Inlägg i kategori 'Helse'

Helheten er større enn summen av alle delene

Dr. Michael LaitmanI nyhetene (fra Wired):
“Nå, takket være ny observasjonsteknologi, sterk programvare og statistiske metoder, blir kollektive mekanismer avdekket. Ja, nok fysikere, biologer og ingeniører har involvert seg til selve forskningen synes å ha truffet en tetthets-avhengig forskyvning. Uten klare ledere eller en overgripende plan, finner dette kollektivet av kollektiv- besatte at reglene som produserer majestetiske samhold utav et lokalt sammenstøt, viser seg overalt, fra neuroner til mennesker. En atferd som kan synes utrolig sammensatt, kan ha et avvæpnende enkelt grunnlag. Og reglene kan forklare alt, fra hvordan kreft sprer seg – til hvordan hjernen arbeider – og hvordan robot-kjørte biler en dag kanskje kommer til å navigere på motorveiene. Måten individer arbeider sammen er kanskje viktigere enn måten de arbeider alene. Aristoteles var den første til å hevde at helheten kan være større enn summen av sine deler.”

Min kommentar: Konseptet av universalitet i en hvilken som helst enhet der hver del slutter å fornemme seg selv, men fornemmer den kollektive helheten, er ikke nytt. Det simpelthen glipper bort fra oss, når vi ser alt gjennom den snevre egoismen  vår. I dag viser naturen oss veien til integrering, fordi den manifesterer seg slik for oss.

Foreningen av biter til en sammenhengende helhet skaper en spesiell kraft og egenskap som ikke eksisterer i den enkle summen av dem, fordi de er forenet over og overkommer egoismen sin.

(126253)

Om Sunn Velsmakende Mat…

mat“Vi må tygge maten sakte, nyte den og takke skaperen: vi må spise i stillhet, sammen med venner eller familie, å føle takknemlighet.» (Rambam)

Dette postulatet er bekreftet av enhver moderne kostholdsekspert.

Men det er helt greit hvis jeg har en halvtimes lunsj, ti minutter for å løpe ut å hente maten, og ti minutter for å komme tilbake. Der vil jeg få en burger laget av hestekjøtt i brød med salatblader. Jeg må tygge alt dette mens jeg føler meg takknemlig og komfortabel, blant gode mennesker, mens jeg hører på musikk og lener meg på min venstre side.

Dette høres ikke praktisk ut i vår virkelighet: det er som å lese en bok om sunn velsmakende mat som har mange råd og forslag, men hvem kan følge å engasjere seg i dem?

Jeg håper at folk vil få en mer balansert diet i fremtiden, passende rasjonelle produkter med de nødvendige mineraler og vitaminer for kroppen vår, og at det vil være nok tid til å konsumere det riktig.

Min lærer Rabash gjorde det slik. Vi snakket aldri mens vi spiste, og et måltid kunne vare opp til 30-40 min. Han drakk heller ikke mens han spiste, og hvis han sa noe var det veldig kort.

Under måltidet var han alltid stille og fokusert og tygget maten sakte da han befant seg i en spesifikk mental prosess. Jeg er sikker på at han konstant prøvde å balansere sin spirituelle tilstand med sin fysiske tilstand.

Jeg kunne se det på han: Nå mottar han energi, mat som kobler han til kilden fra hvor han mottar energi, hvorfor mottar han den? Hva eksisterer han for? Hva opprettholder hele denne eksistensen? Dermed koblet han til et bestemt system. Med denne konstante holdningen  begynnte han å føle sin eksisterte i et gigantisk system, et spindelvev, fra hvor han mottar og til hvor han gir. Maten var et naturlig mellomledd mellom han og hele dette systemet. Dette tok han til veldig seriøst!

Fra KabTV’s “Medicine of the Future,” 4/7/2013

 

Balanse mellom mennesker

Spørsmål: Når du har problemer med helsen går du til legen og får utskrevet resept på et medikament, deretter et annet og så enda ett osv. Det helhetlige prinsippet er basert på det fakta at sykdom er kroppens kloke, naturlige respons på det vi gjør feil; hvis vi forandrer oss, vil vi ikke lengre være avhengige av medikamenter. Dette prinsippet ble brukt i gammel kinesisk medisin som ivaretok balansen i menneskets kropp, mellom mennesket og naturen, mellom mennesket og andre mennesker og mellom et menneske og seg selv. Hvordan kan vi finne balanse mellom mennesket og naturen?

Svar: Først må folk lære prinsippene for integrert undervisning. De bør kjenne til hva menneske, natur og balanse mellom menneske og natur er, hva samfunnet er, hva balansen mellom et menneske og dets sosiale omgivelse er og om balansen med samfunnet, med familien og med seg selv.

