Inlägg i kategori 'Zohar'

Hvordan avdekkes det skjulte?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvis det vi har behov for å avdekke er skjult, hvordan gjør vi det?

Svar: Det er et godt spørsmål, for følelsen av det skjulte kommer til et menneske når det leter etter den skjulte kraften. Denne skjulte kraften kalles giverglede. En som søker den, føler hvor fjern den er og hvordan den unndrar seg og forblir skjult. Da begynner man å jobbe med å oppnå den.

Hvis denne kraften blir det aller viktigste, største og mest respekterte for en person, betyr det at han allerede har oppnådd skaperens storhet. Da begynner han å føle at han ikke en gang har behov for at skaperen avdekkes for ham og han forventer heller ikke at det skjulte skal bli avdekket: Alt han ønsker er å gi tilbake for å glede den skjulte.

Selv om han ikke vet at den gir og heller ikke vet at han selv gir og den skjulte ikke vet at han gir, så er det nok for ham. Personen blir dermed også skjult for seg selv, lik den kraften han ønsker å avdekke.

Da oppnår han likhet i form med denne kraften og blir internt kjent med kraften som kalles for den skjulte. Den blir ikke avdekket, men personen kjenner den fordi han har oppnådd samme tilstand. Det er betydningen av «vi skal kjenne deg fra dine gjerninger.»

(125505)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 13/1/14, Writings of Baal HaSulam

 

Når boken leser deg

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva er det vi venter på og hvilke forventninger har vi fra boken Zohar under leksjonen?

Svar: Jeg kjenner ikke til noen annen bok som er mer malerisk, vakker og romantisk enn boken Zohar. Den griper tak i alle egenskaper og følelser et menneske har og spiller på disse strengene.

Der er forskjellige typer litteratur; lyrikk, romaner, historiske og vitenskapelige bøker. Men forfattere av disse bøkene kan ikke uttrykke mer enn det svært begrensede som finnes på vårt materielle nivå. Ordene våre er heller ikke istand til å formidle noe annet.

Men når du leser Zohar ordner du ditt indre i henhold til hva boken sier. Boken åpner opp en dør inn til deg selv for deg. Og dypt der inne gir den deg liv, maler et bilde, gir et eksempel på det som står skrevet med ord og bokstaver.

Ingenting i denne virkeligheten kan sammenlignes med boken Zohar, ingenting annet når høydene av kunstnerisk nivå den ble skrevet med. Boken Shamati rører ved noe inni deg, The Study of the Ten Sefirot og Gemara har også en viss effekt på deg. Og du kan lese Shulchan Aruch  (lovens kode) og føle den indre bevegelsen i henhold til det gjensidige samarbeidet mellom lys og beholdere. Men alt dette er «prosa» sammenlignet med Zohar, sammenlignet med dens «lyrikk» blandet med enestående følelser.

Og Baal HaSulam, med sin kommentar, gikk inn i flyten av Zohar og knyttet seg til sjelene som skrev den. Når jeg leser Sulam kommentaren, føler jeg mer og mer at den er et resultat av arbeidet til alle de ti forfatterne som skrev Zohar og i våre dager uttrykkes dette utelukkende gjennom Baal HaSulam. Det er som om de synger i kor, i et kapell, der de utfyller og fortsetter hverandre og hver av dem fortsetter med musikken og setter inn notene sine nøyaktig hvor de må være.

Slik er en virkelig bok; den er spirituell avdekkelse inni deg. Boken forbereder deg, rettleder deg, organiserer og fyller deg. Den gjør alt og du føler bare resultatet av hva boken gjør med deg.

Boken aktiviserer deg og lar deg gjennomgå en rekke tilstander. Du trenger ikke mer enn det. Den utvikler seg i deg, endrer deg og fører deg fremover. Alle delene av opptoget du føler inni deg kalles for boken. Det er ikke ark som er trykket i et trykkeri.

