Inlägg i kategori 'Politikk'

Kapitalismen biter seg selv i halen

thumbs_laitman_235I nyhetene (inosmi.ru): “Verden kommer snart inn i en æra der det vil være mulig  å bli født til rikdom. Moderne kapitalisme fører i større grad til føydalisme…

“Ifølge kalkulasjonene til den britiske veldedighets organisasjonen Oxfam, vil man i løpet av det neste året oppnå at 1% av de rikeste menneskene på jorda ha mer penger en de gjenstående 99%..”

“Hvis den gjennomsnittlige vekst i verdens produksjonen er 1-1,5%, mens inntekter fra kapital investeringer komme opp i 4-5%. Ved å spekulere i markedet, kan du tjene mye mer enn å produsere noe brukelig for økonomien. Den største sjanse for berikelse er for de som har tilstrekkelig kapital og har råd til å hengi seg til finansielle spekulasjoner. Så de legger seg opp mer og mer penger og blir mer og mer fremmedgjorte fra resten av samfunnet og dets problemer….”

“Derfor, hvor du blir født er viktigere enn talent og innsats, – skriver den amerikanske økonomen og nobelprisvinner, Paul Krugman.”

“Det nye aristokratiet – er ikke så mye et aristokrati av industri, som det er en sirkel av mennesker som har penger. Mange økonomer har lenge pekt ut finansielle spekulasjoner som en kilde til voksende klasseskille…..”

“Mye av denne papirvelstanden kan forsvinne som et resultat av den finansielle uroen, bare i løpet av juni og juli 2015, har 2,8 milliarder (beløpet er nært det nominelle BMP i Frankrike), forsvunnet på den kinesiske børsen. Problemet er at de store finans spekulantene ikke ble fattige i kollapsen. De småsparere som mistet sine sparepenger i markedet, kan ikke regne med noen støtte. Banker i en slik situasjon kan faktisk regne med støtte fra staten…..”

“Økt klasseskille leder også til en nedgang i sosial mobilitet, begrenset adgang til utdanning. I det lange løp, vil den mindre “likestilte” økonomien også lide under den større likheten mellom  ledende stillinger som blir besatt av ikke så talentfulle mennesker, men av de som kompenserer for mangel på talent ved å være født i en rik familie eller har bekjentskaper i høye stillinger…”

“Framveksten av forskjellen i inntek vil i det lange løp også føre til forferdelige politiske konsekvenser. På den ene siden, fører det til en oligarkisk tilstand, på den andre siden, økende sympati for de radikale bevegelser som prøver å utslette den eksisterende sosial politiske orden.”

“Det er mulig å observere en tendens i land som ligger i utkanten av eurosonen. Det vokser fram en genrasjon som aldri har hatt muligheten til å ha en normal jobb. “Nivået på det finansielle klasseskille i Europa har truet den sosiale likevekt. Når arbeidsledighetenstallet stiger, som unge i Hellas og Spania, er  mer enn 50%  av den unge genrasjonen uten eiendom” – indikerer Janusz Shevchak….

“Piketty skriver i sin bok, hvis nivået på konstant tilbakevendende kapital vil øke den økonomiske veksten (som han forutsier i sitt arbeide), kan dette føre til ødeleggelsene av fundamentet som demokratisk kapitalisme bygger på, som er, idéen om at arbeid lar en bli rik, og dets materielle effekt avhenger av individuelle ferdigheter og innsats. Som et resultat, et fenomen som forverrer delegitimering av kapital og som følger, aktiviseringen av “sinte” bevegelser og framvekst av populistpartier (både venstre og høyerevridde), på en lur måte finne inngangen tli sosial missnøye,” – minner Sobochinsky om…”

“..i Europa støttet man former for radikale framvekster under en store depresjonen på 30 tallet. Kommunistpartiet, det tyske Nazipartiet, fascismen, radikal sosialisme og nasjonal radikale bevegelser. Historien viser at radikalisering av samfunnet kan fremskyndes hvis en økonomisk krise fremskynder en identitetskrise i nasjonen og en flyktningkrise…”

“Svaret på krisen på 30 tallet var å introdusere veldig høye skatter under rammeverket av den Nye Avtalen, slik at man i mellomkrigstiden klarte å etablere en relativ balanse mellom arbeid og kapital, som et resultat, datt inntektsforskjellene markant.”

