Inlägg i kategori 'Nyheter'

Å drømme eller ikke drømme?

                   

pastedGraphic.pngFra media: «64 års data viser at jo større drømmer barn har, jo mer suksessfulle vil de bli. En ny studie viser at jo større drømmer barn har betyr like mye for fremtidig suksess som IQ eller familiebakgrunn.»

«En nylig publisert studie analyserer oversikt over 17000 barn, utført 10 ganger fra 1958 frem til i dag, finner at når det kommer til hvor mye barn oppnår i livet, betyr store drømmer like mye, om ikke mer enn IQ eller familiens sosioøkonomiske situasjon.»

«Hvor stort barn drømmer bestemmer deres fremtidige omgivelser – og voksne har en stor rolle når det gjelder å skape disse drømmene…»

«Studien fant at barn som satte seg urealistiske mål i tenårene, de endte opp ulykkeligere i tidlig voksen alder…»

«Dataene viser at når barn og lærere påvirker barn til å drømme stort, uansett deres daværende omgivelser, løfter barna sine forventninger. Resultatet er større karriere suksess og lykke i voksen alder, uansett hvor de starter i livet.»

Spørsmål: Spørsmålet er helt enkelt om man har drømmer eller ikke?

Svar: Om en person ikke drømmer, da er han som et dyr.

Spørsmål: Hva om det handler om helt urealistiske drømmer? Et barns drømmer er litt…

Svar: Selv om de er urealistiske, så er det fremdeles nødvendig å drømme. Drømmer må man ikke nødvendigvis leve ut, men i prinsipp er de helt nødvendige.

Spørsmål: Hva utvikler dette drømmende i et barn?

Svar: Dette utvikler mange kvaliteter i barnet. For det første begynner han å forestille seg livet som han ønsker å se det, hva han trenger å forandre i livet og i verden. Dette setter ham ansikt til ansikt med verden. Det betyr at han ikke lenger bare er et individ med svak vilje som aksepterer alt, men han er virkelig det han skulle ønske å skape i verden.

Spørsmål: Så denne realiteten som et barn ser, den vil han stadig forbedre og leve i?

Svar: Ja, selvsagt, i det minste lage det slik for seg selv, det er kanskje ikke bedre, men det er for deg selv.

Spørsmål: Hvorfor er det da at barn som drømmer urealistisk ofte blir ulykkelige som 18 åringer?

Svar: Det kommer an på hvor mye han forstår, hvor mye han kritiserer sine drømmer. Her er det tross alt viktig å ta det ansvarlig.

Spørsmål: Kommer tanken til ham på et punkt at dette bare er en drøm?

Svar: Ja. Det er nødvendig å gi ham en utdannelse, å forklare for ham. Han må forstå at det fremdeles er langt frem til at denne drømmen kan realiseres, men deler av den kan han implementere i prinsipp.

Spørsmål: Noen ganger begynner drømmer å forlate en, eller må man drømme hele tiden?

Svar: Nei, faktum er at en person går gjennom mange forskjellige tilstander i løpet av sitt liv, særlig som ung voksen. Den viktigste perioden er hans hormonelle utvikling, når han blir trukket mot å danne familie eller sammenheng og så videre. Mange spørsmål vil da tale mot hans tidligere drømmer, gnage på ham. Likevel er ikke dette skjebneslag for ham, tvert imot. Alt dette er utvikling. 

Spørsmål: Er det nødvendig for en person å fortsette å drømme helt opp til høy alder?

Svar: Absolutt!

Spørsmål: Har du en drøm?

Svar: Ja, det er en drøm.

Spørsmål: Har du hatt den lenge? Gikk du gjennom livet med denne drømmen?

Svar: Nei, den har forandret seg i livets løp. Den blir stadig enklere, mer realistisk å realisere i livet. Den er der fremdeles, men den er langt fra den samme som jeg hadde i begynnelsen.

Spørsmål: Om man avskjærer seg, slutter å drømme, alt er borte, hva da?

