Inlägg i kategori 'Toraen'

Hensikten med Toraen

Menneskets sanne natur omslutter oss i vår verden og vi ser ingenting utenfor det vi merker med våre fem fysiske sanser. Kommer vi utenfor disse, til større, høyere  følelser, får det oss til å utvide følelsene og bevisstheten.

Det at vi er gitt oppslagsverket som heter «Torah» (fra ordet «Ohr – lys»), det som forklarer for oss hvordan vi kan aktivere en høyere kraft i oss, lysets kraft, vil det løfte oss opp til en høyere opplevelse av universet.

Toraen er skrevet i detalj og inneholder alle aspekter av vår eksistens. Dette oppslagsverket er imidlertid ikke enkelt å begripe og forholde seg til.

Likevel finnes dette oppslagsverket. Vi har kjempet og diskutert om den i århundrer for å komme ut av våre fysiske følelser, utvide grensene for vår forståelse og komme frem til å eksistere i et globalt univers som ikke er begrenset av vår egoisme.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 4/14/22

“Hva betyr det å oppnå spiritualitet?»

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, på Quora: “What is the meaning of attaining spirituality or spiritual satisfaction?“

Å oppnå spiritualitet betyr å finne en ny hensikt som virker til fordel for andre.

En ferdighet som dette setter oss i stand til å føle verden omkring oss som uavhengig av oss. Med andre ord blir det mulig for oss å føle Skaperen. Skaperen er en kjærlig og givende kraft som fyller luften, rommet og alt omkring oss.

Ved hjelp av en spirituell erkjennelse begynner vi å føle positive omgivelser som frembringer oss og kontrollerer oss. Vi er født og oppdradd som små egoister, motsetningen til den givende kraft og kjærlighetens kraft. Av natur ønsker vi bare egen fordel på andres og på naturens bekostning. Når vi begynner å bevege oss mot en spirituell erkjennelse begynner vi å bli stadig mer som den givende kraft, mer som kjærlighetens kraft. Vi ønsker da andres fordel og naturens beste.

Spirituell tilegnelse kalles også «å tilegne seg samhørighet med Skaperen.» På denne måten oppnår vi et evig og perfekt liv. Gjennom spirituell tilegnelse blir vi mer som den givende kraft, og med kjærlighetskraften. Vi lever i den og fortsetter å leve i den til evig tid. Kropper har vi bare for å erkjenne egoistiske krefter. Når vi tilegner oss spiritualitet, det samme som en givende og kjærlig kraft, oppdager vi at vi egentlig ikke har kropper.

Basert på videoen “What Do You Get from Bestowing to Others?” med Kabbalist Dr. Michael Laitman, Oren Levi og Tal Mandelbaum.

Skrevet/redigert av Kabbalist Dr. Michael Laitman studenter.

Ruach- En persons spirituelle bevegelse.

Ruach sørger for Nefesh i denne verden (Zohar)

“Ruach” på hebraisk betyr vind og ånd. Det vil si: Ruach er bevegelse. Ånden, å puste, pusten – alt dette er assosiert med bevegelse. På Ruach-stadiet finner en persons spirituelle bevegelse sted. Han føler slike forbindelse med det høye at han begynner å gjøre noen bevisste bevegelser, og kommer da inn i en kommunikasjon med Den Høyere Kraft.

Han vet allerede hvilken av hans handlinger som fører til reaksjoner ovenfra. En dialog blir mellom ham og denne høye kraft. Spedbarnet begynner å forstå hva som er mulig og hva som ikke er det og hvordan det skal reagere. Han lærer av en voksen å være oppmerksom og ta alt inn. Når han kan absorbere disse signalene, som en voksen kan, gjør det ham som en voksen.

Derfor kalles disse bevegelsene ånd – Ruach.

Spørsmål: Det er skrevet: “Ruach sørger for Nefesh i denne verden.” Hva betyr det når det står “i denne verden?”

Svar: I denne verden er den tilstanden vi befinner oss i. Ethvert stadium som jeg befinner meg på kalles “denne verden,” min tilstand.