Min kommentar: Kapitalister er ikke tøffe nok til å øke sine egne skatter. I dag er det ikke lenger et klart skille mellom hardt arbeid og utbytte av arbeide. Land er ikke lenger begrenset av sine grenser og handelen er global.

Derfor føler ikke folk de er avhengige av kapital i sitt eget land og internasjonale firmaer føler at de ikke avhenger av det. For å føle det, må de føle miljøet, holdningen til andre. Verden har kommet inn i en økonomisk bakgate og den eneste veien ut er gjennom nye sosiale forhold. Se “Den siste genrasjonen.”

Når en kvinne bestemmer seg for å få noe gjort, så gjør hun det

Spørsmål: Færre kvinner enn menn er involvert i dagens politisk-økonomiske rot i vår moderne verden. Hva kan de gjøre for samfunnets generelle helse?

Svar: Kvinner kan forplikte menn til å assosiere, til å være i gjensidig samspill og til å kobles til èn enhet. Da vil livet i et land og i verden i sin helhet fungere. Tar kvinner kontakt, vil de være istand til å forårsake at menn oppnår samme status.

Det er mye mer vanskelig for en kvinne, men samtidig er det viktig å begynne. Når en kvinne bestemmer seg for «å sette igang», stuper hun ut i strømmen og fortsetter hardnakket i riktig retning.

Med menn gjelder det motsatte: Det er lett for dem å hoppe i vannet, men veldig vanskelig å svømme fordi de møter på endeløse hindringer på veien som må fikses. Så la oss be kvinnene om å sette et eksempel for oss og gi oss styrken vi trenger for å koble oss sammen.

Kun forbindelsen mellom alle er nøkkelen til vår suksess på alle områder. Det er ingen tilfeldighet når man sier at det bak hver vellykket mann står en kvinne. Kvinnene må presse mennene til å ta kontakt og forene seg. Det er den eneste løsningen. 

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 7/3/13, «Introduction to The Book of Zohar»

 

Europa uten religion?

I nyhetene (fra Rethinking Europe): Internasjonal kongress: «Rethinking Europe with(out) Religion», 20/2 -23/2/2013 i Wien. Den internasjonale kongressen reflekterer over religiøse og politiske omformingsprosesser i europeiske samtidssamfunn på bakgrunn av en voksende pluralisme. Den utreder den politiske rollen religionen kan spille for foreningsprosessen i krisetider. «Rethinking Europe» er mer enn en økonomisk utfordring. Det betyr å lete etter «Europas sjel» (J. Delors). Det er imidlertid veldig kontroversielt dersom religion(er) i det hele tatt kan bidra med noe til Europa og hvordan dette bidraget i så fall vil arte seg.»

Min kommentar: Dette er hva kabbalah sier. Kabbala definerer religion som kjærlighet for dine medmennesker. Alt annet, alle religioner og trossystemer er oppfunnet av mennesket for å unngå denne ene naturloven. Dersom Europa godtar denne religionen, vil det overleve og blomstre; ellers vil det være fortapt.

 

Hva har Amerika valgt?

Enhver handling i vår verden kan realiseres på ikke mer enn to måter, og som en regel, ikke mindre. Rabash forklarer dette i artikkelen “A Short Path and a Long Path” (Shlavey HaSulam “Rungs of the Ladder” 1985/86, Artikkel 26).

Før valget i USA sa jeg at i henhold til alle tegn fra de to kandidatene kunne Mitt Romney presse verden til korrigering via en kortere og mer gunstig vei. Min mening har ikke endret seg i dag.

Jeg forklarte at saken ikke handler om den politiske støtten til Israel. Kun utifra samtalene om bevaring av en sterk stat i Israel, gjør at  Romney ville ha tillatt oss å utføre korrigering av verden herfra som ikke er mulig fra Amerika eller noe annet sted. Romney, ifølge hans handlinger, støtter utvilsomt denne prosessen.

På den andre siden, har Obama andre planer. Jeg har ikke tenkt til å gå inn i politikken og diskutere den, men vi har til gode å føle disse resultatene i Israel. Amerikanerne vil også føle dem fordi de går mot programmet til Skapelsen. De vil oppleve sterke slag som såvidt har begynnt. Dette er den andre veien.

