Inlägg i kategori 'Verden'

Kapitalismen biter seg selv i halen

thumbs_laitman_235I nyhetene (inosmi.ru): “Verden kommer snart inn i en æra der det vil være mulig  å bli født til rikdom. Moderne kapitalisme fører i større grad til føydalisme…

“Ifølge kalkulasjonene til den britiske veldedighets organisasjonen Oxfam, vil man i løpet av det neste året oppnå at 1% av de rikeste menneskene på jorda ha mer penger en de gjenstående 99%..”

“Hvis den gjennomsnittlige vekst i verdens produksjonen er 1-1,5%, mens inntekter fra kapital investeringer komme opp i 4-5%. Ved å spekulere i markedet, kan du tjene mye mer enn å produsere noe brukelig for økonomien. Den største sjanse for berikelse er for de som har tilstrekkelig kapital og har råd til å hengi seg til finansielle spekulasjoner. Så de legger seg opp mer og mer penger og blir mer og mer fremmedgjorte fra resten av samfunnet og dets problemer….”

“Derfor, hvor du blir født er viktigere enn talent og innsats, – skriver den amerikanske økonomen og nobelprisvinner, Paul Krugman.”

“Det nye aristokratiet – er ikke så mye et aristokrati av industri, som det er en sirkel av mennesker som har penger. Mange økonomer har lenge pekt ut finansielle spekulasjoner som en kilde til voksende klasseskille…..”

“Mye av denne papirvelstanden kan forsvinne som et resultat av den finansielle uroen, bare i løpet av juni og juli 2015, har 2,8 milliarder (beløpet er nært det nominelle BMP i Frankrike), forsvunnet på den kinesiske børsen. Problemet er at de store finans spekulantene ikke ble fattige i kollapsen. De småsparere som mistet sine sparepenger i markedet, kan ikke regne med noen støtte. Banker i en slik situasjon kan faktisk regne med støtte fra staten…..”

“Økt klasseskille leder også til en nedgang i sosial mobilitet, begrenset adgang til utdanning. I det lange løp, vil den mindre “likestilte” økonomien også lide under den større likheten mellom  ledende stillinger som blir besatt av ikke så talentfulle mennesker, men av de som kompenserer for mangel på talent ved å være født i en rik familie eller har bekjentskaper i høye stillinger…”

“Framveksten av forskjellen i inntek vil i det lange løp også føre til forferdelige politiske konsekvenser. På den ene siden, fører det til en oligarkisk tilstand, på den andre siden, økende sympati for de radikale bevegelser som prøver å utslette den eksisterende sosial politiske orden.”

“Det er mulig å observere en tendens i land som ligger i utkanten av eurosonen. Det vokser fram en genrasjon som aldri har hatt muligheten til å ha en normal jobb. “Nivået på det finansielle klasseskille i Europa har truet den sosiale likevekt. Når arbeidsledighetenstallet stiger, som unge i Hellas og Spania, er  mer enn 50%  av den unge genrasjonen uten eiendom” – indikerer Janusz Shevchak….

“Piketty skriver i sin bok, hvis nivået på konstant tilbakevendende kapital vil øke den økonomiske veksten (som han forutsier i sitt arbeide), kan dette føre til ødeleggelsene av fundamentet som demokratisk kapitalisme bygger på, som er, idéen om at arbeid lar en bli rik, og dets materielle effekt avhenger av individuelle ferdigheter og innsats. Som et resultat, et fenomen som forverrer delegitimering av kapital og som følger, aktiviseringen av “sinte” bevegelser og framvekst av populistpartier (både venstre og høyerevridde), på en lur måte finne inngangen tli sosial missnøye,” – minner Sobochinsky om…”

“..i Europa støttet man former for radikale framvekster under en store depresjonen på 30 tallet. Kommunistpartiet, det tyske Nazipartiet, fascismen, radikal sosialisme og nasjonal radikale bevegelser. Historien viser at radikalisering av samfunnet kan fremskyndes hvis en økonomisk krise fremskynder en identitetskrise i nasjonen og en flyktningkrise…”

“Svaret på krisen på 30 tallet var å introdusere veldig høye skatter under rammeverket av den Nye Avtalen, slik at man i mellomkrigstiden klarte å etablere en relativ balanse mellom arbeid og kapital, som et resultat, datt inntektsforskjellene markant.”