I vår verden kan en monark, en rik mann eller en berømt person si: “Dette er min verden.” Det samme kan bli sagt av et fattig menneske eller en ulykkelig fange. Selv om de befinner seg i ulike verdener, betyr dette den tilstanden man er i

Fra KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #18

På leting etter korreksjon

thumbs_arava-convention_931-01Toraen, “Nummer,” 16:20 – 16:22: Herren talte til Moses og Aron og sa: “Skill eder ut fra denne menighet, så vil jeg gjøre ende på dem i et øyeblikk. Men de falt ned på sitt ansikt og sa: Gud, du Gud som råder over livsens ånd i alt kjød! Vredes du på hele menigheten fordi om én mann synder?”

Når motsettende egenskaper som Moses og Korach gjør opprør i en person, da er det ikke bare et begjær til å avslutte det for en stund, fordi de behøver fortsatt å korrigeres, men ønsket til å finne ut hvordan de kan bli korrigert i dag.

Da de fremstår som motsatte, ubrukelig for å brukes til intensjonen for giverglede og kjærlighet, kommer spørsmålet opp: Er det virkelig mulig å gjøre noe med dem, uten å måtte drepe dem?

Moses er egenskapen til en person som angrer at han nå har så mange egoistiske begjær, som snart kan korrigeres, vil dø, men de blir kastet tilbake, og han forblir med sin rene egenskap, egenskapen Bina (intelligens). Men hva er behovet for det, hvis det ikke er knyttet til Malchut (Kongedømme), som behøver korrigering?

På den ene siden, er det bra at vi avdekker motsetningene mellom disse egenskapene og usikkerheten ved å bruke dem nå. Men på den andre siden, blir de kastet hardt til baksiden! Er det mulig å korrigere de uansett?

Egenskapen til Moses i oss ønsker å gjennomføre korreksjonen så fort som mulig. Og vi kan virkelig gjøre det! Hvis vi sammenkobler oss nå rundt en spesiell forespørsel og tilkaller Skaperen, så vil denne MAN (Mayin Nukvin, kvinnelig vann), vekke Reshimotet (erindringer), og det vil være en mulighet som vi kan korrigere selv på en måte. I prinsippet, bønnen, det vil si det rette begjæret, korrigerer alt.

Men på den andre siden, selv om det ikke fungerer, utgjør søken i seg selv og forsøket på å overtale Skaperen til å korrigere disse egenskaper, en effektiv handling der mye kan rettes opp.

Fra KabTV’s “Den evige boks hemmeligheter” 20/5/15

Bærere av arken

arkMidrashRaba, Korach: Korach var en fetter av Moses og Aron. Han ble valgt til å være en av bærerne av den hellige arken. Hva er mer, Korach var en meget utdannet og kunnskapsrik mann.

Å være en bærer av arken er ment å opprettholde lengsel etter Skaperen i luften uten at den berører bakken, dvs. ditt ego. Arken symboliserer den korrigerte sjel, en der Skaperen er åpenbart.

Inntil da, er det kun området mellom kjerubene som åpenbares, engle-lignende fugler på forsiden av arken. Derfra blir Skaperens stemme hørt, noe som betyr at egenskapen av Bina er nådd. Derfor må den som bærer arken ha denne egenskapen.

Spørsmål: Men den som bærer arken lener seg på bakken og løfter den, og dermed bærer den over bakken?

Svar: Det virker bare som bærerne av arken løfter den. Det er det faktisk omvendt, de løftes av arken over bakken, grunnet Binas egnenskap. Arken løsner de fra sitt ego, og det er som om de flyter over bakken. Dette betyr at når en person arbeider med den hensikt å gi til skaperen, stiger han faktisk.

Fra KabTV  «Hemmeligheter av den evige boken» 5/20/15

Hvor er den øvre verdenen?

thumbs_laitman_944Spørsmål: Våre liv er så primitive: arbeidsmiljøet, vi går hjem, spiser middag, du sovner, du våkner opp om morgenen og går tilbake til arbeidet. Og du snakker om en slags «øvre verden»!

Jeg vil gjerne se det, men når jeg ser opp, ser jeg bare taket. Er det mulig å endre noe i livet mitt? Hvor er denne øvre verdenen?