Etter mitt syn er dette veldig naturlig. Helt til vi når enden av korrigeringene, vil vi oppleve hver gang vi prøver å gjøre noe positivt, enda mer alvorlige tilfeller av egosime. Det sies i Torah ”Kom til Farao, for jeg har herdet hans hjerte” Etter hver landeplage og handling fra Skaperen, klagde Moses og jødene at de ønsket å unslippe, å komme seg ut av disse forholdene.

Hva gjorde så Skaperen? Han fortsatte til neste handling, feks. han lot dem være uten halm til å lage murstein osv.. Dette er et naturlig  hendelsesforløp og det kan gjenta seg et par ganger, da vi enda ikke har realisert det onde nok til å flykte fra Egypt og å overvinne alle de som må komme ut med oss. Vi står tross alt i dag på terskelen til fullstendig forløsning av verden, ikke bare det Israelske folk.

Så det var naturlig for Obama å lykkes. For vår del måtte vi støtte Romney, og nå fortsette å  be om at dagens tilnærming avdekker så mange feil som mulig.

Jeg har allerede forklart at Obamas hensikt er å ikke støtte Israel. Kanskje han har rett fra alle synsvinkler. Kanskje han er istand til å bringe argumenter med gyldighet vi kan akseptere. Men jeg snakker fra et synspunkt om å korrigere verden. Obama vet ikke så mye om dette, men likevel for å korrigere verden, må Israels folk leve i sitt land, vokse til å bli det virkelige folket som de var før ødeleggelsen av tempelet. De må nå dette nivået for å korrigere verden som Baal HaSulam skriver på slutten av “Preface to The Book of Zohar.”

Så de neste verdensbegivenhetene og programmet til skapelsen samsvarer ikke med Obamas plan. Det er derfor jeg er imot at han skal ta beslutninger. I virkeligheten avgjør Skaperen alt og hjertene til herskerene er i Hans hender; men beslutningene som vil komme igjennom Obama vil bli som gjennom den””onde engelen”, og ikke gjennom den”gode engelen.”

I Romneys tilfellet var det motsatt. En enkel ting er motsatt her: Han vil at det Israelske folk skal leve i sitt eget land. Det spiller ingen rolle hva som motivere ham. Det viktigste er at det hjelper korrigeringen.

Jeg gjentar: Det er naturlig at Romney ikke ble valgt. Vi har tross alt ikke startet selve korreksjonen. Vi avdekker fortsatt det onde. Vi trenger absolutt en sterk ”katalysator” for å avdekke det onde, og nå vil vi få det.

Spørsmål: Var ikke vinneren i dette valget forutbestemt av Skaperen?

Svar: Jeg bryr meg ikke om det. Selv om jeg ble informert på forhånd, må jeg velge veien til korreksjon som synes kortere for meg. Jeg leker ikke ikke med hemmelig kunnskap, men utfører et spill med meg selv: Hva velger jeg? Mitt valg er totalt uavhengig av min politiske støtte til Israel, av farge, evangeliske, mormoner etc.. Det eneste kriteriet er at med Mitt Romney ville vi ha funnet oss selv nærmere korreksjon, enhet og spredning av vitenskapen Kabbalah fra landet Israel. Det er alt. Romney støtter det mer en Obama og ville dermed tillatt oss å  utføre korrigeringen. Det finnes ingen andre beregninger. Jeg bryr meg ikke om deres politikk eller image, jeg snakker kun om den interne hensikten til hver av dem.

Spørsmål: Nå som Obama er valgt, det vil si den langen veien, hva kan verden forvente?

Svar: Vi har først og fremst snakket om at verden går inn i dårligere tider. Men vi ønsker ikke å skremme folk, tvert imot er vårt mål å vekke og motivere dem til handling. Vi har snakket om kriseårene før de offisiellt begynnte, men verden var ikke klar til å høre det. For to år siden da alle snakket om at problemene var bak oss, sa vi at krisen ikke var over. I dag tror de det vil vare i ytterlige to, fem eller ti år. Det tar tid for at alt dette tullet skal forsvinne fra de ”kloke menn.”

Det vil være en stor forvirring over hele verden, i USA, Europa, Kina og Israel. Det er ikke bare en kamp mellom kapitalismen og sosialismen: verden akselererer mot en tøff, rask og vanskelig utvikling.

