Inlägg i kategori 'Helse'

Omstendigheter som dytter oss til Skaperen

thumbs_Laitman_002Spørsmål: Jeg jobber i et sykehus og ser mennesker lide hver dag og kan bare hjelpe dem fysisk. Hvordan kan jeg takle dette innvendig? Noen ganger kan jeg ikke løsrive meg fra dette synet og tenker på dem dag etter dag.

Svar: Dette er selvfølgelig veldig vanskelig. Jeg kan ikke forestille meg hvordan man kan være likegyldig når en ser syke mennesker lide, selv fra et kabbalistisk synspunkt. På samme tid, bør du derimot forstå, de lidelser disse menneskene føler, er nettopp de omstendighetene som dytter dem til Skaperen.

Dette er ikke en botsøvelse eller betaling for noe. Hvis en person forholder seg til lidelsene på rett måte, som vil si å bruke dem til sin spirituelle framgang, er lidelsene rettferdiggjort. Vi må hjelpe mennesker så fort som mulig å bestemme seg for at lidelser blir gitt oss bare for å dytte oss mot åpenbaringen av Skaperen.

Fra en Kabbala leksjon på Russisk 2/14/16

Hjernen er et modem

thumbs_Laitman_420_06Spørsmål: Den første menneskelige hode-transplantasjonen skal finne sted i 2017. Hvordan vil en person føle seg etter en slik operasjon?

Svar: Lignende spørsmål ble tatt opp når den første hjerte-transplantasjonen ble planlagt og hva er forandret? Hva er så spesielt her?

Et hode er ganske enkelt kontrollsenteret som styrer kroppen ved å sende signaler slik at kroppen vil fungere som den skal, ikke mer enn det. Kroppen vil fortsette å fungere så lenge hodet er nøyaktig koblet til kroppen. Jeg ser ikke noe overnaturlig i det.

Hvor mange hjerte-transplantasjoner finner sted i dag? Når en slik operasjon fant sted for første gang i Sør Afrika, virket det som en revolusjon, men nei, det byttet ganske enkelt en ny pumpe for å få blodet til å flyte. Det er det samme med hodet.

Hodet er ikke et organ som lagrer informasjon. Opptaket av all informasjonen er i rommet som omgir oss og hodet er bare et modem som kobler sammen kroppen med det tomrommet som omgir oss for å styre kroppen fra de ordre som den mottar fra der.

Alle lover, opptak, informasjonen, alt, er lagret i rommet rundt oss. Vår hjerne oppfatter denne informasjonen, behandler den og formidler ordrene til kroppen og derfor styrer den slik at den kan utføre gitte handlinger i tillegg til kroppens generelle funksjon og det er alt. Slik at hjernen, som sinnet, utfører alle våre egoistiske begjær. Hjernen tjener begjærene.

Sammenlign deg med tapere

thumbs_laitman_627_2Forskning (mignews): “For å gjøre det lettere og overvinne livets vanskeligheter, må du sammenligne deg med de som har det verre enn deg.”

“Hver og en av oss føler anger. Det kan være raske beslutninger som får fatale konsekvenser og uoppnådde drømmer. For å overleve skuffelser og misunnelse på de som har oppnådd det de ønsker, bør du sammenligne din suksess med dem som ikke er så heldige som deg. Ifølge videnskapsmenn fra Universitetet i Concordia, gjelder denne regelen både for unge og eldre.”

“’Vi lærer hvordan mennesker i forskjellige aldere hånterer anger. En av de mest vanlige mekanismer er sosial sammenligning, som enten kan være positiv eller negativ, avhengig av om folk tror at de er istand til å forandre noe. Generelt, når de sammenligner seg selv med de som er verre, føler de seg ikke så ille som når de sammenligner seg med mer suksessrike mennesker, hvilket gjør dem ulykkelig,” – forklarer forfatterene av studien.

“Følelsesmessig stress i sammenheng med anger kan forårsake hormonell lidelse og funksjonssvikt i immunsystemet. Dette gjør mennesker sårbar for forskjellige sykdommer. Vi tror at en sammenligning av hans situasjon med de mindre suksessrike, forbedrer følelsesmessig vellvære og forhindrer helse problemer, – konkluderer vitenskapsmenn”

Min kommentar: Dette er det rette rådet for å slippe ut av depresjon og bekymring, men etter å ha beveget seg fra en negativ tilstand (venstre linje) til en positiv tilstand (høyere linje), må vi stoppe oss selv i en tilfredsstillende tilstand (midtlinjen) for å faktisk overveie og reagere på situasjonen.