Svar: Da synes jeg synd på ham. Hva er det da tilbake i hans liv? Bare pensjonen? Man trenger å realisere drømmen, i det minste delvis. Velg det som er mulig og realiser det.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/17/23

 

 

Fri!

Kommentar: Sufi mystikeren Mansur Al-Hallaj ble en gang spurt: «Hvordan kan man bli fri fra sine bindinger?» Mansur gikk bort til nærmeste søyle i tempelet, tok tak i den og ropte: «Hjelp! Redd meg! Få meg løs fra søylen!»

Så spurte han: «Hva tror dere, er det jeg som holder meg fast i søylen eller søylen som holder meg?» Svaret deres var: «Selvsagt er det du selv som holder fast i søylen.» Så sa Mansur: «Det er det samme med alle bindinger dere har. De er deres lenker, men de binder dere ikke, det er dere selv som klynger dere til dem. Slipp dem, og dere er med en gang frie.

Mitt svar: Det er svært vanskelig! Å slippe dem betyr å kvitte seg med egoismen. Det handler ikke om en liten binding, men om hele vår natur som legger oss i lenker.

Kommentar: Alle «lenker» og «søyler» vi holder oss fast i er bare egoisme som tiltrekker oss og holder oss fanget. Jeg trodde det var mulig å snakke om hvordan jeg kan komme løs fra enhver binding og bli fri.

Mitt svar: Kall det gjerne bindinger, men faktisk er det hele vår natur.

Spørsmål: Det viser seg altså at vi ikke kan bli frie?

Svar: Vi kan frigjøre oss, men ikke på egen hånd.

Spørsmål: Betyr det at vi ikke kan skyve oss bort fra denne søylen og gå vekk fra den, fra vårt ego?

Svar: Nei! Det har vi ingen mulighet for!

Spørsmål: Hvordan kan vi da komme oss løs? Hvordan kan vi løsrive oss fra denne søylen, fra alle våre bindinger?

Svar: Bare med hjelp av en høyere kraft, den som skapte oss så egoistiske og smidde oss med lenker til denne søylen. Bare om vi klarer å tigge denne øvre kraften, overbevise den, til og med tvinge den til å slippe oss løs, da håper vi den hjelper.

Spørsmål: Hva mener du med ordet «søyle»?

Svar: Det er egoismen som binder oss til det som virker lystbetont for oss.

Spørsmål: Er det denne verdens ønsker? Er det alle våre bindinger som penger, ære, makt og alt det andre?

Svar: Absolutt alt.

Spørsmål: Betyr det at vi selv ikke kan løse oss fra dette, at bare en høyere makt kan hjelpe oss?

Svar: Ja.

Spørsmål: Hva er da vår bønn?

Svar: Fri! Bare det.


Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/22/22

En dag å kvitte seg med vonde minner

Spørsmål: Før nyttår pleier New Yorkere kvitte seg med vonde minner fra året som gikk. Da skriver de dem ned på papir og setter fyr på det. Et spesielt sted i byen var viet til dette på Time Square.

Dagen for å bli kvitt vonde minner ble i år avholdt for 15. gang. Tidligere ble papirark med opptegnelser ødelagt med en makulator, men nå blir de brendt. Folk sier farvel til minner om pandemien, om det som skjedde der, om maktovertagelse, om alt mulig.

Si meg, er det nødvendig å kvitte seg med alt som er vondt? Må man rense seg på denne måten?

Svar: Nei. Under ingen omstendigheter burde du rense deg sånn, for om du gjør det, gir du rom for nye, lignende gjerninger og følelser. Vi må forstå hvorfor vi fikk disse minnene, og hvordan vi kan forsikre oss om at det ikke kommer lignende i stedet for de gamle.

Det vil si at svakhetene må bearbeides.

Spørsmål: Er ikke det å grave opp fortiden? Du vet, folk sier: «Hvorfor røre ting opp? Du trenger å bla om til en ny side, det vil si – glemme det.»