For jødene er det ingenting du kan gjøre, de lærer alltid av harde slag. Svake slag fungerer ikke for dem.

Jeg håper at amerikanske jøder til slutt vil føle nødvendigheten å være tilknyttet korreksjonen. I dag føler de seg først og fremst som amerikanere, deretter jøder, og til slutt føler de muligens en tilknytning til Israel. Dette er ikke bra, og ikke av noe nasjonalt hensyn, men i form av korreksjon av verden og kun det. Dermed vil de oppleve slag, for hva annet er det? For å komme ut av eksil må man kunne se alle dens former, som er motsatt befrielsen.

Du kan gå den andre veien gjennom oppmerksomhet, gjennom undervisning, for å forstå hva som skjer. Men de vil ikke høre dette, så de vil møte problemer… som hele verden vil.

Vi håper vi vil være i stand til å formilde og akselerere prosessen. Vi er tross alt ikke fornøyde med situasjonen. Vi må forstå at til syvende og sist er det opp til oss. Vi må spille vårt kort riktig, fordi vi har metoden og fordi arbeidet er betrodd til oss. Uansett hvor mye vi tenker Romeny og Obama, jøder, amerikanere og hele verden, så må vi først sjekke at vi gjør alt som er mulig å gjøre.

Vi trenger å formidle et veldig enkelt og optimistisk budskap til folket i Israel: Hvis Israel forenes vil hun bli et bindeledd mellom denne verden og den åndelige verden. Ingenting annet er nødvendig.

Et forstørrelsesglass kan fokusere solstråler for å starte en brann. Så det Israelske folket burde bli til et slikt fokus punkt, slik at det øvre lyset passerer gjennom dem og ”tenner” verden. Ingen vil gjøre dette, hverken Obama eller Romney.

Verden er som en uformelig masse, og Israel må befinne seg i midten, mellom den og Skaperen. Med andre ord må Israel inkludere begge faktorer- Skaperen og verden- å bringe dem sammen, koble dem sammen og ta vare på alle. Israel korrigerer seg selv,  tiltrekker og motiverer hele verden til å bringe glede til Skaperen, slik at han Han avdekkes i virkligheten. Baal HaSulam skriver om dette i artikkelen: “The Arvut (Mutual Guarantee),” Skaperen ønsker å bringe glede til hele verden, og det er vårt mål.

Dette er hva vi må innse. Så først av alt må vi fokusere på vårt indre arbeid og vie 99% av oppmerksomheten dit, og la det være igjen en prosent til spredning.

Jeg er veldig optimistisk, vi vil lykkes. Ting blir mer tydelige og fremtredende. Det samme med analysen og alt dette er for det bedre.

Fra den 4de delen av den  Daily Kabbalah Lesson 11/9/12, Shamati #115

 

Den fastlåste israelsk-palestinske konflikten

Synspunkt (Zbigniew Brzezinsky, politiker):«Jeg tror vi står fast og jeg føler medlidenhet med menneskene som er involvert. Jeg føler medlidenhet med Israel. Jeg er barn av andre verdenskrig og vet hva det jødiske folk gikk gjennom. Jeg føler medlidenhet med palestinerne. Det er en farlig situasjon og jeg tror det voksende opprøret i Midtøsten gjør det vanskeligere å nå et kompromiss, siden den ene eller andre siden føler seg enten aggrivert, eller rasende, eller i fare…

«Si at vi kommer i en krigssituasjon med Iran. Hvordan ender vi den? Hvor lenge kommer den til å vare? Hvem andre vil delta i den og bistå oss? Hvordan vil det påvirke hjemmefronten, på lang sikt?…

«Men det som er verst, er at vi vil drive europeerne inn i russernes favn og de vil gni håndflatene. Russerne er meget bekymret over at prisen på energi, som nå svinger mellom 90 – 120 dollar, ikke er høy nok til å tilfredsstille det forventede budsjettet deres. Men om prisen pr. fat går opp til 200 dollar, kommer de til å sitte fint. Europeerne blir totalt avhengige. Kineserne blir skadelidne, det samme blir japaneserne. Dette vil heller ikke hjelpe på den globale økonomien…