Min kommentar: Kapitalister er ikke tøffe nok til å øke sine egne skatter. I dag er det ikke lenger et klart skille mellom hardt arbeid og utbytte av arbeide. Land er ikke lenger begrenset av sine grenser og handelen er global.

Derfor føler ikke folk de er avhengige av kapital i sitt eget land og internasjonale firmaer føler at de ikke avhenger av det. For å føle det, må de føle miljøet, holdningen til andre. Verden har kommet inn i en økonomisk bakgate og den eneste veien ut er gjennom nye sosiale forhold. Se “Den siste genrasjonen.”

Flyktninger: Hva vil skje med Europa? Del 4

laitman_430Tsunamien vil fortsette

Vi skal ikke sitte og vente på en «lys fremtid.» Vi må hjelpe Europa akkurat nå, som allerede overstrømmes av flyktninger. Dette er ikke bare en tilfeldig tsunami, det er naturen som sier i fra, og det med en rekke ulike former for katastrofer og kriser som er en konsekvens av vårt voksende ego, og de er ment å utløse endringer i menneskeheten som helhet.

Det er på tide å endre vår natur fra egoisme til å elske vår neste som oss selv. Det involverer alle, men Israels folk, må være de første i rekken i denne prosessen.

Hvis vi utsetter tingene på dette stadiet, unnlater å hjelpe Europeere med dette, og lar vær å forklare hva som skjer, hvis vi ikke forklarer essensen av problemet, og deler metoden med løsningen på denne katastrofen, vil den Europeiske tsunamien spre seg til oss også. Det ble uttalt av profetene Esekiel og Jesaja.

På den ene eller den andre måten, befinner Europeerne seg i en blindgate, og deres problemer vil bare fortsette. Før de forstår hva den egentlige løsningen er, vil de stå overfor en lang prosess, full av trusler og fortvilelse, helt til de endelig skjønner at det er kun gjennom endring av sin egen individualistiske natur, man kan overleve og løse situasjonen.
Fra KabTV’s “Et nytt liv” 8/27/15

 

 

 

Flyktninger: Hva vil skje med Europa? Del 3

laitman_426

Samtykke til endringer

På dette tidspunktet, er vi vitner til begynnelsen av en prosess: Europeerne har innsett at de ikke kan la flyktninger klare seg selv, men på samme tid, vet de ikke hvordan de skal ta de inn.

De samme europeere, som i tusenvis av år, om ikke mer, myrdet hverandre, og der henrettelser var et hverdagslig «teater» for vanlige folk, kan ikke lenger leve i fortiden ; de klarer ikke å stå i mot flyktnings-invasjonen.

Spørsmålet er: «Hvorfor?» Her er handlings-lammelsen forbundet med stor fare.

Vi ser at naturen forplikter oss til å endre vår indre struktur. Vi vil etter hvert forstå og erkjenne at vi virkelig trenger denne endringen. Vi vil samtykke til denne situasjonen, og vil ønske disse modifikasjoner i vår natur. Først da vil vi gradvis begynne å endres.

Vil situasjonen nå en tilstand der vil vi plutselig føleler av at vi er villige til å gå tilbake til vår egoisme. Tvert imot, vil vi fortsette vår vei mot korreksjon, og til slutt vil vi bryte grenser som skiller oss. Dette er en global prosess og det vil vare til vi alle er flettet sammen til en familie, og blir til en udelelig helhet.

Det vil skje under finansielle og økonomiske slag, mange trusler, og en rekke naturkatastrofer. Naturen er i ubalanse på grunn av oss, så dette vil dytte oss i gang.

Så langt har vi ikke begynt å bygge likevekt og enhet, som vi allerede burde ha innsett ifølge den evolusjonære utviklingen. Det er derfor naturen vil tvinge oss, til å forstå situasjonen vi er i, og å ønske forandring.

Som et resultat av mange katastrofer, vil folk i verden til slutt innse og de vil føle at det er Israels folk som har  løsningen på dette problemet. Deretter vil de appellere til folket i Israel, og sette dette kravet. Dette er tiden da israelerne vil utlevere metodikken for korreksjon, kalt kabbala, læren for alle nasjoner. I hovedsak er læren om kabbala kunsten og vitenskapen om hvordan koble mennesker sammen.

Når dette skjer, vil Israel bli «Lyset for alle nasjoner.»

på [165953]

Fra KabTV er «Et nytt liv» 8/27/15

 

Den kommende storm

thumbs_laitman_250_0Synspunkt (livejournal): “En rekke tiltak blir iverksatt i verden for å returnere dollar som “svever rundt” i verden, tilbake til USA. Kollapsen av den kinesiske aksjeindeksen er måten å løsrive seg fra overskuddet av dollar i seg selv, og dette gjelder også i Europa”

“Etter at de amerikanske indekser begynner å falle. I det øyeblikket forsvinner det spekulative pengemarkedet (dvs, at det har evnen til å bevege på seg), vil det være mulig å nærme seg slutten på gjeldsmarkedet i USA.”

“Og derfor har vi ordnet noen korte oppsummeringer:

1. Begynnelsen på fallet av det globale finanssystemet basert på dollar, har startet

2. Alle penger returnerer til sitt utgangspunkt.

3, Penger som returnerer til USA vil bli borte sammen med gjeldsmarkedet

4. Penger som returnerer til Japan vil dekke lånene.

5. Penger som returnerer til Europa vil forsvinne med bankene.

6. Gjeldsmarkedet i Europa vil kollapse.

Stormen starter når man følger aksjeindeksene og aksjemarkedet vil kollapse, da vil verdien på gull og sølv stige”

Min kommentar:  I prinsippet er det ikke viktig hvilket scenario som vil påse omorganisasjonen av verden. Vi må bringe klarhet i vår kunnskap slik at folk vil begynne å forstå naturens program (Skaperen), og på hvilken måte vi må følge den. Det er ikke som i fortiden hvor vi fokuserte på markeds og finansielle forhold, vi må heller spesielt gjøre oss klar for nye sosiale forhold og koblinger som i et forenet samfunn. Etterpå, og derfra må vi bygge nye koblinger på alle våre andre områder vi har aktiviteter. Som er: først må det være en endring i personen, og bare etter det, kan vi bygge et nytt samfunn. Og vi kan ikke gjenta de feilene bolsjevikene, som med tvang, kommanderte mennesker inn i kommunale leiligheter og kollektiver.

En global økonomisk krise “banker på døra”

thumbs_laitman_258I nyhetene (gazeta.ru): “Kolapsen på aksjeindeksen og fallet i råvarepriser har ført til hysteri og sjokk. Eksport og import faller, luften går ut av aksjebobla, det neste er eiendomsmarkedet.

Forbrukerøkonomiens æra er over i Europa og USA. Etterspørselen som har akselerert ved å gi ut lån har sluttet å vokse. I verdensøkonomien er det ikke lenger behov for metaller eller nåværende antall energiselskaper. Nasjonene i Midt Østen gir oljemarkedet unødvendig problemer ved å forårsake inflasjon, for å kunne ødelegge for de konkurrerende amerikanske skiferoljeprodusentene. I USA er det en nedgang i petroleums og gassindustrien, og trusselen for ikke å kunne nedbetale lån for skiferolje prosjektet øker.

Min kommentar: Det er ingen grunn til panikk. Dette er en gradvis overgang til en ny form for eksistens, fra en som er egoistisk, dyrisk, og privat, til en som er altruistisk, human og sosial. Alt avhenger av bevisthet, og vår form for deltakelse i overgangen, enhver person og alle oss sammen.

