“Krev anti-jødisk terror”

thumbs_Laitman_182_02I nyhetene (9tv.co.il): “I Sverige øker antisemittismen og hatet mot Israel. Den svenske regjering var den første til å anerkjenne den palestinske staten, som til og med ikke eksisterer, men de har enda ikke kommet med en fordømmelse av den palestinske terrorbølgen som har rullet over Israel de siste tre ukene….”

“De svenske medier tok et åpent anti-israelsk standpunkt og brukte ikke ordet “terrorist” når de skrev om de arabiske angriperne. Nesten ingen tør å snakke støttende om Israel i pressen. I en reportasje om et terroristangrep den 3. oktober i gamlebyen, hvor to jøder ble drept, brukte det største svenske nyhetsbyrået TT, overskriften: “Palestiner skutt og drept i Jerusalem”, som refererer til det faktum at terroristen ble nøytralisert.”

“Til tross for den israelske ambassadørens protest, har enda ikke nyhetsbyrået gitt ham et svar. Angående angrepet, hvor paret Henkin ble drept foran sine fire små barn, valgte Sveriges media å forholde seg i total stillhet. Og i et radiointervju, spurte verten den israelske ambassadøren hvorvidt det er jødene som faktisk er ansvarlig for den økende antisemittismen…”

“Det svenske flyselskapet SAS har annonsert at de innstiller flyginger til Israel, fordi de er “ulønnsomme”.”

“Den svenske kirke tar også et oppriktig anti Israel standpunkt”

Min kommentar: Vi ser hvordan mennesker over hele verden konstant viser sin forståelse av hvem som er ansvarlig for freden i verden. Bør vi ikke finne årsaken til deres beskyldninger?

Etter alt, Toraen vår forteller oss det samme: vi, og vi alene, er ansvarlige for lidelsene og gleden i verden, med tanke på vår nærhet til Skaperen. Vi bør forstå og forandre denne trenden på den tiden vi har igjen, som renner ut, for å forhindre en gjentakelse av Holocaust!

Kommentarer / Spørsmål