Svar: Når man snakker om den øvre verdenen, som ligger ovenfor vår  ikke- kabbalaverden, så mener vi ikke vanlig ting som ligger høyere, et tak, eller stjerner på himmelen, men indre og høyere menneskelige egenskaper. Noen ganger sier vi: «For en høy person, han rager over alle», men her snakker vi ikke om en persons høyde målt i cm. Napoleon var en og en halv meter høy, men han var samtidig en stor personlighet. Så det er nødvendig å først avklare hva «lav» og «høy» betyr.

«Høyere» betyr i Kabbalah, «høyere» i henhold til egenskapene. Høyere egenskaper er å gi kjærlighet, tilkobling, og enhet. Og hvis vi sier at en person er lav og mindreverdig, refererer vi til hans dystre egenskaper, ikke høyde.

Så vi kaller den åndelige verden den øvre verden, fordi kjærlighet og enhet bor der. Og å nærme seg det, er mulig takket være nettopp tilkobling og samhold.

Hvorfor kan vi ikke føle Skaperen? Fordi det ikke er noen enhet mellom oss. Hvis vi ønsker å føle kraften som omgir, omslutter, og omfatter hele skaperverket i det, trenger vi å koble oss til hverandre, og å bli som en.

Kabbala sier at selv ti personer, hvis de kobler seg til hverandre og forenes til én, så vil de føle den øvre kraften, den øvre verdenen. Det er denne forbindelsen i særdelsehet vi prøver å implementere i kabbalistiske grupper.

Og dette er essensen i metoden som er beskrevet i de originale bøkene av kabbalah, som Booken  Zohar og de ​​originale bøker av Ari og Baal HaSulam.

[166657]

 

Å avansere mot et mirakel

thumbs_laitman_276_02Toraen, “Mosebok,” 33:4: [Når] folket hørte denne dårlige nyheten, sørget de, og ingen tok på seg sin pynt.

Fremgang i spiritualitet betyr at men går i totalt mørke, men i det øyeblikket en person overgir sitt ego, vil mørket umiddelbart bli til lys, og hvis han synker inn i sitt ego igjen, vil han umiddelbart befinne seg i mørke.

Mørket er umiddelbart følt i alle våre følelser, definisjoner og retningslinjer er hjelpeløse, som mangel på kontroll og mangel på et mål. Men dette er faktisk den måten vi kan nå egenskapen av å gi.

Det er klart at vi ikke føler egenskapen av å gi nå, vi kan ikke forestille oss hvor den kommer fra og hvordan en person erverver den. Det virker som om vi ganske enkelt forandrer en egenskap til en annen, selv om dette ikke i det hele tatt er tilfelle. Hvordan kan en person som er nedsenket i sitt ego ønske en egenskap som er motsatt sin originale natur? Dette er hoved problemet, som ingen forstår.

Hvordan kan jeg ønske en egenskap av kjærlighet og å gi når jeg innehar de motsatte egenskaper? Selv om jeg ønsker dem, vil det fortsatt være med intensjonen til å motta. Så å avansere mot målet uten Skaperen gjøres i mørke, og dette er faktisk det jeg behøver, slik at jeg vil se etter en måte å snu mørke til lys.

Denne tilstanden finnes allerede i meg, men hvordan kan jeg føle noe som er motsatt av mitt ego som lys? Hvordan kan jeg forandre og omforme meg selv? Hvordan kan jeg nå egenskapen av å gi, hvis vi ikke kan kreve det i begynnelsen, fordi alt vi krever er til oss selv?

Jeg står foran et umulig oppdrag, som er å finne det punktet som er umulig å identifisere, føle, og forstå på forhånd, fordi hvis jeg forstår, betyr det at jeg ikke har en egoistisk egenskap mer!

Derfor lengter jeg etter det, kun takket være mitt punkt i hjerte, men selv denne lengten er egoistisk fordi den blir dominert av mine egoistiske begjær.

Dette er mysteriet av samarbeidet mellom Skaperen (Lyset) og oss. Når det handler, vender vi oss mot Ham gjennom en vanskelighet som ikke kan overvinnes.

