Inlägg i kategori 'Integrerende oppdragelse'

Å unngå en fatal skjebne

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Jeg tror samtidsmennesker har behov for en klar forståelse av hva som skjer i verden. De absorberer en stadig strøm av informasjon om naturkatastrofer, tragiske begivenheter og problemer av sosial karakter og har allikevel ikke et tydelig bilde av hva som foregår.

Svar: Selvfølgelig, vi må se på hele systemet generelt. Men samtidsmennesker føler ennå ikke den universale frykten for fremtiden. For å gjøre det, må man være på et helt annet nivå, ha et bredere verdensbilde og være istand til å se fjernere horisonter. Etter min mening, vil denne frykten dukke opp hos vanlige mennesker når naturen begynner å vekke oss gjennom alvorlige katastrofer som berører oss. Noe som mangler sidestykke er iferd med å nærme seg og du er ute av stand til å unngå det.

Det lar seg på et vis gjøre å mykne noe, skjule det, stikke av fra eller å gjemme seg for hva som foregår i samfunnet. Du har ennå ikke følelsen av å være en kanin stengt inne i et hjørne, med en kvelerslange som nærmer seg. På det stadiet vil vi ikke være istand til å foreta noe som helst, for naturen selv rister oss for å gjøre oss oppmerksomme på at det er en fatal, hensynsløs skjebne. Det er ønskelig å innse dette, ikke under selve akten, når ulykken allerede er uunngåelig, men på forhånd, for å beskrive den og for å forstå hvordan man kan unngå den.

Vi må vise alt dette i læreboken til den integrerte metoden, snakke om selve egoismens vesen og om hvordan vi i denne verden ikke er istand til å fikse den, for vi har ingenting å fikse den med. Vi blir drevet av lysten om å fylle og mette oss selv, til og med på bekostning av andre. Eller vi har rett og slett lyst til å ydmyke andre, fordi vi føler oss bedre selv, når vi hever oss over dem. Det er en enorm egoistisk kraft som trekker i alle retninger.

Egoet er naturens eneste kraft. Alle fysiske, kjemiske, biologiske og genetiske lover er avledet kun fra egoet. Hele vår verden er et eneste stort ego. Det er ønsket om å ta imot, om å bli fylt, ønsket om å absorbere, om å bli sterkere, om å oppnå maksimal tilfredsstillelse, osv. I tillegg til dette fornemmer jeg og veier konstant tilstanden min opp mot omgivelsen. Hvis jeg har èn kjepp i hånden og naboen min har to, føler jeg meg allerede skadelidende.

Ut fra dette ser vi at det finnes ikke den makt i verden som kan dempe egoet. Så hvor finnes den andre kraften som står klar til å utjevne det? Det er spesifikt hva vi nå må finne.

Man finner bare denne kraften i et samfunn som er organisert på riktig måte. Når et slikt samfunn iakttar tsunamien som nærmer seg begynner de å samle seg for at de innenfor den rette forbindelsen som de har mellom seg, vil oppdage den generelle altruistiske egenskapen hvorved alle blir innlemmet i hverandre og blir til èn samlet helhet. Og denne kraften vil motsette seg og stå opp mot både det individuelle og det kollektive egoet. Når vi har begge kreftene i våre hender og kan bruke dem riktig, vil vi oppnå et balansert samfunn , et riktig forhold med hensyn til oss selv, til samfunnet, til naturen og til verden.

(122968)

From a TV program «An Integral World», 24/10/13

En ny type ego

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Du sa at en ny type ego oppdages i våre dager. Kan du karakterisere den?

Svar: Den nye typen ego vekker spørsmålet «hvorfor eksisterer mennesket?» hos oss. Det fremkaller behovet hos oss etter å oppdage den andre positive kraften i naturen så den ikke vil svelge seg selv som en kreftsvulst som eter hele omgivelsen rundt seg og etterpå dør fordi den ikke lengre har noe å få næringen sin fra.

Spørsmål: Følgelig dukker det opp fra mangel på energi og derfor har det behov for energi fra den altruistiske kraften.

Svar: Ja. Men ideen er at egoet tidligere hadde næring som fikk det til å vokse og å realisere seg, mens vi i dag har nådd et trinn der egoet er nødt til å utvikle seg sammen med sin motsetning for å kunne skape et nytt nivå.

De tidligere utviklingstrinnene var, med andre ord, av uorganisk, organisk, animal og kommunikativ natur. Men nå er det nødvendig å utvikle et nytt, spirituelt komponent. Og når det viser seg, vil det, med den rette koblingen mellom egoisme og altruisme, bli dannet en form for verktøy fra oss som er komponert av disse to kreftene. Innenfor denne nyttige spenningen mellom pluss og minus, mellom den positive og negative kraften, skaper vi det som vil bli kalt «menneske.» I dag blir vi de mekaniske arvtakerne til den indre egoistiske kraften vår.

(123970)

Fra KabTV`s «AN Integral World», 24/10/13

 

Samfunnet som et hjem for hele familien

hjemSpørsmål: I min mening er det svært viktig at vi presiserer det sanne «selv» og spesielt innenfor gruppen. For det er mange ganger vi prøver å klargjøre våre sanne ønsker, alene for oss selv, og da bedrar vi oss selv. Vi oppdager i morgen at vi allerede vil ha noe annerledes enn hva vi ønsket i går.

Svar: Det er helt umulig å klargjøre dette alene.  Bare en delt diskusjon kan forsyne oss med riktige avanserte verdier.

Spørsmål: Så, da? Vil det være en enkel standard for alle?

Svar: Hver og en vil finne sin egen standard, for det finnes ikke to mennesker som føler den samme verden. Det er som om vi ser en verden, men hver og en oppfatter den forskjellig.

Spørsmål: Hvordan kan jeg bevare min individualitet hvis jeg jobber innenfor gruppen og hører deres ønsker?

Svar: Andre mennesker viser meg stadiene jeg må avansere gjennom for å kunne oppdage min natur og min sanne plass. Spesielt takket være alt det jeg hører fra andre, vil jeg til slutt avklare hva som er min plass.

Nå vil vi bygge et forhold med en partner, men senere må vårt par se seg nødt til å utvide forholdet med andre par og med hele menneskeheten. Gruppen er en modell på hele menneskeheten og hjelper meg til å oppdage mitt indre rom. Denne plassen krever ikke bare forbindelse med en partner, men til syvende og sist krever den en forbindelse med hele menneskeheten som en familie, og forvandler oss til en enkelt person.

Uten gruppen er det umulig å komme sammen siden det eksterne Kli, beholder, ytre kraft må hjelp meg å åpne det interne Kli, mitt indre system av sammenkobling med noen. Det må være et ekstra høyt nivå som hjelper meg å avklare mitt nivå, som en far og mor gjør for sitt barn.

Hele gruppen snakker om og klargjør det indre behovet en person har for å være i kontakt med andre. Kontakt med de andre begynner med de menneskene som naturlig står oss nærmest, som en partner. Men vi kan ikke bygge en ekte forbindelse mellom ektefeller hvis vi ikke befinner oss i et samfunn. Samfunnet hjelper oss å oppdage denne mangelen på riktig måte. Hvis jeg ønsker å se på partneren min riktig, å se henne fra innsiden, og hun vil se meg slik at vi begge virkelig vil få kontakt med hverandre.

Hvis vi ønsker å skrelle alle Klipot fra oss selv og virkelig bli sammenkoblet på denne måten hvor jeg oppfyller henne og hun oppfyller meg, trenger vi et samfunn som støtter oss og vil hjelpe oss å finne alle områder, og avklare hvordan vi fyller dem. Alt dette er kun mulig med hjelp fra omgivelsene.

Vennene i gruppen hjelper meg å se hva jeg vil. De avdekker dette i meg så jeg begynner å se, men de ser det ikke. Jeg føler kun meg selv, ingen kan føle en annen person.
Fra en samtale om Integral Oppdragelse 6/20/13

 

Struktur og prinsipper for et nytt samfunn

strukHvordan vil fremtidens samfunn se ut?

Det finnes ikke mye skrevet om dette. Vi vil oppdage det gradvis selv gjennom prosessen vi bygger og former fremtidens samfunn. Prinsippet beskrevet av Baal HaSulam gjør det klart at det vil være et samfunn med likeverdige mennesker. I henhold til samme prinsipp som opererer i gruppen, der alle er like og alle er venner.

