Inlägg i kategori 'Spiritualitet'

Hjulet som alltid snurrer

«Zohar for All» «Ki Tisa», punkt 54:

Dette er grunnen til at Toraens hemmeligheter ble avslørt i denne generasjonen. Rabbi Simon ville si: «Alle venner som ikke elsker hverandre forårsaker at de selv viker av fra den rette vei.»

Dette gjelder bare for mennesker som har en lengsel etter å bevege seg fremover mot å nå Den Skapende Krafts nivå. De utøver allerede spirituell metodikk, som går ut på å nå frem til en grad av kjærlighet, gjensidig støtte og gjensidig sammenfiltring i gruppen, og da går de gjennom de motsatte prosessene.

Da viser tilsvarende større egoisme seg, og de bearbeider dette til de igjen reiser seg opp til nivået å gi, til samhold og kjærlighet. Det er som mekanismen i en klokke, tikk-takk, tikk-takk.

Hjulet snur seg skritt for skritt: Fremover-bakover, fremover-bakover. Tilsynelatende stopper det, men faktum er at dette opphøret avslører enda større egoisme.

Spørsmål: Er det faktum at de kommer på villspor deres feil, fordi de ikke elsker hverandre?

Svar: Det er ikke deres feil. De må bare oppdage den enorme egoismen i seg selv som ble skapt av Den Skapende Kraft. Likevel avdekkes den gradvis, i følge de 125 stadier av vårt ego som eksisterer i hver og en av oss.

Fra KabTV’s: “The Power of The Book of Zohar” #21

Belønning for spirituelt arbeid

Spørsmål: Når en person utfører handlinger av spirituelle grunner uten egen fordel, det vil si at hans ego ikke får noen belønning, begynner han å tvile på det han gjør. Dette kalles «Hiruim» (tvil) og det kommer fra det hebraiske ordet «Har» som betyr fjell.

Han kommer til dette fjellet av tvil. «Gjør jeg det rette? Er jeg på rett vei? Hvorfor har jeg behov for dette? Så begynner han å hate denne tilstanden, denne skaperkraften. Dette kalles «Å komme til Sinai-fjellet».

Svar: Ja. Alle motsigelser viser seg I følge den naturlige egoistiske natur som en person har, og som ikke tillater ham å gå videre i retning av å gi, av kjærlighet og samhold. Så begynner han å hate disse kvalitetene, også sin egoistiske natur, og han hater denne kampen med seg selv.

Spørsmål: Blir dette til en marerittaktig tilstand, når personen utfører handlinger mot sin natur i årevis, og han ikke får noen belønning for det?

Svar: Belønningen er nettopp å være i stand til å utføre handlinger som er imot egen natur. Dette arbeidet blir en belønning i seg selv.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 4/9/21

Suksess avhenger av kvinnen

Samhold mellom kvinner kan ha en meget sterk innvirkning på regjeringer, land og hele verden. I løpet av denne coronavirus epidemien har alt vært avhengig av våre intensjoner, og ikke handlinger.

Når menn går til krig og kvinner forblir hjemme, tror vi at mennene var styrken som sikret seier i krigen. Men dette stemmer faktisk ikke. Det er kvinnene og deres intensjon som avgjør krigens suksess.

Det er fra Malchut, det vil kvinnens dypeste ønske som bestemmer hva slags skjerm og reflektert lys som vil være på ham. Derfor avhenger all suksess med hensyn til hvor raskt vi kan avslutte coronavirus epidemien for å nå et samhold oss imellom, og dermed oppnå slutten av verdens korreksjon, på kvinners intensjon og spredning av informasjon.

Tross alt er denne epidemien en konsekvens av at vi befinner oss på det siste stadiet av menneskehetens utvikling, som kalles «den siste generasjonen.» Så la oss avslutte den egoistiske utvikling, og livet før corona, for å gå videre til et nivå av høyere eksistens, som vi kaller liv i den høyere verden.

 

Fra en leksjon for kvinner 4/4/20 “Questions and Answers”

 

Å oppløse egoisme

Spørsmål: Hvordan blir man ikke redd for følelsen av å gå i oppløsning?

Svar: Hvis en føler seg veldig syk, er en klar til å gå i oppløsning uten frykt. Alle har slike øyeblikk der hvor en er klar til å forsvinne, ikke høre noe, ikke eksistere. 

