noe kjærlighet mellom ektepar i dag. Våre familieforhold er i en tilstand av sørgmodighetens dag i den niende av Av.

Ødeleggelsene  føles i hele vårt liv og i forholdet mellom foreldre og barn, sjefen og arbeiderene, også mellom regjeringsmedlemmer. Det finnes ingen forståelse noen steder.

Spørsmål: Det finnes mange typer kjærlighet, for barn, foreldre, nære slektninger osv.. Men hvorfor finnes det en spesiell romantikk i kjærligheten mellom mann og kvinne?

Svar: Kjærlighet er når jeg oppfyller ønsket til en annen person før min egen lyst. Jeg må vite å føle hva den andre ønsker, slik at hans ønske blir viktigere enn mitt eget.

Dette er den mest generelle definisjonen av kjærlighet, men passer for alle tilfeller. Forpliktelsen i et ekteskap er mer omfattende enn andre, da denne forbindelsen inkluderer gjensidige forpliktelser, opplevelsen av å bo sammen, å kjenne partneren, felles barn i et felles hjem og felles økonomi. Også følelsen av trygghet og en garanti for støtte i vanskelige tider. Et ekteskap er en forening i denne verden, med alle de konsekvenser som følger.

I den spirituelle verden er du i stand til å kjenne din partner på en ny måte hvert øyeblikk. Det står skrevet at Malchut blir jomfru igjen hver dag, dermed starter et nytt forhold som om du ikke kjenner henne.

Det virker som om vi mangler dette aspektet i våre vanlige liv og familie. Hvis et ektepar befant seg på det spirituelle plan, kan de fornye sitt kroppslige forhold hver dag.

En gang for over tre og et halvt tusen år siden levde nasjonen Israel på denne måten. La oss håpe at vi snart kommer tilbake dit og vil lære å avdekke nye kvaliteter i hverandre hver dag. Da vil det bli en riktig og ekte kjærlighet, som fornyes hele tiden.

For å live opp i forholdet i dag, for å føle en sammenkobling blir vi tvunget til å kjempe. Ved å gjøre opp etter kampen, vil smaken av kjærlighet som ble svekket, bli fornyet.

Det er umulig å bli vant til spirituell kjærlighet da den endres hele tiden. Nye vilkår blir avdekket konstant og dermed fornyes kjærligheten også hele tiden.
[164261]
Fra KabTV’s “A New Life” 7/30/15

Å forstå hverandre uten ord

thumbs_laitman_246Spørsmål: Er det mulig å ha slike perfekte familierelasjoner der jeg føler alt min partner opplever som om det skjer i min egen kropp?

Svar: Det er absolutt fullt mulig, og ikke nok med det, vi må oppnå denne gjensidige følelsen, ikke bare i familien, men på skala med hele menneskeheten for å kunne være en mann med ett hjerte.

Helt fra starten av tilhørte vi tross alt en kropp, ett ønske. All materie er ønsket om å manifestere seg på forskjellige måter og på forskjellige nivåer. Opprinnelige ble bare ett ønske opprettet, men pga Adams fall og brudd, mistet vi evnen til å føle oss som en person.

Men nå må vi komme tilbake til det, uansett det faktum at vår voksende egoisme forsterker alle følelser mangfoldig. Totalt kaos og ødeleggelse råder oss i mellom.

Når vi forenes på kjærlighets dagen, 15 Av, etter alt mørket og hatet som avdekkes på den 9 Av vil vi nå en fantastisk enhet som er 620 ganger kraftigere enn før.

Spørsmål: I en perfekt spirituell familie, krangler aldri ektefeller med hverandre?

Svar: Sammen prøver vi å avdekke hva slags uenighet eller misforståelse som fortsatt er mellom oss. Men alt dette skjer under stråler av lys som illuminerer i mørket, da fordelen av lys kun oppnåes ut av mørket.

