Inlägg i kategori 'Quora'

«Hvorfor finnes det krig? Er det noe som er plantet dypt inn i den menneskelige natur? (Quora)

Michael Laitman på Quora:Why does war exist? Is it something deeply implanted in human nature?

Krig finnes fordi universet består av to motsatte krefter: Å ta imot og å gi. Når disse kreftene kommer ut av balanse i forhold til hverandre, da kortslutter de og prøver å ødelegge hverandre. Den gjensidige anstrengelsen der begge sider prøver å sette den andre ut av spill er krig.

Den egentlige årsaken til krig er å finne i brytningen mellom disse motsatte naturkreftene: Den mottagende og den givende kraft. Det er en kollisjon av spirituelle krefter som får kriger til å utfolde seg i vår materielle verden.

Derfor krever det å stoppe krigen at man utvikler en regulerende sans som kan gi over vår medfødte tilbøyelighet til å ta imot. Denne medfødte selvoppholdelses-driften sikter bare mot at vi går helt opp i oss selv. På et Kabbalistisk språk kalles den givende kraften en «skjerm» (Hebraisk «Masach). Ved hjelp av denne nye regulerende sansen kan vi oppnå et positivt og balansert menneskelig samhold.

Det er nøkkelen til en harmonisk og fredelig sameksistens uten krig.

pastedGraphic_1.png

Basert på  KabTV’s “I Got a Call. What Is War?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on April 16, 2011. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

 

“Why does war exist? Is it something deeply implanted in human nature?” (Quora)

“Hva kan vi lære av universet?

Michael Laitman, På Quora: What can we learn from the universe?

Universet var en gang komprimert til ett eneste punkt som eksploderte til det vi kjenner som «the Big Bang,» og delene spredte seg til alle kanter og stabiliserte seg på et sted der det var balanse mellom kreftene som virket på dem.

Naturen generelt trekkes mot en slik balanse. Vi er nå inne i en prosess av ekspansjon, på vei ut fra sentrum av forening. Noen vitenskapsmenn sier at denne prosessen må ta slutt og en annen vil utvikle seg eller i det minste komme tilbake til en ny form for balanse. Vi kan virkelig påvirke himmel-legemene til å vende tilbake til deres sentrum. Da vil vi se hvor mye vi påvirker myriaden av galakser, stjerner og planeter til en enhet.

Hvordan kan vi påvirke universet? Først må vi forstå at universet er et eneste lengsel. Denne prosessen av spredning og forening er som den spirituelle prosessen av hvordan vi en gang opplevde en hel forening som en eneste lengsel. Dette er en tilstand som i visdommen om Kabbalah kalles «sjelen til den første Adam.»

Dette ønsket ble splittet og ble et enormt stort antall deler. I hver av oss er det en liten del av den generelle lengselen eller sjelen. På hebraisk er ordet for menneske «Bnei Adam» («Adams sønner»). Vi kom utfra den første sjelen. I følge Kabbalah er meningen med våre liv å gjenforene våre distanserte, knuste og utspredte lengsler tilbake til den ene lengsel eller sjel. Når vi relaterer våre mange ønsker til et endelig mål, der en høyere kraft binder dem sammen til en enhet, da begynner vi å se hvordan alle deler av universet trekkes tettere sammen og blir til en eneste helhet der delene utfyller hverandre. Når vi den tilstanden an enhet, da får vi også en følelse av perfeksjon og evighet.

Om denne følelsen av evighet, som vi når ved slutten av vår utvikling, kan vi lære av universet, hvordan vi lever i et uendelig rom. I astronomien ser vi slike fenomener. Rom som vi tidligere mente var tomme, i virkeligheten består av fjernere galakser. Med andre ord viser universet oss et fysisk eksempel på uendelighet som er lik den spirituelle tilstanden vi kaller evighet som finnes når vi forener våre uendelig mange ønsker til en eneste lengsel.

Basert på the Daily Kabbalah Lesson med Kabbalist Dr. Michael Laitman, onsdag 14, desember 2022.

“Hvorfor er gull så verdifullt og liker mennesker det estetisk?”

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, On Quora: 

Hvorfor er gull så verdifullt? Det er fordi vi ønsker å sette våre krefter inn i uforanderlige materielle objekter, det vil si i ting som ikke forgår eller ruster.

