Inlägg i kategori 'Kropp og sjel'

Forandring av grunnlaget for vår eksistens

Spørsmål: Hvorfor er liv og død slike markerte tilstander? Før livets begynnelse føler en person ingenting, husker han ingenting. Liv og død er for ham sannsynligvis det beste og det verste som kan skje.

Svar: En persons liv finner sted i hans egoistiske begjær. Dette er grunnen til at det er så tydelig definert fra begynnelse til slutt, fra fødsel til død. Anledningen vi blir gitt er å reise oss over fødsel og død.

Likevel er ikke hensikten med dette å forlenge livet på noen måte (noe vi gjerne ville), men å forandre vår tilnærming til det, særlig å endre kraften som utgjør grunnen for vår eksistens – å gjøre det altruistisk i stedet for egoistisk. Da vil vi ikke føle virkningen av den egoistiske kraften på oss, det vil si livet selv, men vi ville på en måte befinne oss over det.

Spørsmål: Men denne klargjøringen, denne definisjonen, den er vel bra? Betyr det at i den andre tilstanden, en høyere, der vil alt være tilstrekkelig tydelig?

Svar: Ja. I egenskapen å gi er i motsetning til den vi har nå, egenskapen å få, der er alt også klart definert, og alt har mye større intensitet i kvalitet og i kvantitet.


Fra KabTV’s “Kabbalah Express” 4/12/21

Spirituell praksis

Spørsmål: Hva kreves for sjelens utvikling? Hvordan oppstår prosessen? Hvordan kan man forstå og føle at man er på riktig vei?

Svar: Kun en ting er nødvendig for å utvikle sjelen, begynne utviklingen ved å trekke nærmere andre. For å gjøre det utvikler vi små grupper som kalles “ti” da det er ønskelig at gruppen består av 10 personer, men det kan også være færre. Ved å komme nærmere hverandre i ti, begynner folk å føle visse spirituelle lover som opererer i den.  

Dette er en veldig interessant tilstand. Vi kan lage av oss selv et laboratorium der vi kan  føles oss selv under påvirkningen av en spirituell kraft, eller naturen/skaperen. 

Så mens vi begynner å komme nærmere hverandre, begynner vi å føle hvordan skaperen/naturen manifesteres mellom oss, når vi beveger oss bort fra hverandre kan vi føle hvordan han distanserer seg fra oss. Skaperen er i sentrum av denne lille gruppen, og det er slik vi kan definere, tydeliggjøre og avsløre han. Denne tilstanden kommer ikke umiddelbart, vi må nærme oss den. Gi det et forsøk.

Ved å bygge forbindelse mellom oss, til tross for den egoistiske kraften som dytter oss fra hverandre, vil vi begynne å føle dette. Det er tilnærmingen overfor avvisning som skaper en følelse av åpenbaringen av “noe” i oss. Dette «noe» vil være forløperen for oppnåelse av skaperen. Det er ganske komplisert og kommer ikke umiddelbart, men er nettopp hva laboratoriet vårt er i praksis.

 

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 7/7/19

Problemet med den økende verdens befolkning

thumbs_laitman_423_03Spørsmål: Store demografiske forandringer er ventet i den nære fremtid. Den forventede levetiden øker stadig og antallet eldre mennesker vokser, mens antallet unge synker.

På 51 år, fra 1960 til 2011, har verdens befolkning økt fra tre milliarder til syv milliarder mennesker. Den europeiske befolkningen forventes å synke med 10%, mens befolkningen i Afrika og Asia forventes å øke med 30%. Fra 2010 til 2030, vil det være en etterspørsel etter 734 millioner nye jobber og samfunnets største fiende vil være aldring.

Det faktum at mennesker i dag kan leve til de er 85 til 90 år er et stort problem for menneskeheten.

Svar: Selvfølgelig, hvorfor må vi leve i så mange år?

Spørsmål: En persons ønske etter å leve.

Svar: Sett at vi kunne tilsette et magisk middel i drikkevannet og forlenge menneskers liv med 50 år, hva da?

Jeg tror ikke en person ble født for å jobbe og produsere mer, selge mer, forurense jorda mer, osv.

En person må vie livet sitt til å studere og utforske den menneskelige strukturen og korriger samholdet mellom mennesker, siden han gjennom det erverver en høyere energi, det øvre mål.

Hvis en person kommer til dette stadiet gjennom å korrigere seg selv og verden, metter han verden med godhet, med den høyere energi og så vil livet være verdt å leve.

Derfor vil alle de milliardene med mennesker som følger etter, og de milliardene som vil leve 50 år lenger, bli en del av et nytt integrert utdanningssystem, slik at de kan lære å bli mennesker som bringer velstand, frihet og oksygen til vårt samfunn.

På denne måten vil problemet med arbeidsledighet bli løst, problemet med “ekstra munner å mette” og alle andre problemer vil bli løst uten unntak.

Alt avhenger bare av til hvilken grad vi er i harmoni med naturen, en harmoni som bare kan eksistere når vi stiger over vårt ego. Hvis vi gjør det, vil alle føle seg bra og hvis vi ikke gjør det, vil det ikke bety noe hvor mange mennesker det er, ting vil bare bli verre.

Hjernen er et modem

thumbs_Laitman_420_06Spørsmål: Den første menneskelige hode-transplantasjonen skal finne sted i 2017. Hvordan vil en person føle seg etter en slik operasjon?

Svar: Lignende spørsmål ble tatt opp når den første hjerte-transplantasjonen ble planlagt og hva er forandret? Hva er så spesielt her?

Et hode er ganske enkelt kontrollsenteret som styrer kroppen ved å sende signaler slik at kroppen vil fungere som den skal, ikke mer enn det. Kroppen vil fortsette å fungere så lenge hodet er nøyaktig koblet til kroppen. Jeg ser ikke noe overnaturlig i det.

Hvor mange hjerte-transplantasjoner finner sted i dag? Når en slik operasjon fant sted for første gang i Sør Afrika, virket det som en revolusjon, men nei, det byttet ganske enkelt en ny pumpe for å få blodet til å flyte. Det er det samme med hodet.

Hodet er ikke et organ som lagrer informasjon. Opptaket av all informasjonen er i rommet som omgir oss og hodet er bare et modem som kobler sammen kroppen med det tomrommet som omgir oss for å styre kroppen fra de ordre som den mottar fra der.

Alle lover, opptak, informasjonen, alt, er lagret i rommet rundt oss. Vår hjerne oppfatter denne informasjonen, behandler den og formidler ordrene til kroppen og derfor styrer den slik at den kan utføre gitte handlinger i tillegg til kroppens generelle funksjon og det er alt. Slik at hjernen, som sinnet, utfører alle våre egoistiske begjær. Hjernen tjener begjærene.

Sjelens synd

thumbs_Laitman_198Spørsmål: Det står skrevet at en sjel som har syndet, vil helt sikkert dø. Hvordan er det mulig å forstå dette?

Svar: En sjel er et altruistisk giverønske, et ønske om å gi glede til andre, å forbinde seg til andre.

Hvis den synder, med andre ord, hvis den begynner å motta for seg selv, og ikke gi til andre eller til skaperen, “dør” den. Dette betyr at den overføres til et egoistisk fragment som må gjenfødes, og nok en gang festes til den enkel generelle sjel. Dette kalles “vekkelse av de døde”.

Fra kabbala leksjon på Russisk 20/12/15

En kraft som ikke oppfattes av menneskelige sanser

thumbs_laitman_527_03Spørsmål: Hvordan kan en person se for seg den øvre kraft, skaperen, hvis det er umulig å oppfatte Ham gjennom våre menneskelige sanser, og sammenligne Ham med noe i den legemlige verden?

Svar: Det er veldig enkelt. Det finnes en kraft som kalles giverkraften, en person kan kun føle denne kraften, hvis han på sin side har et ønske om å gi. Derfor er den egenskapen vi gradvis erverver gjennom å studere kabbala som kalles “elsk din neste, som deg selv.”  giverønsket, og tilfredsstilles med vår kjærlighet til andre.

