Inlägg i kategori 'Vitenskap'

Helheten er større enn summen av alle delene

Dr. Michael LaitmanI nyhetene (fra Wired):
“Nå, takket være ny observasjonsteknologi, sterk programvare og statistiske metoder, blir kollektive mekanismer avdekket. Ja, nok fysikere, biologer og ingeniører har involvert seg til selve forskningen synes å ha truffet en tetthets-avhengig forskyvning. Uten klare ledere eller en overgripende plan, finner dette kollektivet av kollektiv- besatte at reglene som produserer majestetiske samhold utav et lokalt sammenstøt, viser seg overalt, fra neuroner til mennesker. En atferd som kan synes utrolig sammensatt, kan ha et avvæpnende enkelt grunnlag. Og reglene kan forklare alt, fra hvordan kreft sprer seg – til hvordan hjernen arbeider – og hvordan robot-kjørte biler en dag kanskje kommer til å navigere på motorveiene. Måten individer arbeider sammen er kanskje viktigere enn måten de arbeider alene. Aristoteles var den første til å hevde at helheten kan være større enn summen av sine deler.”

Min kommentar: Konseptet av universalitet i en hvilken som helst enhet der hver del slutter å fornemme seg selv, men fornemmer den kollektive helheten, er ikke nytt. Det simpelthen glipper bort fra oss, når vi ser alt gjennom den snevre egoismen  vår. I dag viser naturen oss veien til integrering, fordi den manifesterer seg slik for oss.

Foreningen av biter til en sammenhengende helhet skaper en spesiell kraft og egenskap som ikke eksisterer i den enkle summen av dem, fordi de er forenet over og overkommer egoismen sin.

(126253)

Verdens enhet

thumbs_Laitman_703_04 I nyhetene (fra newsland):Svermer av gresshopper finner veien nøyaktig gjennom ørkenen til grønne frodige daler hvor der er mat. Men èn enslig skapning, atskilt fra flokken, mister retningen. Forskere som studerte fuglers årlige migrasjoner, trodde at eldre og mer erfarne fugler ledet flokken.

“Men i dag har man funnet ut at vandrende flokker ikke har ledere. Ofte er det unge fugler som ble klekket ut fra eggene om sommeren, som ikke har noen erfaring, som er de første i flokken. Men en fugl som blir atskilt fra flokken, klarer ikke å finne riktig retning. Fisk blir også “smartere” når de befinner seg innenfor sin stim: en gruppe av fisker velger riktig retning, mens èn fisk ikke klarer det.

“Forskere laget skillelvegger i en termittkoloni som var under oppbygging. Termittene fortsatte å arbeide og hver passasje, ventilasjonskanal eller rom som var skilt av skillevegger ble nøyaktig koblet sammen med hverandre.

“Mus og lemen som støter på en grøft under flytting, fyller den med kroppene sine slik at de andre kan fortsette videre. De som blir nedtrampet gjør ingen forsøk på å komme unna, men former en bro for de som følger dem. De sterkestes overlevelsesinstinkt blir helt undertrykket.

“Det er ikke blitt bevist at organismene som bebor jordkloden former en spesiell neste, høyere ordensenhet, men hypotesen har heller ikke blitt imøtegått. Dens unektelige fordel er at den ikke bare forklarer “viljen” til den ene eller andre befolkningsgruppen, men også tilbyr en modell av verden, der det ikke finnes noe oss eller dem, der alt levende er sammenvevd, avhengig av hverandre og utfyller hverandre harmonisk.

Min kommentar: For å kunne bevise verdeenhet er det nødvendig å avdekke den eneste og ene kraften som kontrollerer den: “Det finnes ingen annen enn ham.” Læren om kabbala avdekker dette. Andre vitenskaper, basert på studiet av verden med egoistiske begrensede egenskaper, er ikke istand til å avdekke denne enheten.

(122659)

 

Det finnes ingen død

Dr. Michael LaitmanI nyhetene (fra True Activist):
“Diskusjon om religion og spiritualitet har forårsaket mer splid enn noe annet tema opp gjennom historien. Mens troen på et synkronistisk design har hjulpet mange å nå ufattelige høyder, avviser andre rett ut selve idèen om en høyere eksistens – eller evig liv.

