Inlägg i kategori 'Kabbalistiske kilder'

Hjertets korreksjon…

Kom og se ordene til vismannen Rabbi Even Ezra i boken Yesod Mora, (Grunnlaget for frykt) p.8b: «Vær nå oppmerksomme på og vit at alle Mitzvot  (bud) som står skrevet i Torah eller konvensjonene som fedrene grunnla, selv om de for det meste handler om handling eller tale, er de alle med hensikt å korrigere hjertet…»

Baal HaSulam «Innledning til boken Panim Meirot uMasbirot«

De som utelukkende er opptatt av bekledningen i Torah tar alvorlig feil. Og når skaperens krav tilsidesettes og mestepartene av de mange vismennene til Torah ikke kjenner dens hensikt og de anser kunnskapen i Torah med sine formål bare som tillegg til talmudske debatter – som, selv om de er hellige og dyrebare – ikke kan belyse sjelene våre.

Rav Kook, Igrot (Brev), Del 2, Nr. 153

(122549)

 

Navn vi gir

Rabash, Brev 41: Derfor er Torah navn for nytelser og hver nytelse har forskjellig navn.

Spørsmål: Det finnes også lidelse og vanskeligheter. Hvilke navn skal vi gi dem?

Svar: Vi gir navn i henhold til beholderne, i henhold til ønskene. Dete er fordi vi forstår og oppfatter alt i beholderen, lyset inkludert. Det har ingen eksistens i seg selv, atskilt fra oss, men ligner snarere på elektrisiteten som vi kun omtaler i henhold til effekten den har. På samme måte skiller vi fenomenet som stammer fra lyset, effekten av dets handlinger inni oss.

Nytelser er ekstra lys, et påfyll av lyset og alt avdekkes i beholderen. Det er her navnene kommer fra. Hvert navn indikerer begynnelsen og slutten på en handling, samtidig med det som skjedde i den aktuelle prosessen.

Navnet uttrykker en handling som utførtes av kraften bak den. Vi, skapningene, har ingen annen mulighet til å beskrive noe. Det er fordi vi ikke har kontakt med selve lyset. Vi er begrenset i materiet av ønsket og av formen det tar mens det endrer seg fra begynnerstadiet til det ligner skaperen.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 14/5/13, Writings of Rabash

Tegn på en solid pakt

Spørsmål: Hva særpreger arbeidet vårt i forberedelsen på en nedtur; hva kan hjelpe oss til å holde pakten vi laget før nedturen?

Svar: Jeg avhenger av at lyset som endrer ivaretar meg. Så jeg må ha et absolutt udelt ønske om at lyset bærer hele min avhengighet av det.

Jeg ønsker å være over innsikten og følelsene mine, på samme tid som jeg har begge øyne åpne. Dette er paradoksalt. Jeg vil på den ene siden forstå og vite, fornemme alt i min virkelighet, i tilstanden jeg befinner meg i, all innsikten jeg har i denne tilstanden – og på den annen side, uansett hva som skjer i denne tilstanden og uansett hvor mye jeg oppklarer og kobler sammen alt jeg forstår, må jeg til syvende og sist på toppen av all informasjon – holde fast ved skaperen.

Det vil si at jeg ønsker å vokse over forståelsen min, over følelsene mine og se alt gjennom egoet mitt: over det, under det, innenfor det, i tre skjelninger. Alt jeg ber om er at dette ikke vil bryte pakten vår, at jeg på tross av alt vil oppnå hengivenhet for skaperen og bli fyllt med lykke; lykke er tegnet på vår solide pakt.

Hvis jeg ikke føler at jeg sprekker av lykke, betyr det at jeg ikke har noen pakt med skaperen.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 17/5/13, Writings of Rabash

Hvor fast er vår verden?

Alle grunnleggende kabbalistiske kilder beskriver systemet for høyere ledelse, som betyr de kreftene som påvirker oss, uten at vi føler det.

Vi kan ikke se kreftene, men føler bare resultatet av deres effekt, akkurat som vi ikke ser elektrisiteten strømme gjennom ledninger. Kun når lyspæren lyser opp, eller vi får elektrisk støt ved å ta på en åpen ledning, innser vi at det er strøm. På samme måte vet vi ikke hva som skjer med oss, eller hvilke krefter som påvirker oss.

Vi beveger oss, vokser, tenker på noe og har opplevelser, noe skjer rundt oss hele tiden. Men hvor kommer alle disse begivenhetene fra? Hvem styrer oss? I prinsippet vet vi det ikke. Vi tror at alt skjer ved en tilfeldighet, eller som følge av at  jeg tenker på noe. Men hvor kommer tankene mine fra? Jeg vet ikke hvorfor jeg tror de er mine.

Det vil si at en person i vår virkelighet kun ser et lite fragment av hele virkeligheten, hele systemet, og derfor er han løsrevet fra den reelle virkeligheten.

Den reelle virkeligheten er mye større. Hvor kommer vi fra? Hvorfor ble vi født under slike forhold, med disse funksjonene, i denne familien? Hva er opphavet til vårt univers?

En gang trodde vi at universet eksisterte i det uendelige. Da jeg gikk på skolen ble vi fortalt at alt eksisterer evig.

Så oppdaget vi plutselig at universet bare hadde eksistert i 14 milliarder år, startet med Big Bang og sprer seg videre. Dette er allerede  begrenset tid. Hva skjedde før det? Det er ukjent. Men vi vet at denne datoen er fødselen for vår verden.

