Inlägg i kategori 'Kabbalastudier'

Møte med Skaperen

Spørsmål: I enhver vitenskap foreslår vitenskaperen første en hypotese, og deretter utfører de handlinger og oppdager noe. Hvordan skjer dette i Kabbala? Hvordan kan jeg avdekke at Den Skapende Kraft påvirker meg?

Svar: Jeg er i et eller annet område, under en eller annen ytre innflytelse. Dette er tydelig for meg, men hvordan jeg kan komme i gjensidig kontakt med denne innflytelsen er ikke klart for meg; dette er det jeg gjerne vil vite.

Faktum er at vi prøver å bestemme kreftene som påvirker oss og hvilke reaksjoner de forårsaker i oss med våre fysiske egenskaper. Vi utfører imidlertid dette med vanlige fysiske midler.

Om vi utvikler oss ifølge Kabbalistisk metode, så prøver vi å påvirke kraftfeltet vi befinner oss i for å forstå det, komme i kontakt med det, og bestemme hvilke av mine innflytelser på det som forårsaker bestemte, adekvate reaksjoner fra det på meg. Den gjensidigheten som jeg skaper ved min innflytelse på det området utenfor meg som får i stand en forandring av den virkningen det så har på meg, det er gjenstand for studiet av visdommen om Kabbala.

Kabbala kaller dette området utenfor meg for Skaperen, fordi denne visdommen avdekker at dette er det høyeste og den eneste kraft som skaper og opprettholder alt i seg selv. Den kaller oss mennesker (ikke uanimert, vegetativ eller animert natur) skapte vesener, og inviterer oss til å utvikle en sans for å oppfatte Skaperen, å gå ut over oss selv og begynne å føle og utforske denne kraften. Dette er det visdommen om Kabbala er opptatt av, og som vi kan tilegne oss.

Spørsmål: Ved hjelp av hvilket av Skaperens aksjons-prinsipper, fra hvilken innflytelse av den høye Kraft på meg kan jeg gjenkjenne den?

Svar: Ved hjelp loven om formlikhet. Om jeg kan forandre meg selv, mine reaksjoner, min innflytelse på Skaperen, da vil jeg føle hvordan denne skapende Kraft samtidig påvirker meg. På denne måten er Kabbala ikke annet enn en vitenskap, det er det hele.

Derfor samler jeg tilstrekkelig mange reaksjoner fra denne Kraften på meg ved å forandre meg selv og min innflytelse på området utenfor meg. I historiens løp har jeg allerede noen data. Jeg samler dem, behandler dem, og kan så komme til noen  konklusjoner om hvordan dette området er av natur, om hvordan det oppfører seg, om virkningen det har på meg og hvordan jeg kan virke på det. Dette er hele visdommen.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 7/2/21

Et menneske er sine intensjoner

Merknad: Emnet for kabbala studiet er den mest indre delen av en person: intensjonen. Ingen annen forskning utforsker dette.

F.eks utforsker psykologi kun følelser, emosjoner, alle slags reaksjoner fra en person, og ønsker.  

Min kommentar: I tillegg utforsker psykologi intensjon, men det er ikke en vitenskap da det ikke finnes i vår verden en klar mulighet til å måle og sammenligne en persons psykologiske parametere.

I kabbala som en vitenskap om intensjoner, gir oss verktøy for et helt annen tilnærming. Vanligvis evaluerer vi ett menneske i henhold til han eller hennes handlinger, og deres resultat. Der kabbala evaluerer et menneske i henhold til han eller hennes intensjoner. Det er forskjellen. Vi kan jo i vår verden utføre dårlige handlinger med en god intensjon, og motsatt. 

Generelt er det å oppdage en persons intensjon av største betydning. Vi er jo våre intensjoner, og våre handlinger og ønsker avhenger ikke av oss, men oppstår i oss gradvis i løpet av vår fysiske utvikling.  

From KabTV’s “Basics of Kabbalah,” 12/13/18

Hvorfor er vitenskapen om kabbala så viktig?

Spørsmål: Hva er betydningen av vitenskapen om kabbala for vår generasjon?

Svar: Betydningen av vitenskapen om kabbala er ikke teoretisk, men rent praktisk. Når menneskeheten kommer til en tilstand av håpløshet, og ikke lenger vet hvordan komme seg fremover, hva de eksistere for, og hva som styrer det hele, dukker det opp et behov for kabbala. Før dette skjer har menneskeheten ikke noe behov for det, spesielt siden kabbala ikke byr på seg selv til noen. Den gjemmer seg i menneskeheten i en tilstand av forberedelse mens kabbalister utvikler og forbereder det for popularisering, formidling og anvendelse. 