Venner (haver – חבר) stammer fra ordet “forbindelse” (hibur – חיבור). Det betyr bokstavelig talt å “gå inn” i hverandre, og å utfylle hverandre ved å bidra med våre ønsker og tanker. I denne tilstanden er vi forent, i enhet. Det er derfor vår eneste bekymring bør være måten å ”oppfylle” hverandre.

Når vi samles i grupper på ti for workshops, prøver vi å implimentere dette prinsippet. Vi må kun utfylle hverandre, aldri krangle og på ingen måte være ”bedre viter”. Det eneste vi trenger å gjøre er og oppfylle våre venner og gi gjensidig støtte. Det er ikke rom for noe annet.

Dette tydeliggjør prinsippet for et samfunn som Rabash snakket om. Dette er et prinsipp som må settes i kjernen av gruppen vi bygger. Det er ikke akseptabelt når en venn skader andre. For å kunne bygge fremtidens samfunn må vi først bygge det mellom oss, så det kan være til eksemple for andre. Det må kun være basert på gjensidig hjelp, det kan ikke spilles noen ”skittne triks” mellom oss i det hele tatt. Kontrakten til gruppen bør gjenspeile dette.

Men Baal HaSulam skriver at fremtidens samfunn-  ikke gruppen, men samfunnet som en helhet – kan kun bli bygget etter at folk stiger til dette utviklingsnivå og er klare for å gi opp egoisme og skape en ny type sosiale forhold. Vi må bringe dem til denne tilstanden. Så først av alt er det veldig viktig for oss å opptre omfattende og holde kurs for all om integral utdannelse der hvor det er mulig.

Ved å gjøre dette vil vi skape et samfunn av likesinnede, et samfunn der alle vil få så mye de trenger, og vil jobbe for alles velvære. Hver og en vil motta så mye han eller hun trenger for en normal eksistens, mens resten vil bli brukt til å skape de samme forhold for alle i verden.

Ingenting utover de grunnleggende nødvendigheter vil bli produsert. Det handler ikke om kontrahering eller reduksjon av produksjon av forbruksvarer til et minimum. Nei, her snakker vi om normale leveforhold som vi ikke bør overstige. Det er ingen hemmelighet, hvis vi kommer i ubalanse med naturen, begynner vi å ødelegge den. Vi vil til slutt praktisk talt ødelegge hjemmet vårt.

Prinsippet om å bygge fremtidens samfunn er svært enkel. Vi kan fysisk føle og sanse dem når vi er med gruppen vår. Gradvis i henhold til utviklingen til gruppen og deres «sattelitter» (ikke kabbalistiske grupper av mennesker engasjert i integrert utdannelse), vil nye utvidede lokalsamfunn dukke opp. Etterhvert vil de utvide sine «territorier» og etablere egne regler, starte skoler og andre virksomheter. De vil gradvis bli mer sammenkoblet

På en annen side kan denne prosessen også bli regissert ovenfra. Vi gjør forsøk fra toppen, da enhver krise begynner på toppen og går ned til bunnen, alt råttner fra hodet. Vi ser at mange land befinner seg i desperate situasjoner, og vi tror at før eller senere vil deres regjerninger forstå at det finnes et system av kunnskap som kan korrigere mennesker, slik at vi kan korrigere vår sivilisasjon.

La oss håpe dette blir klart før for mye blod blir gytt.

For å oppsummere: Hvis vi ønsker å avansere personlig, er dette kun mulig hvis vi sprer oss. Hvis en gruppe stopper spredning, hvis den ikke øker, vil den heller ikke avansere. Dette skyldes ikke mangel på nye medlemmer, vi må jobbe med resten av populasjonen så godt vi har kapasitet til. Før noe som helst annet er vi nødt til å organisere og forberede oss til dette. Det er derfor det er så viktig å engasjere seg i den integrale utdannelses metoden.