Et integrert globalt system forener og tvinger oss, både personen og samfunnet, til å være lik det.  Naturen avskyr, ikke bare et vakuum, men også mangelen på innhold der. Til den grad det er mangel på innhold, påvirkes den, og jobber med innkompatible gjenstander gjennom krefter som sender de til innkvartering, sammensetning, og i balanse med det generelle systemet i naturen. Vi kaller disse kreftene som korrigerer en person og et samfunn en krise.

I Hellas: “κρίσις” kommer fra verbet “κρίων” som betyr “å etablere, å definere, å velge.” Betydningen av ordet “krise” er en løsning, et vendepunkt, det vil si et punkt for korreksjoner, ikke ødeleggelser.

På kinesisk, betyr “Krise” (危机 wei ji)—“wei” fare, “ji” er et aktiviserings mekanisme, en intensiv, en kreativ kraft (fra naturen). På Hebraisk “Rashi” – Stedet hvor jordmoren befinner seg på fødsels steinen, som også kalles “Mashber” (krise) isteden for “steiner”.

Epoken med motsatt diskriminering

thumbs_laitman_555Synspunkt (Mark Zaltzberg – professor i fysiologi, Universitetet i  Houston, Texas): “Vi lever i en epoke med anstendig og ærlig diskriminering – de kvaliteter som er innarbeidet i  fundamentet til et engang så stort og rikt land”.

“Det moderne Amerika er snudd til et absurd teater: Foreldre er redd for sine barn, lærere er redd for sine studenter og deres foreldre, politiet blir varslet av kriminelle, kristene er skremt av ateister og muslimer, normale menn og kvinner er redd for homoseksuelle, hvite mennesker blir plaget av svarte mennesker, og soldater og politimenn er redd for å skyte fienden”.

“På samme tid er ikke svarte og muslimer redde for noe; ethvert avvik fra normen er beskyttet av loven. Det finnes utallige absurditeter; respektable folk er redd for å kalle absurditeter med navn. Videre, blir dustete lover trykt ned over hodene på oss og de krever at vi later som om dette er til fordel for vår situasjon”.

Min kommentar: Vi har virkelig gått inn i den motsatte diskrimineringens tidsalder, og ting som før var ansett som bra, er nå sett på som dårlig. Saker som var forbudte har nå blitt essensielle og lovlig. Toraen snakker om denne situasjonen i hardere ordlag: “Menneskehatere bor i deres hus”.

Toraen viser også en vei ut av situasjonen, gjennom innføringen av loven av forenlighet og kjærlighet blant mennesker. Den øvre verden er klar til å gjøre dens jobb hvis vi overgir oss til dens påvirkning. Vi må innføre de vilkår som ble gitt av Rabash, for å erverve forenlighet,

Ebola er et virus av ubalanse

thumbs_laitman_740_02Spørsmål: Ebola-epidemien truer verden ved å sette menneskeheten i grenselandet mellom liv og død. Hvor kommer viruset fra og hva kan vi gjøre for å stanse det?

Svar: Ebola-epidemien tiltrekker hele verdens oppmerksomhet, men faktum er at vi har mange problemer å forholde oss til som er like alvorlige.

Alle problemene stammer fra ubalansen i medmenneskelige forhold. Det er vanskelig å utmerke hvilke av de problemene vi forårsaker vil føre til krig, sykdommer, tsunamier, eller vulkanutbrudd.

Det finnes mange naturlige faktorer som kan være mer truende for menneskeheten enn Ebola. Eksperter forventer, feks, et stort vulkanutbrudd i California. Vulkanaktiviteten er stadig økende der, og et utbrudd kan være nært forestående.

Hvis det skjer, kan asken dekke himmelen i en slik grad at vi ikke kommer til å se solen. Temperaturen vil synke til minus 50 grader celsius. Det er uklart hvordan vi vil klare å overleve under slike forhold.

Vi eksisterer innenfor ett samlet system, og ubalansen i dette systemet har nådd den kritiske røde linjen, som fremkaller de negative kreftene i naturen. Alt avhenger av nivået og typen av ubalanse vi forårsaker. Det er ingen som straffer oss med hensikt på denne måten, det er snarere systemets naturlige reaksjon. Når systemet er ute av balanse, slår det tilbake på oss.