Hvis vi øker viktigheten for spiritualitet, vil vi nå en tilstand der det er verdt å oppløse vår egoisme for å kunne oppnå spiritualitet. 

Fra Convention In Moldova “Day One” 9/6/19, Lesson 2, “To Become Ready to Be Influenced by the Society”

 

Alle dømmer i henhold til sin korrupsjon

Spørsmål: Det finnes en regel i en kabbalistisk gruppe, alle er perfekte unntatt meg. Kommer dette fra hva som står skrevet i Talmud, at alle dømmer i henhold til sin korrupsjon? 

Må jeg forberede meg på forhånd at hvis jeg ser negative kvaliteter i mine venner, må jeg forstå at de finnes i meg? Dette er ganske rart, og mot vår natur!

Svar: Det er mot vår natur helt til vi til-trekker oss det øvre lyset, som justerer oss.

Med andre ord må jeg nå en tilstand ved hjelp av det øvre lyset, der jeg vil føle at alt det negative jeg ser utenfor meg selv, bare er en demonstrasjon av mine korrupte kvaliteter som jeg må korrigerer mens de gradvis dukker opp i meg. Det finnes fortsatt millioner av frastøtende egenskaper i meg, men kun de jeg kan korrigere nå, blir vist til meg.

Spørsmål: Men hvordan skjer det? Jeg kan tross alt se at jeg ikke kan gjøre det!

Svar: Det er bra.

Av primær betydning i kabbala er motsetningene som avsløres mellom mennesket og hans egoisme, det er mellom den høyre og venstre linjen, mellom hva som er ekte og hva som er ønsket. Når jeg ser i andre det som er ubehagelig for meg, må jeg forstå at jeg dømmer kun i henhold til min egen korrupsjon. 

Det er derfor jeg må tenke, spørre og be for min korrigering. 

Fra KabTVs “Fundamentals of Kabbalah,” 12/25/18

 

Hvordan vet du hva som er godt og hva som er ondt?

Godt og ondt er et evig tema, men i artikkelen “fred i verden” skriver Baal HaSulam at godt og ondt blir evaluert av individets handlinger mot samfunnet.

 

Det vil si at han umiddelbart tar en helt ny retning, og dermed blir hans handlinger evaluert på en helt annen måte. Selv om handlingene til en person kan være så personlige og individuelle at det virker umulig å tilskrive dem til samfunnet, likevel blir der kun evaluert i henhold til samfunnet.

Spørsmål: Kan jeg si “jeg gjorde en god gjerning”?

Svar: Nei, uansett hvor bra eller dårlig du behandler en plante, et dyr, en person, eller deg selv, vil du påvirke miljøet og samfunnet rundt deg med dine tanker og handlinger. Derfor blir alt evaluert i henhold til samfunnet, hvordan det endres og hva som skjer med det.

Det er slik du måler om dine handlinger er bra eller dårlige, og til hvilken grad.

Hvordan kan jeg vite om mine naturlige handlinger er gode eller onde i henhold til samfunnet? Jeg strøk et barn på hodet, så dette er en god handling. Hvordan påvirker det samfunnet? Hvordan kan jeg evaluerer det?

Alle mine handlinger, hva de enn er, skaper en konsekvens mot samfunnet. Hvordan kan jeg føle dette?

Merknad: Men vi sier som regel at en person gjorde en god handling, eller at han skadet noen.

Min kommentar: Men hvordan kan du vite? La oss si at du slår noen. Korrigerte du ham gjennom det?

Fakta er at frem til den dagen vi kan føle hele naturens system, som  vi eksisterer i, hvordan vi påvirker det og hva slags reaksjoner vi mottar , vil vi ikke være i stand til å oppføre oss korrekt, og vurdere vår oppførsel korrekt.

Vi har ingen indikator, evaluator eller måleinstrument, noe jeg kan se på å si “Dette var positivt og nå er det negativt” og til hvilken grad.

Hvis jeg følte dette kunne jeg kreve noen fra meg selv, og jeg ville se på andre, de ville være måleinstrumentet mitt, som pilen på en skive som beveger seg mot godt, pluss, eller mot ondt, minus. Da kunne jeg gå rundt alle sammen og være stolt at jeg har alt i pluss.

Merknad: Men det finnes generelt aksepterte lover i det menneskelige samfunn som vi må overholde.

Min kommentar: Selvfølgelig finnes det lover i naturen, men i det menneskelige samfunnet er de totalt forvrengt. Vi vet ikke hvordan vi oppfører oss, er vår oppførsel god eller dårlig, og hva slags konsekvenser har våre handlinger? Dette er selvfølgelig forferdelig.

