Kabbalah og konsumøkonomien,(del 4)

Penger dekker over egoistiske drivkrefter

Spørsmål: På hebraisk er penger “kesef.” Hva betyr dette sett fra et kabbalistisk synspunkt?

Svar: Penger (kesef) kommer av ordet kisufa, som betyr dekke. Vi kan si at ved hjelp av det kan man dekke alle sine omkostninger, alt man vil ha. Med andre ord er dette et dekke over egoistiske ønsker.

Om man virkelig tilegner seg det konseptet kesef innebærer, det vil si det som dekker, skjermer (Masach), da vil han begynne å reise seg over seg selv. I stedet for materielle tilfredsstillelser vil han føle en høyere tilfredsstillelse som er det følgende stadium.

Vår egoisme trenger dekning. Man dekker den enten ved å gi den alt den vil ha, eller du dekker den ved å stoppe den på et bestemt normalt stadium, og begynne å arbeide over dette.

Spørsmål: I vår verden er penger et verdimål: de viser hvor mye noe er verdt, enten det gjelder tid eller ting. Spirituelt sett kan jeg måles etter hvor sterk skjermen min er, det er en anti-egoistisk tilstand. Kan å dekke glede, egentlig å ikke nyte for min egen skyld, men for andres skyld, eller for Skaperen, kan det kalles penger, kesef?

Svar: Tross alt gjør du det for å nå målet. Du mer enn bare å gi til noen ved å gi til et godt formål. Du har et mål, og det er for å nå det t du gir, for å komme opp på følgende utviklingstrinn. Selv om denne handlingen er anti-egoistisk, så har den til hensikt å nå dette målet.

Man kan spørre: “Hvorfor er dette anti-egoistisk? Egentlig erstatter jeg det bare ett ønske med et annet.” La oss si at jeg gir hundre millioner og for det vil jeg ha en eller annen spirituell oppfyllelse. Her må vi også forstå hvordan vi gir for å få spirituell tilfredsstillelse og hvordan jeg setter noe i stedet for noe annet.

Fra KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 1/3/19

Kommentarer / Spørsmål