I dag har vi nådd en tilstand der kabbala kan bli åpenbart til hele verden. Men frem til nå var den praktisk talt skjult. 

Spørsmål: Baal HaSulam skriver at kabbala avslører skaperen til hver eneste person. Trengte folk dette før?

Svar: Nei, men i dag trenger de det. Et menneske trenger nødvendigvis ikke sannheten, men noe som vil gi han litt trøst, tilfredshet og svar på hans problemer i livet. 

Spørsmål: Men jeg tror ikke noen vil nekte det å finne skaperen, om man visste det var mulig?

Svar: Vel, selv av alle de som kommer hit i dag for å lytte til muligheten for åpenbaringen av skaperen og den øvre verden, det neste nivået til menneskehetens utvikling, vil kun noen få bli igjen. 

Spørsmål: Er det mulig at folk ikke ønsker den skaperen kabbala tilbyr?

Svar: Det er mulig..

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 12/13/18

Viktigheten av vitenskapen om kabbala

Spørsmål: Hva er betydningen av vitenskapen om kabbala for vår generasjon?

Svar: Betydningen av vitenskapen om kabbala er ikke teoretisk, men rent praktisk. Når menneskeheten når en tilstand av håpløshet, og ikke lenger vet hvordan komme seg fremover, hva de eksistere for, og hva som styrer det hele, dukker det opp et behov for vitenskapen om kabbala. Før dette skjer har menneskeheten ikke noe behov, spesielt da kabbala ikke byr på seg selv til noen. Den gjemmer seg i menneskeheten i en tilstand av forberedelse da kabbalister utvikler og forbereder det for popularisering, formidling og anvendelse. 

Nå har vi nådd en tilstand der kabbala kan bli åpenbart til hele verden. Men frem til nå var den praktisk talt skjult. 

Spørsmål: Baal HaSulam skriver av kabbala avslører skaperen til hver eneste person. Trengte folk dette før?

Svar: Nei, men i dag trenger de det. Et menneske trenger ikke sannheten, men trenger noe som vil gi han litt trøst, tilfredshet og svar på hans problemer i livet. 

Spørsmål: Men jeg tror ikke noen vil nekte å åpenbare skaperen, hvis han visste det var mulig?

Svar: Nei, selv av alle de som kommer hit i dag for å lytte til muligheten for åpenbaringen av skaperen og den øvre verden, det neste nivået til menneskehetens utvikling, vil kun noen få forbli igjen. 

Spørsmål: Er det mulig at folk ikke ønsker den skaperen kabbala tilbyr?

Svar: Det er mulig..

Fra KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 12/13/18

 

Hvem tror på det frie valg?

thumbs_laitman_546_03I nyhetene (Samfunnet for personlig og sosial psykologi): “Å ta fra en persons tro på den frie vilje vil føre til at de føler mindre til sitt sanne jeg, ifølge nyere forskning utgitt i Social Psychological and Personaly Science. I et par studier, manipulerte forskere fra Texas A&M universitetet folks tro på den frie vilje, for å se hvordan dette vil påvirke subjektets virkelighetoppfattelse, oppfattelse av selvet.”

“‘Enten du er enig i at du har fri vilje, eller vi er overstyrt av sosial påvirkning eller andre former for påvirkning, har troen på den frie vilje virkelig avgjørende konsekvenser, sier den ledende forfatteren Elizabeth Seto, som er uteksaminert ved  Psykologisk institutt ved Texas A&M Universitetet.”

“‘Våre funn viser at en del av å være den du er, er en å erfare en følelse av styring og å føle at du har kontroll over handlingene og utfallet av livet ditt, sier Seto. “Hvis mennesker er i stand til å erfare disse følelsene, kan de komme nærmere kjernen av sitt sanne jeg””

Svar: Psykologi er ikke en videnskap. Den er basert på eksperimenter under begrensede forhold.

For det første er det ingen personer som kan akseptere og leve med den viten at de er styrt. Hvis vi kunne nå en slik tilstand, ville det være bra.

Spørsmål: Betyr dette at psykologer ikke kan overbevise en person at de er kontrollert?

Svar: Definitivt ikke. De kan ikke en gang begynne.

Du kan si til en person at alle typer esterne og interne krefter styrer ham og faktisk ikke hans egne. Og han er ikke den som velger hva han skal gjøre, fordi noen få sekunder før han tar den påståtte besluttingen, har allerede informasjonen blitt formet og skapt i hjernen hans og han uttrykker bare det klargjorte resultatet.

Vitenskapen har allerede bevist at det er sik. Men en person kan ikke si seg enig i det faktum at han ikke tar besluttingene på egenhånd, fordi det er mot hans egoistiske natur. Dette motstrider hans identitet, hans “jeg”, hans frie vilje.

