Inlägg i kategori 'Quora'

Hvorfor eksisterer vi?

Michael Laitman, på Quora: Why do we exist?

Mange mennesker spør hvorfor vi eksisterer, og det fører oss til å forandre livene våre på en eller annen måte.

Personlig har jeg fordypet meg intenst i dette spørsmålet. På universitetet studerte jeg biokybernetikk, den menneskelige kroppens systemer. På denne måten mente jeg å kunne finne ut hvorfor vi eksisterer, men i dette fagfeltet fant jeg ikke noe svar.

Bare flere år senere fant jeg svaret i visdommen om Kabbalah. Jeg ble alltid plaget med spørsmålet om hvorfor vi eksisterer, for uten å finne svaret på dette, kunne jeg ikke se hvorfor livet var verdt å leve. I vår tid ser jeg at den yngre generasjon er særlig plaget av dette spørsmålet, selv om de ikke verbaliserer det med akkurat disse ordene. Når vi ikke finner svar på hvorfor vi eksiterer, føler vi vår eksistens her som formålsløs, og dette resulterer i at vi lider på mange forskjellige måter, og med forskjellig intensitet.

For å finne ut hvorfor vi eksisterer, må vi først finne ut hvor opprinnelsen er for vår eksistens, hvor alt begynte og all utvikling utgikk fra.

Eksistensens opprinnelse er den øvre kraft.

Den øvre kraft, eller “Skaperen», «det øvre lys”, “naturen” og flere andre navn for det – det er i grunnen hvor alt kommer fra, og vår eksistens utgår fra denne kraften. Vi eksisterer egentlig for å finne ut hvorfor vi eksisterer, men hvordan vi kommer frem til en klar forståelse og følelse for dette, det er et annet spørsmål.

Hvordan kan vi tilegne oss opprinnelsen for vår eksistens?

“Hvorfor eksisterer vi?” Det er et spørsmål som det nettopp er vi mennesker som stiller oss, ingen andre livsformer gjør det. Videre stiller ikke alle mennesker dette spørsmålet, og de som gjør det, de gjør det med forskjellig intensitet.

Fra en generasjon til den neste føler vi et økende behov for å besvare spørsmålet om hvorfor vi eksisterer. Særlig i vår generasjon blir dette spørsmålet uttrykt av stadig flere mennesker som lider. Det kan være på grunn av depresjon, stress, ensomhet, angst, stoffmisbruk, økende mental sykdom, selvmordstanker, ekstremisme og forskjellige andre problemer.

Visdommen om Kabbalah har sett en utspredt framvekst i vår tid, fordi de som føler dette spørsmålet kan finne svar på det. Kabbalah er en metode som lar oss gå gjennom en egen og samtidig en sosial transformasjon for å føle en ny sans for realitet, en som er fullstendig, gjensidig integrert og full av godhet og lykke.

Vi finner ut hvorfor vi eksisterer når vi finner en klar forståelse og følelse for den kraften som skapte oss og som utvikler oss. En slik ny persepsjon tilfører oss med klar forståelse for hvorfor vi er her. Når vi finner utgangspunktet for vår eksistens, finner vi samtidig ikke mindre enn evighet og perfeksjon mens vi ennå lever i denne verden.

Skrevet & redigert av studenter til kabbalist Dr. Michael Laitman.

På hvilke måter kan du og mange andre bli manipulert av internet?

Michael Laitman på Quora: What are some ways you or the masses can get manipulated over the internet?

Vanligvis føler vi ikke at vi blir manipulert av internett. Likevel er det konstant overvåkning av sidene vi besøker, våre ønsker og våre interesseområder. Selvsagt kan vi fremdeles se hvordan vi kan bli manipulert og brukt via et slikt medium. Det skjer med hvordan vi oppfører oss på nettet. Det blir brukt på en egoistisk måte for å sende oss reklame og lede oss til nettsteder der vi kan kjøpe produktene de tilbyr.

Virkningen av alt dette kan få oss til å oppleve vår egen egoistiske natur, og til behovet for å forandre den. Om vi klarer å vende vårt ego til sin motsetning, nemlig til en altruistisk form, da vil slike problemer som manipulering gjennom internett forsvinne som om de aldri eksisterte, sammen med en hel hop andre problemer vi opplever på et personlig, sosialt, økonomisk og økologisk nivå.

Vi må fokusere på å forandre vår egoistiske natur til en altruistisk natur, fra en negativ til en positiv forbindelse med omverdenen. En transformasjon som denne er bare mulig om vi finner styrke, visdom og en metode som kan implementere en slik forandring. Dette er en visdom og en metode som handler om samhold, og den er i den senere tid blitt gjort tilgjengelig for alle mennesker. Den kan virkeliggjøre endringene vi trenger til dette. Før eller senere vil menneskeheten oppdage og bruke denne muligheten. Jo før vi klarer å påskynde spredningen av denne visdommen, jo mindre vil verden måtte lide.

Denne teksten er basert på spørsmål til og svar fra Kabbalist Dr. Michael Laitman 9.september 2006. Den er skrevet og redigert av studenter av Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Hvordan kan et økonomisk system anbefales uten å være i konflikt med menneskerettighetene eller med dyrevelferd?

