Hvor fast er vår verden?

Alle grunnleggende kabbalistiske kilder beskriver systemet for høyere ledelse, som betyr de kreftene som påvirker oss, uten at vi føler det.

Vi kan ikke se kreftene, men føler bare resultatet av deres effekt, akkurat som vi ikke ser elektrisiteten strømme gjennom ledninger. Kun når lyspæren lyser opp, eller vi får elektrisk støt ved å ta på en åpen ledning, innser vi at det er strøm. På samme måte vet vi ikke hva som skjer med oss, eller hvilke krefter som påvirker oss.

Vi beveger oss, vokser, tenker på noe og har opplevelser, noe skjer rundt oss hele tiden. Men hvor kommer alle disse begivenhetene fra? Hvem styrer oss? I prinsippet vet vi det ikke. Vi tror at alt skjer ved en tilfeldighet, eller som følge av at  jeg tenker på noe. Men hvor kommer tankene mine fra? Jeg vet ikke hvorfor jeg tror de er mine.

Det vil si at en person i vår virkelighet kun ser et lite fragment av hele virkeligheten, hele systemet, og derfor er han løsrevet fra den reelle virkeligheten.

Den reelle virkeligheten er mye større. Hvor kommer vi fra? Hvorfor ble vi født under slike forhold, med disse funksjonene, i denne familien? Hva er opphavet til vårt univers?

En gang trodde vi at universet eksisterte i det uendelige. Da jeg gikk på skolen ble vi fortalt at alt eksisterer evig.

Så oppdaget vi plutselig at universet bare hadde eksistert i 14 milliarder år, startet med Big Bang og sprer seg videre. Dette er allerede  begrenset tid. Hva skjedde før det? Det er ukjent. Men vi vet at denne datoen er fødselen for vår verden.

Moderne vitenskap viser dessuten at hvis vi trenger inn i materiet, i atomer og deretter utover atomer, utover elementærpartikler, så forsvinner alt der: Det finnes ikke noe materie, det finnes krefter i form av skyer. Elektroner, protoner og nøytroner er ikke elementære partikler, men en slags skyeffekt. Det viser seg at alt vi en gang vurderte som urokkelig: materie, energi, informasjon, er noe som går i oppløsning i et slags volum vi ikke forstår.

I dag har vitenskapen kommet frem til dette. Det er derfor det er vanskelig for oss å kommunisere med den. Vi er ikke er skapt til å kommunisere med et slikt konsept. Det er derfor vitenskapen opplever en krise, og på bakgrunn av krisen, avdekkes kabbalah.

Fra Georgia Convention 11/05/12, Leksjon 1

 

 

Kommentarer / Spørsmål