Det er en veldig interessant overgang mellom disse to nivåer som vi ikke kjenner og ikke kan finne. Men hvis vi fortsetter å avansere mot målet ved å bruke de virkemiddelene vi har, vil det gradvis vise seg for oss. Metoden for å avansere, som også inkluderer gruppearbeid, begjæret til å tiltrekke seg Lyset som Reformerer, og lengten til å sammenkobles. Dette middelet vil gradvis hjelpe oss å velge en spesiell retning, men det vil fortsatt forbli en hemmlighet.

Vi ser at i dag tror veldig få at det er mulig å forandre vår natur. De som forstår noe av den menneskelige natur, innser at det er umulig å forandre den.

Derfor er denne prosessen kalt mirakelet av utgangen fra Egypt, når en person forstår at en kan ikke forandre seg selv og til samme tid allerede er strekt tilknyttet til Skaperen. Ved å utføre disse handlinger forstår han at bare Skaperen kan gjøre dette. I det øyeblikk han kommer til et punkt av adskillelse mellom Skaperen og ham, retter Skaperen alt.

Vi kan bare snu vår spirituelle framgang til glede, hvis vi innser viktigheten av målet som en person mottar fra det rette miljøet. Dette er umulig å erverve uten felles støtte uten gjensidig garanti.

Materialistisk psykologi forteller oss hvordan vi kan roe en person ned og hvordan vi kan hjelpe ham overvinne depresjon, mens vår metode lærer oss hvordan man skaper glede. Hvis du er deprimert, kan du ikke engnag gå et lite steg. En person må snu alle de mørke tilstander om til Lys, ellers vil han ikke være i stand til å overvinne dem.

Torahen forteller oss om klare tilstander som vi gjennomgår og derfor forandrer vår opprinnelige natur ved hjelp av Lyset som Reformerer

[128494]

Fra  KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/16/13

Hva snakker Toraen om?

thumbs_laitman_527_05Spørsmål: Tok de hendelsene som beskrives i Torean virkelig plass i denne verden? I ett av dine programmer snakket du om at vi må gjennom hele historein om Torean inni oss selv.

Svar: Selvfølgelig! Alle ordene i Torean fant sted i denne verden fordi hver øvre spirituelle rot må utvikles å etterhvert berøre dens materielle gren.

Dette er grunnen til at vi gikk gjennom hele prosessen i denne verden: Adam HaRishon og alle andre generasjoner opp til Abraham og videre gjennom våre forfedre Isak og Jakob. Jakobs sønner og deretter senking til Egypt. Moshe, Aaron, stående på Mount Sinai, inngangen til landet Israel, erobringen av Israel, ødeleggelsen av det første og det andre tempelet etc…

Det vi har vært igjennom i denne verden er kun en side av bildet. Det viktigste er vår nåværende tilstand og hva hendelsene beskrevet i Toraen sier vi fortsatt må gå gjennom.

Toraen beskriver ikke historiske hendelser, snarer snakker den om hva vi skal korrigere etter Adam HaRishons synd. Som et resultat av vår korreksjon vil vi opnå den spirituelle verden som er evig og uendelig; den er her og nå, og så fort vi er enige om å gå gjennom prosessen av korreksjon, som det står skrevet: “Du skal se verden i løpet av livet ditt.”

Fra det israelske Radio programmet 103FM, 21/06/15

Veien til tilstanden som kalles Yom Kippur

kolleM. Weisman, «Midrash Sefer«, «Acharei Mot«, «Holy Work on Yom Kippur» («:Hellig arbeid på Yom Kippur»): Måtte det være din vilje, Herre, at dette året skal bli velsignet med mye regn, sol, skygge og dugg; at dette blir et år med nåde fra himmelen, et velsignet år, et år med overflod, med suksess i det vi holder på med, et år hvor ditt folk, nasjonen Israel ikke vil være avhengige av hverandre og ikke vil dominere hverandre.

