En mentalt syk hjerne

Spørsmål: Svært ofte assosierer vi en person med at han er på en eller annen måte. Vi kan for eksempel si at vi har en venn som tenker og ser på ting på en særskilt måte, og plutselig blir han helt annerledes. Egentlig er han utenfra sett som vanlig, men han er ikke helt på plass, hva skjer med ham? Er han mentalt syk? 

Svar: Det er snakk om problemer i hjernen. Vi ser ingen bestemt sykdom, alle er vi jo litt syke. Vår sykdom er at vi forstår og tolker virkeligheten feilaktig på alle nivåer, mineralsk, vegetativt, besjelet eller et på menneskelig nivå.

Vår hjerne er et holografisk system som henger sammen med hele universet, med alle andre hjerner på mineralsk, vegetativt besjelet eller på et menneskelig nivå, om jeg kan si det sånn. Dette gjelder for alle områder som samler og formidler all data, som informasjon, energi og alt som blir produsert utfra det. 

Alle representerer vi ett system, det bare føles for hver og en av oss som en individuell del av det som vi kan forbinde oss med, forsterke og arbeide innenfor.

Hvorfor kalles Kabbalah vitenskapen om å ta imot? Selv om hver av oss befinner seg i periferien av dette felles, globale og holografiske maskineriet som utgjør hele universet, tillater Kabbalah enhver å gå inn i og forstå alt som skjer innenfor det store felles ønske og tanke på alle nivåer.

Hver av oss har enda ikke kommet inn i dette store felles bildet. Alle ser bare sin egen lille del. Derfor ser han det utfra en bestemt vinkel som bryter lyset på en feilaktig måte. I den materielle verden karakteriseres dette som et psykologisk eller et psykiatrisk problem.

Kabbalah finstemmer alle mennesker så de kan gå inn i dette holografiske bildet med et ukjent antall dimensjoner. For enhver person vil det ikke finnes problemer med tid, avstand, hendelser i fortid, nåtid eller fremtid – all bevegelse i dette hologrammet, når han ser det fra forskjellige synsvinkler, fra ulike sider og alt under ett.

Denne tilstanden må vi oppnå. Dette holografiske volumetriske systemet er det autentiske universet.

Spørsmål: Kan en som har mentale forstyrrelser korrigere seg?

Svar: Nei, det kan han ikke fordi han har problemer med å oppfatte realiteten i rett sammenheng, og han er heller ikke i stand til å komme i kontakt med oss. 

Slike mennesker har alltid eksistert, men ettersom menneskeheten kommer stadig nærmere den rette inngangen til universets generelle hologram, blir det lettere for oss å arbeide med dem, og færre mennesker kommer til å ha mentale problemer.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Brain Of A Mentally Ill” 7

Kommentarer / Spørsmål