Vi avdekker disse mørke områdene og forstår hvorfor mørket er nødvendig, det skjerper smaken av forholdet vårt, som pepper eller sennep på vår middags tallerken.

Spørsmål: Hva bør det første steget mot et perfekt ekteskap være, da vi i dag er like langt vekk fra hverandre som øst er fra vest?

Svar: Prøv å oppfatte hverandre som om dere tilhører en helhet. Begynn å styrke disse indre følelsene i dere selv. Først da vil der være i stand til å føle hverandre sammen uten ord.

Fra KabTV’s “A New Life” 7/30/15

Et nytt ønske blir født av to motsatte ønsker

thumbs_laitman_232_07 Spørsmål: Du har forklart at noe helt nytt, et tredje element blir født av forbindelsen mellom to, og at de to første forsvinner. Hvorfor skjer ikke det i vår verden? En far og mor får et barn sammen, men de fortsetter å leve sammen med det.

Svar: Forbindelse er ikke et bånd mellom fysiske kropper, men en forening av ønsker. Det er ikke snakk om en sammenkobling av fysiske kropper, for du kan ta kjønssceller fra foreldrene og lage et barn i prøverør.

Men dette er ikke en forbindelse; kontakt oppstår mellom begjær. Hver av dem jobber med sitt begjær og fra to motsatte ønsker fødes et tredje som inkluderer dem begge to.

Forbindelse er en eksistens som deles av begge ønskene på et høyere nivå. Konsesjon og annullering av selvet innenfor samholdet skader ikke, snarere tvert imot, det gir tilfredsstillelse og mulighet til å stige enda høyere.

Selve ønsket om å få vil aldri opphøre; det er selve substansen i skapelsen. Foreløpig annullerer vi midlertidig de ønskene vi ikke kan bruke med intensjon om å gi. Ønskene som kan brukes med giverhensikt, kombinerer vi slik at de skaper et tredje element som kalles Adam (menneske) og som inkluderer både den maskuline og feminine delen i seg.

(136853)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 8/6/14, Writings of Baal HaSulam

 

Mentalitet – Menneskets interne språk

mentalitetSpørsmål: I henhold til den integrerte metoden, for å skape en familie er det nok hvis mann og kvinne ikke blir frastøtt av hverandre. På den annen side, nevnte du at sjeler blir selektivt ført sammen som et resultat av deres likhet med Reshimot (spirituelle gener). Hva spesielt må vi vite for å implementere metodikken riktig?

Svar: Vi vet i spiritualitet skjer tilnærming i henhold til prinsippet om likhet.

Likhet i denne verden manifesterer seg i de vanligste funksjoner av karakter, felles interesser og synspunkter, tilsvarende utdanning og sosialt nivå. Alle disse tingene er svært viktige når det kommer til å skape en familie.

Naturligvis, når et par er involvert i spirituell utvikling, blir det viktigst. Materiell likhet i vår verden  bør imidlertidlig sammenlignes. Så hvor mye folk er like, tett sammen i ånd og utdanning, desto mer å foretrekke for dem er det å ha en familie, det kommer fra den spirituelle lov av likhet.

Jeg kan ikke gifte meg med en kvinne fra Australia eller Afrika for eksempel. Jeg snakker ikke om hudfargen hennes, men heller om våre interne egenskaper, de er helt forskjellige fra hverandre! Vi vil ikke forstå hverandre for resten av våre liv!

Vi vil bo i samme hjem og ha barn sammen (som ikke er et problem), men det vil være svært vanskelig for oss å forstå hverandre internt, fordi hennes indre språk er helt forskjellig fra mitt. Det kan virke som hun sier de samme ordene som jeg gjør, men faktisk er de  bildene som er skjult bak ordene som bor i hennes hjerte og sinn, helt forskjellig fra mine.

