Den kommende storm

thumbs_laitman_250_0Synspunkt (livejournal): “En rekke tiltak blir iverksatt i verden for å returnere dollar som “svever rundt” i verden, tilbake til USA. Kollapsen av den kinesiske aksjeindeksen er måten å løsrive seg fra overskuddet av dollar i seg selv, og dette gjelder også i Europa”

“Etter at de amerikanske indekser begynner å falle. I det øyeblikket forsvinner det spekulative pengemarkedet (dvs, at det har evnen til å bevege på seg), vil det være mulig å nærme seg slutten på gjeldsmarkedet i USA.”

“Og derfor har vi ordnet noen korte oppsummeringer:

1. Begynnelsen på fallet av det globale finanssystemet basert på dollar, har startet

2. Alle penger returnerer til sitt utgangspunkt.

3, Penger som returnerer til USA vil bli borte sammen med gjeldsmarkedet

4. Penger som returnerer til Japan vil dekke lånene.

5. Penger som returnerer til Europa vil forsvinne med bankene.

6. Gjeldsmarkedet i Europa vil kollapse.

Stormen starter når man følger aksjeindeksene og aksjemarkedet vil kollapse, da vil verdien på gull og sølv stige”

Min kommentar:  I prinsippet er det ikke viktig hvilket scenario som vil påse omorganisasjonen av verden. Vi må bringe klarhet i vår kunnskap slik at folk vil begynne å forstå naturens program (Skaperen), og på hvilken måte vi må følge den. Det er ikke som i fortiden hvor vi fokuserte på markeds og finansielle forhold, vi må heller spesielt gjøre oss klar for nye sosiale forhold og koblinger som i et forenet samfunn. Etterpå, og derfra må vi bygge nye koblinger på alle våre andre områder vi har aktiviteter. Som er: først må det være en endring i personen, og bare etter det, kan vi bygge et nytt samfunn. Og vi kan ikke gjenta de feilene bolsjevikene, som med tvang, kommanderte mennesker inn i kommunale leiligheter og kollektiver.

Kommentarer / Spørsmål