Ønske og endring

Spørsmål: Hvordan kan en vanlig person koble seg til det integrerte systemet? Hva er det som får han til å begynne å tenke integrert.

Svar: En vanlig person er inkludert i det generelle integrerte system, akkurat slik vi er. Faktisk er han alleredet funnet der, alt han trenger er å ønske å blir inkludert, gjennom sine tanker, intensjoner og innsats. Da han eksisterer i vårt samfunn betyr dette at han også har sin plass, sin ”nisje,” innenfor det integrerte samfunnet, og uten han ville det ikke vært komplett.

Det som derfor kreves fra han er en indre enighet, en bevissthet om nødvendigheten av å bi innlemmet i det integrerte systemet. Vi bringer han til dette gradvis gjennom integrert undervisning og utdannelse. Han aksepterer deretter dens innflytelse på han, som deretter begynner å forandre han.

Fra KabTV’s Wisdom of Crowds” 5/14/13

 

Kommentarer / Spørsmål