Hvis en person elsker en annen, lengter han etter å gi han alt. Når en person føler dette av seg selv, begynner han umiddelbart å føle i denne følelsen, den øvre egenskap, nemlig  skaperen, den øvre verden, dette avhenger av hvor intensiv denne følelsen er på hans side. Det øvre feltet finnes i potensialet og åpenbares kun når et nettverk av riktig gjensidig samarbeid mellom oss er opprettet.

Inkorporeringen med andre, forbindelsen med dem, er det nettverket den øvre kraften overføres gjennom. Da føler vi at det finnes.

Fra Kabbalah Leksjon på russisk 12/20/15

En hodetransplantasjon

thumbs_Laitman_127Spørsmål: En Italiensk kirurg ved navn Sergio Canavero planlegger å utføre en komplisert menneskelig hode transplantasjon, etter forsøk som har blitt utført på aper i USA. I følge han vil den første operasjonen på et menneske bli utført i løpet av to år. Tror du dette er mulig?

Svar: Hvorfor ikke? En hodetransplantasjon er kun et teknisk problem, det er alt. Hvis de ikke løser dette problemet nå, vil det skje i løpet av en 10 – 20 års periode.

Jeg husker den først hjertetransplantasjonen som ble utført på et menneske i Sør Afrika i 1967. Alle holdt pusten og ventet for å se om personen der hjertet ble plantet, ville tenke annerledes. Vi har meget primitive ideer når det kommer til den menneskelige kroppen, vi tror det er en ånd som bor der, og at den overføres til en annen, sammen med et hjerte eller en lever.

Spørsmål: Tanken på en hodetransplantasjon er likevel litt skremmende.

Svar: Ja, hodet er en stor del av kroppen. Tankene som kommer fra hodet, kontrollerer kroppen.

Spørsmål: Hvordan kommer tankene til hodet?

Svar: Dette er en helt annen sak. Det må utføres en helt annen type transplantasjon her. Vi må koble oss til det øvre modem, for å kunne utføre dette. Vi må lære å motta signaler fra det øvere sinn. Dette er en flytur i en helt annen klasse.

Det finnes faktisk ingenting i hodet, med unntak av grå materie. Hodet er som en datamaskin som mates av verden på utsiden og det finnes ingenting på innsiden. Hvis du studerer hodet vil du ikke finne noen ting der. Vår kunnskap befinner seg ikke på innsiden av hodet vårt, men utenfor oss. Akkurat slik all virkelighet er utenfor oss. Vi er bare beholdere som oppfatter det som befinner i rommet og ikke noe mer.

Vi må komme inn i dette rommet, til det nivået hvor all informasjon befinner seg: energi, kunnskap og aller viktigst; egenskaper. Egenskaper er den viktigste delen da informasjon, energi og kunnskap er tekniske enheter, mens egenskaper tilhører det øvre nivå av naturen som kalles skaperen. Den aller høyeste egenskapen er kjærlighet. Men for å kunne penetrere denne egenskapen, trenger personen å gjennomgå en helt spesiell opplæring, som studeres av kabbalister, essensen av læren om kabbala.

Arbeidet med å oppnå skaperens egenskaper, erstatter hodet. En person utfører dette i løpet av sin levetid her i denne verden. Dette er ikke en transplantasjon, men en gradvis oppstigning til nivået for den øvre informasjon, de øvre egenskaper. Jeg inviterer alle som er interessert til å komme og studere.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/5/16

Sjel & kropp – et konglomerat av ønsker

thumbs_laitman_569_01Spørsmål: Hva er unikt med spirituelle ønsker til sammenligning med sosiale?

Svar: Vi er alle et ønske. Å se oss selv som en spesiell biologisk struktur er i prinsippet bare slik det ser ut for oss. Hva våre øyne ser, er faktisk et konglomerat av ønsker, og ingenting annet eksisterer i verden.

Skaperen skapte kun ønsker som plasseres foran oss og føles av oss i forskjellige former. Sjelen er også et ønske, men når den eksisterer som et ønske rettet mot mottak, kalles den en “kropp.” Det finnes også et ønske som bygges på giver- egenskapen, som er rettet mot andre.