Åndelig representerer gull en fullstendig korreksjon av egoismen, det er når vårt medfødte ønske om å nyte får en fullstendig intensjon om å gi til hverandre og elske hverandre. Med Kabbalistiske ord representerer gull vår enhet med Sefira Keter, og sølv egoets delvise korreksjon, eller Sefira Bina.

Så lenge egoismen styrer i verden, verdsetter vi gull som den universelle og globale motstykket til egoistiske krefter, det vil si ønsket om å nyte til egen fordel. Når mennesker imidlertid bytter ut sitt ego med positiv samhørighet, når vårt ønske om å nyte får til hensikt å gi til andre, setter dette oss i stand til å inngå positive forbindelser med hverandre. Da vil vi vurdere gull som et vanlig metall, og ikke lenger bruke det til å handle med. Da vil vi bruke verdien det er å gi til hverandre, og gull er ikke lenger nødvendig som verdi.

Basert på videoen “Why Is Gold So Valuable?” med Kabbalist Dr. Michael Laitman og Semion Vinokur. Skrevet og tilrettelagt av studenter av Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by Jingming Pan on Unsplash.

“Hvorfor skulle du bry deg?”

Dr. Michael Laitman, på Quora: “Why should you care?

Om vi ikke klarer å nå frem til gjensidig omsorg i vår tid, da kan vi forvente at både vi selv og menneskeheten vil utvikle seg mot en fremtid med tilbakegang i stedet for fremgang.

En hver fremgang som vi stadig gjør, vil tjene som egen profitt. Om det ikke fantes tørst etter penger, ville da medisin og kirurgi fortsatt utvikles? Ingenting ville utvikle seg da. Vi ville leve som i et primitivt samfunn.

I vår tid føler vi imidlertid en økende bevissthet om felles omsorg. Samtidig  gjør den moderne verden for tiden alt mulig for å formørke denne bevisstheten, selv om den er avgjørende for menneskehetens overlevelse.

I dag gjennomgår menneskelig egoisme – ønsket om å nyte på andres bekostning – en stor og tydelig vekst, og vi kan ikke motsette oss kravene den stiller. Vår overdrevne egoisme er i stand til å føre oss til ødeleggende tilstander som atomkrig, eller naturen selv vil fange oss i sine egne katastrofer. Da er det opp til oss å komme til enighet om å endre holdningene vi har til hverandre, å kun ta i betraktning andres fordel uten å regne med oss selv.

Om vi gjør et så skjebnesvangert holdningsskifte i forhold til hverandre – å bli mer omsorgsfulle for hverandre – da vil vi se det mørke bildet vi har av verden blekne bort, og en ny fredelig verden vil åpne seg for oss.

Basert på videoen “Here’s the CONSCIOUSNESS SHIFT We’re on the Threshold of Making” medKavvalisten Dr. Michael Lailman og Semion Vinokur. Skrevet og redigert av studenter av Michael Laitman.

Photo av Jack Finnigan på Unsplash.

https://laitman.com/2022/05/why-should-you-care-quora/#gsc.tab=0

“Hvilke tanker eller holdninger er nyttige når det handler om stressmestring?»

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, i Quora: “What thoughts or attitudes are helpful with stress management?“

Livet – både egne liv og liv på alle biologiske nivåer – er under konstant press. Det er fordi livet er et sammenstøt av motsetninger, og det avdekker skillet mellom pluss og minus, positivt og negativt.

Stress er altså verken bra eller dårlig. Det er et nødvendig aspekt av livet. Vi bør derfor fokusere på hvordan vi best kan mestre våre liv med stresset som det nødvendigvis inneholder.

Vi har fått hjerner og vårt sosiale miljø for å tilpasse oss og mestre nødvendig stress. Vi kan mestre stress om vi forstår nødvendigheten av å kombinere pluss og minus på alle nivåer og under alle omstendigheter, og søke hvordan man finner balanse mellom disse polene. På vårt menneskelige nivå finner vi balanse mellom positive og  negative krefter når vi skaper en holdning av kjærlighet, evnen til å gi, og forening over hat, begjær og splittelse.