Alt dette er integrerende undervisning og det innbefatter mye kunnskap. Men det er tilstrekkelig å lære folk grunnlaget for å forstå disse katagoriene, så de vil skjønne hva de må gjøre.

Vi bør holde seminarer og kurs der folk kan lære hva balanse med miljøet virkelig er. Denne balansen bygges på det enkle prinsippet av kommuniserende beholdere (sammenkoblede beholdere) – der er innbyrdes penetrering i alle samfunn der folk forbinder seg – hvis et område har for høy temperatur, for høyt press, eller lignende, penetrerer de stedene hvor det er mangel på det, ifølge størrelse, volum, kraft og intensitet. Disse prosessene med innbyrdes penetrering foregår til absolutt balanse er oppnådd i alle samfunnets områder.

Det tar plass på alle nivå i naturen; mentalt, psykologisk, fysisk, intellektuelt og andre.

All vår trening er basert på konseptet av å la folk komme i kontakt med verden rundt seg, først – ikke med uorganisk materie, det organiske og det animale – men med andre mennesker.

Når et menneske kommer til riktig nivå av balanse mellom seg selv og sine likemenn, vil det naturlig og automatisk balanseres både individuelt og i forhold til sine omgivelser. Det er fordi et menneskes kommunikasjon med andre er den beste og mest effektive metoden for selvkorrigering, for å endre seg, for selvkontroll i forhold til andre osv.

Slik får vi det mest nøyaktige bildet og mulighet  for å kunne gi mest effektivt til andre. Så alle programmene våre i integrerende undervisning er basert på gjensidig samarbeid mellom mennesker og ikke på individets samarbeid med naturen eller med seg selv foran et speil, som en slags intern psykoanalyse. Det oppnås bare mellom mennesker.

Fra KabTV`s “Medicine of the Future”, 7/4/13

 

Universets hovedlov

Spørsmål: Hvorfor er kabbalah en skjult vitenskap?

Svar: Kabbalah er ikke en skjult vitenskap. Den venter simpelthen til folk føler behov for den. Menneskeheten blir nødt til å innse at det ikke finnes noe annet i verden enn den allmenne loven om likevekt, den grunnleggende loven i naturen. For å kunne være lykkelige, friske (i ordets rette betydning) og kunne overgå dette livet, gå opp på neste nivå der man fornemmer uendelighet, perfeksjon og ubetinget god helse, må vi følge loven som sier “elsk din neste…” Det er universets hovedlov og det ultimative målet for metoden som kalles kabbalah.

Men for å oppnå det må menneskeheten først innse at naturlige egoistiske drivkrefter kun fører oss mot døden. Snart (muligens allerede i dag) vil folk begynne å høre at det finnes en metode som er istand til å føre dem til absolutt harmoni, som betyr absolutt helse, fred,velvilje og velvære.

Spørsmål: Kan man formulere denne loven annerledes? For eksempel, “gjør ikke mot andre det du ikke ønsker at andre skal gjøre mot deg.”

Svar: Ja, du kan godt ordlegge det slik. Du bør uansett forsøke å se deg selv i dine medmenneskers sko og handle utifra den forståelsen.

Dette kalles balanse som fordriver alle sykdommer fra oss. Men her har vi enda en skjult agenda. Hvordan kan balanse eliminere sykdom dersom vi konstant befinner oss under påvirkning fra en syk omgivelse, både menneskelig og økologisk? Uansett hvor hardt man prøver, vil sykdommen forbli intakt. En er ikke bare nødt til å korrigere seg selv, en må i tillegg korrigere seg selv i forhold til samfunnet og samfunnet selv.

Vi er avhengige av menneskeheten og hele sivilisasjonen er avhengig av alle og enhver av oss. Hvis du begynner å korrigere kun deg selv, blir du til en “løvetann” som beundrer alt og alle rundt deg. Du vil selvfølgelig komme til å føle deg mer komfortabel og balansert, men du vil aldri oppnå en tilstand med virkelig god helse fordi andre mennesker rundt deg simpelthen er deler av din egen organisme. Du må korrigere menneskeheten inni deg selv; resten skjer automatisk og vil instinktivt føre deg inn i en harmonisk tilstand.

Spørsmål: Hvis vi korrigerer oss selv i forhold til menneskeheten, betyr det at vi ikke behøver å reparere menneskeheten på fysisk nivå?

Svar: Vi er nødt til å oppsøke menneskeheten og forsøke å gi dem sannheten. Slik hjelper vi dem å korrigere seg selv. Verden blir ikke bedre så lenge det finnes mennesker som ikke forstår hva loven om likevekt betyr på et åndelig nivå.

Fra KabTV`s “Medicine of the Future”, 7/4/13

 

Den mannlige hjernen forstår ikke kvinner

I nyhetene (fra DailyMail): “Dette er noe mange kvinner allerede vet – og mange menn har oppdaget dette på den harde måten”

«Menn finner det vanskelig å lese kvinners følelser.