Vi kan kanskje se på det som en straff, siden vi på tidligere nivåer ble utviklet av slag som presset oss fremover. Istiden er et slikt eksempel. Baal HaSulam sier at da planeten jorden ble dannet, gjennomgikk den flere faser av oppvarming og nedkjøling, og hver periode varte i ca tretti millioner år før jordskorpen hvorpå liv kan eksistere ble opprettet på toppen av denne gigantiske vulkanen.

Det har alltid forekommet ekstreme prosesser på jordens overflate, men de roet seg ned og brakte jorden i en balansetilstand som gjorde forekomsten av livsformer mulig. Temperaturforskjellen mellom vinter og sommer er for det meste ca 20 grader, noe som er en ubetydelig forskjell sammenlignet med hva som var tilfellet på denne planeten før den oppnådde balanse, da temperaturen steg til 2000 grader og sank til minus 50 eller 200.

Balanse ble oppnådd, der visse betingelser sørger for at vi kan eksistere. Levende protein eksisterer takket være jordens temperaturbalanse, i hav og på land.

Ettersom mennesket utviklet seg, hevet det seg over hele dette systemet. Alle naturens komponenter er koblet til ett og samme system; atmosfæren, havet og kontinentene. Jorden eksisterer ikke i henhold til lovverket i stater og nasjoner som er atskilt av grenser, men som en planet med èn økologi og generelle, kollektive, naturlige prosesser. Det er menneskene som bor på denne planeten som forstyrrer balansen.

Dette systemet har ingen intensjon om å straffe oss – det reagerer i forhold til våre handlinger. Derfor får vi det vi fortjener. Det slår tilbake på oss når vi på menneskelig nivå forstyrrer denne balansen. Lik en negativ faktor som forårsaker ubalanse, får menneskeheten et tilbakeslag.

(145769)

Fra KabTV’s «A New Life», 19/10/14

 

Den siste revolusjon vil være internal

thumbs_laitman_626Spørsmål: Hva bør jeg gjøre hvis det er vanskelig for meg å snakke med folk og jeg ikke vet hvordan jeg skal formidle metoden for tilkobling til en person jeg snakker med?

Svar: Det kan ikke være noen problemer da vi forklarer folk hvordan det er mulig å komme ut av krisen. Hvis slike problemer ikke eksisterte i verden, ville vi ikke hatt muligheten til å tilnærme oss dem. Men fra dag til dag synker verden ned i større og større problemer og kaos med formidabel hastighet. Ingen vet hva som vil skje i dag eller i morgen.

I en slik situasjon må vi rett og slett gå ut til verden å forklare dem hvorfor dette skjer. Dette blir faktisk gjort bevisst av naturen som presser på oss. Vi utvikler oss konstant under dens press, selv nå presser den oss så vi vil fortsette vår utvikling.

Denne gangen derimot bør ikke vår utvikling skje gjennom all slags kriger. Mot hvem kan vi kjempe i dag om vi alle er i samme trøbbel? Ingenting vil hjelpe om vi begynner å sloss mot hverandre da vi ikke har noe å erobre. Du ønsker å leve i en nasjon? Kom igjen!

Problemene menneskeheten opplever i dag kan ikke løses på en jordisk måte. Vi har ikke de verktøyene som kreves for å rette opp i situasjonen. Det er fordi vi allerede har brukt opp alle de midler som finnes i denne verden, men vi føler oss fortsatt dårlige. Menneskeheten ble forvirret: hvis vi starter en revolusjon mot noen, skader vi oss selv.

Revolusjoner vil ikke hjelpe, men kun ødelegge nasjoner som vi kan se fra det siste eksempelet i Ukraina, eller konsekvensen av den arabiske vår, en bølge av uro som har passert gjennom den arabiske verden. Vi har ikke verktøyene til nytte for vår situasjon. Naturen forplikter oss til å flytte fra eksterne tiltak til interne tiltak og å endre oss selv.

