En rolig vei sammen med lyset, del 1

Kabbalister har forberedt en rolig og enkel vei for oss for å tiltrekke lyset som korrigerer, i motsetning til slik det var tidligere.

Vi finner og ser i ordene til talmuds lærde at de har gjort torahs vei enklere for oss enn mishnas lærde. Det er fordi de sier, «Man bør alltid praktisere Torah og Mitzvot (loven), selv Lo Lishma (for sin egen skyld) – og fra Lo Lishma vil man komme til Lishma ( for giveregenskapens skyld), siden lyset i det korrigerer.

Slik har de tilført oss et nytt middel i stedet for angeren og botsøvelsen i den overfor nevnte Mishna, Avot: «Lyset i Torah». Det har nok bærekraft til å korrigere en og føre en til å praktisere Torah og Mitzvot Lishma.

Kommentarer / Spørsmål