.Spørsmål: Hvordan måler en kabbalist sine handlinger for å se om de er korrekte eller ikke?

Svar: Hvis jeg ikke kontrollere meg selv, men handler på instinkt, vil jeg handle feil, og det vil skade samfunnet og verden.

Hvis jeg ønsker å handle riktig, må jeg koble meg til samfunnet rundt meg, forene meg med det, føle hvor nærme jeg er, føle det, kontrollere mine handlinger og føle deres konsekvenser i samfunnet rundt meg, i en intensjonen av giverglede og kjærlighet, uavhengig av meg selv. Først da kan jeg si at jeg handler riktig.

Men dette krever øvelse, en metode for hvordan “komme ut” av meg selv, og inn i andre ved å begynne og føle i forbindelsen med dem. I dette tilfelle vil du begynne å føle deg selv i en helt annerledes verden.

Fra KabTVs “Fundamentals of Kabbalah,” 7/21/19

Himmel & helvete er indre tilstander

Spørsmål: I løpet av sjelens utvikling gjennomgår den forskjellige forvandlinger. Fra et religiøst synspunkt er himmel og helvete et visst stadiet i sjelens utvikling. Jeg vil gjerne vite hva det betyr fra et kabbalistisk synspunkt.

 

Svar: Det er ikke hva religion sier. Himmel & helvete er indre tilstander

Himmel er en tilstand av giverglede til andre. Helvete er når jeg bokstavelig talt brenner av skam 

Helvete er følelsen av skam. Himmel er tilfredshet fra kjærlighet. Men alt dette på et spirituelt nivå. Det finnes ikke noe annet. 

Spørsmål: Hva er årsaken til skam?

Svar: Skam kommer når du ser hvor motsatt du er fra skaperen.  

I forordet til visdommen kabbala studere vi den første restriksjonen (Tzimtzum Aleph) som skjedde fordi Kli (beholder) oppdaget sin motsetning til skaperen, og da den følte skam gjorde den restriksjon på seg selv. 

Fra en Kabbala leksjon på Russisk 6/23/19

 

Er det nødvendig å endre karaktertrekk?

thumbs_laitman_565_02Spørsmål: Er en persons karaktertrekk medfødt eller er det mulig å utvikle dem på noen som helst måte? Sett at jeg ikke liker spesielle trekk ved meg selv. Kan jeg forandre dem?

Svar: Det er ikke nødvendig å bryte ned og ødelegge deg selv! Det er opp til deg å lære og bruke alle dine karaktertrekk på rett måte, spesielt de mest avskyelige som du skammer deg over å ha.

Spørsmål: Hvordan er det mulig å bruke de mest avskyelige karaktertrekkene uten å skade noen?

Svar: De mest avskyelige karaktertekkene er de som ønsker å skade andre og allikevel har du uvanlig glede av dem. Hvis du har en form for avsky for en spesiell person, han er mot deg eller det virker som han er utålmodig mot deg, da ønsker du, gjennom dine handlinger å skade han for å få han til å bli lei seg.

Her sier kabbalas visdom: “Dette er ikke rett. Du må gjøre dette på en helt annen måte. Hvis en fiende reiser seg opp mot deg, prøv å korriger de karakteristikker i deg som gjør deg til hans fiende. Da vil du slutte å provosere ham.”

Du må først og fremst tenke på hvordan du kan korrigere deg selv. Når noen andre viser en negativ holdning til deg, gir de deg faktisk et eksempel på dine egne feil. Så det er opp til deg å tenke at kanskje de avdekker dine negative trekk fra oven.

 

Evige gleder

thumbs_laitman_232_09Spørsmål: Hvorfor er det så få gleder i livet, hvis vi ble født til å motta gleder? Hvorfor beskytter ikke naturen, Skaperen, oss fra og gjøre feil som bare fører til smerte?

Svar: Jeg vil si det på en annen måte: alle dine problemer kommer fra Skaperen! Han er den eneste som styrer, arrangerer og organiserer, slik at lidelsene også stammer fra Han.

Alt er bare ment for å guide deg for å se mot virkelig glede og for å beskytte deg på veien fra å motta små, verdiløse gleder. Det er derfor Skaperen konstant tipser deg på veien slik at du kan begynne å velge mellom godt og ondt, slik at du kan begynne å fastsette akkurat hva som er verdt å glede seg over i livet, slik at ditt liv faktisk vil være full av glede.