«Sist, men ikke minst, mener jeg at vi absolutt har midlene – og til og med en moralsk forpliktelse – til å gjøre for menneskene i Midtøsten – og spesielt for israelerne, det samme vi iløpet av en årrekke har forberedt å gjøre for europeerne og deretter for japaneserne og koreanerne. Det vil si, at vi gir dem et bindende, pålitelig løfte om at de er fullstendig dekket av det amerikanske atomforhindrende programmet, ved å offentlig kunngjøre at `enhver trussel mot Israel, eller verre, direkte voldshandling mot noen i Midtøsten, vil bli ansett som en voldshandling mot USA, med alle medførende konsekvenser`. Vi lykkedes i å beskytte europeerne og avskrekke sovjeterne. Vi har beskyttet japaneserne og koreanerne med suksess. Vi kan absolutt gjøre det for Midtøsten.»

Min kommentar: Israel har utviklet synspunktet at USA er ute etter å eliminere staten Israel. Israel tror ikke de har amerikanernes støtte. Det vises tydelig i det fakta at Jerusalem ikke anerkjennes som israels hovedstad, ifølge Obamas demokratiske parti. Ved å støtte «den arabiske våren», har USA tatt plass under slaget og forlatt plassen til en uavhengig hovedspiller. Det er synspunktet i Israel.

Det som teller for oss, er ikke folkets mening, men hva kabbala mener – siden denne læren er basert på kunnskap fra naturkilden, skaperen. Som kabbala sier, siden verdens korreksjon bare er mulig fra Israel, svekker USA seg selv gjennom sine ensidige planer, ved å forminske innflytelsen til de korrigerende kreftene (Ohr Makif) på seg selv.

I vår moderne, integrerte verden, må en politiker forstå hva den menneskelige utviklingen styrer mot – mot den integrerende verden; det vil si mot etablering av en komplett integrert forbindelse mellom folk, ved å endre et menneske gjennom helhetlig undervisning og oppdragelse. Verden kan raskt oppnå dette med det gode alternativet – innføring av helhetlig undervisning, eller med et alternativ av lidelse – en verdenskrig. Det er hva kabbala sier. Dersom verdenslederen, presidenten, ikke har denne kunnskapen, kommer ikke hans «lineare egoistiske» kunnskap og manøvre lengre til å fungere.

Styresmaktene vil iverksette det folket ønsker

Vi må formidle vårt budskap til alle. Jeg tror likevel at folket vil være mer mottagelige enn lederne. Den allmenne befolkningen vil komme til oss før den «styrende» befolkningen vil gjøre det.

Spørsmål: Hvorfor kan vi ikke formidle vårt budskap fra toppen? Det som styresmaktene bestemmer er jo tross alt beslutninger som vil iverksettes.

Svar: Poenget her er at et vanlig menneske ikke har et system. Han har en tom mage, og han bryr seg vanligvis ikke med hva han fyller den med. Han bryr seg ikke om virkemidlene, om noens systemer. For han er det mest viktig å unngå å være sulten.

Statsministeren lager på den andre siden planer og tenker på hva som vil være best å gjøre, som for eksempel det å heve eller senke skattene, kutte i budsjettet, ikke endre noe og så videre. Han er involvert i de tekniske detaljene. Han klarer ikke å la være å tenke på dette eller kvitte seg med det. Det er problemet. Derfor er det vanskelig for oss å nå fram til de som sitter på toppen. Deres problem er ikke magen, men kontroll. De ønsker å bevare den, og de klarer ikke å tenke på noe utover sine egne planer om å forstå årsaken til at de ikke lykkes.

Det er vanskelig for dem å høre noe nytt. De klarer det bare ikke. Det de trenger for å kunne endre sitt tankesett, er å ta på seg noen «runde» briller for å kunne se den «runde», helhetlige verden og dens avhengighet.

I denne verden blir ikke suksess målt gjennom økonomiske planer, tekniske detaljer, renter eller skatter. Ekspertene klarer likevel ikke å bryte denne onde sirkelen; de ser økonomien gjennom gamle perspektiver og klarer ikke å tenke seg noe annet. De kan lage planer i henhold til profitt.

Om jeg for eksempel produserer sko, vil jeg selge dem og tjene til livets opphold på denne måten. Ett par gir meg nok å leve for gjennom en hel måned. Om jeg lager og selger to par, vil jeg da få et månedlig overskudd. Da kommer styresmaktene og banker på min dør: «Jeg tar 50 % av overskuddet ditt på det andre skoparet. Jeg må tross alt finansiere staten, forsvaret, veiene og så videre.» Dette er jo forståelig.

Deretter kommer kommunen og banker på min dør: «Du trenger sanitærtjenester i nabolaget, offentlige fasiliteter, tilrettelegging av omgivelsene og så videre. Gi meg 10 % av overskuddet ditt». Slik bare fortsetter det.

Hvordan vil vi så kunne leve i en tid der krisen reduserer produksjonen til et nivå som kun omfatter grunnleggende nødvendigheter? Hvor vil de hente skattene fra? Skattene er tross alt hentet fra overskuddet, men om de ønsker å ta den maten jeg har behov for, vil dette skape problemer.

Jeg kan ikke akseptere at jeg skal måtte gå under en akseptabel levestandard; da vil jeg gå ut i gatene for å protestere. Hele skattesystemet er basert på en vurdering av overforbruk, men hva skjer om dette overskuddet ikke lenger blir generert?

Vårt økonomiske system er ikke forberedt på dette, det er ikke laget for slike tilfeller. Det er derfor alle bekymrer seg for den økonomiske veksten; for alle lever tross alt av den.

Vi snakker om en helt annen økonomi der det ikke finnes noe overskudd. De økonomiske ekspertene forstår selvsagt ikke dette.

Vi må derfor begynne med en helt enkel forklaring: folket vil stå uten arbeid og de vil ikke ha noe å gjøre. Det vil bli nødvendig å samle dem, sette dem på skolebenken og gjøre dem til «snille barn» for å hindre at de samles i gatene for å knuse butikkvinduer og brenne biler. Det vil være mulig å bygge opp et nytt og fantastisk samfunn. Dette vil også føre til et stort overskudd fordi disse menneskene er ekte ressurser.

Jeg tror at disse ideene vil bli hørt og forstått av verdens ledere. De vil ellers stå ovenfor en mørk framtid, en uunngåelig skjebne.

Fra del fire av Den daglige kabbalaleksjonen 3/1/2012, «The Freedom»

Hvorfor mislykkes massemediene med å dekke samfunnsprotester?

Fra nyhetene (from The Huffington Post, UK): “Occupy Wall Street går inn i sin tredje demonstrasjonsuke. Bevegelsen var nølende når den tok sine første steg, mens den nå er dagsaktuell og sprer seg over hele USA. Fra den spede begynnelsen i New York, har den nå fått godt fotfeste: Storbritannina planlegger nå Occupy London Stock Exchange.

“Massemediene har først nylig begynt å rette oppmerksomheten mot Occupy-bevegelsen, men det har tatt altfor lang tid. Hvorfor har det tatt tre uker før massemediene har skrevet om en så viktig bevegelse, spesielt når så mange tilskuere følger denne begivenheten? Er det ikke meningen at massemediene skal gi oss siste nytt? Hvorfor er det da så mange mennesker som fremdeles ikke blir informert om dette? Er det massemediene som bestemmer hva som faktisk betegnes som nyheter i stedet for å rapportere om dem?

«Massemediene svikter hele folket som de skal informere, og dette gjelder ikke bare Occupy-bevegelsen. Det blir stadig tydeligere at de som kun abonnerer på de vanlige mediene har et farlig begrenset syn på verden.

«Opprørene i Storbritannia i sommer gjorde at de britiske styresmaktene tøyde grensene ved å begrense sivile friheter når det gjelder sosiale medier. Opprørene var beklagelige, men det er ingen unnskyldning for at man skal begrense noen form for medium, ei heller en kilde som tilhører samfunnet.

«Når det gjelder Storbritannia begynte de mest populære mediene først å rapportere om demonstrasjonene til Occupy Wall Street når nyheten kom om at 700 demonstranter hadde blitt arrestert på grunn av en «ulovlig demonstrasjon». Occupy-bevegelsen har i det store og det hele blitt avholdt som fredelige demonstrasjoner, og er helt klart eksemplariske i sin oppførsel. Kanskje dette i seg selv er en trend som er bekymringsfull, siden fredelige demonstrasjoner ikke får oppmerksomhet før vold eller dårlig oppførsel forstyrrer dem. Først når det er noe saftig nytt i gjære, vender massemediene seg mot det med et spekulativt øye.