Svar: Nei. Aldri bare bla om. Om du gjør det, er den der fremdeles. Den må hele tiden forbedres, du må gjennomgå det på nytt og rette det opp. Fra der du er nå kan du gå tilbake til gamle tilstander og rette dem.

Kommentar: Men dette skjer når man har gjort feil. Da tenker man vanligvis:» Disse vanskelighetene har kommet over oss, og nå har vi behov for å få dem vekk.»

Mitt svar: Dette er gammel trolldom, som gammel kult, dette å kaste alt på ilden.

Spørsmål: Tror du det ikke brenner opp, at det blir verre?

Svar: Du vil ikke bli kvitt det på den måten. Det er ingen løsning, tvert imot. Jeg vil kvitte meg med det hele, ikke rette det opp, ikke beholde det som er rettet opp, bare kaste det vekk.

Spørsmål: Og i dette tilfellet, om jeg lever slik – det er så lett å kaste det vekk – hva kan jeg da forvente i fremtiden?

Svar: Ingenting bedre enn fortiden. Det ser vi nå.

Spørsmål: Hva om jeg bearbeider mine feil, om jeg prøver å korrigere meg selv?

Svar: Da er det en helt annen sak. Når du forandrer deg, da forandrer verden seg også fordi verden rundt deg er praktisk talt en kopi på det som skjer inne i deg.

Spørsmål: Betyr det at vi trenger et nytt sted på Times Square?

Svar: Ja. Folk kan stå der og føle hvordan de kan bli bedre, hvordan de kan føle verden omkring seg som bedre – gjennom dem selv.

Spørsmål: Om folk sto der og fikk følelsen av at de nå skulle forbonde seg med hverandre og forandre seg, vil det være en bedre måte å ta imot fremtiden på?

Svar: Så klart. De ville se på fremtiden med et fornuftig blikk, ikke bare at forferdelige ting skjer i verden og vi blir bare fanget inn i dem.

Spørsmål: Så du poengterer alltid at man ikke bør vende blikket utover, men innover, i seg selv.

Svar: Bare mot det indre. Den verden vi ser utenfor oss, er en refleksjon av oss, vårt indre selv.

Spørsmål: Så vi må vende blikket innover?

Svar: Ja Innover.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman”

Hvordan kan vi forhindre at kjærligheten avkjøles?

Spørsmål: Anna skriver: «Min mann og jeg har vært gift i tre år, og følelsene bare vokser. Likevel kan jeg ikke slippe tankene på at dette bare er foreløpig, at alt dette kan gå over. Hvordan kan jeg det?»

Svar: Om dere deler disse følelsene mellom dere, da vil selve frykten for at de skal gå over  gjøre at de fortsetter.

Det er viktig at dere kan studere deres natur i fellesskap, du og han, og på dem måten hjelpe hverandre til å manifestere den egoistiske naturen og reise dere over den sammen. Dere må forstå at denne egoismen er mot dere, og når dere sammen skaper stadig flere bånd imellom dere, da kan dere reise dere opp over den. Denne naturen vil ikke forsvinne, den vil stadig vokse og tvinge dere til å vokse på samme måte.

Spørsmål: Så selve frykten er dermed bra? Burde vi alltid være redde for at forholdet plutselig skal forandre seg?

Svar: Ja. Frykt, beven og engstelse for at vi vil falle fra vår gode holdning til hverandre garanterer for at vi vil holde oss til den.

Spørsmål: Ditt råd er altså å ikke ødelegge denne angsten?

Svar: Nei. Det heter «Ira» på hebraisk, det er ikke angst,  mer frykt, en spesiell bekymring, bekymringen for å beholde gode relasjoner.

Spørsmål: Betyr dette at man kommer nærmere sann kjærlighet oss imellom?

Svar: Ja. Det er som om de klatrer opp på et fjell. Egoismen vokser hele tiden og blir mer raffinert og skarpere. Dette felles arbeidet som løfter dem og bringer dem enda tettere sammen.

Spørsmål: Hva er å finne på toppen?