Han kan si seg enig intellektuelt, men i neste sekund vil han allikevel glemme det. Hans natur sletter disse dataene automatisk og han begynner å leve som vanlig igjen, som om alt avhenger av ham..

Kommentar: Psykologer sier at forsøk på å redusere en persons tro på fritt valg øker aggresjon og gir økt depresjon.

Respons: Teoretisk ja, men faktisk, hvis man snakker om en normal, tilregnelig og balansert person, kan han ikke handle i forhold til denne troen og vil reagere negativt.

Spørsmål: Vil dette bety at en person alltid føler han er fri?

Svar: Ja. Når vi lærer “Friheten” (skrevet av Baal HaSulam om valgfihet), ser vi at selv om en hører at han er styrt, er han enig, “ja, ja ja”, og fortsetter på sin egen måte; han spør ikke en gang hvordan han blir fri. Det bekymrer ham ikke, fordi han må ha tillit til seg selv.

Så jeg bør føle i meg selv at det er en høyere kraft som kontrollerer meg gjennom alle slags systemer, omstendigheter og hendelser, både eksterne og interne, i alt jeg gjør.

Jeg må føle det, ikke bare høre det fra noen. Da vil jeg føle at jeg er bundet på hender og føtter; uansett hva jeg gjør, kommer det fra et annet sted enn meg. Jeg begynner å streve etter dette “ett eller annet sted”. Hvor er kilden til min oppførsel, kilden til min framtid, min tro? – Slik at jeg i det minste vil vite hvordan det fungerer i naturen.

Uansett hvor mye vi snakker om dette kan vi ikke overbevise en person. Det kreves mye innsats for ham å oppdage hans mangel på frihet. Men når han oppdager dette, vil han samtidig begynne å føle hvem som styrer og kontrollerer ham. Dette er åpenbaringen av Skaperen.

Psykologer har, som vanlig, fordypet seg i sine spekulasjoner. Og dette vil selvfølgelig ikke føre noe sted.

Vi må vise mennesket at han ikke er fri, men samtidig må han gis muligheten til å finne den frie vilje. Når han ser det store sammenhengen og begynner å realisere det på rette måte i et spesielt og lite samfunn, vil han begynne å forstå hvor han skal gå.

Derfor er det rette budskapet: valgfrihet finnes, men bare i å velge det rette samfunn.

Instruksjoner for spirituell oppstigning

thumbs_Laitman_041_01Kommentar: Du sier at kabbala ikke forklarer mye; den sier: stige opp og oppnå …

Svar: Dette er årsaken til at så mage ikke liker kabbala, meg (Michael Laitman), eller Bnei Baruch. “Hvorfor gir de oss ikke noen svar? Hvorfor fyller de meg ikke? Hvorfor tjener de meg ikke?”

Nei! Vi gir instruksjoner for den spirituelle oppstigning. Instruksjoner er ikke enkle, men de studenter som oppfyller dem, studerer, utforsker og implementerer instruksjoner mellom seg. De som gjør dette av slører kabbala, og de som ikke gjør noe vil ikke avsløre noe som helst. Kabbala er forskjellig fra vanlig vitenskap der man kan lytte å forstå. Kabbala er avslørt kun gjennom en persons indre oppnåelser.

Fra en Kabbala Leksjon på Russisk 3/20/16

Hva fører verden inn i en blindgate?

thumbs_Laitman_115_06Spørsmål: Dagens vitenskap har nådd sitt endepunkt. Har dette å gjøre med det faktum at videnskapsmenn utforsker verden gjennom sine fem sanser?

Svar: Vi har i dag nådd den maksimale utnyttelsen av egoet, slik at det bretter seg rundt seg selv. Det er som en Hydra (en mytologisk slange) som begynner å spise seg selv.

Derfor går alle videnskapsmenn, kunstnere, vårt samfunn, våre felles relasjoner og menneskeheten gradvis mot en slutt. Denne prosessen er ikke bare typisk for videnskapsmenn, men også for økonomien, handel og familien. Alt i verden er styrt av egoet som har gått inn i en blindgate og sluke seg selv.

Er universet et hologram ?

thumbs_laitman_739I nyhetene (nature.com): “Et team av fysikere har framsatt noe av det klareste bevis på at vårt univers kan være en stor projeksjon.”

“I 1997 foreslo teorifysikker Juan Maldacena en dristig modell av universet hvor gravitasjonen stiger fra forsvinnende tynne og vibrerende strenger, kan tolkes på nytt med bruk av veletablert fysikk. Den matematiske intrikate verden av strenger, som eksisterer i ni dimensjoner av rommet, pluss en av gangen, vil kun være et hologram, den virkelige handlingen vil spilles ut i en enklere, flatere kosmos hvor det ikke finnes gravitasjon.”