«Så lenge Occupy-bevegelsen sprer seg, og Storbritannias versjon av Occupy London Stock Exchange er ment å løpe fra 15. oktober til 12. desember, vil dette virkelig bli interessant å følge med på. Både mediene og demonstrantene må bli sett og evalueres for å se hvordan de oppfører seg. Politikere må virkelig høre etter, og legge fra seg den nedstøvede retorikken.»

Min kommentar: Styresmaktene i alle land må gjøre seg kjent med de nye tendensene i verden. Det vil bli stadig vanskeligere å manipulere verden siden den er blitt helhetlig, og de tidligere styreinstrumentene kan ikke lenger benyttes.

En helhetlig oppdragelse for alle

Spørsmål: Hvordan ser du på de høyreekstreme bevegelsene i vårt moderne samfunn?

Svar: De finnes i utviklede land uavhengig av nasjonens politikk og sosiale forhold, og de er først og fremst et resultat av tilstedeværelsen av et stort antall innvandrere som finnes i vestlige land.

Dette skjer fordi den demografiske krisen tvinger landene til å hente arbeidskraft fra utlandet, og som et resultat av dette skjer det en kollisjon mellom ulike kulturer og religioner. Løsningen kan bare komme gjennom en obligatorisk utdannelse for alle, da dette vil løfte menneskene over alle ulikhetene, lede dem sammen som én eneste og helhetlig samhørighet.

For å lykkes med dette, er det nødvendig å introdusere en obligatorisk utdannelse for alle medlemmene i samfunnet, inkludert innvandrere. Alle land vil ellers stå overfor forferdelige konsekvenser i form av borgerkriger….

Hva kan ersatte penger?

Spørsmål: Aviser skriver at terroristen som utførte den fryktelige ugjerningen i Norge var avhengig av grusomme dataspill og program om seriemordere. Hvorfor forstår ikke folk i verden et så lite og enkelt konsept som at media skaper disse morderne og og plasserer psykopatiske tanker inni hodene deres? Det er jo så tydelig…

Svar: Verden styres av mennesker som vet hvordan man kan tjene penger. Det er de som styrer rettssystemet, utdanningssystemet og regjeringene, og de har ikke tenkt å «stenge butikken» så lenge de tjener penger. Det er lønnsomt for dem å skape press og situasjoner som lurer folk til å skrive om terrorister og intervjue ofre for terrorangrep for å tjene penger på dem. Det er lønnsomt for dem å produsere og selge så mye våpen som mulig for å opprettholde drivhus med kriger og fiendtlighet. Og det er lønnsomt for dem å sende ekstraordinære nyhetssendinger om tragedier og katastrofer.

De bryr seg ikke om noen ting. Alle vil ha sin egen fortjeneste. En produserer og selger våpen, en annen organiserer avlytting og samler materiale slik at han kan selge all mulig informasjon, selv om det er sjokkerende og upassende når det blir avslørt i det offentlige.

Bak alle disse handlingene står noen og håver inn rene inntekter. Mennesker som har gagn av dette kontrollerer massemedia, regjeringer, handelsstanden – og resultatet blir at verden ser ut slik som den gjør.

Tross alt finnes det mennesker i verden som bare tenker på penger. De har ingen andre interesser. Det har ingen ting med kynisme å gjøre, for en kynisk person innser at det finnes noe større her og er nedlatende til det. Et menneske som tjener en formue er ikke nedlatende til noen ting. Han er rett og slett uvitende om det. Hans synsfelt er veldig snevert, han er fullstendig oppslukt av én aktivitet og ingen ting annet eksisterer for ham.

Derfor har disse menneskene stor makt. Det er fordi de i virkeligheten bare har ett ønske. Om de behøver regjeringens samarbeid for å tjene penger, sørger de for å få tilgang til regjeringen. Trenger de en hær, ordner de tilgang inn i hæren. Trenger de politiet, bruker de sine kontakter i politiet. Vil de at sentrale aviser skal skrive det de ønsker, kjøper de avisene. Bak scenen tilhører alt dem.