«Forskere spurte mannlige frivillige til å se på bilder av folks øyner og gjette hva de føler.

«Kanskje ikke noen overraskelse at de fant det dobbelt så vanskelig å gjette kvinnens humør i forhold til en mann.

«Men dette kommer ikke bare av mangel på innsats, viser studier.

«Mennene undergikk hjerneskanning mens de så på bildene. Opplysningene antydet en uvanlig grunn for vanskeligheten til å lese en kvinnes følelser.

«Når de så på andre mannlige øyne, relaterte de hva de så til seg selv. De delene av hjernen knyttet til tidligere tanker og følelser lyste opp.

«De forsto hva andre menn følte ved å huske lignende øyeblikk fra sitt eget liv – å bruke dem til å vurdere bildene, sier forskerne.

«Men når de så på kvinnelige øyne, fant de det forvirrende.

«Deres hjerner søkte minner fra når de hadde sett en annen kvinne som lignet på bildet.

«Denne mindre personlige prosessen betyr at menn fant det vanskeligere å ha empati med kvinners følelser.

«Amygdala er den delen av hjernen som er forbundet med empati for andre.

«Forskerne fant ut at det vistes mer aktivitet der når en mann så en annen mann, enn når han så på kvinner.

«Det kan nok være en veldig viktig årsak til at menn forstår andre menn bedre.»

Min kommentar: Hvis det var den eneste forskjellen mellom oss! Det er fortsatt mange oppdagelser foran oss som vil vise hvor forskjellige vi er, fordi vi kommer fra forskjellige øvre røtter: ZeirAnpin and Malchut. Men istedenfor å utforske forskjeller, er det bedre å fokusere på mulighetene til å fullføre hverandre. Nemlig at denne kombinasjonen vil bringe verden til lykke!

 

Hva er lykke?

Spørsmål: Vi er født til å være glade, vi streber etter nettopp dette. Men det systemet vi befinner oss i er egoistisk. Den «Amerikanske drømmen» var overdreven i vårt samfunn. I hovedsak er den uoppnåelig da vi må tjene penger for å nå dette. For å tjene penger må vi jobbe, og ved roten er arbeid slaveri. Med andre ord ble vi omgjort til slaver for å bli «lykkelige». Men likevel er vi er ikke fornøyde.

Kan menneskeheten fjerne denne oppbygningen og være lykkelig uten? Hvordan beskriver du tilstanden lykke?

Svar: Jeg tror at lykke er kun mulig hvis vi er i balanse. Når mennesker vil bygge riktig gjensidig fusjon mellom hverandre, når de føler at de er i et riktig sosialt miljø, vil alle problemene forsvinne. Etter at vårt samfunn etablerer og fremmer homeostase, vil folk  føle det som om de flyter, å være i en tilstand av indre og ytre fred. Denne tilstanden vil sette i gang en tilstand av lykke i dem.

Med andre ord vil ikke en tilstand av lykke dukke opp fordi vi realiserer oss selv egoistisk, uten å tenke på hva som kommer etter, da det i tillegg til hver enkelt av oss, finnes mange egoister som ønsker å være lykkelige på andres bekostning.

Følelsen av lykke kommer som et resultat av samhold. Det stammer fra en følelse av likevekt, som kan sammenlignes med en sunn organisme som som er i livet når dens organer fungerer i balanse. Av samme symbolikk må samfunnet følge eksempler fra naturen og aspirere for å nå den samme tilstanden. Så vil vi innse hva målet med livet vårt er. Den følelsen vi har mens vi befinner oss i denne tilstanden er lykke!

Fra TV Programet “Medicine of the Future,” 4/7/2013

 

Medisinens fremtid

Spørsmål: Hvordan vil du beskrive helsevesenet i det fremtidige integrale samfunn?

Svar: Jeg tror at i fremtidens integrale samfunn vil medisin per se ikke eksistere.

Opprinnelsen til alle sykdommer er brudd på våre sosiale relasjoner. Så fort de er restaurert og korrigert vil en person automatisk bli frisk. I det øyeblikket hans tid kommer, vil han legge seg ned for å sove, uten å våkne opp igjen, med absolutt ro, uten å føle noen problemer angående dette. Alt vil gå veldig glatt.

Vi må forstå at det ikke finnes noe destruktivt i vår verden bortsett fra egoet. Alle andre handlinger, påvirkninger, egenskaper, negative hendelser, ja alt som påvirker oss, eller som vi er vitne til, alt dette er manifestasjoner av uoverenstemmelse mellom vårt ego og den integrerte naturen. Det kun kan måles i forhold til den integrerte koblingen mellom oss, og ingenting annet.