Svar: På toppen begynner spirituell tilnærming, det vil skape en høyere samhørighet mellom dem, faktisk er den supra-egoistisk. De vil begynne å forbinde seg med hverandre på en måte at de vil forstå hverandre på en indre måte, uten ord, bare med tanker i stedet, de vil flettes sammen.

Spørsmål: Er dette den høyeste form for forbindelse?

Svar: Ja. Akkurat som slanger i en grop kan flettes sammen. De flettes sammen, ikke selvisk, men i en gjensidig god holdning til hverandre.

Kommentar: Du sammenlignet det med slanger, og da ble det med en gang litt ubehagelig.

Mitt svar: Hvorfor det? Dette er svært relevant og direkte.

Spørsmål: Er disse slangene inne i oss?

Svar: Det er takket være vår store, lumske egoisme at vi kan prøve å begynne å bruke den riktig og komme nærmere hverandre og pakke os rundt hverandre. På denne måten vil vi reise oss og komme stadig nærmere Skaperen.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/3/22

https://laitman.com/2022/03/how-can-we-keep-love-from-cooling-down/

Hva har vi lært av året som gikk?

Spørsmål: Hva er du takknemmelig for i året 2021?

Svar: Det var et godt år. Jeg tror folk våknet opp på mange måter. De har våknet, de er mer fornuftige, de begynner å lytte, høre og være oppmerksomme. Det går ikke lenger an å skremme eller lure dem på samme måten som før.

Det var ikke et dårlig år for den mer eller mindre fredelige utviklingen av menneskeheten.

Spørsmål: Også tross pandemien, på tross av alt som skjedde?

Svar: Året var fredelig og godt. Langsomt og tålmodig lærte det oss å forstå vår verden.

År etter år lærer naturen oss opp. Dette året forløp imidlertid godt.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/20/21

Hva er meningen med vår virkelighet?

Spørsmål: Hva er meningen med vår virkelighet?

Svar: Meningen med vår virkelighet er at vi begynner å finne ut av den høyeste sanne virkelighet på innsiden av den.

Den er absolutt motsatt til vår, den er basert på egenskapen å gi, på kjærlighet og samhørighet. For å forstå den må vi gå inn i en periode med konflikter mellom motsetninger.

Det vil si at vår egoisme er det stikk motsatte, men takket være denne motsetningen kan vi erkjenne den høyeste realitet.

Kommentar: I uttrykket “hjelp mot deg selv” er det som om en del av uttrykket kansellerer den andre.

Mitt svar: Det er nødvendig å forstå at det er nettopp på denne måten at vi reiser oss over oss selv. Men dette er ikke den realiteten som du ser din vår egoisme. Du må begynne  å føle den andre virkeligheten, som er høyere enn egoismen. Takket være opposisjonen mellom disse to realitetene kan du klare å finne redskapene til å kontrollere din skjebne med.

Spørsmål: Presenterer du dette konseptet for dem som begynner å studere Kabbalah?

Svar: Vi fører dem bokstavelig talt dit fra første time, men hva de hører og når de begynner å oppfatte og forstå det, dette kommer virkelig an på menneskene selv.

Dette er et spesielt språk – språket for forståelse, språket for indre tilpassing til det som blir sagt.

Spørsmål: Så dette gjennombruddet må finne sted? Må man krysse denne grensen?

Svar: Ja, det tar lang tid. Noen ganger ti år eller mer. I dag blir dette gjort i en verden der en virkelig person ikke vil være redd for det. Han vil forstå hva alvorlig vitenskap innebærer. Å realisere seg slikt i seg selv tar virkelig flere år.

Denne vitenskapen er ikke enkel, men den er vitenskapen om fundamentet for vår verden. Den skylder deg ingenting, og du vil heller ikke komme til å skylde den noe. Dette er som å studere enhver teknisk vitenskap: Fysikk, kjemi, hva som helst. Det betyr at om du kan lære det, kan du bruke det. Kan du ikke det, da kan du det ikke, dette er din sak.