“Fra et vitenskapelig aspekt, foretrekker mange å anta selve oppfatningen om et liv etter døden som latterlig – eller i det minste som usannsynlig.

“Men èn ekspert hevder at beviset på liv etter graven finnes i kvantefysikken. Professor Robert Lanza tror at teorien om biosentrisme lærer at døden, slik vi kjenner den, er en illusjon skapt av bevisstheten vår.

“En rekke spirituelle tekster lærer at “eksistens” på dette planet er en erfaring for den ubegrensede, udødelige sjelen. Men troen på det ukjente har vært grunnlaget som formet åndelig tradisjon, ikke vitenskap. Professorens funn kan endre dette.

“Vi ser kun på livet som en aktivitet av karbon og et tilsetningsstoff av molekyler – vi lever en stund, deretter råtner vi i jorden, sa Lanza på nettsiden…

“Biosentrisme er troen på at liv og biologi er sentrale i virkeligheten og at livet skapte universet og ikke motsatt. Dette antyder at personens bevissthet bestemmer form og størrelse på objekter i universet.”

Min kommentar: Kabbala snakker om dette siden Adams dager. Fornemmelsen av verden er subjektiv. Foreløpig fornemmer vi eksistens gjennom det vi kaller kroppen, dvs. i de fem sanseorganene våre. Kabbala gir alle muligheten til å utvikle ekstra sanseorganer og på den måten oppleve en annen virkelighet, som er høyere enn eksistensen i den dyriske kroppen.

(121080)

 

“Ber forskere? Einstein svarer på en liten pikes spørsmål om vitenskap kontra religion”

Dr. Michael LaitmanI nyhetene: (fra Brainpickings): En liten pike med navnet Phyllis fra New York, skrev i 1936 et brev til den store Albert Einstein:

“The Riverside Church

19. januar 1936

Min kjære Dr. Einstein,

Vi har fremført spørsmålet: ber forskere? på søndagskolen vår. Det begynte med spørsmålet om man kan tro på både vitenskap og religion. Vi skriver til forskere og andre viktige menn, for å prøve å få svar på spørmålet.

Vi vil føle stor takknemlighet om du svarer på spørsmålet vårt: ber forskere – og hva ber de om?

Vi er i sjette klasse, frøken Ellies klasse.

Med vennlig hilsen

Phyllis.”

“Kun fire dager senere besvarte Einstein brevet – er det ikke flott når kulturelle kjemper responderer på barns ærlige nysjerrighet? – og svaret hans kommuniserer med samme spirituelle kvalifikasjon i vitenskapen som Carl Sagan berømmet flere tiår senere og som Ptolemy gjorde tusenår tidligere. Seks år tidligere hadde Einstein utforsket samme sak, med mye mer sammensatt språk og overveldende retorikk, i sin legendariske samtale med den indiske filosofen Tagore.

“24. januar 1936

Kjære Phyllis,

Jeg skal prøve å besvare spørsmålet ditt så enkelt jeg kan. Her er svaret mitt:

Forskere tror at alt som skjer, menneskelige anliggender inkludert, er forårsaket av naturlovene. Forskere kan derfor ikke være tilbøyelige til å tro at begivenhetenes gang kan påvirkes av bønn, dvs, av et overnaturlig manifestert ønske.

Vi må imidlertid innrømme at vår reelle kunnskap om disse kreftene er ufullstendig, så troen på en endelig, grunnleggende ånd hviler til syvende og sist på en form for tro. Slik tro er fortsatt utstrakt, selv med aktuelle oppnåelser innenfor forskning.

Men også, alle som er seriøst involvert i vitenskapelig aktivitet blir overbevist om at en ånd manifesterer seg i universets lover, en som er umåtelig overordnet mennesket. På den måten fører jakten på vitenskapen  til en spesiell religiøs følelse, selv om den sikkert er veldig forskjellig fra religiøsiteten hos en mer naiv person.

