Seks problemer som fører mot avgrunnen?

Spørsmål: Generalsekretæren i FN nevnte seks problemer som fører ut i avgrunnen. Det første er fraværet av fred. Det andre er klimaforandringer. Det tredje er ulikhet mellom land. Det fjerde er skjønnsspørsmål. Han sier at i land hvor menn og kvinner er likeverdige er det fred og stabilitet. Det femte er mangel på likeverdig tilgang til internett. Halvparten av befolkningen har ikke tilgang til internett. Det sjette er konflikten mellom generasjoner. Seksti prosent av alle unge mennesker anser at de blir ført bak lyset av sin egen regjeringsmakt.

Hva tenker du om disse seks problemene som leder menneskeheten mot avgrunnen som han sier?

Svar: Jeg kan ikke se noe forferdelig i noe problem. Generalsekretæren i FN må anse noe, visstnok. Han ser da dette.

Spørsmål: Hva er da hovedproblemet etter din mening?

Svar: Bare utdannelse, og det er nettopp det FN gjør! Det er alt. Ingenting annet enn utdannelse er nødvendig.

Spørsmål: Og hva mener du når du snakker om utdannelse som et globalt problem?

Svar: I alle stater, i alle statsinstitusjoner, fra grunnskoler til hjem for eldre og videre, må folk bare forklare hva en riktig holdning til hverandre betyr, og se alle problemene på basis av dette.

Det betyr at en dårlig holdning mellom mennesker er grunnen til alle problemer.

Dette blir presentert for en person fra ung alder av, et blir forklart om og om igjen. Han hører og forstår gradvis hvor problemet kommer fra. Alt dette skjer fordi menneskene er griske, og bare bryr seg om seg selv. Naturligvis er det egoisme som menes her.

Spørsmål: Om en person finner ut at han er en egoist og at alle problemer kommer av dette, hva gjør det med ham?

Svar: Når man i det minste ser problemet er halve løsningen der. For det første ser man ikke lenger etter det noe annet sted. Han vil ikke sette ned diverse komiteer og lete frem problemer utenom dette.

Han vil se at hele problemet er i den menneskelige natur og at det må løses på en eller annen måte. Vi vil annonsere en internasjonal konkurranse om å løse dette problemet. Overalt vil vi snakke om det. Dette er alles problem. Jeg er spent på hvem som vil foreslå noe for å løse det.

Overalt vil vi diskutere dette, på forskjellige nettverk og plattformer. Vi vil publisere mennesker som deltar i dette. La oss nevne vinnerne som vil hjelpe gratis. På denne måten vil vi skape en verdensomspennende bevegelse.

Spørsmål: Vil denne bevegelsen forandre en person? Tenk om han forstår at grunnen til alle problemer mellom mennesker er egoisme, som vi alle har.

Svar: Gradvis vil vi bli i stand til å forklare for folk at nettopp dette er problemet, og at det bare kan løses på en spesiell måte, nemlig ved hjelp av naturens indre kraft. Vi kan vekke effekten av denne kraften, og slik bli i stand til å løse problemet.

Jeg tror ikke det finnes noen annen mulighet for menneskeheten. Det vet jeg. Menneskeheten vil innse at ingenting hjelper, ingenting kan gjøres. Men om vi sier at alle trenger forandring, at vi er dårlige og trenger å forandre oss til det bedre og så videre, da er dette som en bønn. Det vil virke.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/23/21

Kommentarer / Spørsmål