Noen av dere ser på det som en byrde, nyttig eller unyttig og til og med skadelig. Men dette er ingen byrde, det er samme som kabbala, samme type organisering av samfunnet eller rettere sagt fragmenter av sjelen, til en singel sjel ifølge prinisppet «elsk din neste.» Det finnes ikke noe nytt her, det er kun en forklaring på alle lovene i forbindelsen som eksisterer mellom oss. Disse lovene er avklart på et helt vanlig, normalt menneskelig språk og er åpenbart for alle, ikke bare for kabbalister. Det er det hele.

Selv våre grupper er seriøst engasjert i å studere og konsentrere på de delene av kabbala som er lettest å implementer. Tilsvarende lærer vi de andre reglene som er lettest for dem å bruke i virkeligheten.

Fra kongressen i Krasnoyarsk 6/14/13, Lesson 4

 

 

Lær å gjøre hverandre lykkelig

Det andre prinsippet ang. relasjoner mellom ektepar sier: “Hver og en må prøve å heve humøret til partneren hele tiden.» Hver person må åpne opp for en anledning til å bedre partneren sitt humør. I en situasjon som dette må du se deg selv som mer enn en partner, som en mor som bryr seg om velferden til barnet sitt.

Det er å strebe etter å behage andre, for å bedre deres humør, være opptatt av at ting skal være bra. Prøve å bringe det de elsker, forberede og arrangere ting. Jeg må vise at jeg gjør dette spesielt av hensyn til min kone, at jeg ønsker å gi henne nytelse. Jeg gir henne et eksempel på oppførsel jeg ønsker å se fra henne i forhold til meg.

Dette snakker om gifte par som lærer å bygge riktige forhold til hverandre. Vi forstår at vi er to egoister som må korrigere tilstanden til vår familie. Derfor viser de forskjellige eksempler og har privilegiet til å minne hverandre om hvordan man oppfører seg.

I tillegg til dette er det veldig viktig å løfte hverandres humør, da vi ønsker å bygge en forbindelse mellom oss! Godt humør bidrar til å åpne en person, mens dårlig humør får ham til å trekke seg inn i seg selv. Derfor er man ikke forberedt på å få kontakt med andre når man er i dårlig humør.

Hvis partneren befinner seg i en deprimert tilstand som dette, er det ikke mulig å gjøre ham glad. Da er det nødvendig å stige ned til hans dårlige humør og dele hans bekymringer, å prøve å se alt gjennom hans øyne, være enig i hans vurderinger og rettferdiggjøre han 100%. Når du føler at du befinner deg i samme humør, i delt sinne kan du prøve å få han ut derifra. Uten forbindelse er det umulig å bringe personen ut av en nedstigning, det er først viktig å forstå ham på en eller annen måte.

Hvis du prøver å gjøre partneren glad i denne tilstanden, er dette egnet til å skape motsatt effekt og optimisme vil bringe frem enda mer sinne, fordi dere står overfor hverandre. Først må vi oppnå en forbindelse, solidaritet og føle hverandre. Bare etter dette kan vi gradvis begynne å løfte hans humør, dette er den riktige psykologiske tilnærmelsen.

Hver stat bør utnyttes for arbeidet med å annullere seg selv. Du kommer f.eks. hjem og ser at dine tøfler ikke befinner seg på sin plass, så er du glad for at du har mulighet til å heve deg over ditt sinne og at du mottar materiale du kan jobbe med. Du vet at du vil dra nytte av dette ved at du vil tømme et område i deg selv for en dypere forbindelse.

En person trenger å få erstatning for sin konsesjon så han vil føle det er verdt for ham å gjøre denne konsesjonen. For i en form som dette, får han kjærlighet, en god forbindelse og selv noe høyere! Innenfor disse følelsene dukker plutselig en form for unik elevasjon der han hever seg opp fra nivået av «dyr,» til nivået av et humant forhold, og han forstår det var verdt det.

Spørsmål: Hva om jeg kommer hjem og ser at hun er i et kjempedårlig humør? Kona er i dårlig humør og jeg er sinna. Jeg er infisert med dårlig humør. Hva kan gjøres i en slik situasjon?

Svar: Gå og let etter god stemming på samme måte du leter etter tøflene dine! Let etter måter å forbedre hennes og ditt eget humør. Du må nå bli psykolog i forhold til din kone, å søke etter en vitenskapelig tilnærming til henne. Konstruktivt og gjennomtenkt for å bygge en forbindelse med henne som vil bringe henne ut av fortvilelse og sinne, og heve henne til et annet nivå av forhold til livet. Nå arbeider du som en ekte psykoterapeut!

Du har til og med sterkere verktøy for innflytelse enn en ekstern psykolog fordi du kan nærme deg din kone, gi henne en klem, og i et tillitsforhold spørre henne hva som skjedde. Først av alt må du gi en klem, dette vil mykne henne umiddelbart. Dette er som alt annet i livet som bringer en person glede og følelse av støtte.

Hele metoden for familiære relasjoner er støttet av konsesjoner og den sammenhengen som er oppnådd med dem ved å overvinne egoet slik at «kjærlighet dekker over alle synder» ved å hjelpe andre, ved å gi et eksempel på hvordan nå forbindelse tilbake mot deg. Alt nødvendig finnes allerede i disse ordene, jeg har ikke noe mer å tilføye.

Fra en samtale om Integral Upbringing 8/1/12

 

 

Ønske og endring

Spørsmål: Hvordan kan en vanlig person koble seg til det integrerte systemet? Hva er det som får han til å begynne å tenke integrert.

Svar: En vanlig person er inkludert i det generelle integrerte system, akkurat slik vi er. Faktisk er han alleredet funnet der, alt han trenger er å ønske å blir inkludert, gjennom sine tanker, intensjoner og innsats. Da han eksisterer i vårt samfunn betyr dette at han også har sin plass, sin ”nisje,” innenfor det integrerte samfunnet, og uten han ville det ikke vært komplett.

Det som derfor kreves fra han er en indre enighet, en bevissthet om nødvendigheten av å bi innlemmet i det integrerte systemet. Vi bringer han til dette gradvis gjennom integrert undervisning og utdannelse. Han aksepterer deretter dens innflytelse på han, som deretter begynner å forandre han.

Fra KabTV’s Wisdom of Crowds” 5/14/13

 

En ny fase i menneskehetens utvikling

Spørsmål: Hva krever det neste integrerte stadiet av menneskets utvikling, siden det vil hende enten vi vil eller ikke.

Svar: Det krever en fornuftig tilnærming. For første gang i menneskets historie vil vi være i stand til å kontrollere vår skjebne, hvis vi forstår at vi må endre oss.

Vi må bygge et helt nytt og fullstendig sammenkoblet samfunn som vil fungere akkurat som naturen selv. Når vi kommer til dette nivået vil vi begynne å anskaffe og distribuere alle de tingene som vi trenger for å holde vår kroppslige eksistens, i henhold til individuelle behov Dette vil tilfredsstill oss, og vi vil vie all vår styrke og tid til å jobbe med samhold, fordi vi vil oppdage vår nye grad i det.

På denne måten begynner vi å oppdage en helt ny eksistens på kreftenes nivå, tanker, i den virtuelle verden. Vår kroppslige verden vil forbli en fysisk verden hvor kroppene våre fortsetter å eksistere, men vår ånd vil samtidig eksistere i en parallell og høyere verden hvor vi finner en ny absolutt og evig eksistens i kommunikasjonen mellom oss.

Spørsmål: Vil samhold/enhet bli kilden til nytelse for fremtidens menneskehet?

Svar: Ja, samhold vil bli kilden til nytelse. Dette er en helt forskjellig type oppfyllelse fordi når vi kobler oss sammen skaper vi et felles ønske så stort at det mottar en kraftfull energi som eksisterer i universet.

Vi går inn i et nivå som er utover tid og rom, vi går til et helt annen felt som kvantefysikken snakker om. Vi må inn i dette feltet med våre nye, felles integrerte følelser og sinn. Naturen leder oss mot dette: det er eksistensen i dette feltet som kalles «menneske.»

Det er mulig å nå denne tilstanden bevisst ved å akselerere og dirigere det nedover stien av godhet eller gjennom motstand, som er det vi har gjort til nå. Det er derfor vi, selv om vi fortsatt går mot den samme tilstanden, avanserer i dag gjennom lidelse.

Fra KabTV’s “Through Time” 3/17/13

 

 

Mirakler fra vekst

Spørsmål: I integrert utdannelse, hva er den kvalitative overgangen når istedenfor summen av alle vurderingene, det plutselig dukker opp noe nytt over dem?

