Navn vi gir

Rabash, Brev 41: Derfor er Torah navn for nytelser og hver nytelse har forskjellig navn.

Spørsmål: Det finnes også lidelse og vanskeligheter. Hvilke navn skal vi gi dem?

Svar: Vi gir navn i henhold til beholderne, i henhold til ønskene. Dete er fordi vi forstår og oppfatter alt i beholderen, lyset inkludert. Det har ingen eksistens i seg selv, atskilt fra oss, men ligner snarere på elektrisiteten som vi kun omtaler i henhold til effekten den har. På samme måte skiller vi fenomenet som stammer fra lyset, effekten av dets handlinger inni oss.

Nytelser er ekstra lys, et påfyll av lyset og alt avdekkes i beholderen. Det er her navnene kommer fra. Hvert navn indikerer begynnelsen og slutten på en handling, samtidig med det som skjedde i den aktuelle prosessen.

Navnet uttrykker en handling som utførtes av kraften bak den. Vi, skapningene, har ingen annen mulighet til å beskrive noe. Det er fordi vi ikke har kontakt med selve lyset. Vi er begrenset i materiet av ønsket og av formen det tar mens det endrer seg fra begynnerstadiet til det ligner skaperen.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 14/5/13, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål