Verden speiler en persons indre tilstand

 

pastedGraphic.pngSpørsmål: Det er allment akseptert at alt kommer an på sinnstilstanden. Om jeg for eksempel er i dårlig humør, unngår jeg alt som ikke føles bra, er jeg i godt humør, blomstrer og lyser alt omkring meg.

Ulike begivenheter finner sted i verden, omveltninger og revolusjoner som er der uavhengig av hva jeg føler. Hvordan skal jeg forholde meg til det?

Svar: Problemet er at du ikke opplever verden som deg selv. Det virker som om den eksisterer utenfor deg, er ikke forbundet med deg. Ting skjer i verden uavhengig av deg.

Denne måten å oppleve virkeligheten på er egoistisk, for vi opplever bare det som er av interesse for oss og ikke det som objektivt sett skjer. Vi føler ikke verden som den er. Verden er bare en refleksjon av min tilstand, ingenting mer. Ingenting mer! Det kommer an på hvordan jeg føler meg. Dette er min verden. Om jeg forandret meg, da ville jeg føle både meg selv og verden annerledes. Den er min refleksjon, om jeg forandrer meg, forandrer verden seg.

Fra KabTV’s “I Got a Call. I am Surrounded by Freaks” 5/30/11

 

 

Kommentarer / Spørsmål