Vi snakker ett jordisk språk, men hver av oss har et helt annet indre språk som er basert på de bildene som er skjult av ordene. Når jeg sier noe, har jeg et visst bilde bak ordet jeg sa, og dette ordet vekker et helt annet bilde i hennes. Vi vil neppe noen gang forstå hverandre. Praktisk talt, det skjer bare ikke.

I den åndelige verden er vi forent og inkludert i hverandre. Jeg aksepterer hennes indre verden og hun tar mine, ikke jordisk, men spirituell! Vi kan ikke godta noen andres interne materielle verden fordi vi ikke kan løse noe i denne verden i det hele tatt. Vi kan ikke løse våre jordiske kvaliteter, som vi ble født med og som ble utviklet i oss i prosessen med vår oppdragelse og utdanning. Vi kan bare ikke gjøre det!

Vi ser dette skje selv folk i vår indre sirkel som tar en ektemann eller kone fra et fjernt sted, og med en helt annet mentalitet. De kan bare ikke forstå hverandre! De bor sammen fordi de er en del av gruppen og det er derfor de har noe til felles. Men de mangler fortsatt den indre betydningen av et blikk eller forståelse uten ord. Mentalitet er ekstremt viktig!

Spørsmål: Kan ektefeller som har forskjellig mentalitet forbedre sin relasjon med aspirasjon til spiritualitet?

Svar: Jeg tror ikke det! Det er umulig å «tre inn i» en annen person med en annen type mentalitet. Det er veldig vanskelig! Selv psykologer og politikere klarer ikke å gjøre det. Ingen kan! Det tar en generell og fullstendig re-organisering av ens hjerne. Det er umulig å ha to mentaliteter samtidig. Mekanisk og på kunstig vis kan det skje, men ikke egentlig.

Mentalitet er de konseptuelle bildene av denne verden som en person erverver i løpet av de første 15-20 årene av sitt liv. Det er umulig å erstatte eller endre dem!

Hva er det interne språket som hver enkelt av oss har? Det er våre indre bilder av denne verden som vi representerer i forbindelse med spesifikke former, tanker og ord. For eksempel ser vi noen ganger alle slags koder på en dataskjerm, som representerer det interne språket i en datamaskin. Selv om vi skriver ord og gi kommandoer på engelsk, russisk og andre språk, oversetter datamaskinen dem inn i sitt skjulte språk som driver den.

Vi har også et tilsvarende internt språk: Det er uforanderlig, det kan ikke endres. Så jeg kan forholde meg eksternt til en annen person, men det vil alltid være en barriere mellom oss. Og det er ingenting som kan gjøres med det da det er et resultat av det miljøet vi ble eksponert for i løpet av våre barne- og ungdomsår.

Fra en samtale om guppen og spredning 10/20/13

 

 

Flykten fra ensomheten

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Frustrasjon og depresjon forårsakes ofte av dyp, distinkt frykt for å være helt alene i verden, uten nærforhold med mennesker man er glad i. Det finnes, med andre ord, et sterkt grunnlag for å bygge familieforhold.

Uavhengig av det fakta at vi ikke trenger hverandre like mye som før, at familietradisjoner avtar, tilgjengeligheten for seksuelle partnere, dører som tidligere var stengte nå er åpne på vidt gap og på tross av at familiemedlemmer har mindre til felles, gjenstår fortsatt en slags egenverdi i oss: en primitiv, eksistensiell frykt for ensomhet som mange opplever i dag.

Svar: Og allikevel er sannsynligheten liten for at folk skal finne løsningen på dette problemet ved å gifte seg. Gjensidig avhengighet og støtte assosieres ikke lengre med samtidens familie. Frykten er reell, men løsningen ligger ikke innenfor synsfeltet.

Det er, for all del, bedre å være sammen med noen enn å være helt alene. Mennesker med mye «baggasje» føler at partnerne er avhengige av dem; de ser at de har ansvar for dem, i det minste på et vanegrunnlag fra tidligere. Vi er bare mennesker.