En hodetransplantasjon

thumbs_Laitman_127Spørsmål: En Italiensk kirurg ved navn Sergio Canavero planlegger å utføre en komplisert menneskelig hode transplantasjon, etter forsøk som har blitt utført på aper i USA. I følge han vil den første operasjonen på et menneske bli utført i løpet av to år. Tror du dette er mulig?

Svar: Hvorfor ikke? En hodetransplantasjon er kun et teknisk problem, det er alt. Hvis de ikke løser dette problemet nå, vil det skje i løpet av en 10 – 20 års periode.

Jeg husker den først hjertetransplantasjonen som ble utført på et menneske i Sør Afrika i 1967. Alle holdt pusten og ventet for å se om personen der hjertet ble plantet, ville tenke annerledes. Vi har meget primitive ideer når det kommer til den menneskelige kroppen, vi tror det er en ånd som bor der, og at den overføres til en annen, sammen med et hjerte eller en lever.

Spørsmål: Tanken på en hodetransplantasjon er likevel litt skremmende.

Svar: Ja, hodet er en stor del av kroppen. Tankene som kommer fra hodet, kontrollerer kroppen.

Spørsmål: Hvordan kommer tankene til hodet?

Svar: Dette er en helt annen sak. Det må utføres en helt annen type transplantasjon her. Vi må koble oss til det øvre modem, for å kunne utføre dette. Vi må lære å motta signaler fra det øvere sinn. Dette er en flytur i en helt annen klasse.

Det finnes faktisk ingenting i hodet, med unntak av grå materie. Hodet er som en datamaskin som mates av verden på utsiden og det finnes ingenting på innsiden. Hvis du studerer hodet vil du ikke finne noen ting der. Vår kunnskap befinner seg ikke på innsiden av hodet vårt, men utenfor oss. Akkurat slik all virkelighet er utenfor oss. Vi er bare beholdere som oppfatter det som befinner i rommet og ikke noe mer.

Vi må komme inn i dette rommet, til det nivået hvor all informasjon befinner seg: energi, kunnskap og aller viktigst; egenskaper. Egenskaper er den viktigste delen da informasjon, energi og kunnskap er tekniske enheter, mens egenskaper tilhører det øvre nivå av naturen som kalles skaperen. Den aller høyeste egenskapen er kjærlighet. Men for å kunne penetrere denne egenskapen, trenger personen å gjennomgå en helt spesiell opplæring, som studeres av kabbalister, essensen av læren om kabbala.

Arbeidet med å oppnå skaperens egenskaper, erstatter hodet. En person utfører dette i løpet av sin levetid her i denne verden. Dette er ikke en transplantasjon, men en gradvis oppstigning til nivået for den øvre informasjon, de øvre egenskaper. Jeg inviterer alle som er interessert til å komme og studere.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/5/16

Hjerneforskning

thumbs_laitman_543_01Kommentar: Universitetet i Tel Aviv gjennomførte et studie med konklusjon at det ikke finnes noen forskjell i hjernestrukturen til menn og kvinner.

Svar: Absolutt, fordi hjernen er en maskin, en datamaskin. Det finnes ingen forskjeller på strukturen i mannlige og kvinnelige hjerner. Alt avhenger av ønsket, eller som de sier, på hjertet. Men hjertet er bare en motor, en pumpe. En persons ønsker eksisterer ikke i noe fysisk volum.

Det finnes ingen initiativtaker til ønsker i kroppen vår, da de befinner seg utenfor oss, og kroppen er dens mottaker, som absorberer lysten, og deretter begynner å behandle denne lysten med å reagere på en bestemt måte. Menn får bestemte typer ønsker, og kvinner andre typer ønsker. og på denne måten blir hjernen aktivisert. Men i seg selv, finnes det ingen forskjeller på hjernen mellom menn og kvinner.

Ønskene kommer fra et nettverk som kobler oss sammen, men vi føler ikke dette nettverket. Alle våre handlinger havner der: de mentale, fysiske, moralske, etiske osv.. Alle våre reaksjoner på alle nivåer, kommer tilbake til nettverket.

Jeg mottar stimuli fra nettverket, reagere på dem og disse reaksjoner går tilbake inn i nettverket. Problemer er å lære hvordan og akseptere og forstå signalene som når oss følelsesmessig, og reagerer på dem på en skikkelig måte, for så å overføre dem tilbake på en riktig måte.