Om det er nyttig med stress, er det også nødvendeig å føle hat, avvisning og splittelse. Hvorfor? Det er for å reise seg over disse følelsene og dekke dem med tilsvarende positive følelser som kjærlighet, evne til å gi og forening.

Visdommen om Kabbalah er en metode til å dekke det negative med det positive. Bruker man denne metoden, blir man klar over de negative følelsene som kommer opp i oss, og lærer hvordan man etablerer positive holdninger over dem. Slik kan de eksistere i tillegg til hverandre. I Kabbalah beskrives dette som å  gjøre mørke til lys.

Jo mer vi lærer om hvor nødvendig en sameksistens av positive og negative følelser er, og at en riktig kombinasjon av dem skaper liv, da blir vi desto roligere og mer forsonlige. Da går vi fremover på det Kabbalister kaller midtens vei. Vi bygger oss selv og vår verden i balanse.

Vi lærer hvordan vi legger merke til hvor enhver tilstand kommer fra, hvordan naturen skaper alt slik at vi kan balansere negative kvaliteter ut med positive. Når vi oppnår denne graden av bevissthet, begynner vi å relatere til alt omkring oss med absolutt godhet. Vi fornekter ingen negative følelser, men aksepterer alt som nødvendig.

Selv de mest negative følelser som hat er nødvendig for at vi skal kunne reise oss over det og samtidig eksistere ovenfor og inne i dem. Enkelt sagt må vi huske på at minus og pluss utligner hverandre. Med andre ord, hvor vi ser et «minus» – oppkomsten av en splittende drivkraft – da må vi se etter et «Pluss – en anledning til å kunne forene seg over denne splittende kraften.

Om vi øver oss på å endre vår holdning til verden på en slik måte, å erstatte våre splittende drivkrefter med samlende, egoisme med altruisme og hat med kjærlighet, da vil alt bli bra. Får vi det ikke til, vil splittelse og hat spre seg i verden og forårsake mer lidelse.

Basert på “News with Dr. Michael Laitman” med Kabbalist Dr. Michael Laitman og Semion Vinokur  23.desember 2021.

Omskrevet av studenter til Kabbalist Dr. Michael Laitman.

“Hvilke tanker eller holdninger er nyttige når det handler om stressmestring?»

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, i Quora: “What thoughts or attitudes are helpful with stress management?“

Livet – både egne liv og liv på alle biologiske nivåer – er under konstant press. Det er fordi livet er et sammenstøt av motsetninger, og det avdekker skillet mellom pluss og minus, positivt og negativt.

Stress er altså verken bra eller dårlig. Det er et nødvendig aspekt av livet. Vi bør derfor fokusere på hvordan vi best kan mestre våre liv med stresset som det nødvendigvis inneholder.

Vi har fått hjerner og vårt sosiale miljø for å tilpasse oss og mestre nødvendig stress. Vi kan mestre stress om vi forstår nødvendigheten av å kombinere pluss og minus på alle nivåer og under alle omstendigheter, og søke hvordan man finner balanse mellom disse polene. På vårt menneskelige nivå finner vi balanse mellom positive og  negative krefter når vi skaper en holdning av kjærlighet, evnen til å gi, og forening over hat, begjær og splittelse.

Om det er nyttig med stress, er det også nødvendeig å føle hat, avvisning og splittelse. Hvorfor? Det er for å reise seg over disse følelsene og dekke dem med tilsvarende positive følelser som kjærlighet, evne til å gi og forening.

Visdommen om Kabbalah er en metode til å dekke det negative med det positive. Bruker man denne metoden, blir man klar over de negative følelsene som kommer opp i oss, og lærer hvordan man etablerer positive holdninger over dem. Slik kan de eksistere i tillegg til hverandre. I Kabbalah beskrives dette som å  gjøre mørke til lys.

Jo mer vi lærer om hvor nødvendig en sameksistens av positive og negative følelser er, og at en riktig kombinasjon av dem skaper liv, da blir vi desto roligere og mer forsonlige. Da går vi fremover på det Kabbalister kaller midtens vei. Vi bygger oss selv og vår verden i balanse.

