Hvorfor er mennesker så opptatt av sex?

Spørsmål: Hvorfor er mennesker så opptatt av sex?

Svar: I den spirituelle verden er sjelen i tilstanden ”Zivug” (kobling, sammensmelting) i forhold til lyset. Dette er foreningen mellom de to partene av skapelsen, en mann og en kvinne, som gir oss den største gleden som finnes: å fylle sjelen med lys. En grunnform av den spirituelle fusjonen i vår materielle verden er fysisk paring, nemlig sex. Det er derfor tiltrekningen til det motsatte kjønn blir ansett som et fundament, roten til alle ønskene og nytelsene i vår verden, og dette er årsaken til at det opptar oss så mye.

Seksuell nytelse i vår verden demonstrerer på en vakker måte forskjellen mellom den spirituelle og den fysiske sammensmeltingen. Mennesket (en mann) tenker på sex hele tiden og han ser for seg den enorme gleden som han har i vente, men etter klimakset forsvinner tilfredsstillelsen umiddelbart. Jakten etter en annen type nytelse begynner på nytt igjen…

Hvorfor er det slik? Det er fordi lyset og ønsket utsletter hverandre. Ved å tilfredsstille ønsket, nøytraliserer med andre ord lyset følelsen av velbehag, akkurat som pluss og minus også utsletter hverandre. Det at både ønsket og lyset forsvinner, leder til dobbel tomhet. Det er derfor det står skrevet, ”Når mennesket er døende, har det ikke en gang mottatt halvparten av det man har ønsket”.

Spirituell nytelse virker på en annerledes måte i oss. Å befinne seg i den spirituelle virkeligheten betyr å ha en intensjon (filter, Masach) – en evne til å ta imot nytelse (lys) inn i et ønske (beholder, Kli) for å bringe glede til andre (en venn, skaperen). Dette krever at mennesket opparbeider seg skaperens egenskaper, egenskapene for kjærlighet og giverkraft. Da vil mennesket nå den spirituelle koblingen, uendelig sammensmelting, som vil fortsette og forsterkes hele tiden. Dette gir mennsket en følelse av evig liv.

Et sted dypt inni oss, inni sjelen, streber vi alle ubevisst mot denne bestemte sammensmeltingen, og vi er skapt for det.

Kommentarer / Spørsmål