Hvis jeg gjør dette, føler jeg hele dette nettverket som en ny verden, den øvre verden blir da åpenbart for meg. Kabbala snakker nettopp om hvordan man kan reagere riktig på dette systemet, bruke det og styre det. Fremtidens kybernetikk er visdommen kabbala.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 12/10/15

Behovet for søken etter spiritualitet

thumbs_Laitman_109Spørsmål: Hvordan hjelper vår virkelighet oss videre i spiritualitet? Kan vi bevisst legge merke til tegn, så vi kan gå videre i henhold til dem?

Svar: Det finnes bare et tegn som tydelig viser at en person kan begynne å engasjere seg i å oppnå den øvre verden. Det er fremveksten av det mest alvorlige spørsmålet om meningen med livet og lengselen etter verdenen som vil hjelpe ham å vite hva han lever for. Ellers har han simpelthen ingen grunn til å leve! Det er ikke likegyldighet eller depresjon, men en lengsel etter å oppdage essensen av vår eksistens.

I denne tilstanden virker det som om en person ikke kan gjøre noe, “la meg være i fred, jeg vil ikke ha noe som helst!” Men dette er ikke en nedtur, selv om det kan være hva vi forventer. Men en tilstand der han trekkes oppover mot dit han kan oppnå kilden til hans eksistens, kilden til liv.

Spørsmål: Vil alle føle lengselen for leting etter meningen med livet, for å nå den øvre verden?

Svar: Etterhvert vil flere og flere mennesker i hver generasjon føle behovet for å oppdage den øvre verden. For 40 år siden da jeg begynte å studere Kabbala, var det svært få mennesker som var interessert. I dag er det flere hundre tusen, og jeg håper det vil være millioner i nær fremtid.

Vi ser dette i antall personer som er deprimerte, bruker narkotika og er løsrevet fra livet. Alt dette er klare tegn på mangelen av meningen med livet.

Så jeg tror depresjon er en normal sykdom da en persons fysiologi er frisk, mens hans psykologi, som betyr hans sjel, begynner å føle behovet for spirituell søken.

Holocaust forandret genene til genrasjoner av jøder

thumbs_Laitman_414 (1)I nyhetene (Max-Planck-Geselleschaft): “Et internasjonalt team ledet av Rachel Yehuda, professor ved Mount Sinai sykehuset i New York, og molekylær analytiker Elisabeth Binder, direktør ved Max Planck instituttet for psykologi i Munchen, studerte genene til 32 jødiske personer som var blitt holdt fanget i konsentrasjonsleirer, utsatt for tortur og tvunget til å holde seg skjult under andre verdenskrig. I tillegg undersøkte forskerene genene til en gruppe barn som man vet har en likhet i økt stressnivå, og sammenlignet resultatet med jødiske familier som bodde utenfor Europa under Holocaust.”

“Forskerene konsentrerte seg om epigenetiske forandringer i FKBP5 genet som lenge har hatt fokus i Elisabeth Binders forskning. Med “epigenetisk” mener vi alle prosesser som ikke forandrer den faktiske genetiske koden, men enderer dens tilgjengelighet, forklarer Elisabeth Binder. FKBP5 avgjør hvor effektivt organismen kan reagere på stresshormoner, og på en slik måte regulerer hele stresshormon systemet. FKBP5 blir endret i forskjellige sykdommer som for eksempel posttraumatisk stress eller alvorlig depresjon og har nå blitt assosiert med generasjonsmessige utfall.”

“Resultatet foreslår at “epigenetisk arv”, hvor en persons livserfaringer kan påvirke genene til sitt avkom, kan spille en viktig rolle i et barns utvikling. Genforandringen i barna viste seg å ikke å være påvirket av motgang de opplevde under sin egen barndom, men kan bare knyttes til foreldrenes Holocaust erfaring, sier Rachel Yehuda. Miljømessige påvirkninger som stress, røyking eller kosthold kan påvirke genene til våre barn. Tidlig oppdagelse av en slik epigenetisk markør kan framskynde utviklingen av preventive strategier for å ivareta de generasjonseffekter man har etter eksponering av traumer “

Min kommentar: Enhver av oss, hele menneskeheten og alle dens genrasjoner er totalt sammenkoblet som en enkelt organisme. Derfor er det naturlig at all informasjon blir videreført, og umiddelbart, av alle både “opp og ned”, innen en genrasjon og mellom genrasjoner, og det er for alltid nedtegnet i vårt delte minne, som er vår felles sak og total gjenopprettelse.

