Dørene er åpne for alle

Spørsmål: Hva er forholdet mellom kvantitet og kvalitet på en kongress? Når vi er flere, hvordan reflekterer det kvaliteten?

Svar: I dag, med hensyn til verdens tilstand og hva som ligger foran oss, er det vår plikt å ta imot alle og å ivareta oss selv som kjernen i dette brede publikumet. Vi behøver begge faktorer sammen.

Vi kan ikke sile ut de som ikke deltar daglig på leksjonene, ikke betaler maaser osv. Kongressen vil ikke bli sterkere av det. Vi må guides av hva naturen viser oss. Skaperen åpner dørene for alle, selv om publikum ikke har noen hast i å gå inn. Jeg håper folk i det kommende året vil «fordøye» og forstå de siste årenes hendelser, inkludert krisen, fortvilelsen og alt det andre. Slikt tar tid: Man leser noe, hører om noe og sakte men sikkert siver det inn, til man ser hvordan verden blir «kaldere» og mer «øde» og ikke lengre har noe å tilby.

Jeg håper at vi dette året, sammen med bred spredning, vil bli istand til å oppnå noe…

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 21/1/13, Shamati #213

Kommentarer / Spørsmål