Forberedelsen av den unge generasjonen for å implementere naturens plan

thumbs_Laitman_036Spørsmål: Hva kan gjøres med skoler, universiteter og jobbsituasjonen, hvis mennesker ikke ønsker noe?

Svar: Først av alt, må en person lære seg metoden for å realisere målet med skapelsen, som er at hele menneskeheten oppnår absolutt kjærlighet, gjensidig sammenkobling og giverglede til hverandre.

Og basert på det, gjøre hva som er nødvendig for å oppnå dette, hvilket betyr at man må få den rette utdannelsen og informasjonen. Det er sikkert at vi må holde oss selv med alt, fordi den unge genrasjonen ikke ønsker å arbeide eller lære, hva vil da skje med dem når den eldre generasjonen opphører sin eksistens?

Så, vi må forstå hele det programmet som styrer verden og innse at ungdomsårene er gitt slik at mennesker kan klargjøre seg for livet, som vil si den maksimale realiseringen av naturens program: absolutt harmoni i hele menneskeheten med naturen, og total gjensidig sammenkobling, kjærlighet og samarbeid mellom dem. Det er slik vårt neste utviklingsnivå og overgangen til et annet nivå blir oppnådd.

For dette, trenger vi først og fremst å involvere oss i utdanning. Og for å eksistere på en respektabel måte på det fysiske plan, må vi tenke på våre minimumsbehov: næring, et bosted, kommunikasjon, oppnå et yrke, utvikle industri, men til den grad det er nødvendig for å nå målet. Hvis vi når dette, vil vi se at vi behøver veldig lite. Av det vi produserer i dag, kan 90% kastes i søpla. Vi behøver enkel sunn mat, enkle klær, et normalt og komfortabelt sted å bo slik at vi ikke mister fokus på hva som er målet med vår eksistens og vil gjøre det mulig å bli involvert i vårt interne arbeid. Slik at 90% av befolkningen i verden ikke trenger å jobbe i det hele tatt, eller hele befolkningen på jorda begynner å jobbe, la oss si to timer pr. uke, og dette vil være nok til å forsyne oss selv med alt som behøves.

Spørsmål: Hvorfor er det ingen måte for oss å oppnå dette?

Svar: Fordi egoet dytter oss forover: Det behøver mer og mer, og dette er veldig fordelaktig for noen. Det er ikke tilfeldig at det blir brukt mye penger på reklame i media, som utdanner oss på den måten, for å overbevise oss at “Du behøver alt.” Men i mellomtiden behøver folk kun å vite om den sanne kraften i naturen og dens oppgave. Jeg håper at i løpet av de neste få åra vil alle ha kjennskap til dette.
Fra KabTV’s “Samtaler med Michael Laitman” 10/8/15

Kommentarer / Spørsmål