De ønsker vi kan endre fra mottak til giver egenskap, blir til sjelen, og de som ikke kan endres, forblir som vår biologiske kropp.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 12/13/15

Hvorfor frykter vi døden?

thumbs_Laitman_198Spørsmål: Er det mulig å krysse Machsom (Barriere) i dødsøyeblikket?

Svar: Naturligvis ikke. Vi befinner oss alle på dyrets nivå. Så, på hvilken måte endrer et dyr seg når det dør naturlig, eller blir drept? Hva oppnås med døden? Fra dette perspektivet er menneske hverken bedre eller verre, enn et hvilket som helst dyr. Men, mens han lever i den kroppslige verden, kan han stige opp over sitt dyriske nivå, og tilegne seg et ekstra nivå som kalles sjelen.

Hvis han ikke skaffer seg denne nye sansen, har han ingen sjel. Når han da går bort, dør den legemlige kroppen.

Spørsmål: Hvorfor oppfatter vi døden som en slik tragisk hendelse? Hvorfor er vi redde for døden?

Svar: Frykt driver oss til å overvinne døden. Den inspirerer i oss det egoistiske ønsket om å oppnå den øvre verden. Når en person forlater følelsen av denne verden, og når følelsen av den øvre verden, frykter han ikke lenger døden og fortsetter å leve i denne verden kun for å stige høyere i den spirituelle verden. Uansett befinner han seg allerede på nivå med den neste dimensjonen.

Fra kabbala leksjon på Russisk 10/11/15

Å finne din sjel

thumbs_laitman_277Spørsmål: Hva skjer med sjelen etter at kroppen dør?

Svar: Sjelen har ingen relasjon til den legemlige kroppen, så å si at den eksisterer i kroppen vår, er absolutt uvitenhet.

En person har ikke en sjel. Den kommer frem da han avslutter sin egoisme, og blir innlemmet i andre. Da han investerte seg selv i andre, tar vare på dem og gir til dem, kommer følelsen av å smelte sammen og integreres i menneskeheten frem i ham. Denne følelsen av å smelte inn i andre, giveregenskapen og kjærlighet mot andre, er det som kalles sjelen.

 Har en person en sjel? Alle kan spørre seg dette spørsmålet, men han må ganske enkelt kunne se på seg selv, og på hva han engasjerer seg med fra morgen til kveld. Og følgelig vil han forstå hvor langt han er fra åpenbaringen av sin sjel.

Sjelen befinner seg i andre, ikke i en person. Vi ble gitt livet for å komme ut av egenkjærlighet, og å nå kjærlighet for andre. Hvis en person oppfyller transformasjonen av seg selv, sine følelser, tanker, glede, frykt og ambisjoner, vil han motta en sjel.

Da han smelter sammen med andre, begynner han å føle en annen tilværelse, et nytt nivå, en ny dimensjon som kalles den neste verden, sjelen, åpenbaringen av skaperen.

Han må oppnå dette nivået mens han lever i sin legemlige kropp. I dette tilfelle gjør kroppen han i stand til å oppfylle overgangen fra å bekymre seg for selvet, til å bekymre seg om andre.

Dette er ikke en sosialistisk filosofi, men en praktisk metode for overgangen fra den legemlige kroppen inn i en spirituell. Den legemlige kroppen kalles egoisme, og den spirituelle kroppen kalles altruisme, å gi.

Derfor mottar vi en slik utrolig mulighet i løpet at vårt liv i vår legemlige kropp. Kroppen i seg selv er nøytral, og eksisterer kun for å tillate oss å utføre transformasjonen fra egoisme til altruisme, etter det kan den stille dø.

Hvis jeg klarer å oppfylle denne transformasjonen, mottar jeg en spirituell kropp, og hvis ikke, dør jeg akkurat som andre dyr, da jeg i denne tilstanden er å betrakte som et dyr. Når jeg skaffer meg en sjel, og eksisterer over mitt ego, trer jeg inn i en tilstand som kalles et menneske.

Fra an kabbala leksjon på Russisk 11/1/15