Men samtidig tror jeg ikke at frykten for å være alene er nok til å få folk til å bli i en god, trofast familie. Denne «teorien» trenger ikke å bevises av motsigelser og kan heller ikke løses ved at man gjemmer seg for de negative ulempene. Det å være positiv, er faktisk alt som trengs.

Spørsmål: Psykologien sier at det ikke bare er frykt som får oss til å knytte oss sammen, vi søker snarere en dypere form for intern sammenknytning, en enhet. Og allikevel er det ikke tvil om at mange drives nettop av frykt. Det er her prosessen starter, selv om det er temmelig tydelig at det ikke fører til et godt forhold. Frykt fører ofte til andre fenomen, som å la være å bryte forbindelser som i utgangspuntet var dårlige.

La oss snakke om situasjoner der mennesker streber med å etablere forhold, men ikke vet hva de skal gjøre. Hvor starter man?

Forskjellige metoder tilbyr mennesker verktøy for selvrealisering, der de lærer seg å bli kjent med sin natur: «Hvilken del av meg selv kan jeg vie til kontakt med partneren?» Deretter lager man en «liste»: «Hvilke forventninger har jeg fra partneren min og vårt liv i fellesskap?» Når man så forstår hva man ønsker og forventer seg, kan dette konfigueres til en spesifikk samlivsform. Det er veldig vanlig nå for tiden. Er det en riktig måte å takle det på?

Svar: Jeg antar at det ikke bare er i dag dette er populært. Det har alltid vært sånn. Folk kalkulerte sine egne og partnerens bidrag til sine felles samliv. «Matchmakers» av alle typer kommuniserte på den måten og bisto unge mennesker og foreldrene i å inngå «gode avtaler.» Det dreide seg faktisk kun om forretning. Begge de vordende ektefellene var egoister som nøkternt overveide om det svarte seg for dem å leve sammen. Følelsene de hadde for hverandre var kun èn av mange komponenter av formelen. Følelsene hadde «kjøpekraft» og ble inkludert i den generelle ligningen.

Er denne tilnærmingen riktig? Jeg synes ikke det. Selvfølgelig fungerte det en periode. Men vi har endret oss drastisk. I dag er vi ikke lengre sikre på hva vi vil og enda mindre vet vi hva vi kommer til å ønske oss i morgen. Psyken vår er i tillegg pervertert av en enorm ekstern effekt som presser oss fra den ene siden til den andre med kunstige begrensninger og tillatelser, forestilte fordeler og ulemper.

Hver trend, hver «årstid» forvandler oss totalt fra utsiden i tillegg til alle interne endringer vi går gjennom. Derfor kan det hende at våre kalkulasjoner om fordeler og ulemper ved potensielle fremtidige familieliv ikke stemmer. Kun hvis vi setter en høyere verdi som mål og er enige om en viss utfordring, til noe som hever oss over forstyrrelsene som foregår både i samfunnet og inni oss, kun da vil samfunnet med sine celler, unge par, ikke simpelthen overleve, men blomstre.

(119263)

Fra KabTV`s «A New Life», 6/9/13

Å heve seg over et problem

heveSpørsmål: Jeg forstår ikke hva det betyr å ”heve” seg over et problem?

Svar: Å ”heve” seg over et problem betyr å heve seg over våre egoistiske egenskaper, over vår tidligere tenkning. Jeg godtar oppfatningen om at vi alle kom sammen, men inni meg, i hjertet mitt, i kroppen min føler jeg det ikke som mitt. Jeg handler bevisst med intelligens utover mine følelser.

Dette er nødvendig så vi kan forenes og stige til neste nivå. Med dette vekker jeg den unike kraften i naturen, det omkringliggene lyset på meg selv. Denne felles egenskapen som vi skaper mellom oss påvirker, forbereder og forandrer hver og en av oss.

Fra Kab Tv’s “Through Time” 9/21/