Klimakonferansen i Glasgow forandrer ingenting

Min nye artikkel på Linkedin “Glasgow Climate Change Conference Changes Nothing

Mens verden forbereder seg til konferansen om klimaendringer i Glasgow, viser stadig mer data at menneskelige anstrengelser, som man antar at det har vært, ikke har være tilstrekkelige, for å si det mildt. Mens verdens ledere har spredt om seg med deklarasjoner om minskede utslipp av drivhusgasser, viser realitetene det motsatte. FNs rapport om produksjons-gapet sporer forskjellen mellom myndighetenes planer om produksjon av fossile drivstoff og det som virkelig produseres. I år viser rapportene at “på tross av økte klima-ambisjoner og intensjoner om netto-null, planlegger regjerningene å produsere mer enn dobbel mengde fossilt brennstoff i 2030, sammenlignet med det som må til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius (2,7 grader Fahrenheit). “

Men selv om regjerninger ikke hadde til hensikt å nå egne forpliktelser, så ville ikke en gang disse ha reversert klimaforandringene. Når vi sammenligner mengden av drivhusgasser produsert av mennesker med den mengden som slippes ut ved vulkansk aktivitet, skogbranner og økt nedsmelting av permafrosten i Alaska, Grønland, Canada og Sibir, blir det klart at naturen går mot en rask klimaforandring uten vår “hjelp.”

Klimaforandring er ikke den eneste krisen som menneskeheten står overfor. Det er også kriser på alle områder av menneskelig engasjement: Internasjonale spenninger øker, religiøs ekstremisme øker, spenninger som angår rase og kultur deler land innenfra, og den globale økonomien vipper på kanten av stagflasjon. Om ikke dette er nok, forhindrer det standhaftige coronaviruset fremdeles liv og økonomisk bedring over hele verden. Næringskjeder bryter sammen, det leder til mangel på gass, mat og andre ressurser og naturkatastrofer blir mer intense, både hva gjelder hyppighet og heftighet på grunn av klimaforandringer. Helt klart vil vi måtte slutte å fokusere på spesifikke problemer, og begynne å tenke systematisk.

Vår verden er som en pyramide. Som basis har vi det mineralske nivået. Ovenfor finner vi floraen, over det er faunaen, og mennesket står på toppen. Vi hører ikke til dyreriket, for selv om våre kropper ligner andre primaters, så har vi evnen til å reflektere over vår fortid og fremtid, og vi er i stand til å legge langsiktige planer for oss selv og for planeten.

På tross av vår tenkning, så er vi ikke “over” systemet, vi er en del av det. Vi virker inn på stadiene under oss. Det er derfor feilfunksjon på toppen, på det menneskelige stadiet “drypper ned” på hele pyramiden og ødelegger også resten av den.

Nå er det lett å se at det rett og slett er mennesket som er problemet. Siden problemene omfatter ethvert område av menneskelig engasjement, er det klart at å dempe giftige utslipp vil ikke løse noe. Vil vi endre verden, må vi først endre menneskene.

Når vi ser nærmere på menneskeheten blir det tydelig at hver person har unike evner og trekk. I seg selv er disse karakteristiske egenskapene ikke problemer, men fordeler. Mangfoldet i menneskelige tanker, tilnærminger, kulturer, idéer og livsanskuelser danner en vev der trådene går sammen til en kraftfull enhet, som teoretisk kunne få til hva som helst. Derfor er det ikke folk som er problemet, men hvordan de innordner seg i forhold til hverandre.

For tiden prøver trådene i veven å ødelegge hverandre. I stedet for å styrke, støtte og gjøre hverandre modige, konkurrerer vi om makt og styrke. I stedet for å arbeide for å gjøre veven så sterk og vakker som mulig, prøver vi å være den sterkeste tråden i duken. Er det rart at vi blir utmattet? Er det underlig at vi blir syke av de endeløse kampene og de onde hensiktene som omgir oss? Er det underlig at depresjon er den mest vanlige sykdommen i vår tid? Og til slutt, er det underlig at vår verden, vårt eneste hjem er ødelagt? Nå tror jeg vi vet hva vi virkelig trenger å fokusere på om vi vil klare å redde planeten vår.

 

Kommentarer / Spørsmål