Hvis jeg nå ønsker å spise to lunsjer istedenfor en, er jeg ikke å regne som en egoist. Eller hvis jeg ønsker å sove et par timer mer, er dette heller ikke egoet.

En egoist er en person som forkaster sin korrekte sammenheng med andre, og avviser med dette alle fra en korrekt forbindelse med seg selv, og dermed bryter det naturlige kartet av sammenhenger.
Fra KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

 

Å føle sunnhet

Spørsmål: Hvordan kan grupper med mennesker som lider av forskjellige sykdommer og engasjerer seg i den integrerte metoden, skille seg fra grupper som anonyme alkoholikere, de som vil gå ned i vekt eller slutte å røyke?

Svar: Den integrerte gruppen jobber for sammenkobling. De jobber med det eneste viktige for oss: å oppnå den øvre naturen, det øverste punktet til skapelsen. Anonyme alkoholikere derimot fungerer bare for å bli kvitt en vane.

Personer som deltar i den integrerte metoden samles ikke for å bli sunne, men slik at de kan føle seg sunne og føle et nytt liv internt i deres helse. Dette er hvordan du tiltrekker dem da du ikke vil være i stand til å tiltrekke folk ved å fortelle dem at de vil være sunne. Til dette vil de svare: «Jeg er frisk likevel.»

Her tiltrekker du deg dem ved å si: «Du vil begynne å føle et totalt forskjellig integrert liv.» Når en person overgår seg selv, begynner han å få kontakt med andre, og han vil føle livet utenfor sin kropp, da han faktisk begynner å eksistere på utsiden av sitt legemlige skall. Han samarbeider mer med andre, og vil dermed begynne å føle at det er noe annet i tillegg til sitt eget liv.
Fra KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

 

Ånden oppretter helse

Spørsmål: Du sa at når en person “går ut av seg selv,» sitt ego, svever han over sine tilstander, over sine sykdommer. Han føler seg annerledes. Hvordan kan noen forklare til en person betydningen av «å gå ut av seg selv?»

Svar: Det er kjent at hvilken tilstand en person befinner seg i avhenger av hans emosjonelle tilstand samt hans måte å tenke på. All informasjon, bra eller dårlig, kan føre til en forverring eller forbedring av ens tilstand. Dette betyr at en person er et åndelig vesen i den forstand han føler seg selv i henhold til ånden i ham.

Derfor er vår viktigste jobb å få ekstern næring fra omgivelsene rundt oss og forstå at vi må søke etter den næringen inne i oss og på utsiden. Da vil vår helse alltid være på toppen.
Fra KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

 

Mystikk eller mangel på forståelse

Spørsmål: Homeopatiens grunnlegger, Hahnemann, skrev boken The Organon of the Healing Art og dens historie ligner mye på det som skjedde med boken Zohar. Den siste og mest oppdaterte versjonen lå etter Hahnemanns død på loftet i hjemmet hans, i lang tid. En av hans oldebarn fant den mange år senere og publiserte den. Hahnemann hadde i denne versjonen tilføyd grunnlaget for sjelen, eller spiritualitet. Han er homeopatiens far og ingen hadde omtalt dette før ham. Hvordan definerer du dette konseptet, som synes å ha en mystisk betydning?

Svar: Homeopati virker på oss med krefter vi ikke føler. Selv om de overføres via materielle bærere, er det ikke mulig å skjelne eller måle dem. Hvis du tar en homeopatisk medisin, finner du ingenting i den bortsett fra bæreren, feks sukker. Så vi kan se hvorfor folk anser det som mystikk.

Men det er overhode ingenting mystisk med det. Saken er at vi ikke har noe verktøy for å fastslå hva bærerens energi er. Tar jeg en vanlig kjemisk medisin, kan jeg i laboratoriet fastslå hva den er laget av. I homeopatisk medisin kan bæreren bestå av hva som helst, feks et trestykke. Selv om det ikke er noe “kjemisk” med det, vil jeg, hvis jeg suger på det, eller bare ved å ta på det, oppta dens indre energi og den vil påvirke meg.

Det er her den tilsynelatende “mystiske” prosessen er. Jeg får energi via kontakten med bæreren. Effekten kan overføres ved berøring, av nerver og den beste måten er gjennom nervefølerne under tungen.

Vi utgjør et enormt system, en gedigen datamaskin. Hvert organ opererer på en viss hastighet og homeopatisk medisin påvirker alle disse organene.

Når vi snakker om hele kroppen, hvis individuelle organer samarbeider med hverandre og hver celle vet hva som skjer i alle andre celler, må vi se alt dette som ett system som er innbyrdes sammenkoblet, opererer på hastighet og bølger og i fullstendig samspill med seg selv.

Fra KabTV`s “The Medicine of the Future”, 7/4/13