Svar: Dette er en naturlig og grunnleggende naturlov. Når mennesker kobler seg sammen, ikke bare det å legge den ene til den andre, men forenes sammen som en enkel kraft, da vil det neste nivået av integrert utvikling vises i dem.

Det samme skjer i hvert eneste system. Når vi setter det sammen og kobler det i fra sine ulike deler, vil disse delene begynne å opptre i fellesskap og avdekke deres forbindelse. Det vil si at systemet avdekker en helt annen karakteristikk.

Det som følger er at enkle tekniske handlinger gjort av folk i løpet av diskusjoner rundt et rundt bord, plutselig når et nytt nivå fordi de med dette tilkaller kraften av naturlig utvikling på dem selv gjennom sine ønsker om å gå videre til neste nivå.

Spørsmål: Trenger de å være klar for dette fra starten?

Svar: Nei, de vil simpelthen føle det, oppdage inni seg selv miraklet bak vekst hele tiden. Barnet vokser hele tiden. Hvis de ville forlate ham uten leker eller et samfunn, ville han ikke vokse. Han ville forblitt en ape.

Fra KabTV’s  “Wisdom of Crowds ” 5/14/13

 

 

Endeløs utvikling

Spørsmål: Hvor lang tid trenger man å fortsette med de integrale studiene, eller er det pågående prosess?

Svar: En person må utvikle seg så lenge han lever. Det er forbudt å stoppe prosessen til hans utdanning og oppdragelse. Hvordan er det mulig å ikke bry seg om han hvis han fortsetter å utvikle seg?

Denne prosessen må fortsette gjennom hele hans liv, helt til det øyeblikket der et menneske ikke er i stand til å delta fysisk. Alle som er i stand til å delta i dette enorme systemet er tross alt en del av menneskeheten.Overser vi en person, vil dette lille tannhjulet bli kastet ut fra dette enorme systemet og vil forstyrre den bevegelse. Derfor underviser vi en person til å konstant holde seg selv i denne tilstanden, for å kunne være en aktiv del av denne enorme mekanismen av sivilisasjon.

 
Fra samtaler om Integral Utdannelse 4/4/13

 

Menneskeheten = 1

Spørsmål: Menneskeheten er et uendelig nettverk der menneskene er til en viss grad forbundet med hverandre. Hvis en person studerer den helhetlige utdanningsmetoden korrekt og jobber inne sirkler, vil dette bli til deres livsstil. Hvordan vil disse integrerte sirklene forvandles til ett globalt nettverk?

Svar: Denne nye sosiale bevisstheten vil begynne å bli avdekket gjennom all masse media og rett og slett gjennom rykter: på fabrikker, skoler osv. Selve systemet vil begynne å bli oppdaget her og der fra den generelle sammenhengen inne samfunnet, akkurat som sopp som popper opp etter regn.

Men akkurat nå kan jeg ikke se for meg hvordan dette vil bli låst sammen til et enkelt nettverk. Jeg har blitt vant til å snakke ut ifra praktisk erfaring. Vi har ikke fått en klar formel enda. Uansett må vi forene grupper på 10 personer til grupper på hundre personer, grupper av hundre til grupper på tusen osv. Vi blir nødt til å jobbe med sammenhengen mellom dem, helt til hele gruppen av 10 er som en person. Etter dette, la oss si ti grupper på 10 personer vil koble til hundre, og hundre vil koble til tusen osv. Det må uansett være en samlende handling.

Det er slike jeg ser denne prosessen fordi det er umulig å lage en liten del av det totale integrerte systemet hvis det ikke er en gruppe på 10. Koblingen mellom grupper på 10 må bli gjort i henhold til den samme metoden, men til tross for alt dette, vil dette allerede være et nytt nivå.

Når gruppen på 10 begynner å bli koblet sammen med hverandre, vil det dukke opp et nytt kvalitativt resultat, og 100 gruppen er et nytt resultat som er enda mer kvalitativt osv. Helt til den ideale tilstanden hvor hele menneskeheten blir integrert, som betyr = den potensielle nummer EN.

 
Fra KabTV’s “The Wisdom of the Crowd” 5/6/13