Universet vårt er simulert

Synspunkt (Silas Beane, fysiker): «Der er en berømt påstand som sier at vi antakelig lever i en simulering. Idèen er at mennesker i fremtiden med letthet vil bli istand til å simulere hele universer. Og med tanke på det enorme tidsspekteret foran oss, vil antallet simuleringer sannsynligvis bli enormt. Så om du stiller spørsmålet: «Lever vi i den ene sanne virkeligheten, eller i èn av de mange etterligningene?», er svaret, statistisk sett, at vi sannsynligvis lever i en etterligning…

«I vårt univers er de fysiske lovene de samme i alle retninger. Men i en gitterkrets endres dette, siden du ikke lengre har noen kontinuerlig sekvens av rom-tid og de fysiske lovene ville være avhengige av retning… Jeg holdt et foredrag om dette temaet forleden uke og resultatet var overveldende. Halvparten av menneskene så på meg som om jeg hadde mistet forstanden, mens den andre halvparten var entusiastisk.»

Min kommentar: Jeg forstår ham veldig godt. Men som alltid, med et gjennombrudd, blir forskerne rammet av de uvitende og må være forberedt på kritikk, til folk modnes…


Kommentarer / Spørsmål