Kvinnekongressen: Det eneste ønsket

Spørsmål: Hva er foreningen av ønsket?

Svar: Ønsket refererer ikke til ønskene i denne virkeligheten: mat, sex, familie, penger, makt og  kunnskap – men til ønsket om samhold, å trè ut fra seg selv, å gi.

Vi må strebe etter ett enormt begjær som vi alle ønsker. Og når vi alle, ved at vi har hevet oss over oss selv, ønsker samhold mellom oss, vil vi motta det øvre lyset som vil forbinde oss og forme en felles sjel, et felles spirituelt system. Innenfor det, vil vi begynne å eksistere.

Fra den virtuelle leksjonen, 6/1/13

Kommentarer / Spørsmål