Her er ingen forutsetninger, ingen inngangseksamen, ingenting. Vil du gjøre det? Gå i gang, men hold klart for deg at i beste fall vil du fremdeles forstå at naturen er mye dypere enn vi forestiller oss, og at den er så storslagen og uten ende, bortenfor noe vi kan forstå. Det er verdt et forsøk på å avdekke den. Samtidig utvider du horisonten for ditt liv i tid, i følelser, i rom, i alt.

Spørsmål: Du sier alltid at dette er vitenskapen om livet. Hva mener du med det?

Svar: Dette er vitenskapen som forklarer hvem vi er, hva vi er, hvorfor, hvordan vi lever og hvordan vi er til. Hovedsaken er at det er denne vitenskapen som kontrollerer oss. Dette er det viktigste.

Spørsmål: Og om jeg føler det, hva vil da skje med meg?

Svar: Da kan du kontrollere deg selv og din skjebne. Kom og prøv det! Vi inviterer deg ikke, vi tilbyr deg dette.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/19/21

Milliardærer vil bli nedkjempet ved en revolusjon

På nyhetene: Tax on billionaires´ Covid windfall could vaccinate every adult on earth:

-Analyser viser at 99% avgift på økt rikdom på grunn av pandemien kunne betale arbeidsløse 20 000dollar og fremdeles gi super-rike en inntekt på 55 milliarder dollar.

-Hver voksen i verden kunne få Covid-19 vaksine om rikdommen som milliardærer samlet inn under pandemien ble skattlagt med 99% en gang, ifølge analysen som ble publisert på torsdag (4.nov) av forskjellige grupper som fremmer økonomisk likhet.

-Denne engangs beskatningen av verdens 2690 milliardærer kunne også dekke 20.000 dollar kontant til alle arbeidsløse arbeidere, ifølge “Oxfam” analysen, alliansen “Fight Inequality”, “Institute for policy Studies” og “Patriotic Mliilonaires”.

-Milliardærene vill fremdeles beholde 55 mrd dollar mer enn de hadde før pandemien, sier analysene.

Spørsmål: Mener du det er greit å beskatte dem med 99%?

Svar: Jeg tror det er det riktige å gjøre. Det må være en grense, ett tak for hvor mye inntekt en enkelt person i verden kan motta.

Spørsmål: Og hva om han tjener inn dette?

Svar: Da ville han ikke kunne motta det, slik burde det være.

Spørsmål: Hvem skulle begrense ham?

Svar: En lov. En lov som er vedtatt av FN, en internasjonal domstol, eller andre, der det bli gjort klart at om noen tjener 100 milliarder dollar i året, da får han 100 millioner selv og resten går til den aktuelle statskasse.

Spørsmål: Bør en persons inntekt virkelig bli begrenset ved lov?

Svar: Selvsagt.

Spørsmål: Så hva er da poenget for en person med å være milliardær og streve for en form for rikdom, være først i magasiner som Forbes og så videre?

Svar: Han ville fremdeles være i disse magasinene, han ville arbeide med sine egne penger, med det vil til slutt bli tydelig at han gjør dette for alles beste. Dette er straks en helt annen sak. Pengene blir ikke hos ham for ingenting. Han vrir seg unna til stadighet, det er forståelig. Hvor mye spanderer han på seg selv? Et par millioner i året, og resten går tilbake til produsenten, og så videre.

Spørsmål: Er det nødvendig for ham å føle at alt dette går til folk, at han donerer til gode formål?

Svar: Og han er leder! Han er leder av denne forretningen, han er beæret, høyt respektert og så videre.

Spørsmål: Hvorfor blir ikke dette gjort nå? Hvorfor kan de ikke gjøre dette, bare bestemme og begrense folks inntekt?

Svar: Samfunnet er organisert slik at det ikke kan gjøre det. De menneskene som har slike midler og kontakter, de er også i stand til å sørge for at samfunnet ikke kommer nær dem verken med advokater, domstoler, media, alt mulig. Alt kan de kjøpe, alt dette henger sammen.

Spørsmål: Hvordan kan man få tak i dem?