Dette er nøyaktig hva vi må forklare og å synliggjøre for alle. Å komme ut av krisen er mulig kun gjennom intern revolusjon inni et menneske, ikke gjennom eksterne omveltninger. Dette er vårt budskap som vi bringer ut til folket. Vi har en metode for å endre en person hvor han ikke bare oppnår et rolig liv i denne verden, men oppdager en helt ny, evig og fullstendig dimensjon i tillegg til den han lever i nå.

Dette tillegget vil være så meningsfylt at han så og si vil koble seg fra dette materialistiske livet og vil leve helt og holdent i den spiritualistiske verden uten å føle livet og døden til sin fysiske kropp. Han vil heve seg over den i en følelse av evig eksistens.

Vi er nødt til å oppnå en tilstand som dette og på denne måten vil vi selvsagt løse alle problemer, fjerne all tvil å svare på alle spørsmål. Dette er den eneste metoden som gjør det mulig å forlate krisen som vil ekspandere mer og mer. Jeg håper at alle vil forstå så raskt som mulig at dette er den eneste måten.

 
Fra den Daily Kabbalah Lesson 4/10/14, Talk About Dissemination: Questions and Answers with Dr. Laitman

 

 

Kontakten som forandrer verden

Spørsmål: Hva bør intensjonen vår være for å korrigere verden under den kommende kongressen?

Svar: Hvis forbindelsen vår er god og sterk, med intensjon for vårt felles mål, i gjensidig giverglede, vil det uten tvil nå verden og den vil begynne å forandre seg.

Fakta er at vi er sammenkoblet gjennom det samme indre systemet. Det vi studerer i kabbalah: Sefirot, Partzufim, virkelighetene, alt dette er forbindelser mellom oss. Det er ikke noe som finnes i verdensrommet: dette er vår virkelige kontakt.

Når vi realiserer den i grupper på ti, ser vi plutselig at der er sirkler av virkeligheter mellom oss som forbinder oss, vi ser hvordan vi påvirker disse forbindelsene – og de påvirker oss og lyset manifesteres mellom dem. Dette er manifestering av skaperen, hans realisering.

Fra den virtuelle leksjonen, 2/6/13

Det finnes ingen behov for å skape nye arbeidsplasser

Mening (fra CNN): Den mislykkede politikken med innstramminger må avvises, og fokuset må være på å skape nye jobber, sa internasjonale tillitsvalgte under et møte med globale ledere i Paris tirsdag.

Medlemmer av den internasjonale handels unionens hovedorganisasjon, som talte på organisasjonen for økonomi, samarbeid og utvikling (OECD) forum sa at verden trenger å skifte fokus da harde innstrammingstiltak ikke har vært i stand til å trekke urolige nasjoner, slik som de i eurosonen ut av resesjonen.

«Richard Trumka fra AFL-CIO union i USA sa at innstrammingene hadde «helt og fullstendig mislyktes,» ødelagt millioner av arbeidsplasser, kjørt økonomien inn i resesjon og kvelt gjenoppretting.

«Det har skapt en «tapt generasjon» av ungdom som økonomi og samfunn ikke har råd til, sa han.

«Burrow etterspurte 1 trillion euro til investering i infrastruktur som en måte å skape arbeidsplasser og bekjempe finanskrisen.

«Spørreundersøkelse utført av fagforeninger som ble presentert på konferansen viste syv land- Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Spania, Storbritannia og USA –støttet med et stort flertall, investeringer i utdanning, forskning og teknologi.»

Min kommentar: Ingen aktiviteter vil bidra til å redusere arbeidsledigheten. Det finnes ingen behov i fabrikker som blir stengt ned nå og i millioner av lignende virksomheter som vil bli lagt ned i nær fremtid. Det er nødvendig å lede folk til et annet område av yrker: korrigering av vår natur fra egoisme til korrekt gjensidig sammenkobling gjennom helhetlig oppdragelse. Dette vil skape millioner av arbeidsplasser, vil engasjere alle lag i samfunnet og skape en god atmosfære.