En global økonomisk krise “banker på døra”

thumbs_laitman_258I nyhetene (gazeta.ru): “Kolapsen på aksjeindeksen og fallet i råvarepriser har ført til hysteri og sjokk. Eksport og import faller, luften går ut av aksjebobla, det neste er eiendomsmarkedet.

Forbrukerøkonomiens æra er over i Europa og USA. Etterspørselen som har akselerert ved å gi ut lån har sluttet å vokse. I verdensøkonomien er det ikke lenger behov for metaller eller nåværende antall energiselskaper. Nasjonene i Midt Østen gir oljemarkedet unødvendig problemer ved å forårsake inflasjon, for å kunne ødelegge for de konkurrerende amerikanske skiferoljeprodusentene. I USA er det en nedgang i petroleums og gassindustrien, og trusselen for ikke å kunne nedbetale lån for skiferolje prosjektet øker.

Min kommentar: Det er ingen grunn til panikk. Dette er en gradvis overgang til en ny form for eksistens, fra en som er egoistisk, dyrisk, og privat, til en som er altruistisk, human og sosial. Alt avhenger av bevisthet, og vår form for deltakelse i overgangen, enhver person og alle oss sammen.

Et integrert globalt system forener og tvinger oss, både personen og samfunnet, til å være lik det.  Naturen avskyr, ikke bare et vakuum, men også mangelen på innhold der. Til den grad det er mangel på innhold, påvirkes den, og jobber med innkompatible gjenstander gjennom krefter som sender de til innkvartering, sammensetning, og i balanse med det generelle systemet i naturen. Vi kaller disse kreftene som korrigerer en person og et samfunn en krise.

I Hellas: “κρίσις” kommer fra verbet “κρίων” som betyr “å etablere, å definere, å velge.” Betydningen av ordet “krise” er en løsning, et vendepunkt, det vil si et punkt for korreksjoner, ikke ødeleggelser.

På kinesisk, betyr “Krise” (危机 wei ji)—“wei” fare, “ji” er et aktiviserings mekanisme, en intensiv, en kreativ kraft (fra naturen). På Hebraisk “Rashi” – Stedet hvor jordmoren befinner seg på fødsels steinen, som også kalles “Mashber” (krise) isteden for “steiner”.

Kommentarer / Spørsmål