Derfor bør du ta det som hender med deg veldig seriøst. Først må du se at alt kommer fra Skaperen og bare fra Ham, det er han som styrer deg i ethvert gitt øyeblikk og kontrollerer både ditt sinn og dine følelser. Med andre ord, bør du ikke løsrive deg fra Ham, selv i et lite øyeblikk, og du bør befinne deg i en konstant, indre dialog med Ham.

Deretter må du finne ut hvordan du kan nærme deg en glede som er mer og mer korrekt. Hvis det er den riktige gleden, vil den ikke forsvinne! Du vil hele tiden være i den og den vil fortsette å vokse. Du vil oppdage en indre eksplosjon av glede som vil fylle deg.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 1/31/16

Hvordan kan menneskeheten oppnå en ny egenskap

thumbs_laitman_229Spørsmål: Hvordan kan en vanlig person bli lik skaperen?

Svar: I følge ens egenskaper. Alle egenskapene til en person er diametralt motsatte den øvre kraft. Vi må begynne å omforme dem.

Alt som finnes i meg, må jeg gradvis lære å transformere til det motsatte, som i et speil. Dette er ikke så komplisert.

Det viser seg at jeg ikke trenger å grave i meg selv, eller lære noe! Jeg kjenner tross alt ikke til skaperen, eller hans kvaliteter. Derfor trenger jeg en gruppe med mennesker som har meninger som Ham, helst ikke mer enn 10 personer. For så å begynne å komme nærmere dem i henhold til metoden kabbala forklarer. Å komme nærmere skjer på tross av våre avvisninger, misstillit og fiendtlighet, som vil endre oss til å bli lik skaperen.

Vi trenger ikke å endre oss selv, da denne konvergensen automatisk vil endre oss. Alt vi trenger å gjøre, er å lete etter et felles språk mellom oss. Du kan ikke forestille deg hvor lett det fungerer.

Spørsmål: Hvordan kan vi oppnå egenskapene til skaperen?

Svar: De som studerer kabbala oppnår dette i kontakten mellom dem.

Kommentar: Gruppearbeid er velkjent for menneskeheten, for eksempel i anonyme alkoholikere, anonyme narkomane osv..

Svar: I mange tilfeller er gruppearbeid en positiv faktor og et verktøy for å komme ut av vanskelige situasjoner. Men i gruppen til de som studerer kabbala, er intensjonen å skaffe seg den unike egenskapen, nemlig å bli lik den øvre kraft, i henhold til metoden for studiet til kabbalister.

Spørsmål: Er det nødvendig for en person å ha et ønske om å etterligne skaperen fra begynnelsen?

Svar: Ja, må man ha dette ønsket, spesielt mens man lever i denne verden, for å avdekke den øvre kraft, evighet, helhet, det neste nivå.

Spørsmål: Hva om dette ønsket ikke eksisterer i en person?

Svar: Dette ønsket eksisterer i alle, men det er uklart, lukket med et egoistisk ønske. En person avviser det, da han ikke ønsker å tenke på det. Hvorfor skulle han tenke på noe som kan være i fremtiden, som ikke er klart når, hvor og hvordan, mens han har behov her og nå? Det er slik han klarer å forvirre seg selv helt til slutten av livet, da det plutselig er over og han dør.

Den fantastiske muligheten til å gjøre noe med seg selv forsvinner. Like før døden føler et menneske en bitterhet for at han levde sitt liv på denne måten.

Derimot vil en som arbeider i en gruppe på ti personer, i henhold til den kabbalistiske metoden begynne å rense de egoistiske lagene, som i en arkeologisk utgravning. Forbindelsen mellom oss, som tidligere ble kalt gruppen eller verden, som var vår felles egoisme, endres til en altruistisk forbindelse og gjensidig kjærlighet. Denne nye egenskapen kalles skaperen. Deltakelse i en slik studiegruppe, er som å fly oppover og ledes til neste nivå av utvikling.

Folk som studerer slutter å føle seg som om de eksisterer i kroppene sine. De begynner å tro, se og oppdage det neste nivå av eksistens. Hele menneskeheten må oppnå denne utviklingen, da vi har eksistert på jordens overflate gjennom alle generasjoner, nettopp for dette formålet.

Fra KabTV’s “The Wisdom of Kabbalah and Science” 1/25/16