Ved første øyekast ser dette ut som en felles bønn: Gi meg alt alt jeg trenger, alt det den fysiske kroppen trenger og som hele nasjonen trenger; la det være fred og overflod. Men bønner som ber om at vårt ego må føle velbehag når ikke frem til skaperen. Kun bønner hvor vi løfter vår anmodning om korreksjon stiger opp til ham, og det er dette vi mener med å motta alle fordelene som blir angitt i denne bønnen.

Men poenget er at vi ikke er rede til å ta imot dette rikelige lyset. Så når vi ber om noe i den spirituelle virkeligheten, i det interne kjennetegnet, henviser vi til korreksjon: «Gi oss mulighet til å danne en Masach (skjerm), slik at vi blir i stand til å ta imot oppfyllelsen som kommer med de øvre lysene for din skyld.»

Yom Kippur er ikke realisering av å gi for å gi, men for å ta imot for å gi. Oppfyllelse av å gi for å gi er symbolisert av Chanukka, og å ta imot for å gi er symbolisert av Purim. For å nærme seg tilstanden som kalles Yom Kippur må vi holde på alle betingelsene vi ble gitt da vi fikk tildelt Torah, som vil si å avklare alle våre 613 ønsker og stige til nivået til ypperstepresten.

Dette betyr at vi må realisere inni oss de laveste ønskene og motta det høyeste lyset på dem og heve dem til nivået til ypperstepresten når Malchut i Atzilut løfter sine ønsker til GAR i Atzilut, til Arich Anpin. Denne tilstanden kalles Yom Kippur og symboliserer avdekkelsen av alle ønskene som senere vil realiseres og og ta imot sin oppfyllelse i Purim. (Kippurim er det samme som Purim).

Dette er et enormt nivå; det mektige øvre lyset begynner å belyse alle ønskene våre og skinner i alle sjelene. Vi begynner å innse hva det er vi har å gjøre med.

Dette seriøse arbeidet utføres under påvirkning av det øvre lyset i en gruppe, under studiet som blir riktig fokusert av læreren. Det er forberedelse på det spirituelle nivået.

Vi må, i sin helhet, ikke se for oss en bestemt dag, et tempel, et fjell, eller Jerusalem. Alt dette er et menneskes indre kjennetegn, som man må oppnå internt på denne måten, realisere og dominere dem, og stige til nivået til ypperstepresten.

Hovedsaken er at alle disse korreksjonene fører til punktet av enhet. Derfor sies det: «… et år hvor ditt folk, nasjonen Israel ikke vil være avhengige av hverandre og ikke vil dominere hverandre.» Det er i dette punktet av enhet at samhørighet med skaperen føles. Det er kun i oppnåelsen av enhet vi vil begynne å føle «èn avdekker den ene.»

(144299)

Fra Kab TV`s «Secrets of the Eternal Book», 12/3/14

 

Små glimt av lys – energi som gjenoppliver ånden

bokssSpørsmål: Hvorfor blir lyttere fascinert når man begynner å prate om kjærlighet og om å gi?

Svar: Det er fordi det eksisterer små glimt av lys i vår verden vedrørende dette. Når man begynner å fokusere på deres frekvens, begynner man å føle dem og tiltrekkes av dem. Men før dette vil man ha behov for psykologisk trening for å få hjelp til å føle lyset.

Små glimt av lys har helbredende effekt på mennesker, og derfor ønsker de å ha den samme følelsen både på personlig nivå og innenfor familien, for det finnes ikke noe bedre for kropp og sjel enn kjærlighet og giverglede. Ved det kvitter en seg med alle sine feil. Hvis vi lærte folk med kreftsykdommer om kjærlighet og giverglede, ville vi oppdage at det er medisin for dem.

Kommentar: Det er derfor jeg liker så godt dette programmet som gir mennesker små glimt av lys. Selv om du gjentar ordene kjærlighet og giverglede mange ganger, er det  hver gangsom om man hører det for første gang. Det er et paradoks som alltid forundrer meg. Selv om jeg har hørt det i mange år, har jeg alltid følelsen av noe nytt.

Svar: Det føles hovedsakelig av mennesker som har innsett at det ikke finnes noe å lete etter på andre steder. Dette er stedet hvor en spesifikk naturlig egenskap blir avdekket.

(141485)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book«, 25/2/14