Svar: Gjør revolusjon, min venn! I hodene, i tankene og i hjertet. Ellers blir det ikke noe av en revolusjon. Det ser vi.

Spørsmål: Tror du vi går mot en slik revolusjon?

Svar: Vi vil det. Jeg vet ikke i hvilken utstrekning det vil være mulig.

Spørsmål: Hva må en person gjøre for å få denne revolusjonen til å skje?

Svar: Formidling av Kabbalah i verden. Når folk forstår at det ikke er noen annen måte enn den som er fremsatt av Kabbalah for å korrigere verden, for å endre hvert menneske og verden.

Spørsmål: Trenger vi å forandre menneskene?

Svar: Om vi vil forandre verden, må vi forandre hvert enkelt menneske.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/19/21

Seks problemer som fører mot avgrunnen?

Spørsmål: Generalsekretæren i FN nevnte seks problemer som fører ut i avgrunnen. Det første er fraværet av fred. Det andre er klimaforandringer. Det tredje er ulikhet mellom land. Det fjerde er skjønnsspørsmål. Han sier at i land hvor menn og kvinner er likeverdige er det fred og stabilitet. Det femte er mangel på likeverdig tilgang til internett. Halvparten av befolkningen har ikke tilgang til internett. Det sjette er konflikten mellom generasjoner. Seksti prosent av alle unge mennesker anser at de blir ført bak lyset av sin egen regjeringsmakt.

Hva tenker du om disse seks problemene som leder menneskeheten mot avgrunnen som han sier?

Svar: Jeg kan ikke se noe forferdelig i noe problem. Generalsekretæren i FN må anse noe, visstnok. Han ser da dette.

Spørsmål: Hva er da hovedproblemet etter din mening?

Svar: Bare utdannelse, og det er nettopp det FN gjør! Det er alt. Ingenting annet enn utdannelse er nødvendig.

Spørsmål: Og hva mener du når du snakker om utdannelse som et globalt problem?

Svar: I alle stater, i alle statsinstitusjoner, fra grunnskoler til hjem for eldre og videre, må folk bare forklare hva en riktig holdning til hverandre betyr, og se alle problemene på basis av dette.

Det betyr at en dårlig holdning mellom mennesker er grunnen til alle problemer.

Dette blir presentert for en person fra ung alder av, et blir forklart om og om igjen. Han hører og forstår gradvis hvor problemet kommer fra. Alt dette skjer fordi menneskene er griske, og bare bryr seg om seg selv. Naturligvis er det egoisme som menes her.

Spørsmål: Om en person finner ut at han er en egoist og at alle problemer kommer av dette, hva gjør det med ham?

Svar: Når man i det minste ser problemet er halve løsningen der. For det første ser man ikke lenger etter det noe annet sted. Han vil ikke sette ned diverse komiteer og lete frem problemer utenom dette.

Han vil se at hele problemet er i den menneskelige natur og at det må løses på en eller annen måte. Vi vil annonsere en internasjonal konkurranse om å løse dette problemet. Overalt vil vi snakke om det. Dette er alles problem. Jeg er spent på hvem som vil foreslå noe for å løse det.

Overalt vil vi diskutere dette, på forskjellige nettverk og plattformer. Vi vil publisere mennesker som deltar i dette. La oss nevne vinnerne som vil hjelpe gratis. På denne måten vil vi skape en verdensomspennende bevegelse.

Spørsmål: Vil denne bevegelsen forandre en person? Tenk om han forstår at grunnen til alle problemer mellom mennesker er egoisme, som vi alle har.

Svar: Gradvis vil vi bli i stand til å forklare for folk at nettopp dette er problemet, og at det bare kan løses på en spesiell måte, nemlig ved hjelp av naturens indre kraft. Vi kan vekke effekten av denne kraften, og slik bli i stand til å løse problemet.