(124826)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 6/1/14, The Zohar

 

Et verktøy for å avdekke skaperen

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvordan kan vi opprette samme holdning overfor boken Zohar som den holdningen vi prøver å opprette på seminarene våre? Poenget er at vi plutselig føler vi mangler en kilde i den integrerende undervisningen og hvis vi tilføyer Zohar i seminarene, kan det heve oss til et nytt nivå…

Svar: Det kommer til å skje. Vi bør se på boken Zohar som en adaptor mellom skaperen og oss selv. Skaperen innsetter denne boken i oss, boken åpner seg og bygger oss og med dens hjelp blir det avdekket.

 Zohar er et verktøy. Den er ingen bok i vanlig forstand, men en samling av hjelpemidler for å oppdage skaperen i skapningen.

Men boken kan kun avdekkes i en gruppe som er klar for det. Zohar oppbygger oss, men riktig forberedelse må være gjort for at boken skal begynne å virke.

Spørsmål: Der er en slags illusjon når du sitter foran boken og ikke i en vennesirkel, at Zohar-studiet er individuelt. Hvordan overvinner vi det, slik at vi kan føle at vi befinner oss i èn sirkel rundt boken sammen med hele den globale beholderen?

Svar: Dere må snakke om det før leksjonen. Dette kalles en intensjon før studiet og også under studiet. Det må komme fra innsiden. Både lysene og beholderne avklares fra innsiden. Ingen eksterne råd vil kunne hjelpe her. Dette er klart.

(125113)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 6/1/14, Boken Zohar, utvalgte utdrag, Parshat, «Va Yikhael»

Midtlinjen: nøkkelen til fred mellom oss

Dr. Michael LaitmanZohar, kapittel VaYakhel (Og Moses samlet), artikkel 131: Slik er det, fordi ZA etter å være ferdig sydd, ble fullstendig opprettet som Hassadim, på høyrelinjen, og Malchut, som alle Gevurot, på venstrelinjen.

Følgelig er de omstridt, som i de to linjene – til høyre og venstre for Bina – til ZA stiger opp til midtlinjen og oppretter fred mellom dem, forener dem med hverandre, slik at ZA og Malchut, som også er to linjer – høyre og venstre – trenger en midtlinje for å opprette fred mellom dem og forene dem med hverandre.

Det er vanskelig å forklare hvorfor vi trenger midtlinjen og hvorfor Malchut ikke kan klamre seg fast til ZA. Vi kommer over et lignende problem i dette livet når vi ønsker å trekke andre folk til oss selv, som om de var sydd fast til oss, eller tilhører oss. Det skjer innenfor familier og i andre situasjoner.

Følgelig trenger vi å forstå den riktige tilnærmingen; det skjer i midtlinjen hvor ingen annullerer sine personlige naturlige egenskaper: ZA og Malchut forblir seg selv, men de utfyller hverandre. Og da bygger de et tillegg mellom seg, et tredje komponent mellom seg: midtlinjen.

Midtlinjen inkluderer dem begge på en måte som gjør at de utfyller hverandre. De undertrykker ikke hverandre på noen måte, men arbeidsmåten deres er forskjellig. De utfyller hverandre fordi hver del tillater motparten å dominere over seg. De slåss til og med om hvem av dem bør være mer givende og hvem bør tillate motparten å dominere, for å tilfredsstille ham/henne. På samme tid er begge forpliktet til å uttrykke seg, ellers vil det ikke være en tilstand av gjensidig kjærlighet og sammensmelting.

Det er et komplisert system som består av både maskuline og feminine deler. Når vi studerer denne strukturen, blir det mer tydelig for oss hvordan folk i fremtiden kommer til å bygge opp familieliv, vennskap og relasjoner generelt. Det spiller ingen rolle om det handler om samhandlinger mellom kvinner og menn, siden vi alle spiller enten maskulin eller feminin rolle i forhold til andre: man gir eller tar imot. Noen tredje mulighet finnes ikke. Derfor har vi ikke intetkjønn på hebraisk, kun hannkjønn og hunnkjønn. Det er det rette, siden det ikke finnes i naturen.