Vi lærer hvordan vi legger merke til hvor enhver tilstand kommer fra, hvordan naturen skaper alt slik at vi kan balansere negative kvaliteter ut med positive. Når vi oppnår denne graden av bevissthet, begynner vi å relatere til alt omkring oss med absolutt godhet. Vi fornekter ingen negative følelser, men aksepterer alt som nødvendig.

Selv de mest negative følelser som hat er nødvendig for at vi skal kunne reise oss over det og samtidig eksistere ovenfor og inne i dem. Enkelt sagt må vi huske på at minus og pluss utligner hverandre. Med andre ord, hvor vi ser et «minus» – oppkomsten av en splittende drivkraft – da må vi se etter et «Pluss – en anledning til å kunne forene seg over denne splittende kraften.

Om vi øver oss på å endre vår holdning til verden på en slik måte, å erstatte våre splittende drivkrefter med samlende, egoisme med altruisme og hat med kjærlighet, da vil alt bli bra. Får vi det ikke til, vil splittelse og hat spre seg i verden og forårsake mer lidelse.

Basert på “News with Dr. Michael Laitman” med Kabbalist Dr. Michael Laitman og Semion Vinokur  23.desember 2021.

Skrevet/redigert av Kabbalist Dr. Michael Laitmans studenter.

Hvor forenet er vi med andre folk på denne planeten?

Dr. Michael Laitman, på Quora:

“How connected are we with other people on this planet?»

I dag lever vi i en tid som kabbalister kaller «Den siste generasjon,»og lovene for den siste generasjon er ikke lenger lover som hører til bestemte regioner eller land, men til hele menneskeheten.

Videre trenger virkelig å se disse lovene med våre egne øyne: Hvordan de omfatter planeten vår, hvordan hver og en får det intellektet, de emosjonene og tilbøyeligheten som fører til disse lovene, og at vi lever i en tett gjensidig forbindelse som vi ikke kan komme ut av.

Ta for eksempel koronavirus-pandemien. Se på hvordan den forener alle i en felles bekymring. Om vi ikke klarer å nå følelsen av at vi er sammenkoblet av vår egen overenskomst, da vil pandemien komme og vise oss hvordan vi er forenet. Og om det ikke heller er nok, da kan vi forvente å oppleve mer ekstreme naturfenomener som orkaner og andre katastrofer, dette for å vise oss hvor små vi egentlig er, og hvordan vi trenger å forene oss bedre for å spares for slike ukykker.

I dag er det globale tider. Det menneskelige samfunnet blitt globalt. Alt vi trenger i dag er å forstå i hvilken grad vi er globale, og nå en felles forståelse av den generelle kollektive kraften som omgir oss. Om vi når frem til en slik forståelse, da vil alt gå bra.

Basert på videoen “A New Global Era” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Hva er Kabbalah sagt med et par setninger?

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, på Quora:

“In 1-2 sentences, what is Kabbalah?“

Kabbalah er  læren om en metode for utvidelse av menneskelig bevissthet gjennom forening av ønsker. I en slik utvidet bevissthet begynner vi å oppleve kraften som skapte og opprettholder vår virkelighet. Den lar oss vite mer om verden vi lever i og om årsak og virkning i våre forhold. Den gjør oss vennligere, mer tilgjengelige og mer medvirkende medlemmer av samfunnet.

Skrevet/redigert av Kabbalist Dr Michael Laitmans studenter

Hvorfor eksisterer vi?

Michael Laitman, på Quora: Why do we exist?

Mange mennesker spør hvorfor vi eksisterer, og det fører oss til å forandre livene våre på en eller annen måte.

Personlig har jeg fordypet meg intenst i dette spørsmålet. På universitetet studerte jeg biokybernetikk, den menneskelige kroppens systemer. På denne måten mente jeg å kunne finne ut hvorfor vi eksisterer, men i dette fagfeltet fant jeg ikke noe svar.

Bare flere år senere fant jeg svaret i visdommen om Kabbalah. Jeg ble alltid plaget med spørsmålet om hvorfor vi eksisterer, for uten å finne svaret på dette, kunne jeg ikke se hvorfor livet var verdt å leve. I vår tid ser jeg at den yngre generasjon er særlig plaget av dette spørsmålet, selv om de ikke verbaliserer det med akkurat disse ordene. Når vi ikke finner svar på hvorfor vi eksiterer, føler vi vår eksistens her som formålsløs, og dette resulterer i at vi lider på mange forskjellige måter, og med forskjellig intensitet.