I denne saken spesielt, inntil jødene, ikke oppfyller sin oppgave – å lede verden til en enkelt helhet – vil dette minne tvinge dem til å oppfylle sin oppgave..

Alle har en mikrobiell sky

thumbs_laitman_550 (1)I nyhetene (BBC): Alle er omgitt av en unik sky med millioner av sine egne bakterier, ifølge forskere ved universitetet i Oregon, USA. “Gå gjennom andres sky og det vil regne bakterier på huden din, og du vil også puste det inn.”

Studiet utført på 11 mennesker ble publisert i tidsskriftet PeerJ, viste at det var mulig å identifisere folk ut fra deres mikrobielle miasma.

“En mikrobiolog sier funnene var ganske enkelt ekkelt.”

“Studiet har allerede vist at våre mikrobiomer, en kolleksjon av bakterier, virus og sopp som lever på huden og i våre kropper, overgår våre egne celler med 10 til en.

“Disse kan spres gjennom direkte kontakt, gjennom luft og felte hudceller i støv…”

“Dr. James Meadow sa: “Vi forventet at vi ville være i stand til å oppdage menneskelig mikrobiomer i luften rundt en person, men vi ble overrasket over å finne ut at vi kan identifisere de fleste av beboerne bare ved en prøvetakning av deres mikrobielle sky.”

Dr Ben Neuman, en mikrobiolog fra universitetet i Reading så at det ekle funnet er fornuftig i lys av den økende forståelsen av mikrobiomer, og viste at ved å utveksle bakterier, endrer vi hele verden, hele tiden”…

Min kommentar: Vi er alle totalt forbundet, ikke bare mellom oss, men med all kontinuerlig rom. Denne forbindelsen gjør oss i stand til å forestille oss kontinuerlige og uendelige strenger som forbinder alle elementer i skapelsen til en helhet. Bakterier er kun en mindre ytre form av vår komplette enhet.

 

 

Ebola er et virus av ubalanse

thumbs_laitman_740_02Spørsmål: Ebola-epidemien truer verden ved å sette menneskeheten i grenselandet mellom liv og død. Hvor kommer viruset fra og hva kan vi gjøre for å stanse det?

Svar: Ebola-epidemien tiltrekker hele verdens oppmerksomhet, men faktum er at vi har mange problemer å forholde oss til som er like alvorlige.

Alle problemene stammer fra ubalansen i medmenneskelige forhold. Det er vanskelig å utmerke hvilke av de problemene vi forårsaker vil føre til krig, sykdommer, tsunamier, eller vulkanutbrudd.

Det finnes mange naturlige faktorer som kan være mer truende for menneskeheten enn Ebola. Eksperter forventer, feks, et stort vulkanutbrudd i California. Vulkanaktiviteten er stadig økende der, og et utbrudd kan være nært forestående.

Hvis det skjer, kan asken dekke himmelen i en slik grad at vi ikke kommer til å se solen. Temperaturen vil synke til minus 50 grader celsius. Det er uklart hvordan vi vil klare å overleve under slike forhold.

Vi eksisterer innenfor ett samlet system, og ubalansen i dette systemet har nådd den kritiske røde linjen, som fremkaller de negative kreftene i naturen. Alt avhenger av nivået og typen av ubalanse vi forårsaker. Det er ingen som straffer oss med hensikt på denne måten, det er snarere systemets naturlige reaksjon. Når systemet er ute av balanse, slår det tilbake på oss.

Vi kan kanskje se på det som en straff, siden vi på tidligere nivåer ble utviklet av slag som presset oss fremover. Istiden er et slikt eksempel. Baal HaSulam sier at da planeten jorden ble dannet, gjennomgikk den flere faser av oppvarming og nedkjøling, og hver periode varte i ca tretti millioner år før jordskorpen hvorpå liv kan eksistere ble opprettet på toppen av denne gigantiske vulkanen.

Det har alltid forekommet ekstreme prosesser på jordens overflate, men de roet seg ned og brakte jorden i en balansetilstand som gjorde forekomsten av livsformer mulig. Temperaturforskjellen mellom vinter og sommer er for det meste ca 20 grader, noe som er en ubetydelig forskjell sammenlignet med hva som var tilfellet på denne planeten før den oppnådde balanse, da temperaturen steg til 2000 grader og sank til minus 50 eller 200.

Balanse ble oppnådd, der visse betingelser sørger for at vi kan eksistere. Levende protein eksisterer takket være jordens temperaturbalanse, i hav og på land.