Michael Laitman, i Quora: How can an economic system be devised that is not in conflict with the rights of humans or animals?

Et økonomisk system som dette må korrespondere med loven om altruisme. Hver og en skulle bare bruke det han trenger for å overleve, og gi resten til rettferdig fordeling mellom alle.

På denne måten klarer kroppens celler å opprettholde liv. Hver celle får det den trenger for å opprettholde seg selv, og gir så resten til hele kroppen. Med andre ord, hver celle bruker ikke mer enn det nødvendigste, ellers er den i sitt vesen og sin aktivitet rettet inn mot å forsyne kroppen som helhet med livskrefter.

Ifølge dette samme prinsippet skulle vi fungere i det menneskelige samfunn. Vi skulle leve av bare den lille delen vi trenger for å overleve, og så gi det som er til overs til hele samfunnets behov. På den måten ville vi fordele produkter mellom alt etter som hvor mye hver person bruker og trenger. Slik vil alle bli like mye verdt, fordi alt som er til overs vil leveres til menneskeheten som helhet.

Alle ville da oppnå balanse. På denne måten kan vi avstemme oss i samsvar med naturens generelle altruistiske lov. Den omfatter oss og er aktiv i det menneskelige samfunn, selv om vi ikke kan iaktta dette med vår nåværende persepsjon.

Å motta for vår egen del i samsvar med det vi trenger, og gi til samfunnet det vi kan, det er måten vi kan oppnå å få en positiv respons fra naturen på. Da vil det ikke være katastrofer, tsunamier, sykdom, epidemier eller kriger. Alle vil leve et fredelig, trygt og sunt liv. Naturen selv vil sørge for en god, likeverdig og komfortabel eksistens for alle. Om vi derimot ikke gjør regning med denne generelle altruistiske naturloven, vil det føre til at vi utrydder oss selv.

Vi må fullt ut forstå naturens lov om altruisme i vår tid. På grunn av denne lovmessigheten blir vi stadig mer koplet til hverandre og avhengige av hverandre.

Baseer på et Q&A med Kabbalist Dr. Michael Laitman, 9 September 2006. Skrevet og redigert av studenter til Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Hva beveger deg mest i ditt liv?

Michael Laitman i Quora: What moves you the most in your life?

I mitt liv er jeg beveget av forståelsen av den generelle altruistiske naturlov som bringer menneskeheten fremover mot å oppdage den.

Naturen dras mot å kunne denne loven og utvikle seg etter den. Takket være dette løfter vi oss fra naturens dyriske stadium til menneskestadiet, eller den stadiet der man bruker språk. Siden menneskenes redning er avhengig bare av å kunne denne loven og virkeliggjøre den, tror jeg at denne kunnskapen må spres over hele verden før menneskeheten synker inn i stadig mer lidelse. Lidelsen vil føre til at menneskene vil oppdage denne loven før eller senere uansett.

Min misjon blir da å formidle kunnskapen om denne loven til menneskeheten slik at folk unngår å lide, og at de forstår hva naturen krever av oss og hvorfor.

Ved å tilpasse denne naturloven når vi fort et lykkelig liv, på kortest mulig tid, uten lidelse og elendighet.

Dette er det som beveger meg og driver meg til fortsatt aktivitet for å få frem dette budskapet.

Basert på Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman 9 September 2006. Skrevet og redigert av studenter av Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Hva er det i ditt liv som kaller deg til å bli større enn du trodde var mulig?

Michael Laitman på Quora: What is it in your life that calls you to be bigger than what you think is possible?

Jeg forstår at menneskeheten befinner seg midt i en krise. Krisen utvikler menneskeheten gjennom depresjon, rusavhengighet, oppløsning av familien som enhet, terrorisme og den globale økologiske trusselen. Hele tiden, fra en dag til den andre, fortsetter denne menneskelige katastrofen å vokse, og konfliktene mellom sivilisasjoner blir dypere. I følge vitenskapsbaserte meninger har menneskeheten liten tid til å stanse denne krisens utvikling mot en tredje verdenskrig.

Likevel sier doktoren at riktig diagnose er halve kuren allerede. Derfor må vi vise denne krisen for verden og ikke fortie den. Gjør vi det, kommer vi bare nærmere en krise som ikke lar seg reversere. Om vi viser denne krisen for menneskene, og samtidig alle sammen forsøker å forstå at grunnen til den er vårt ego, og at kuren består i å korrigere dette egoet – klarer vi det, vil vi oppdage et fredelig og harmonisk liv.

Menneskeheten trenger å gjennomgå denne transformasjonen. Derfor driver denne visjonen, som er over mine evner, meg til å bruke enhver anledning jeg får til å forklare dette for verden.

Basert på en Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman, September 9, 2006. Skrevet og redigert av studenter til Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Kan folk virkelig beherske overnaturlige krefter?

Michael Laitman på Quora: Can people really possess supernatural powers?

