Balanse eliminerer kontradiksjoner

Spørsmål: Hvordan forklarer vi for menneskeheten årsaken til alle kontradiksjoner? Folk er ikke en gang interesserte i forskningen av «Higgs boson» – den «guddommelige partikkelen» i CERN i den digre Hadron Collider. Den siste oppdagelsen konstaterer at enhver form for ustabilitet kan forårsake at hele verden og all masse forsvinner på et øyeblikk. Hvordan forklarer du dette?

Svar: Der er ingen tvetydighet i dette siden jeg ser på verden som to krefter: positiv og negativ, gi og ta imot. Hvilke navn vi gir dem er uviktig. Disse to kreftene danner hele universet, ikke bare denne verden, men selv sfærer som er mye høyere enn våre og som vi ikke oppfatter via våre fem materialistiske animale sanser.

For å kunne utvikle denne standarden av oppfatningsevne og observere verden gjennom det å gi og å ta imot, må vi løfte oss til det nivået. Vi befinner oss ennå på det elementære egoistiske mottakernivået, som vil si at alt vi gjør er å konsumere alt rundt oss. Torah forteller oss at vi må gi: «Elsk din neste som deg selv.» Hvis vi klarer å balansere det å gi med det å ta imot og oppnå likevekt, vil vi realisere at vår virkelighet forsvinner mellom disse to tilstandene og en høyere dimensjon (virkeligheten av krefter) viser seg for oss.

Fra KabTV`s «The Global Crisis», 19/3/13

Kommentarer / Spørsmål