De hjerteligste hilsener

din A. Einstein.”

Min kommentar:

Her har vi et ekte kabbalistisk synspunkt på eksistensen av den høyere kraften i verden, som ikke skal tilbes, men avdekkes

 

Korridoren mellom virkelighetene

Dr. Michael LaitmanDet er umulig å oppfinne noe som ikke allerede eksisterer i naturen.
Det finnes kanskje ikke noe motstykke i materiet vi bygger det fra, eller på samme nivå, men det er nødt til å eksistere. Vi tar alle eksemplene og alle analogiene fra det som allerede finnes i naturen; vi kan ikke oppfinne noe som er absolutt nytt.

Det er grunnleggende umulig. Det finnes bare ett nytt punkt i hele skapelsen – noe fra ingenting (Yesh Mi Ayin). Alt annet, bortsett fra denne “begynnende skapelseshandlingen” (Første Mosebok Maase) er en konsekvens av møtet mellom beholderen og lysets egenskaper, i ulike sammenhenger. Så vi kan kun ta eksempler fra eksistrende egenskaper og skape paralelle former.

Alt det vi bygger i vår virkelighet, som vil si i våre egoistiske følelser, kalles “denne verden” – og det finnes eksempler på dette i naturen. Hvis vi ønsker å fortsette utviklingen vår ved å studere naturens visdom, må vi utvikle en ny innsikt som fokuseres på giverglede. Da kan vi også selv realisere eksemplene av å gi.

Vi får ingen eksempler av de høyere egenskapene i denne materialistiske verden og derfor ender all vitenskapelig progress på grensen mellom vår virkelighet og de øvre virkelighetene. Selv før vitenskapen har overanstrengt seg, kommer det materialistiske ønsket vårt til en blindvei og stopper. Utviklingen vår stanser på et visst punkt siden vi ikke finner nye eksempler å implementere i denne verden.

Aller viktigst, vi har mistet viljen til å lete etter dem for å oppfinne nye ting og på den måten å avansere på materialistisk nivå. Vi er et overgangspunkt, på grensen til avdekkelsen av nye, spirituelle ønsker.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 21/8/13, Writings of Baal HaSulam

Balanse eliminerer kontradiksjoner

Spørsmål: Hvordan forklarer vi for menneskeheten årsaken til alle kontradiksjoner? Folk er ikke en gang interesserte i forskningen av “Higgs boson” – den “guddommelige partikkelen” i CERN i den digre Hadron Collider. Den siste oppdagelsen konstaterer at enhver form for ustabilitet kan forårsake at hele verden og all masse forsvinner på et øyeblikk. Hvordan forklarer du dette?

Svar: Der er ingen tvetydighet i dette siden jeg ser på verden som to krefter: positiv og negativ, gi og ta imot. Hvilke navn vi gir dem er uviktig. Disse to kreftene danner hele universet, ikke bare denne verden, men selv sfærer som er mye høyere enn våre og som vi ikke oppfatter via våre fem materialistiske animale sanser.

For å kunne utvikle denne standarden av oppfatningsevne og observere verden gjennom det å gi og å ta imot, må vi løfte oss til det nivået. Vi befinner oss ennå på det elementære egoistiske mottakernivået, som vil si at alt vi gjør er å konsumere alt rundt oss. Torah forteller oss at vi må gi: “Elsk din neste som deg selv.” Hvis vi klarer å balansere det å gi med det å ta imot og oppnå likevekt, vil vi realisere at vår virkelighet forsvinner mellom disse to tilstandene og en høyere dimensjon (virkeligheten av krefter) viser seg for oss.

Fra KabTV`s “The Global Crisis”, 19/3/13

Hva avhenger fremtiden til Israel på?

Spørsmål: Du er klar over og har en god forståelse for situasjonen i Israels samfunn. På den ene siden representerer den et samfunn av Torah, og på den andre siden er det en sivilisasjon av High Tech, samt at den befinner seg i et veldig fiendtlig område. Hvordan ser du på dette samfunnets utviklingsprosess? Vil vi være i stand til å løse noe på dette lille området i verden?