En klar forståelse av systemet vil være et positivt tillegg til metoden for integrerende undervisning. Det vil bidra til å opprette fred i verden, innenfor alle sfærer: i politikken, på arbeidsplassen, hjemme, i familieforhold… Alle mulige mellommenneskelige relasjoner kan bli forstått fra midtlinjen.

(124332)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 29/12/13, Forberedelse på kongressen

I et lyshav

Dr. Michael LaitmanZohar, «VaYikhael», artikkel 131: … Det er dessuten blitt avklart at mens Bina og TM reiser seg og stiger til sine nivåer, fra hvelvingen og over, tar de med seg det nedre nivået som kledte dem da de var falt ned til henne og hever også henne over hvelvingen.

Spørsmål: Hvem er den «øvre» og hvem er den «nedre»?

Svar: Det finnes et hav av det øvre lyset som fyller alt likt. Der er forskjellige ønsker i det som også fyller det øvre lyset og det er i dem, inni disse ønskene. Disse ønskene til den ene skapte skapningen begynner å fungere sammen med lysene som de avdekker uavhengig. Hvert ønske oppdager et lys inni seg, siden de er atskilte fra hverandre.

Sekvensen av tilstander de går gjennom kalles «skapelsens korreksjon.» Før det, fantes det en forberedelse for skapelsens ødeleggelse: virkeligheten til AK, virkeligheten til Nekudim, knusingen, korreksjonen av virkelighetene til ABYA og deretter fødselen til det første mennesket (Adam HaRishon), kunnskapstreets synd og den relative korreksjonen til det første mennesket, til den grad at det førte ham til begynnelsen av anerkjennelse av det onde.

Fra det punktet og videre, fra det stadiet, fra denne skjelningen og fremover, er alt som skjer i relasjoner mellom ønsker og lys et forhold som kalles skapelsens korreksjon – som er stadiet vi befinner oss i. Dette er det eneste vi snakker om. Korreksjonen er enkel: hvordan vi balanserer beholderne med lysene, slik at både lysene og beholderne får en god følelse og slik oppnår likhet i form.

(124091)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 27/12/13, The Zohar

I spiritualitet finnes ikke noen morgendag

Dr. Michael LaitmanZohar – utvalgte udrag, «VaYikhael», artikkel 112: Nå når den øvre Kongen og Dronningen (Malchut) knytter bånd og gleder seg med kyss, må den som ønsker å stille spørsmål og å komme med forespørsler gjøre det fordi det er en tid med godvilje.

Spørsmål: Hva er en «tid med godvilje»?

Svar: Mennesker må se etter en sjanse og en tid med godvilje som lyser opp over dem ovenfra. Det er faktisk sant, skjenkingen av Torah foregår hvert øyeblikk, og i hvert øyeblikk har du gode muligheter. Skaperen er ikke i besittelse av tid, det finnes ikke noe som heter i dag og i morgen. Alt er med hensyn til personen som oppnår spiritualitet og alle endringer er til det bedre eller det verre. Det høres ut som om skaperen forandrer seg, snur fra den ene til den andre siden, til den gode siden og til den dårlige. Personen føler alle disse endringene inni seg.

Så vi må se etter det beleilige øyeblikket og ikke henvise det til det øvre forsynet: «Jeg venter og ser om noe forandrer seg. Det blir bedre i morgen.» Hva betyr det at «det blir bedre i morgen?» I dag, i neste øyeblikk, skaper du en tilstand som kalles «i morgen!» Du kan ikke gjøre det hvis dyret i deg ikke lar deg gjøre det, hvid du, gud forby det, er alvorlig syk, eller hvis du er veldig sliten, siden vi ennå ikke eksisterer over kroppene. Men hvis du kan, så finnes det ikke noe slik som en tid med godvilje ovenfra, men bare nedenfra; alt avhenger av innsatsen din.

Selv om vi noen ganger føler at en «sky» dekker oss og at vi befinner oss i mørket, eller at ting er tåkete, burde vi vente og det kommer til å gå over. Det sies at «tiden gjør hva sinnet ikke kan.»Vil det si at det finnes gode og dårlige tider?