Derfor er det lønnsomt for disse menneskene å ha omgivelser med velutviklede oppfatningsevner og nytelser som er relatert til det. Disse menneskene danner den offentlige opinion og peiler den inn på grusomhet, narkotika, prostitusjon, terrorisme osv. Det er ikke slik at regjeringer er svake i forhold til dem, men at de aktivt deltar.

Saken som står på spill her er penger – og penger er makt. La oss nå se hvor svake pengene egentlig er. Men hva kan erstatte dem? Det må finnes en valuta, en verdi eller en måte å måle et menneskes bidrag og framgang med. Hva kan du gi et menneske i steden for «hardt stål», som alt kan måles med? Det er det som er kriteriet for innsatsen.

Det viser seg at vi trenger «spirituelt stål» – giverkraftens målestokk, målestokken for nærhet med skaperen. Det er den vi må bruke for å måle vår innsats og vår inntekt, mens alle materielle goder blir redusert til kun det nødvendige.

For å kunne foreta den omveltningen, må verden snus opp-ned. Det viktigste for de som holder roret i dag og leder samfunnet, er å lage produkter som de tjener penger på. Og de må nødvendigvis falle ned fra sitt Olympus, eller korrigeres og akseptere den nye «valutaen» som sin betaling.

Fra femte del av den daglige kabbalaleksjonen 25/7/11

Telt i gatene

Spørsmål: I løpet av de siste dagene har israelske par startet en protest mot boligkrisen i landet. De har satt opp telt på offentlige plasser for å protestere mot de skyhøye boligprisene. Vil dette føre til korreksjon?

Svar: Dette er bra, men hva kan våre stakkars politikere gjøre for dem? Vi har stor tiltro til dem, og tenker: ”De vil bestemme noe i dag og iverksette det i morgen.” Det er dessverre ikke slik det fungerer. Visste ikke styresmaktene om disse problemene allerede? Ønsker ikke ministrene bare å gjennomføre en konferanse og foreta beslutninger, slik at man fra i morgen av kan begynne å bygge billige hus?

Dette kan ikke skje fordi vi har med store og komplekse sosiale problemer å gjøre, og de henger alle sammen med hverandre. Boligprisene er bare ett av dem. Vi kan ikke korrigere noen av problemene om vi ikke også korrigerer samholdet mellom menneskene i landet. Ingen vil kunne hjelpe: ikke statsministeren eller regjeringen, ikke de folkevalgte og ikke menneskene som sitter i telt i gatene.

Det er bra at de sitter der, og det er bra at statsministeren er bekymret. Det er bra at han er redd og at de krever noe av han. Dette vil kanskje endelig presse dem til å komme til den riktige konklusjonen: at korrigeringen ikke vil komme fra statsministeren. Selv penger vil ikke kunne løse noen ting. Det er et større problem som ligger bak her. Selv om det vil finnes nok penger i landet, vil ikke styresmaktene være i stand til å foreta noen brukbare beslutninger.

Vi må forstå at det i våre dager ikke finnes noe atskilte, problematiske situasjoner. Nå som naturen har stengt oss inne i et helhetlig nett, er alt kun avhengig av samholdet mellom menneskene. Det er ikke ett sosialt problem, ikke en gang de minste av dem, som kan løses uten sosial samhørighet, uten et samhold innenfor nasjonen og verden. Uten å finne ut hva dette betyr, vil du heller ikke være i stand til å gjøre noe som helst.

Oppgaven kan synes mindre betydningsfull eller rent teknisk: ”Hva er det som er så vanskelig med dette, egentlig? Bare gi en ordre, sett av et område for utbygging og la arbeidet begynne.” De kan likevel ikke gjøre dette fordi de da vil berøre uhåndterlige hinder fra innsiden. Det vil være det samme som å be om ren giverkraft fra et menneske når han ganske enkelt ikke er i stand til å gjøre dette. Han klarer det bare ikke.

Vit derfor dette: I dag finnes det bare én løsning på et hvilket som helst problem: gjensidig garanti. Om det ikke finnes gjensidig garanti, finnes det heller ingen løsning. Det er nettopp dette vi må få folk til å forstå. Vi kan være sikre på å oppnå suksess og vi vil overkomme alle problemene kun ved hjelp av kraften fra gjensidig garanti.

Fra del fem av Morgenleksjonen 17/07/2011, ”Arvut