Jeg tror ikke det finnes noen annen mulighet for menneskeheten. Det vet jeg. Menneskeheten vil innse at ingenting hjelper, ingenting kan gjøres. Men om vi sier at alle trenger forandring, at vi er dårlige og trenger å forandre oss til det bedre og så videre, da er dette som en bønn. Det vil virke.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/23/21

Vi burde følge eksempelet til paralympic-utøverne

Spørsmål: De Paralympiske leker i Tokyo er endt for ikke lenge siden. Du ser på tennisspillere uten ben, skyttere uten armer, hoppere med proteser, basketballspillere i rullestol, og samtidig leser du historier om hvordan de overgår seg selv.

Hva gir slike leker dem, og hva gir de til verden?

Svar: Dette gir dem og verden muligheten til å vise at en person kan komme over ethvert hinder og leve et fullverdig liv, til og med vinne.

Vi trenger å lære av dem – å ha et mål, å overkomme vanskeligheter og nå dette målet.

Spørsmål: Har du noen eksempler på at man setter seg selv et mål, og beveger seg mot det?

Svar: Jeg har min lærer, jeg tar alt fra ham.

Spørsmål: Jeg trekker ikke paralleller til disse lekene, men kan vi si at din lærer befant seg i en tilstand der han ikke kunne ikke komme høyere,  men reiste han seg likevel? Så du det?

Svar: Ja! Dette er Kabbalah på hvert et trinn, kan du si. Det er slik man burde leve.


Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/2/21

Nytt motto for de Olympiske leker

Kommentar: Mottoet for de olympiske leker «Raskere, høyere, sterkere» ble introdusert i 1894.

Nå har den internasjonale Olympiske Komité lagt til følgende: «Raskere, høyere, sterkere sammen!»

Mitt svar: Dette er bra. Erkjennelsen av det onde har allerede begynt.

Dette antyder at vendingen «sammen» teoretisk er på vei.. Folk er klar over hva som er det viktigste i disse lekene og hvorfor vi vil ha dem som ethvert annet arrangement for menneskeheten.

Vi kan konkurrere og tenke på hvordan vi kan slå andre, men bare slik at vennskap vinner til slutt.

Jeg tror at dette manifesterer seg i folk utfra maktesløshet og ikke utfra at de bestemmer seg for å komme nærmere hverandre. Likevel kommer det til syne.

Spørsmål: Hvordan ville de Olympiske leker se ut om dette «sammen» var gjennomsyret av hjertekrefter?

Svar: Nei, dette er umulig å tenke seg. Du foreslår at folk ikke skulle konkurrere for å vinne, men for å overvinne seg selv!

Spørsmål: Kan man bruke de Olympiske leker til å overvinne seg selv?

Svar: Om de Olympiske leker var basert på de samme prinsippene som i det gamle Hellas – om kriger stoppet — absolutt alt! Ingenting skjedde! Bare fredelige konkurranser, og i realiteten var der praktisk talt ingen konkurranse. Der var bare demonstrasjon av hva et menneske er i stand til når han overgår naturen, sin egen psykologiske, fysiske natur, og samtidig også kommer over sin egoistiske natur, enda mer på et indre plan.

Spørsmål: Tror du det var det de hadde der, bare litt?

Svar: I det minste noen antydninger av bevegelse mot hverandre.

Kommentar: Og nå, på bakgrunn av kriger, vanskeligheter, jordskjelv, nederlag i forsøk på å hjelpe hverandre…

Mitt svar: «Og nå» er slik fordi menneskene blir presset av alle slags politiske, økonomiske fordeler og så videre.

Kommentar: Det vil si, om man siktet mot å vinne over seg selv…

Mitt svar: Slik at vi alle sammen reiser oss sammen. Kan du tenke deg hvilke høyder disse lekene ville ha da? Vi forbereder oss på å demonstrere våre menneskelige muligheter for hele verden for å løfte oss over oss selv ved åndelig kraft. Toppidrettsutøvere kunne vært store kabbalister. Jeg tror de tar noen skritt mot dette. Ellers ville ikke dette ha eksistert.

Spørsmål: Er vi for å legge «sammen» til mottoet for de Olympiske leker?

 Svar: Ja, vi er alltid for «Sammen.»

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/22/21