Allikevel er alt med hensyn til personen, som Baal HaSulam sier det: «og den som kan vente til i morgen vil oppnå sitt sinn når livet er over.» Det finnes ingen morgendag i spiritualitet. Ikke vent et sekund!

(123976)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 24/12/13, The Zohar

Tilhørighet til den absolutte sannhet

absannehtSpørsmål: Hvordan kan vi føle skaperen? Er det en følelse av takknemlighet for at Han skapte oss, eller noe annet?

Svar: Hvis du ikke har noen spirituell beholder finnes det heller ingen følelse av skaperen, og det blir umulig å forklare dette.

Følelsen av skaperen er en følelse av å tilhøre den absolutte sannhet, hinsides all tvil og problemer, separert fra alle dine ubetydelige beregninger! Du oppdager den absolutte perfeksjon. Denne perfeksjonen er hinsides alle dine tidligere beregninger.

Spørsmål: Har det følger at denne følelsen er løsrevet fra min forbindelse med venner?

Svar: På en side er det frittstående, og på en annen side og på tross av alt og gjennom en kobling med venner, kan du føle en liten berøring av følelsen av skaperen. Som det sies, ”Exodus 33:23”: ”Og du vil se min rygg, men mitt ansikt skal ikke bli sett.” Du kan allerede gjette at dette er noe utover dine Kelim og utover dine egenskaper. Så spørsmålet er: ”Hvordan er det mulig å evaluere noe utenfor mine Kelim? Men dette er hvordan Ohr Makif (omkringliggende lys), Achoraim de Elyon blir avdekket.

Men i hovedsak er dette middel linjen. Uten denne momentante kontakten med skaperen, er alle dine oppnåelser ikke verdt noe som helst. Selv om vi skulle oppnå total fred og Edens hage på jord og alt ser fantastisk ut, er hele denne idyllen verdt NULL. For til slutt trenger vi å oppnå en form for tilknyttning til den øvre kraften som er utenfor oss.

Dette er som en elektrisk ledning som kreves kun for å avdekke elektrisitet. Elektrisiteten ”flyter” ikke gjennom ledningen, den blir snarere passert rundt ledningen som energien i et elektromagnetisk felt, som betyr at strømmen passerer langs utsiden av ledningen og ikke inni. Ledningen er slik at energien kan bli avdekket ved siden av den. Slik er det også med venner, de er det materialet vi kan avsløre skaperen gjennom.
Fra den 2 delen av den Daily Kabbalah Lesson 11/21/13, The Book of Zohar

 

 

Synet av en engel

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Vi lærer at engler er krefter. Når begynner man tydelig å føle dem inni seg?

Svar: I den fysiske virkeligheten fornemmer vi ulike krefter relatert til uorganisk, organisk, animal og kommunikativ natur. De er relatert til tyngdekraften, klimatiske fenomen og hele verden omkring oss.

De tar del i det menneskelige livet ved enten den positive eller negative påvirkningen de har. Disse kreftene kalles engler. Når vi leser om tre «menn» som kom til Abraham, englene Rafael, Mikael og Gabriel, betyr det at han skjelnet disse kreftene inni seg. Engler er kreftene til sjelen vår, de er ikke noe utenfor oss. Noen av disse kreftene dukker opp, andre forsvinner og deres påvirkning er i konstant endring.

Det finnes faktisk ingenting annet enn engler på ulike nivå av ønsker. Personen oppfatter dem og klassifiserer dem etter hvilke av dem han kan bruke for å avansere eller ei. Vi observerer det samme i vår verden. Men her kjenner vi igjen eksterne former former for disse kreftene; vind, regn, lyd, mennesker, dyr, interne fornemmelser, alt dette er engler.

En kabbalist i vår verden ser ikke på fenomenene fra utsiden. Han ser gjennom dem hva skaperen ønsker å vise ham og påvirke ham med. Han fokuserer derfor på begivenhetens indre essens og hva den betyr. Tross alt, gjennom disse effektene så snakker skaperen med oss. Hva er det han ønsker å si?

