Hva er meningen med vår virkelighet?

Spørsmål: Hva er meningen med vår virkelighet?

Svar: Meningen med vår virkelighet er at vi begynner å finne ut av den høyeste sanne virkelighet på innsiden av den.

Den er absolutt motsatt til vår, den er basert på egenskapen å gi, på kjærlighet og samhørighet. For å forstå den må vi gå inn i en periode med konflikter mellom motsetninger.

Det vil si at vår egoisme er det stikk motsatte, men takket være denne motsetningen kan vi erkjenne den høyeste realitet.

Kommentar: I uttrykket “hjelp mot deg selv” er det som om en del av uttrykket kansellerer den andre.

Mitt svar: Det er nødvendig å forstå at det er nettopp på denne måten at vi reiser oss over oss selv. Men dette er ikke den realiteten som du ser din vår egoisme. Du må begynne  å føle den andre virkeligheten, som er høyere enn egoismen. Takket være opposisjonen mellom disse to realitetene kan du klare å finne redskapene til å kontrollere din skjebne med.

Spørsmål: Presenterer du dette konseptet for dem som begynner å studere Kabbalah?

Svar: Vi fører dem bokstavelig talt dit fra første time, men hva de hører og når de begynner å oppfatte og forstå det, dette kommer virkelig an på menneskene selv.

Dette er et spesielt språk – språket for forståelse, språket for indre tilpassing til det som blir sagt.

Spørsmål: Så dette gjennombruddet må finne sted? Må man krysse denne grensen?

Svar: Ja, det tar lang tid. Noen ganger ti år eller mer. I dag blir dette gjort i en verden der en virkelig person ikke vil være redd for det. Han vil forstå hva alvorlig vitenskap innebærer. Å realisere seg slikt i seg selv tar virkelig flere år.

Denne vitenskapen er ikke enkel, men den er vitenskapen om fundamentet for vår verden. Den skylder deg ingenting, og du vil heller ikke komme til å skylde den noe. Dette er som å studere enhver teknisk vitenskap: Fysikk, kjemi, hva som helst. Det betyr at om du kan lære det, kan du bruke det. Kan du ikke det, da kan du det ikke, dette er din sak.

Her er ingen forutsetninger, ingen inngangseksamen, ingenting. Vil du gjøre det? Gå i gang, men hold klart for deg at i beste fall vil du fremdeles forstå at naturen er mye dypere enn vi forestiller oss, og at den er så storslagen og uten ende, bortenfor noe vi kan forstå. Det er verdt et forsøk på å avdekke den. Samtidig utvider du horisonten for ditt liv i tid, i følelser, i rom, i alt.

Spørsmål: Du sier alltid at dette er vitenskapen om livet. Hva mener du med det?

Svar: Dette er vitenskapen som forklarer hvem vi er, hva vi er, hvorfor, hvordan vi lever og hvordan vi er til. Hovedsaken er at det er denne vitenskapen som kontrollerer oss. Dette er det viktigste.

Spørsmål: Og om jeg føler det, hva vil da skje med meg?

Svar: Da kan du kontrollere deg selv og din skjebne. Kom og prøv det! Vi inviterer deg ikke, vi tilbyr deg dette.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/19/21

Kommentarer / Spørsmål