For å finne ut hvorfor vi eksisterer, må vi først finne ut hvor opprinnelsen er for vår eksistens, hvor alt begynte og all utvikling utgikk fra.

Eksistensens opprinnelse er den øvre kraft.

Den øvre kraft, eller “Skaperen», «det øvre lys”, “naturen” og flere andre navn for det – det er i grunnen hvor alt kommer fra, og vår eksistens utgår fra denne kraften. Vi eksisterer egentlig for å finne ut hvorfor vi eksisterer, men hvordan vi kommer frem til en klar forståelse og følelse for dette, det er et annet spørsmål.

Hvordan kan vi tilegne oss opprinnelsen for vår eksistens?

“Hvorfor eksisterer vi?” Det er et spørsmål som det nettopp er vi mennesker som stiller oss, ingen andre livsformer gjør det. Videre stiller ikke alle mennesker dette spørsmålet, og de som gjør det, de gjør det med forskjellig intensitet.

Fra en generasjon til den neste føler vi et økende behov for å besvare spørsmålet om hvorfor vi eksisterer. Særlig i vår generasjon blir dette spørsmålet uttrykt av stadig flere mennesker som lider. Det kan være på grunn av depresjon, stress, ensomhet, angst, stoffmisbruk, økende mental sykdom, selvmordstanker, ekstremisme og forskjellige andre problemer.

Visdommen om Kabbalah har sett en utspredt framvekst i vår tid, fordi de som føler dette spørsmålet kan finne svar på det. Kabbalah er en metode som lar oss gå gjennom en egen og samtidig en sosial transformasjon for å føle en ny sans for realitet, en som er fullstendig, gjensidig integrert og full av godhet og lykke.

Vi finner ut hvorfor vi eksisterer når vi finner en klar forståelse og følelse for den kraften som skapte oss og som utvikler oss. En slik ny persepsjon tilfører oss med klar forståelse for hvorfor vi er her. Når vi finner utgangspunktet for vår eksistens, finner vi samtidig ikke mindre enn evighet og perfeksjon mens vi ennå lever i denne verden.

Skrevet & redigert av studenter til kabbalist Dr. Michael Laitman.

På hvilke måter kan du og mange andre bli manipulert av internet?

Michael Laitman på Quora: What are some ways you or the masses can get manipulated over the internet?

Vanligvis føler vi ikke at vi blir manipulert av internett. Likevel er det konstant overvåkning av sidene vi besøker, våre ønsker og våre interesseområder. Selvsagt kan vi fremdeles se hvordan vi kan bli manipulert og brukt via et slikt medium. Det skjer med hvordan vi oppfører oss på nettet. Det blir brukt på en egoistisk måte for å sende oss reklame og lede oss til nettsteder der vi kan kjøpe produktene de tilbyr.

Virkningen av alt dette kan få oss til å oppleve vår egen egoistiske natur, og til behovet for å forandre den. Om vi klarer å vende vårt ego til sin motsetning, nemlig til en altruistisk form, da vil slike problemer som manipulering gjennom internett forsvinne som om de aldri eksisterte, sammen med en hel hop andre problemer vi opplever på et personlig, sosialt, økonomisk og økologisk nivå.

Vi må fokusere på å forandre vår egoistiske natur til en altruistisk natur, fra en negativ til en positiv forbindelse med omverdenen. En transformasjon som denne er bare mulig om vi finner styrke, visdom og en metode som kan implementere en slik forandring. Dette er en visdom og en metode som handler om samhold, og den er i den senere tid blitt gjort tilgjengelig for alle mennesker. Den kan virkeliggjøre endringene vi trenger til dette. Før eller senere vil menneskeheten oppdage og bruke denne muligheten. Jo før vi klarer å påskynde spredningen av denne visdommen, jo mindre vil verden måtte lide.

Denne teksten er basert på spørsmål til og svar fra Kabbalist Dr. Michael Laitman 9.september 2006. Den er skrevet og redigert av studenter av Kabbalist Dr. Michael Laitman.