Opp gjennom historien har forskjellige mennesker gjort krav på overnaturlige krefter. Disse menneskene kan man dele i to grupper: En som forsøker å gjøre noe med disse overnaturlige kreftene, og vanligvis går det ikke så bra for dem, og disse kreftene kan til og med slå negativt tilbake på dem selv. Den andre gruppen vet at de har slike overnaturlige krefter, og de bruker dem ikke, fordi det ikke tjener noen hensikt å bruke slike krefter, selv om de har dem til rådighet. Naturen gir enkelte mennesker bestemte krefter for å sette dem i stand til å føre menneskeheten fremover.

Hva kan vi gjøre med overnaturlige krefter?

«Overnaturlig» betyr at vi ikke finner noen sammenheng mellom årsak og virkning. Den aktuelle sammenhengen er der, vi ser den bare ikke….i det minste akkurat nå.

Kan noen person utvikle overnaturlige krefter eller er det en gave fra oven til bare noen mennesker? Der er noen mennesker som er nærmere overnaturlige krefter, og andre som er lenger vekke fra slike krefter. Det kommer an på den enkeltes skjebne.

Hva om noen går og spør: «Dr Laitman, jeg ønsker å utvikle overnaturlige krefter, hva må jeg gjøre?» Mitt svar er at du må utvikle sublime egenskaper. Din natur er egoistisk, så du trenger å utvikle egenskaper som er over egoet—egenskaper som kjærlighet, evne til å gi, omsorg for andre, og positivt samhold med andre.

Hva er så sterkt med krefter som kjærlighet og evne til å gi?

Enkelt uttrykt får vi en følelse av virkeligheten som gjensidig samhold og gjensidig avhengighet når vi tilegner oss slike egenskaper. Da begynner vi å identifisere oss med helhet og perfeksjon i virkeligheten rundt oss. I stedet for å ville endre virkeligheten slik at den er til egen fordel, tenker vi omvendt: Hvordan kan vi forandre oss for å tilpasse oss til en virkelighet av helhet og perfeksjon?

Skrevet / redigert av studenter av kabbalist Dr. Michael Laitman.

“Hvordan kommer jeg meg ut av en eksistensiell krise?” (Quora)

Michael Laitman, på Quora: Hvordan kommer jeg meg ut av en eksistensiell krise?

.
For det første er det viktig å forstå at eksistensielle kriser bringer spørsmål om hva livene våre til slutt handler om, og hvis det ikke var for slike kriser, ville vi ganske enkelt flyte med livets strømmer, og avsluttet hver dag det øyeblikket det startet.


Derfor dukker eksistensielle spørsmål opp om livets mening og formål, hvem vi er og hvor vi er på vei, og hvem eller hva vi avhenger av, for å vekke oss opp fra vår hverdagslighet. 

Vi tar for det meste for gitt hvor komplekse livene våre har blitt. På den ene siden utfører vi vårt daglige virke for å overleve og nyte livet så godt vi kan, men på den andre siden befinner vi oss midt i en overflod av informasjon og et press vi aldri har opplevd før. Våre forbindelser strammes inn over hele verden, og da vi enda ikke ser på disse forbindelsene som noe positivt, opplever vi denne spente virkeligheten som en økende smerte og sorg. 

Mange av oss søker dermed etter forskjellige meninger og formål med livene våre, enn de vi vokste opp med. Det er et tegn på at menneskeheten har gjennomgått en ny form for utvikling fra dens legemlige ønsker, der vi lever for å oppfylle oss med mat, sex, familie, penger, ære, kontroll og kunnskap, til oppvekking av det spirituelle ønsket, som søker meningen med livet.

 

De fleste som møter slike eksistensielle spørsmål oppsøker fremdeles et nytt mål eller identitet innenfor det legemlige riket, for eksempel ved å endre yrke, venner, beliggenhet, kjønn eller generelt der de investerer mest av sin tid og energi. Dette søket er fortsatt ikke etter den evige og ultimate meningen med livet, som kabbala gir et svar og metode for. Det viser imidlertid en akselerasjon av menneskelig utvikling fra legemlige til spiritualitet.

Kabbalah forklarer «eksistens» med at vi i hvert enkelt øyeblikk av livene våre stiller spørsmål ved hvorfor vi lever. Ved å gjøre det kan vi stadig skjerpe livets retning til dets endelige formål, og dermed nå en mer optimal realisering av oss selv og livene våre.

 

Derfor mål retter vi vår formidling av kabbala til alle som har slike spørsmål, og døren er alltid åpen for at mennesker med hvilken som helst bakgrunn, kultur, alder og kjønn kan ta det de ønsker fra denne visdommen. 

Hvis man søker svar om livets mening og formål, gir kabbala en metode for å oppdage livets endelige mening og formål ved å lede oss til vår oppdagelse av den evige og perfekte virkeligheten, alt mens vi lever i denne verden.

Alternativt, hvis folk er ute etter en forandring og forbedring i livet, men ikke på nivå med å finne evig perfeksjon, er de også velkomne til å lese vårt materiale, eller delta på kurs gjennom våre forskjellige kanaler, og dermed oppdage hvordan denne visdommen beskriver det fullstendige bilde av virkeligheten, og kan hjelpe oss å føre livene våre med mer bevissthet, forståelse og balanse.