Hvorfor eksisterer vi?

Michael Laitman, på Quora: Why do we exist?

Mange mennesker spør hvorfor vi eksisterer, og det fører oss til å forandre livene våre på en eller annen måte.

Personlig har jeg fordypet meg intenst i dette spørsmålet. På universitetet studerte jeg biokybernetikk, den menneskelige kroppens systemer. På denne måten mente jeg å kunne finne ut hvorfor vi eksisterer, men i dette fagfeltet fant jeg ikke noe svar.

Bare flere år senere fant jeg svaret i visdommen om Kabbalah. Jeg ble alltid plaget med spørsmålet om hvorfor vi eksisterer, for uten å finne svaret på dette, kunne jeg ikke se hvorfor livet var verdt å leve. I vår tid ser jeg at den yngre generasjon er særlig plaget av dette spørsmålet, selv om de ikke verbaliserer det med akkurat disse ordene. Når vi ikke finner svar på hvorfor vi eksiterer, føler vi vår eksistens her som formålsløs, og dette resulterer i at vi lider på mange forskjellige måter, og med forskjellig intensitet.

For å finne ut hvorfor vi eksisterer, må vi først finne ut hvor opprinnelsen er for vår eksistens, hvor alt begynte og all utvikling utgikk fra.

Eksistensens opprinnelse er den øvre kraft.

Den øvre kraft, eller “Skaperen», «det øvre lys”, “naturen” og flere andre navn for det – det er i grunnen hvor alt kommer fra, og vår eksistens utgår fra denne kraften. Vi eksisterer egentlig for å finne ut hvorfor vi eksisterer, men hvordan vi kommer frem til en klar forståelse og følelse for dette, det er et annet spørsmål.

Hvordan kan vi tilegne oss opprinnelsen for vår eksistens?

“Hvorfor eksisterer vi?” Det er et spørsmål som det nettopp er vi mennesker som stiller oss, ingen andre livsformer gjør det. Videre stiller ikke alle mennesker dette spørsmålet, og de som gjør det, de gjør det med forskjellig intensitet.

Fra en generasjon til den neste føler vi et økende behov for å besvare spørsmålet om hvorfor vi eksisterer. Særlig i vår generasjon blir dette spørsmålet uttrykt av stadig flere mennesker som lider. Det kan være på grunn av depresjon, stress, ensomhet, angst, stoffmisbruk, økende mental sykdom, selvmordstanker, ekstremisme og forskjellige andre problemer.

Visdommen om Kabbalah har sett en utspredt framvekst i vår tid, fordi de som føler dette spørsmålet kan finne svar på det. Kabbalah er en metode som lar oss gå gjennom en egen og samtidig en sosial transformasjon for å føle en ny sans for realitet, en som er fullstendig, gjensidig integrert og full av godhet og lykke.

Vi finner ut hvorfor vi eksisterer når vi finner en klar forståelse og følelse for den kraften som skapte oss og som utvikler oss. En slik ny persepsjon tilfører oss med klar forståelse for hvorfor vi er her. Når vi finner utgangspunktet for vår eksistens, finner vi samtidig ikke mindre enn evighet og perfeksjon mens vi ennå lever i denne verden.

Skrevet & redigert av studenter til kabbalist Dr. Michael Laitman.

Kommentarer / Spørsmål