Han ønsker å forene påvirkningen på alle nivå, de uorganiske, de organiske, de animale og de kommunikative og føre dem inn i hjertet vårt, slik at vi kun føler ham bak dem. Da vil de ikke lenger være en hindring som skjuler skaperen for oss.

(24635)

From the «Weekly Torah Portion», 22/10/10

Verden venter på den forestående sabbaten

Dr. Michael LaitmanDet sies at verdens korreksjon kommer til å ta 6000 år, noe som relaterer til ukens seks arbeidsdager.
Vi ble tildelt 6000 år for å tilberede spirituelle beholdere, ønsker, hjelpemidler. Det «syvende årtusen» (Sabbat) starter ved beholdernes korreksjonsavslutning, som vil si at det er neste nivå, som kalles tilstanden av korreksjonens avslutning (Gmar Tikkun).

Denne sabbatstilstanden eller det syvende årtusen kalles for «likheten med fremtidens virkelighet» (Mi Ein Olam HaBaah), siden det fortsatt ikke er selve fremtidens verden og der er et åttende, niende og tiende årtusen som etterfølger det, tilsvarende de første tre Sefirot (GAR).

Men sabbaten starter til og med før dette, selv innen avslutningen av 6000 år. En sabbatstilstand (den første oppstigningen av virkelighetene som tilfører oss mer lys) begynner allerede den «femte timen på den sjette dagen», som er på fredagen. Derfor er hele den sjette dagen (som betyr vårt sjette årtusen) allerede opplyst av sabbat.

Hele den sjette dagen kalles «sabbatskvelden». Vi befinner oss derfor nå i en meget spesiell tid: dette er sabbatskvelden. Vi kan allerede føle bevegelsene og endringene som begynner i verden på sabbatskvelden. Vi må gå gjennom hele perioden som gjenstår til korreksjonens avslutning og den synes å være veldig kort. Sabbaten er nær og vi er snart der.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 16/10/13, The Zohar

Mellom to skapninger

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Hva er «praktiske» bud?

Svar: Praktiske bud er korreksjoner vi er istand til å foreta i dag. Torah i sin helhet og budene er korrigerende handlinger som utføres med hjelp av lyset.

Som skrevet står, «Jeg skapte den onde tilbøyeligheten, jeg skapte Torah som krydder.» Den onde tilbøyeligheten er «materiet», det egoistiske ønsket. «Torah» er dets korrigerende kraft. Et menneske, jeg, må stå mellom dem.

Det er jeg som er kontaktpersonen mellom Torah og den onde tilbøyeligheten. Som skrevet står, «Den som tilegner seg lyset skjult i Torah, kan med det se fra verdens ene ende til den andre.» Det er jeg som definerer egoismen som ond og Tora som krydderet. Min hovedoppgave er å innlede krydderets innflytelse for å korrigere den onde tilbøyeligheten, så jeg bygger opp hele systemet – og med det – forvandling av en ond tilbøyelighet til en som er god – som vil si at jeg følger budene.

Between Two Creations

Der er praktiske bud som er mulige å følge umiddelbart og der er bud som ennå ikke er tilgjengelige for oss. Det dreier seg generelt sett om metodologien for oppfyllelse av budene (korrigerende handlinger) med hjelp av Torah (lyset).

«Bud» er forvandling fra ondt til godt, fra å ta imot til å gi, fra egoistisk intensjon til altruistisk, i hvert gitt ønske. Det gjøres av lyset. I samsvar med dette, før alt annet, må jeg identifisere ondskap med hjelp av lyset fra Torah. Da blir jeg istand til å komme med en forespørsel som vil lede meg til god tilbøyelighet.

Jeg takler alle fasene på veien takket være lyset. «Elsk din neste som deg selv» er det generelle store budet i Torah, den korrigerte formen. Den korrupte formen (den onde tilbøyeligheten) uttrykkes ved hat mot våre medmennesker. Torah er derfor ikke en skriftrull som holdes i et spesielt skap, men lyset som endrer.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 12/7/13, The Zohar