“Maldacenas ide gjorde fysikere spente da det tilbydde en måte å sette den populære, men fortsatt uprøvde strengteorien på et godt fundament – og fordi det løste tydelige uregelmessigheter mellom kvante fysikk og Einsteins gravitasjons teori. Dette beviste fysikerne med en matematisk rosettstein, “dualiteten”,  som tillot dem og oversette frem og tilbake mellom to språk og løse problemer i en modell som virket umulig å spore i den andre, og vice versa…..Men, selv om gyldigheten til Maldacenas ideer for det meste er tatt for gitt siden den gang, har et rettskaffet bevis blitt vanskelig å fremskaffe.”

“I to aviser postet man under arkivX fanen, som Yoshifumi Hyakutake ved Ibaraki universitetet i Japan og hans kolleger nå står for, hvis ikke akkurat et bevis, i det minste sammenlignbare bevis for at Maldacenas formoding er sann”

Min kommentar: I følge kabbala finnes det ikke noe annet en de 10 Sefirot (rot og det 4 bokstavers navnet til skaperen, dette er 5 Sefirot, En av dem, ZA, består av 6, derav 10) Så alt du kan forestille deg er det private synet på de 10 Sefirot, fordi hver av Sefirotene er delt inn i 10 av dets sub-Sefirot, etc..

Derfor tror vi: 5 verdener, 5 Partzufim, 5 Sefirot – totalt 125 nivåer fra vår verden til den evige verden. Alle steg har den samme strukturen og forskjellen mellom dem finnes bare i klarhet i detaljer der man avdekker Skaperen i verdenen. Jo høyere nivå, jo mer detaljert er det og jo mer klart avdekkes Skaperen.

Var Albert Einstein en kabbalist?

thumbs_Laitman_083Spørsmål: Hva er din oppfattelse av Albert Einstein, var han en stor fysiker, en filosof, eller kanskje en kabbalist?

Svar: Jeg vil si at Einstein på en eller annen måte var en kabbalist, og det er derfor han introduserte relativitetkonseptet, mer nøyaktig, relativiteten til observatøren, en person og dermed introduserte det inn i vitenskapen, til verden, relativitetkonseptet i forhold til vår oppfattelse, kunnskap og liv.

Alt avhenger av den som observerer utifra hans eller hennes egenskaper- og dette er nøyaktig den kabbalistiske evalueringen av mennesket over personen selv, med tanke på det absolutte, Skaperen, egenskapen av total kommunikasjon (Å gi kjærlighet), alle de motsatte deler, og naturens egenskaper.

Og dessuten, alt vi oppfatter er oppfattet av en person, i forhold til personen og som om det som eksisterer på utsiden av en person ikke betyr noe. Kabbalas visdom snakker om hva vi erverver, og spesielt, er det vitenskapen og fundamentet til alle vitenskaper.

Over astrologi og stjernene

thumbs_laitman_277Spørsmål: Toraen tilskriver stjernene til forskjellige astrologiske tegn. Styrer skaperen folks sjel med stjernene? Hva er forholdet mellom sjelen og stjernene?

Svar: Det er ikke noe spesielt med stjernene. Det er ganske enkelt en likning og det er det. Det er ingen kraft i stjernene og det gjør ingen forskjell om en spesiell stjerne blir ødelagt eller forblir. Dette er enkle livløse systemer som ikke har noen effekt på noe som er spirituelt eller tilhører den øvre verden..

Astrologi dukket først opp for lenge siden fordi folk ønsket å vite hvor de er, hvordan de skal oppføre seg, hvordan måle tiden og hva man skal gjøre.

I det gamle Babylon kunne astrologer angi en persons karakter og hva som vil skje med ham ifølge stjernene. På den tiden var mennesker mer følsomme og nærmere naturen og kunne fortelle mye om en person ved å lese forskjellige tegn. Men dette er ikke systemet til de øvre styresmakter. Dette er systemet til vår jordiske eksistens, som kan gjøre livet sikrere og mer komfortabelt.

I dag er det ganske meningsløst siden vi har mistet vår følsomhet til naturen og det finnes ingen visemenn som de som levde for lenge siden; de kan allikevel ikke hjelpe oss idag. Vi er så negative i vår tankegang og begjær, og så forurenset av forskjellige kjemikalier at ikke noe kan hjelpe oss.

Kommentar: Men mennesker er fortsatt interesset i spådommene til bulgarske Baba Venga eller andre.

Svar: Det er helt naturlig, men dette er ikke kabbala, og de kan heller ikke lære oss noe riktig. De kan spå hendelser på forhånd, men de kan ikke endre noe.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 12/27/15