Menn, kvinner og … sjimpanser

Spørsmål: Hvorfor studerer menn og kvinner alltid kabbala hver for seg?

Svar: Nevrologers faglige oppfatning er at forskjellen mellom en hannsjimpanse og en mann er vesentlig mindre enn forskjellene mellom en voksen mann og en voksen kvinne. De genetiske kjønnsulikhetene er mye større menneskene imellom, enn mellom en mann og en Bonobo-sjimpanse.

Spørsmål: Grisen blir ansett som den beste donoren når det gjelder transplantasjoner til mennesket. Hvilket dyr har den hjernen som er mest lik menneskehjernen?

Svar: Hvis vi tar proteinsammensetningen og DNAene i betraktning, ser vi at menneskehjernen er veldig lik hjernen til en sjimpanse. Forskjellen når det gjelder de strukturelle proteinene til Bonobo-sjimpansen som lever i Vest-Afrika og mennesket er mindre enn 1 %.

Hele evolusjonsprosessen er faktisk en innføring av ønskene til egoistiske monstre som bare ønsker å spise, formere seg og dominere over hverandre. Det er slik en sjimpanseflokk er organisert, og dette er samtidig svært likt måten menneskenes samfunn er bygd opp på, selv i de mest demokratiske og siviliserte landene.

Kommentarer / Spørsmål