Verdens redning – Nasjonen Israel

thumbs_laitman_935Spørsmål: Hvordan bør vi forholde oss til alle de problemer vi møter?

Svar: Vi må forstå at årsaken til at problemene eksisterer, er fordi vi ikke er istand til å forandre de til noe godt. Alle problemer vokser og manifesterer seg i vår verden, i våre sanser, kun fordi vi mangler korreksjon, vår emne til å forandre verden til noe godt.

Det er ikke nok mennesker i denne verden som tiltrekker Lyset som reformerer, ved sammenkobling og forenlighet mellom seg, og dermed forandrer ondt til godt. Dette er årsaken til at vi er nedsenket i vår natur for øyeblikket, i vår egoistiske oppfattelse.

Som det står skrevet “Jeg har skapt den onde inkarnasjonen”.  Vår verden er i utgangspunktet ond. Vi er alle onde, alle egoister. Enhver tenker bare på seg selv, og dette er det motsatte av slik det skal være. Hvis vi ønsker å føle oss bra, må vi stige over vår natur å begynne å forenes og kobles sammen. Det er faktisk kabbalas visdom som utfører denne forandringen i oss. En person som studerer kabbalas visdom blir påvirket av Lyset, den øvre kraften, som forbedrer ham og kobler ham til andre.

Han begynner å forstå hvem han er og hvorfor han ble skapt, hvordan han kan forandre seg for å føle den øvre kraften og de øvre verdener. Det er skrevet, “Du kan få se din verden i din levetid”

En person utvikler sin sjel og begynner å leve i to verdener samtidig: i vår verden, og i den spirituelle verden. Nå vet han hva han skal gjøre, slik at det vil hjelpe ham og alle andre.

Bare Jødene, nasjonen Israel, ble gitt denne muligheten. Det er fordi denne nasjonen er den gruppen Abraham samlet i det gamle Babylon, som involverte seg i å korrigere verden gjennom historien inntil ødeleggelsen av Tempelet.

Nå også, må nasjonen Israel utføre denne jobben og våre utsettelser, vår mangel på kunnskap, og mangel på begjær til å kjenne til vår rolle i verden, fører til det hat som alle andre nasjoner føler mot oss.

Fra “Det Israelske radio programmet” 103FM, 8/16/15

Kommentarer / Spørsmål