Kobling mellom pluss og minus

Spørsmål: Hva gjør jeg når jeg på seminar hele tiden tenker på forbindelse, men har vanskelig for å føle den?

Svar: Arbeidet vårt forvaltes mellom følelser og intellekt, i «midtlinjen». Vi er nødt til å holde fast ved denne «midtlinjen», i tankene, ønskene, intensjonene og holdningene våre, i alt. Vi kan ikke tillate oss å helle mot den ene eller andre retningen. Siden alt viser seg for skapningen motsatt fra skaperen, er det nødt til å realiseres i «midtlinjen».

Hele naturen eksisterer takket være det at den befinner seg på de mellomliggende stadiene mellom absolutt pluss og absolutt minus, i en viss balanse mellom de motstridende tilstandene.

Men på menneskelig nivå («Adam»), oppnås ikke balansen i henhold til gjennomsnittsberegning eller sammenligning, slik det gjøres på uorganisk, organisk og levende nivå, men ved at pluss og minus kobles sammen! «Venstrelinjen» og «høyrelinjen» balanserer ikke hverandre på midten, de forener seg i sentrum og slik kommer «midtlinjen» ut på et høyere nivå enn de vil hver for seg. Det er forskjellen på «midtlinjen» i denne virkeligheten og «midtlinjen» i den spirituelle virkeligheten.

Alle disse begrepene vi lærer om oss selv vil oppnå balanse og gi oss den rette tilnærmingsmåten for å løse alle problemer.

Fra leksjonen «Spørsmål angående kongressene», 20/5/13

 

Kommentarer / Spørsmål