Svar: Jeg er sikker på at fremtiden til Israel ikke har noen sammenheng med teknologi, forskning, industri, bankvirksomhet, militære, våpen eller relasjoner mellom oss og våre naboer.

Jeg er sikker på at alt avhenger kun på evnen til Israels samfunn til å omstille seg i henhold til de nye kravene fra menneskeheten. Alt avhenger av graden til dens enhet, likhet, harmoni og hvor mye folk vil være i stand til å koble til et integrert system. Da vil de begynne å leve i harmoni med naturen rundt seg. Hele godheten som kan manifestere seg i menneskeheten og samfunnet er avhengig av dette.
Fra KabTV’s “Global Crisis,” 3/19/2013

 

Den mannlige hjernen forstår ikke kvinner

I nyhetene (fra DailyMail): “Dette er noe mange kvinner allerede vet – og mange menn har oppdaget dette på den harde måten”

«Menn finner det vanskelig å lese kvinners følelser.

«Forskere spurte mannlige frivillige til å se på bilder av folks øyner og gjette hva de føler.

«Kanskje ikke noen overraskelse at de fant det dobbelt så vanskelig å gjette kvinnens humør i forhold til en mann.

«Men dette kommer ikke bare av mangel på innsats, viser studier.

«Mennene undergikk hjerneskanning mens de så på bildene. Opplysningene antydet en uvanlig grunn for vanskeligheten til å lese en kvinnes følelser.

«Når de så på andre mannlige øyne, relaterte de hva de så til seg selv. De delene av hjernen knyttet til tidligere tanker og følelser lyste opp.

«De forsto hva andre menn følte ved å huske lignende øyeblikk fra sitt eget liv – å bruke dem til å vurdere bildene, sier forskerne.

«Men når de så på kvinnelige øyne, fant de det forvirrende.

«Deres hjerner søkte minner fra når de hadde sett en annen kvinne som lignet på bildet.

«Denne mindre personlige prosessen betyr at menn fant det vanskeligere å ha empati med kvinners følelser.

«Amygdala er den delen av hjernen som er forbundet med empati for andre.

«Forskerne fant ut at det vistes mer aktivitet der når en mann så en annen mann, enn når han så på kvinner.

«Det kan nok være en veldig viktig årsak til at menn forstår andre menn bedre.»

Min kommentar: Hvis det var den eneste forskjellen mellom oss! Det er fortsatt mange oppdagelser foran oss som vil vise hvor forskjellige vi er, fordi vi kommer fra forskjellige øvre røtter: ZeirAnpin and Malchut. Men istedenfor å utforske forskjeller, er det bedre å fokusere på mulighetene til å fullføre hverandre. Nemlig at denne kombinasjonen vil bringe verden til lykke!

 

Å lykkes for fellesskapets beste og ikke på bekostning av andre

Gjennom venners kjærlighet kan du oppnå kjærlighet for hele menneskeheten, hele naturen og hele virkeligheten. Da vil du se at også denne verden får en form kun bestående av egenskaper, der det ikke finnes materie, kun en energi. Denne energien er det eneste som opererer i verden, med sine ulike egenskaper.

Det finnes ingen atskilt fysisk og spirituell virkelighet – den er èn og samme ting. Ser du på deg selv og på hele verden på en rett måte, skjønner du at ingenting ble skapt i kontrast til deg, alt skaptes kun for fordelen av kontakten mellom oss, for at vi skal kunne løfte oss til innbyrdes giverglede, forbindelse.

Fra vennekjærlighet kommer vi til kjærlighet for skaperen, som er kjærlighet for hele virkeligheten – ønsket om å glede skaperen. Å gi til skaperen er det samme som å gi til alle. Betegnelsen “sammen” står for skaperen. Ved å stå til tjeneste for alle skapninger og den indre kraften som skapte dem og gir dem liv, skjenker du – gjennom dem – til skaperen som eksisterer i dem.

