Det viktigste er å tjene

For å trigge en person og lede ham til å lese de autentiske kildene og forstå hvorfor han trenger dette, skriver jeg mine bøker om hva Kabbalah tilbyr oss.

Etter dette, må man lese tekster som viser riktig retning, i mine bøker kan man også finne dette. Man må lese disse tekstene som handler om de øvre gradene som man må oppnå, og dette er også å finne i mine bøker.

Egentlig kan man si at mine bøker kan leses i stedet for mine store læreres bøker. Likevel er den originale kilden best. Jeg kan ikke sammenligne mitt spirituelle nivå med det min lærer Rabash hadde, og ikke minst hans far Baal HaSulam. Jo mer jeg går fremover, ser jeg også den enorme forskjellen mellom oss.

Jeg holder meg liten for nettopp å kunne tjene min generasjon. Jeg godtar å ikke bli opphøyet, selv om det jeg har gjort kanskje kunne åpnet en høyere vei for meg, men da ville jeg ha mistet kontakten med min generasjon.

Det finnes ingen personlig beregning, bare en generell beregning, for det individuelle er som det generelle. Derfor vil en Kabbalist ofte føle at han vil være til større hjelp for andre om han holder seg på et lavt nivå. Det viktige er å tjene.

Spørsmål: Det er altså ikke mulig å løfte seg opp til høyere nivåer med en psykologisk basis som du beskriver ?

Svar: Det er mulig. Det kommer an på den enkelte.

Når du leser mine bøker kan du etter hvert oppdage mye høyere nivåer som du kan forstå i dag, det kommer an på hver og en. Det som teller er den indre tilstanden forfatteren skriver ut fra. Jeg befinner meg på et mye lavere nivå enn Rabash gjorde. Jeg kan ikke sammenlignes med Baal HaSulam. Han er en som har klatret hele veien opp på den åndelige stigen.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Hidden Power of Books” 7/9/11

 

Kommentarer / Spørsmål