Moderne vitenskap viser dessuten at hvis vi trenger inn i materiet, i atomer og deretter utover atomer, utover elementærpartikler, så forsvinner alt der: Det finnes ikke noe materie, det finnes krefter i form av skyer. Elektroner, protoner og nøytroner er ikke elementære partikler, men en slags skyeffekt. Det viser seg at alt vi en gang vurderte som urokkelig: materie, energi, informasjon, er noe som går i oppløsning i et slags volum vi ikke forstår.

I dag har vitenskapen kommet frem til dette. Det er derfor det er vanskelig for oss å kommunisere med den. Vi er ikke er skapt til å kommunisere med et slikt konsept. Det er derfor vitenskapen opplever en krise, og på bakgrunn av krisen, avdekkes kabbalah.

Fra Georgia Convention 11/05/12, Leksjon 1

 

 

Hvorfor er skaperen skjult?

Hvorfor skapte skaperen sjelen i en fullkommen og evig tilstand, for etterpå å «tømme beholderen» og etterlate den uten lys – og skjule seg selv?

Dersom årsaken til skapelsen av virkelighetene er å glede skapningene, hvorfor skapte han da denne fysiske, turbulente og forpinte verden? Uten den, kunne han absolutt ha gledet sjelene grenseløst; hvorfor plasserte han sjelen inni slik en stygg og uren kropp?

De lærde forklarte verset, «den som spiser noe som ikke tilhører ham, er redd for å se en i øynene». Det betyr at skam er del av en gave som gis uten vederlag. For å spare sjelen for dette, skapte han denne verden hvor det finnes arbeid å utføre. Slik vil de glede seg over arbeidet, for de belønnes av helheten for arbeidet sitt – og blir spart for følelsen av skam.

Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1. «Inner Reflection», Chapter 1, Item 6

En rolig vei sammen med lyset, del 2

Jeg hørte fra Admor fra Kalushin at i tidligere tider kunne oppnåelsen av skaperen komme først etter å ha studert alle de ytre lærdommene som kalles «syv hoffdamer tjener kongens datter» og forferdelig asketisme.

Til tross for alt dette, fant noen få nåde i skaperens øyne. Fra den tiden vi gjorde oss tjent med Aris lære og Baal Shem Tovs tjenester, gjelder dette imidlertid alle mennesker – og vi behøver ikke lengre den tidligere nevnte forberedelsen.

– Baal HaSulam, Fruit of the Wise – Letters. pg. 116, Letter 38

En rolig vei sammen med lyset, del 1

Kabbalister har forberedt en rolig og enkel vei for oss for å tiltrekke lyset som korrigerer, i motsetning til slik det var tidligere.

Vi finner og ser i ordene til talmuds lærde at de har gjort torahs vei enklere for oss enn mishnas lærde. Det er fordi de sier, «Man bør alltid praktisere Torah og Mitzvot (loven), selv Lo Lishma (for sin egen skyld) – og fra Lo Lishma vil man komme til Lishma ( for giveregenskapens skyld), siden lyset i det korrigerer.

Slik har de tilført oss et nytt middel i stedet for angeren og botsøvelsen i den overfor nevnte Mishna, Avot: «Lyset i Torah». Det har nok bærekraft til å korrigere en og føre en til å praktisere Torah og Mitzvot Lishma.

Å følge kabbalistenes vei, del 5

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene i klammene er mine.

Gjennom samhold med kloke studenter er det mulig å få en del støtte. Med andre ord kan man få hjelp av en klok student og ingen ting annet… Man må derfor overgi seg til den kloke studenten og godta det man blir pålagt av ham, uten å argumentere, med tro over fornuft.

Baal HaSulam, Shamati (I Heard), #105, «A Wise Desciple Bastard Precedes a High Priest Commoner»

Slik er verdens natur: den underordnede bøyer seg for den overordnede. De enfoldige som tar til seg de lærdes tanker, tilegner seg derfor deres tankemåte. Uvillig knytter de seg til de lærde, i henhold til skapelsens natur – og slik blir hele verden korrigert.

– Baal HaSulam, Fruit of the Wise – Talks, «Permanent Delight and Supreme Enslavement»

 

 

 

Å følge kabbalistenes vei, del 4

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Derfor, hver gang en utjevner sin form med ens lærer, oppnår en hengivenhet for ham i en periode.  Da tilegner en seg lærerens tanker og kunnskap…

Slik kan studenten anvende lærerens oppnåelse av skaperens storhet, som vender giveregenskap til mottakeregenskap og nok drivstoff til å skjenke ens hjerte og sjel. På samme tid blir også studenten i stand til å ta del i sin korreksjon med intensjon om å gi med sitt hjerte og sin sjel, som er botemiddelet som gir evig hengivenhet til skaperen.

Baal HaSulam, » A Speach for the Completion of The Zohar»

 

Å følge kabbalistenes vei, del 3

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

 Følgelig har et menneske fri vilje og kan oppsøke et sted der det finnes rettferdige. Han kan godta deres myndighet og slik motta den styrken han mangler i kraft av sin egen egenskap. Han mottar den fra de rettferdige. Dette er fordelen ved «plantet dem i hver eneste generasjon», slik at hver generasjon har noen å vende seg til, å holde seg til og å få den styrken som behøves for å bli løftet til den rettferdiges nivå. På den måten blir også de, i ettertid, rettferdige.

-Baal HaSulam, Shamati (I heard) Article #99, «He Did Not Say