Derfor ser vi at læren om kabbalah er en veldig praktisk metode. Det er mulig å studere den teoretisk i mange år uten å avansere i det hele tatt. Det som er viktig er realiseringen og den kan bare realiseres gjennom forbindelsen mellom oss.

Når vi møtes på kongresser får vi muligheten til å oppnå kontakt og absorbere den helhetlige grunntonen. Mengden av mennesker som samles hjelper oss å oppnå utrolig intensitet. De trenger ikke nødvendigvis være langtidssudenter med masse erfaring. Hovedsaken er den helhetlige energien der alle og enhver ønsker å overgå seg selv og trenge inn i andre, å “tømme” seg utover og falle inn i armene deres. Da åpner vi opp for oppfatningsevnen overfor verden og begynner å forstå naturen, uten hensyn til de fem sanseorganene vi har.

Det finnes en særegen egenskap i forbindelse mellom venner: siden tankene og meningene deres overføres gjennom hengivenheten de har overfor hverandre, er alle innlemmet i de andres energi, i deres egenskaper og i deres perspektiv. Takket være den helhetlige innlemmelsen mottar hver og èn energien til hele gruppen.

Som individer er vi svake og små, med begrensede krefter. Men alt er arrangert på en slik måte at når vi innlemmes i gruppen, som ikke ble gitt oss uvilkårlig, fullstendiggjøres vi gjennom den. Det holder for at vi fullstendig kan fornemme hele den spirituelle virkeligheten. Ingen kan føle spiritualitet, men alle kan oppnå den gjennom forbindelse.

Det er klart at vi har sjanse til å oppnå et enormt spirituelt ønske i en stor gruppe. Det er enklere, fordi det er lettere å annullere seg foran et stort samfunn der så mange mennesker påvirker oss. Jeg håper vi vil realisere det og sammen oppdage den sanne virkeligheten vi lever i.

Det er ikke mystikk, men vitenskap – en høyere form for psykologi. Ved å avdekke den øvre virkeligheten vil vi oppdage de øvre lovene i naturen som moderne fysikk allerede nærmer seg. Moderne fysikk befinner seg i materiets grenselinje, der de fysiske lovene forsvinner. Derfor kan fysikere ikke forstå ting som er over tid, bevegelse og rom. Vi, derimot, vil avdekke alt dette, fordi sansene våre er rede for det. Da vil vi finne ut hvordan vi må oppføre oss riktig og kontrollere skjebnen vår i denne verden. Vi vil ha nøkkelen til suksess, ikke på bekostning av andre, men til fellesskapets beste!

From a Talk on The Importance of Gathering, 10/5/13

Europa står ovenfor en flodbølge

I nyhetene (Fra New Scientist): Orkaner formes som regel i det vestlige tropiske Atlanterhavet og beveger seg videre nordover mot USA. En gang i blant rekker de hele veien til Europa ved å «haike» med jet strømmer.

«For å simulere fremtidige orkaner har Reinert Haarsma fra det Nederlandske Metrologiske institutt i De Bilt sammen med kollegaer lagt frem en detaljert klima modell for 2094 til 2098, forutsatt beskjedne framtidige klimagassutslipp.»

«De fant ut at fremtidige orkaner dannes lenger øst i tropiske Atlanteren, da det området hadde varmet tilstrekkelig nok til å gi varme og fuktighet for å drive dem. Som et resultat, var det mange som ikke treffer USA og i stedet traff Vest-Europa. Stormene svekkes når de forlot tropene, men fikk opp styrken igjen når de kom inn i kalde og vindfulle områder, og blir til hybrid stormer som Sandy, halvveis mellom vinter stormer og orkaner.»

Min kommentar: Katastrofale klimaendringer vil vises i de kommende årene, og ikke på slutten av århundret. Å forstyrre naturens balanse vil lede oss til enorme tap. Men problemet ligger ikke i miljøet, men hos mennesket fordi alle naturens nivåer, stille, vegetativ, animert og menneskelig – det er kun mennesket med sin sosiale oppførsel, og ikke effekten av teknologi, som er i stand til å påvirke balansen i systemet, for bedre og for verre.