Ettersom mennesket utviklet seg, hevet det seg over hele dette systemet. Alle naturens komponenter er koblet til ett og samme system; atmosfæren, havet og kontinentene. Jorden eksisterer ikke i henhold til lovverket i stater og nasjoner som er atskilt av grenser, men som en planet med èn økologi og generelle, kollektive, naturlige prosesser. Det er menneskene som bor på denne planeten som forstyrrer balansen.

Dette systemet har ingen intensjon om å straffe oss – det reagerer i forhold til våre handlinger. Derfor får vi det vi fortjener. Det slår tilbake på oss når vi på menneskelig nivå forstyrrer denne balansen. Lik en negativ faktor som forårsaker ubalanse, får menneskeheten et tilbakeslag.

(145769)

Fra KabTV’s “A New Life”, 19/10/14

 

Det er ikke lett å elske Skaperen

 

thumbs_laitman_532Spørsmål: Jeg vet at mange av våre venner har store problemer med helsen, men jeg vil spørre om min mor. Hun er en venn av gruppen vår, og har gitt mye av seg selv der. De siste to årene har hun vært meget syk, og lidd til den grad at man ikke orker å se på det.

Ingenting hjelper, uansett hva vi gjør. Dette skaper aggresjon mot Skaperen, og når man ønsker å gå ut for å formidle Hans kjærlighet til mennesker, virker dette forstyrrende inn. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere dette.

Svar: Jeg forstår at det er vanskelig å snakke om kjærlighet til Skaperen når vi tenker at alt kommer fra Ham. Vi er som regel ikke i stand til å forsvare ham, dersom skjebnen gir oss mye motgang.

Dette er fordi disse er to gjensidige følelser som utelukker hverandre: urettferdighet og ulykke, på samme tid som umiddelbar rettferdiggjørelse. Den første slukker den andre, fordi vi ikke forstår hvordan det plutselig kan ha seg, at alle menneskelige problemer og lidelser som dukker opp, kommer fra en god og velgjørende kraft.

Vi har ennå ikke nådd et nivå hvor vi kan se sannheten. Vi er ikke i en dimensjon der motsetningene gir mening og er koblet sammen, der Skaperens allmektige fullkommenhet,  og lidelsene til en person, ikke står i motsetning til hverandre.

Dette ligner litt på paradokset: er et elektron en partikkel eller en bølge? Det synes å være både det ene og det andre. Det avhenger av iakttakeren, hvordan han ser på det. Slik er det også her. Hvordan har en person det på innsiden, hva er selvet til denne personen? Dette kan vi ikke vite som utenforstående.

Det er uansett viktig å handle: Gå til legen, og følg de anbefalinger som gis. Mitt råd er,  at du på tross av alle motsetningene, henvender deg til Skaperen. På den ene siden, be om hjelp for din mor (dette er ditt høyeste ønske). På den annen side, spør Skaperen om han kan hjelpe deg å holde fast på ham, ikke be om at du skal forstå ham, men be om at han tar deg vekk fra det stedet i deg selv hvor du fordømmer ham.

Spørsmål: Det er et faktum at mange av våre venner over hele verden, har lignende vanskelige problemer som dette.

Svar: Ingen kan garantere at vi vil utvikle en eksepsjonell godhet. Jeg var en gang, for ti eller tolv år siden,  klar til å reise til Moskva for å holde foredrag,  og for å spre kabbala. Men dagen før turen, ble  jeg utsatt for en ulykke. Som resultat, ble halvparten av leveren min fjernet, jeg gjennomgikk en rekke operasjoner for lungene mine, i tillegg til at også beinet mitt ble ødelagt.

Fra et rasjonelt ståsted var det viktig for meg å fly til Moskva, for å kunne starte opp formidling av Kabbala der, men se hvordan jeg ble hindret. Så hva gjør man så, skal man stoppe opp alt? Vi vet ikke hvor vi skal. Men motgangen gjør det den gjør.

Spørsmål: For våre venner i slike situasjoner, hvor mye hjelper støtten fra verdensgruppen.

Svar:  ”La oss be, la oss tenke” er en setning vi bruker ofte i slike sammenhenger.  Men disse ordene er egentlig ingenting verdt. Innsats som gjøres i samhørighet med hverandre, er det eneste som teller og gir resultater, ikke ord og utrop.

[138402]

Fra Sotsji konvensjonen 10/6/14, Leksjon 3